O upodobljavanju Bogu…

Pitanje:
Pre dve godine iznenada mi je umro otac. Pre toga iako sam kršten još kao malo dete nisam ispoljavao nešto dublji interes za pravoslavlje. Tek pre neke tri godine u vojsci kada sam se razboleo dugo sam pričao sa jednim iskušenikom a posle kad je on otišao i sa jednim malim teologom. Posle smrti oca moj interes za našu svetu Veru mi se još više pojačao i produbio i Vera mi je pomogla da na smrt gledam sasvim drugačije. Ipak nešto mi nikako nije jasno. Naime, znam da Oci uče da je proces upodobljavanja Bogu večiti, a opet mi za mrtve moramo da se molimo jer samo naša molitva njima može pomoći pred Bogom. Kako sad to? Pa zar oni ne mogu sami da sebi pomažu i kako onda čovek može da se upodobljava Bogu ako ne može sam već samo uz pomoć našeg, zemaljskog dela Crkve? !
Brane


Odgovor:
Život na zemlji nama je dat kao predvorje večnosti. Ovde svojim načinom života uzimamo pravac kojim ćemo se kasnije kretati u večnosti. Dok smo ovde, mi se pomoću naših dela, svojom voljom, možemo okretati, usmeravati u pravcu prema Bogu ili u pravcu koji udaljava od Njega.
Ali tamo, u večnosti, mi više ne možemo delati, jer o gladnima i žednima i svim ostalima kojima bi ovde mogli pomoći, starace se sam Gospod. Tamo nema novca, kuća, poslova i biznisa i – sve što je potrebno dolaziće nam neposredno od samoga Gospoda, koga će pravednici gledati licem k licu.
Stoga, kao i metak, kada jednom izađe iz puščane cevi, više ne može uticati na svoju putanju, tako i duša, kada jednom izađe iz tela, ona stremi u pravcu koji je u telu uzela.
Ali molitve Crkve, naša ljubav prema Bogu i prema našim pokojnicima, može uticati kao što i magnet može uticati na gvožđe i privlačiti ga sebi. Pa kada beslovesna materija ima takvu silu da privlači, koliko tek jaču silu ima duša i duhovni svet nakon smrti.
A Gospod je taj koji uvek može da interveniše ako On tako odluči, jer je on Tvorac svih svetova i svih zakona koji njima upravljaju.
o. Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.