Molitva za srpski narod

Spasi, Gospode, narod svoj, i spasi mene.
Ako ne spaseš narod Tvoj i moj, a spaseš mene, ja ću se u Raju osećati u tuđini.
Usliši, Gospode, molitvu pravednika Tvojih Save i Nemanje, te grešni narod spasi Tvoj, iako je grešan.
Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivokletnika, tako spasi i Beograd od bezvernika, da se glasi spasenje od Tebe, a ne od ljudi.
Iznemože narod Tvoj od čekanja, ne kušaj do kraja strpljenje njegovo, Gospode. Gospode, iznemože narod Tvoj od čekanja.
Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih, ne možemo da kopamo, a da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim.
Nema njive koja nije groblje, niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. Sva je srpska zemlja groblje.
Smiluj se, Gospode i spasi narod svoj, sa mnom ili bez mene.
Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.