Home » Листа ознака појединих делова Светог Писма

Листа ознака појединих делова Светог Писма

 

 

КЊИГЕ СТАРОГА ЗАВЈЕТА

1 Мој Прва књига Мојсијева, 50 глава
2 Мој Друга књига Мојсијева, 40 глава
3 Мој Трећа књига Мојсијева, 27 глава
4 Мој Четврта књига Мојсијева, 36 глава
5 Мој Пета књига Мојсијева, 34 главе
ИНав Књига Исуса Навина, 24 главе
Суд Књига о судијама, 21 глава
Рута Књига о Рути, 4 главе
1 Сам Прва књига Самуилова, 31 глава
2 Сам Друга књига Самуилова, 24 главе
1 цар Прва књига о царевима, 22 главе
2 цар Друта књига о царевима, 25 глава
1 дн Прва књига дневника, 29 глава
2 дн Друга књига дневника, 36 глава
1 Језд Прва књига Јездрина, 10 глава
Нем Књига Немијина, 13 глава
2 Језд Друга књига Јездрина, 9 глава
Тов Књига Товита, 14 глава
Јдт Књига Јудита, 16 глава
Јест Књига Јестирина, 10 глава
Јов Књига о Јову, 42 главе
Пс Псалми Давидови, 150 псалама
ПрС Приче Соломонове, 31 глава
Проп Књига проповједникова, 12 глава
Пп Пјесма над пјесмама, 8 глава
Прем Премудрости Соломонове, 19 глава
Сир Премудрости Исуса Сина Сирахова, 51 глава
Ис Књига пророка Исаије, 66 глава
Јер Књига пророка Јеремије, 52 главе
ПлЈ Плач Јеремијин, 5 глава
ПосЈ Посланица Јеремијина, 1 глава
Вар Књига пророка Варуха, 5 глава
Јез Књига пророка Језекиља, 48 глава
Дан Књига пророка Данила, 14 глава
Ос Књига пророка Осије, 14 глава
Јл Књига пророка Јоила, 3 главе
Ам Књига пророка Амоса, 9 глава
Авд Књига пророка Авдије, 1 глава
Јона Књига пророка Јоне, 4 главе
Мих Књига пророка Михеја, 7 глава
Нм Књига пророка Наума, 3 главе
Авак Књига пророка Авакума, 3 главе
Соф Књига пророка Софоније, 3 главе
Аг Књига пророка Агеја, 2 главе
Зах Књига пророка Захарије, 14 глава
Мал Књига пророка Малахије, 4 главе
1 Мак Прва књига Макавејска, 16 глава
2 Мак Друга књига Макавејска, 15 глава
3 Мак Трећа књига Макавејска, 7 глава
4 Мак Четврта књига Макавејска, 18 глава
 

КЊИГЕ НОВОГА ЗАВЈЕТА

Мт Свето Јеванђеље од Матеја, 28 глава
Мк Свето Јеванђеље од Марка, 16 глава
Лк Свето Јеванђеље од Луке, 24 главе
Јн Свето Јеванђеље од Јована, 21 глава
Дап Дјела Светих апостола, 28 глава
Рим Посланица Св. апостола Павла Римљанина, 16 глава
1 Кор Прва посланица Св. апостола Павла Коринћанима, 16 глава
2 Кор Друга посланица Св. апостола Павла Коринћанима, 13 глава
Гал Посланица Св. апостола Павла Галатима, 6 глава
Еф Посланица Св. апостола Павла Ефесцима, 6 глава
Флп Посланица Св. апостола Павла Филипљанима, 4 главе
Кол Посланица Св. апостола Павла Колошанима, 4 главе
1 Сол Прва посланица Св. апостола Павла Солуњанима, 5 глава
2 Сол Друга посланица Св. апостола Павла Солуњанима, 3 главе
1 Тим Прва посланица Св. апостола Павла Тимотеју, 6 глава
2 Тим Друга посланица Св. апостола Павла Тимотеју, 4 главе
Тит Посланица Св. апостола Павла Титу, З главе
Фил Посланица Св. апостола Павла Филимону, 1 глава
Јев Посланица Св. апостола Павла Јеврејима, 13 глава
Јак Саборна посланица Св. апостола Јакова, 5 глава
1 Пет Прва саборна посланица Св. апостола Петра, 5 глава
2 Пет Друга саборна посланица Св. апостола Петра, 3 главе
1 Јн Прва саборна посланица Св. апостола Јована Богослова, 5 глава
2 Јн Друга саборна посланица Св. апостола Јована Богослова, 1 глава
3 Јн Трећа саборна посланица Св. апостола Јована Богослова, 1 глава
Јуд Саборна посланица Св. апостола Јуде (Јаковљевог), 1 глава
Отк Откривење Светога Јована Богослова, 22 главе