Kanon svetom ocu našem Nektariju, episkopu Pentapoljskom, čudotvorcu

pesma Gerasima monaha Mikrajananita

 

Pošto sveštenik vozglasi, počinjemo Psalam 142.

 

Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje u istini Tvojoj, usliši me u pravdi Tvojoj. I ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Jer neprijatelj progna dušu moju, unizio je do zemlje život moj; posadio me u tamna mesta, kao mrtve od veka; i utrnu u meni duh moj, smete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, razmišljam o svim delima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojih poučavah se. Podigoh Tebi ruke moje, duša Ti je moja kao zemlja bezvodna. Brzo me usliši, Gospode, iščeze duh moj. Ne odvrati lice Tvoje od mene, jer ću biti sličan onima koji silaze u grob. Čuvši me, učini mi ujutru milost Tvoju, jer se u Tebe pouzdah. Kaži mi, Gospode, put kojim da pođem, jer Tebi uzdigoh dušu moju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, jer Tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Duh Tvoj Blagi neka me vodi na zemlju pravu. Imena Tvoga radi, Gospode, oživi me, pravdom Tvojom izvedi iz nevolje dušu moju. I milošću Tvojom uništićeš neprijatelje moje, i pogubićeš sve koji dosađuju duši mojoj, jer sam ja sluga Tvoj.

 

I odmah na glas 4.

 

Gospod je Bog i javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. (triput)

 

Glas 4. Koji se uzvisio na Krst…

 

Jerarhu Hristovom Nektariju, proslavljenom darovima nebesnim, pripadnimo vičući iz dubine duše: Sveti Nektarije, pravoslavnih zaštitniče, oslobodi svake pogibli i nevolje, i iskušenja od teških bolesti, nas koji pribegavamo, Oče, pokrovu tvom.

 

Slava, Podoban:

Kao onaj koji primi od Boga vlast, da leči strahotne telesne muke, onih koji pristupaju moštima tvojim Oče, molimo te isceli njih koji su u strašnim teskobama, bolestima i oboljenjima, i jakim bolovima, i u miru čuvaj nas svojim zastupništvom, Nektarije Sveti.

 

I sada, Bogorodičan:

Nikada nećemo prestati Bogorodice, oglašavati tvoje moći mi nedostojni; ako nas ti ne predvodiš svojim zastupništvom, ko će nas onda izbaviti od tolikih opasnosti, i ko sačuvati do sada slobodne? Nećemo odstupiti, Vladičice, od tebe, jer ti svoje sluge uvek spasavaš od svakovrsnih strahota.

 

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje moje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred tobom učinih. Da se opravdaš u rečima Svojim, i pobediš kada Ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne premudrosti Tvoje. Pokropi me isopom, i očistiću se. Daj mi da slušam radost i veselje, da se obraduju kosti potrvene. Odvrati lice Tvoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i Duhom vladalačkim utvrdi me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga, i obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, ogvori usne moje, i usta moja kazivaće hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve svespaljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Po blagovoljenju Svome, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Tada ćeš blagovoliti žrtvu pravde, prinose i žrtve svespaljenice, tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Kanon sa akrostihom: „Bolesti nas, Nektarije, oslobodi. Gerasimov.“

 

Pesma 1. Glas 8. Vlažnu prošavši…

 

Pogođen zlom vraga, tvome pribežištu pritičem vičući: Umiri, oče, život moj, i isto tako zdravlje mi daruj. Život svoj sveto proživevši, uvek osvećuješ, i izbavljaš od svakoga zla, Nektarije oče bogonosni, one koji prilaze božanskim tvojim moštima.

Sile čuda pokrećući, isceli, oče, od mučne nemoći one koji ištu tvoju pomoć, čudotvorče Arhijereju Nektarije.

 

Bogorodičan:

Kao Božija Majka blagoutrobna, dobroljubiva Devojko, oblagoutrobi se na meni, i svake me bede i besnila, nevidljive zmije oslobodi.

 

Pesma 3. Nebeskog svoda…

 

Od oboljenja svakovrsnih, i mučnih teskoba i pogubnih obesti, i napada prazlobnoga neprijatelja, kao sastradalni Jerarh, sačuvaj neozleđenim one koji te počasno veličaju.

Nektar netvarni božanski, Božije blagodati, kojom te Bog uresi, toči svakom sveta tvoja lobanja, i gorčinu bolesti otpušta Sveti iz nas. U mukama i bolovima, i mučnim bičevima, oče, život moj živeći tebi pribegavam; ne prođi me se, nego svojom posetom, od stalnih mojih strahota, oslobodi me.

 

Bogorodičan:

Utočište sveta i nesalomiva potporo, Blagodatna Djevo, one koji pribegavaju tvojemu pokrovu, pokrivaj i čuvaj od skovanih sablazni podmukle aždaje. Sačuvaj od svake štete i teskobe, Arhijereju, one koji verno pribegavaju tvojem zastupništvu, i koji te poštuju, Nektarije bogonosni. Pogledaj blagonaklono Svehvalna Bogorodice, na teško zlostavljanje mojega tela, i izleči bol moj.

 

Jektenija i Katizma.

 

Glas 2. Zastupništvo toplo…

 

Izvorom izobilnim isceljenja u Duhu, pokazao se mudri kivot tvojih moštiju; jer isceljuje bolesne, i zdravlje i krepost daruje; onima koji toplom verom mu prilaze, Nektarije oče većma sveti.

 

Pesma 4. Usliših, Gospode…

 

Manastir svoj, Nektarije, otpornim na svaku obest podmukloga drznika, štiti, oče, svojom blagodaću. Nemoćne koji hrle, oče, sa svih strana tvome oboru, udostoj izlečenja, i razveseli njihovu tugu. Krepost podaj i isceljenje, i duši i telu, Nektarije, i od prestupa izbavljenje, onima koji te iskreno blaže.

 

Bogorodičan:

Upravi me, Sveneporočna, na put preumljenja spasonosni, i bolesti mojih iskorake, umrtvi do kraja i ispravi.

 

Pesma 5. Prosvetli nas…

 

Egina te nađe za toplo prihvatilište; toga radi blagodati tvojoj svagda, pribegava i izbavlja se od svake teskobe. Da vodimo život miran i spokojan, dalje od svake zle namere neprijateljske, udostoj nas, oče Nektarije. Za snažnu tvrđavu i zaštitnika, oče Nektarije, tvoj manastir časni tebe imajući, ponosi se brzim tvojim prihvatom.

Neoskvrnjena Čista, Majko Božija neiskusomužna, one koji se nadaju u tvoj pokrov uvek, sačuvaj višim od svake povrede.

 

Pesma 6. Moljenje…

 

Od muka tela i duše olakšaj, Nektarije oče, one koji se upravljaju ka tvome zastupništvu, i naša srca radošću ispuni, a oblak nevolje teške iz nas odagnaj. Da oslobodi one – koji verno pribegavaju, tvojemu pokrovu od opasnosti svakovrsnih, i sablazni pogubnoga neprijatelja, i množine nevolja i teskoba, Svemilostivog Sina moli, Nektarije čudotvorče. S visina, kao sastradalni pogledajući, ne prestani neprestano štititi, svete tvoje mošti, svetog tvojeg manastira, bogonosni, koji je postao velika riznica tvoja, Nektarije čudotvorče.

 

Bogorodičan:

Spasitelja i Izbavitelja ljudi, Čovekoljupca začevši Sina, spasi me, Devojko, svojom zaštitom, od lukave tiranije zloga, i oživi moju dušu na izdašan bolji život. Sačuvaj od svake povrede i teskobe Jerarhu, one koji verno pribegavaju tvojem zastupništvu, i koji te poštuju, Nektarije bogonosni. Prečista, ti koja si rečju neispitljivo Reč rodila, u poslednje dane, umoli Ga, kao ona koja ima smelost matere.

 

Jektenija i Kondak. Glas 2. Zaštita hrišćana.

 

Palima ispravljenje postao si, i klonulima potpora, Nektarije, u poslednjim vremenima proslavljeni od Gospoda; no uvek i nas čuvaj pošteđenim od životnih iskušenja, moleći od Boga krepost i spasenje Jerarhu, naše.

 

Prokimen:

 

Sveštenici tvoji, Gospode, obući će se u pravdu, i pravednici tvoji obradovaće se.

 

Stih. Časna je pred Gospodom smrt Svetitelja njegovog.

 

Jevanđelje od Jovana (gl. 10, 9-16)

 

Reče Gospod: Ja sam vrata; ko uđe kroz mene, spašće se, i ući će i izaći će, i pašu će naći. Kradljivac ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakolje i upropasti. Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam Pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. A najamnik, koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gde dolazi, i ostavlja ovce, i beži; i vuk razgrabi ovce i raspudi ih. A najamnik beži, jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam Pastir dobri, i poznajem svoje, i moje mene poznaju. Kao što Otac poznaje mene i ja Oca; i život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan Pastir.

 

Slava... Zastupništvom svetoga Jerarha, milostivo, izbriši mnoštvo mojih sagrešenja.

 

I sada Zastupništvom Bogorodice, milostivo, izbriši mnoštvo mojih sagrešenja.

 

Stih: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po množini milosrđa svog, izbriši bezakonje moje.

 

Podoban. Glas 2. Svu odloživši…

 

Novom zvezdom si se pokazao Crkvi Hristovoj, u poslednjim godinama, zablistavši čistotom života, Sveti, umnim odblescima blagodati u sebi, rasvetljujući nas i sevanjima isceljenja, uvek razrešavajući tminu nečastivih, i pomračenje boleštinama; stoga ti uzvikujemo: Ne prestaj izbavljati nas, od obesti mučitelja i svakovrsnih teskoba.

 

Spasi, Gospode, narod tvoj…

 

Pesma 7. Iz Judeje…

 

Od svakolikih bolova, iskušenja, opasnosti i prilika, i zavisti i zlobe ljudi zlonamernih, nepovređenim čuvaj, one koji te uvek poštuju, Nektarije sveblaženi.

Isceljujući neprestano teške nemoći, oče Nektarije, oni koji verno pristupaju, božanstvenim tvojim moštima, u poslednja vremena, kao pomoćnika najspremnijeg behu te videli. Starinom bogoprijatnom i krunom novom, oče Nektarije, viđen si na ostrvu Egini, koja uvek hrli tvom zastupništvu, Sveti, i sabira plodove tvoje blagonaklonosti.

 

Bogorodičan:

Na put uredaba, iz tebe Ovaploćenoga, Devojko odvedi me, sa vrata greha, Djevo, podižući stege srca moga, da bih te hvalio uvek, spasavan tvojom blagodaću.

 

Pesma 8. Cara…

 

Bujicu zlobe, što se izliva, oče, po brazdama srca moga do sasvim isuši silom, božanstvenih tvojih zastupanja. Poznavši te kao iscelitelja nemoći, pribegavamo tvojoj svetoj Lobanji, kako bi se izbavili, od bičeva bolnih. Pokrivaj neprestano, svoj manastir sveti, i upravljaj samim svojim zastupništvom, oče Jerarhu, svoje otačka darivanja.

 

Bogorodičan:

Isceli, Djevo, nemoćnu dušu moju od najzlobivije obesti zmijske, i osvetli me svetlošću bezbolnosti.

 

Pesma 9. Većma Bogorodicu…

 

Od besa nas oslobodi, nevidljivog neprijatelja, i strahotnih prilika životnih, nas koji pribegavamo, oče, pod tvoj pokrov. Duše bola mene i bolova telesnih, oče, oslobodi, datom ti od Boga obilatom blagodaću. Za bogodušno tvoje stado umoli, i za Eginu Hrista Čovekoljupca, i za celu Grčku, oče Nektarije.

 

Bogorodičan:

Opevamo tvoju blagodat, Blagodatna; jer ti neprekidno kao majka majčinskom ljubavlju, pokrivaš i hraniš i greješ svakog od nas ponaosob.

 

Dostojno je i Veličanija.

 

Novoj luči pobožnosti, i Crkve videlu novojavljenome, toplom zaštitniku i patronu Egine, Nektariju božanskom, himnama odajmo hvalu.

Raduj se, novopotekavša reko, koja plaviš nektarskim božanskim blagodatima, i božanstvenim slapovima, Crkvu Hristovu, oče Nektarije. Zablistavši na visinama vrline, u poslednja vremena kao luča bogozarna, umno ublistavaš razume vernih, čistim tvojim životom, oče Nektarije.

Raduj se, spasioče iznurenih, i brzi lekaru ophrvanih; raduj se ti koji isceljuješ bolesti i bolove, onima koji pristupaju, oče, tvojim moštima.

Raduje se, Egine riznico, i pravoslavnih prihvatioče i pomoćniče; raduje se, ukrasu novi Grčke zemlje, Nektarije sveblaženi, naša podrška. Tvojim očinskim zastupništvom, časni svoj manastir, čuvaj nepovređenim, Nektarije oče, i ispuni prozbe onih koji u pobožnosti, tebi čine pomen.

Sve anđelske vojske, Pretečo Gospodnji, dvanaestorico apostola i svi Sveti, sa Bogorodicom, zastupajte nas, na naše spasenje.

 

Trojičen i Tropar: glas 1. Pustinje žitelj…

 

Izdanak sa Vizanta i Egine zaštitnika, javljenoga u poslednjim vremenima, miljenika vrline izvornog, Nektarija poštujmo verni, kao bogougodnog iscelitelja Hristovog; jer ti točiš isceljenja svakovrsna, onima što ti pobožno uzvikuju; slava Hristu koji tebe proslavi, slava onome koji te čudotvorcem učini, slava onome koji čini kroz tebe, svima isceljenja.

 

Jektenija i uobičajen pomen, i Otpust prilikom kojeg, poklanjajući se svetoj ikoni, pevamo sledeći podoban.

 

Glas 2. Sa drveta.

 

Svima prihvatilac i tvrđava, i topli zaštitnik i pokrov budi, Nektarije, onima koji ti pristupaju, Oče, sa verom, i koji časne tvoje mošti celivaju, a koje je Hristos proslavio blagodaću čuda, razrešujući mukotrpna iskušenja, i mir svima pružajući, i oproštaj prestupa sviše.

Vladičice primi, molbe slugu svojih, i izbavi nas od svake nužde i teskobe.

Svu moju nadu polažem u tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod svojim pokrovom.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.