Kalendar

Pitanje:
Pomaže Bog! Hteo bih da postavim pitanje ocu Dušanu Kolundžiću. Oče molim vas da mi odgovorite da li SPC treba da prihvati novi kalendar, jednom sam prisustvovao liturgiji kada ste na besedi pozivali na prihvatanje novog kalendara. Dobro poznavajući ovu problematiku, bio sam sablažnjen vašom besedom. Oče pa vidite samo šta je urađeno promenom kalendara u Grčkoj i drugim pravoslavnim zemljama, a da ne govorimo o anatemama na taj kalendar od strane pravoslavnih patrijarha. Molim vas odgovorite mi da li je bolje da primimo ovaj anatemisani kalendar ili ne?
Žarko


Odgovor:
Dragi brate Žarko, Žao mi je što sam Te sablaznio u vezi reforme kalendara. Mislim da Ti, iako dobro poznaješ ovu problematiku, nisi shvatio moje kazivanje o kalendaru u jednoj od propovedi. Da Ti pojasnim, parafrazirajući ono što sam tada rekao. A rekao sam da pitanje kalendara nije pitanje Crkve već nauke, astronomske nauke. Sveti oci Prvog vaseljenskog sabora su shvatili da je mnogobožački rimski kalendar, koji je sastavljen za vreme Julija Cezara (po kome nosi ime) , najprikladniji za Hrišćansku crkvu, prihvatili su ga i prema njemu utemeljili pashaliju, kako da se, po tom kalendaru, izračunava datum slavljenja Vaskrsa. Da je bio neki bolji kalendar, Oci bi svakako prihvatili njega. Vekovi su pokazali da taj kalendar nije potpuno tačan i mi danas po njemu ne možemo određivati datum slavljenja Vaskrsa. Moramo se oslanjati na „neishodimu pashaliju“ i razne ključeve. Pravoslavna crkva je shvatila da se Julijanski kalendar mora reformisati, uskladiti sa savremenim dostignućima astronomske nauke. I zato je sazvana konferencija Pravoslavnih crkava u Carigradu 1923. godine i zato je Srpska crkva poslala na tu konferenciju najkompetentje ličnosti, na prvom mestu poznatog naučnika Dr Milutina Milankovića, profesora nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. I njegov predlog kalendara, kao najbolji, prihvaćen je od strane učesnika konferencije. Poznato Ti je i da Ruska pravoslavna crkva, zbog boljševičke revolucije, nije bila prisutna na konferenciji. Uz prihvatanje najboljeg predloga trebalo je izvršiti i neophodne pripreme za uvođenje reformisanog Julijanskog kalendara. Međutim, Grčka crkva nije htela da sačeka usaglašavanje novog kalendara sa crkvenim ustavom, pashalijom i bogosluženjima, nije vernike pripremila za ovu promenu, već je jednostrano prešla na novi kalendar. To je izazvalo revolt vernika i raskol, koji i danas postoji. Na konferenciji, a u Srpskoj crkvi do danas, nije bilo u pitanju prihvatanje Gregorijanskog kalendara, već pravoslavna revizija Julijanskog kalendara. A pošto je ta revizija, reforma Julijanskog kalendara bila najbolje prezentovana od strane Srpske crkve, to Srpska crkva nema nikakve potrebe da prelazi na Grigorijanski (kako Ti kažeš „anatemisani“) , kad ima svoj, do sada najtačniji kalendar na svetu, Milankovićev kalendar. I kada Srpska crkva odluči, kad se steknu svi potrebni uslovi, ona može da preuzme svoj kalendar. Da je Grčka crkva sačekala, da sa ostalim Pravoslavnim crkvama izvrši sve neohodne pripreme, koje se tiču bogosluženja, postova, pashalije i drugo, ne bi bilo „starokalendaraca“. Treba naglasiti i još nešto. Srpski kalendar Dr Milutina Milankovića slagaće se za izvesno vreme sa Grigorijanskim, ali pošto ovaj nije idealno tačan, on će u odnosu na Milankovićev kalendar zakasniti za oko 3200 godina od svoga uvođenja čitav jedan dan, pa će se Grigorijanski kalendar morati usaglašavati sa Srpskim kalendarom. Konačno, brate Žarko, Srpska crkva ne mora da prihvati reformisani Julijanski kalendar, ali kada se izvrše sve pripreme (da ove godine ozbiljno počnemo da radimo, za jedno 10 godina bi mogli da izvršimo tu reformu) , kad edukujemo srpski pravoslavni narod, neće onda biti nikakvog problema ni sa kalendarom, sa Srpskim kalendarom.
Uostalom i mi smo danas svedoci da Grčka crkva, oličena u carigradskom patrijarhu i mitropolitu pergamskom, istrčava u ekumeniskim (prozapadnjačkim) susretima i sporazumima, pa ćemo sigurno, posle izvesnog broja godina, imati nezadovoljnike (da ne kažem raskolnike) i po pitanju odnosa sa Rimskom crkvom.
Praštaj, dragi brate Žarko, ako sam Te sablaznio. Mislim da ćeš, posle ovog objašnjenja shvatiti, da ja ni tada ni sada nisam za prelazak na Grigorijanski kalendar, ali da Julijanski kalendar treba što pre reformisati.
Srećne Božićne praznike (još uvek po Julijanskom kalendaru) i blagoslovenu 2010. godinu Gospodnju (po istom kalendaru) želi Ti i srdačno pozdravlja Tvoj o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.