NASLOVNA » Duhovni život, snovi, borba sa iskušenjima, PITANJE PASTIRU » Kako da zaustavimo nesreću

Kako da zaustavimo nesreću

Pitanje:
Pre dvadeset dana umro mi je sin. Do tada zdrav. Naglo i brzo samo je nestao. Mislim da postoji neki veliki greh zbog koga sam kažnjena i ja i moja porodica. Da li postoji kazna za grehe koje učinimo a da ih nismo ni svesni u jednom momentu a kada nam se desi nešto strašno mi ih najednom postajemo svesni. Da li gresi naših predaka prenose se i na nas i na našu decu? Da li greh naših očeva i majki prelazi na nas ili nam njihov greh postaje kazna bez obzira što se trudimo da živimo po Božijim za konima. Bez obzira na to što se trudimo da budemo milosrdni, pravedni, ponizni, sitniji od svih…Kako da zaustavimo nesreću.
N.N


Odgovor:
Draga sestro,  
Molim te, primi moje saučešće. Neka ga Gospod pomene i pomiluje u Carstvu svome.
Pitaš, da li je smrt nekoga od naših bližnjih kazna za nas? Ne verujem da Gospod, koji je milostiv i dugotrpeljiv, i ne želi smrt grešniku nego da se pokaje i bude živ, čini nepravdu našim bližnjima da bi kaznio nas. Naprotiv. Gospod sve čini da bi nam dao život večni, da bi nas pripremio za njega i učinio sinovima i naslednicima Carstva svog. Kako On to čini, za nas ljude, nije lako razumljivo. Ali evo šta kažu neki svetitelji o tome: – Smrt je velika tajna. Ona je – rađanje čoveka iz zemnog vremenog života za večnost. U trenutku odvijanja tajne smrti, mi svlačimo sa sebe svoj grubi omotač – telo, i, duševnim bićem, tananim, eternim, prelazimo u drugi svet, u obitelj bića istorodnih s dušom. Svet je taj nedostupan grubim organima tela, kroz koje, za vreme našeg prebivanja na zemlji, dejstvuju osećanja, koja, inače, i pripadaju duši. Duša, kad izađe iz tela, nevidljiva nam je i nedostupna, kao i drugi predmeti nevidljivog sveta. Mi u času odvijanja tajanstvenog čina smrti samo opažamo ne-disanje, naglu beživotnost tela. Zatim ono počinje da se raspada, i mi žurimo da ga sakrijemo u zemlju. Tamo ono postaje žrtva truleži, crva, zaborava. Tako su umrla i zaboravljena bezbrojna ljudska pokolenja. Šta se zbivalo i zbiva s dušom kad napusti telo? To nam ostaje, pri našim mogućnostima poznanja, neizvesno.
Više o tome možeš naći ovde: http: //svetosavlje.org/biblioteka/Smrt/Brjancaninov/brjancaninov01.htm
Kao i ovde: http: //svetosavlje.org/biblioteka/Smrt/Vaskrsenje.htm
 
Neka te Gospod uteši, tvome sinu i svima vama podari carstvo nebesko.
 
o. Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *