duhovnost

Pitanje:
Mene lično brine, moje duhovni odnos prema Tvorcu, ranije mi je molitva bila uvek automatski odgovorena i na ukrepljenje, sada mi se čini da ne biva uslišavana, često pomislim da sam nešto zgrešio, odpao od vere ili čak primio nekakav implant na prevaru o čemu ima mnogo govora u Pravoslavnom svetu sve u svemu voleo bih da znam šta da radim da se duhovno nahranim, očistim srce i dušu! kome da se obratim?
Stefan


Odgovor:
Dragi brate, brineš se što Ti molitve, u poslednje vreme, nisu uslišene, a ranije Ti je „molitva bila uvek automatski odgovorena i na ukrepljenje“. Moram priznati da mi to stanje „automatskog odgovora“ na molitvu nije baš jasno. To je, kao kad odeš u pradavnicu, dadeš novac i dobiješ robu, automatski. Znači li to da, kad god si Gospoda nešto zamolio, On Ti je odmah ispunjavao molbu i to si osetio kroz duhovno ukrepljenje? Ako je to bilo ranije, u jednom određenom periodu Tvoga života, a sada se više ne događa, zar nisi preispitao sebe, da vidiš u sebi razlog za takvu promenu. Sigurno da si čitao Sveta jevanđelja i možda se sećaš da je Hristos, u jednom momentu, sabrao dvanaestoricu svojih učenika, rekao im je da idu u narod i da ga uče, dodajući: Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite…“ (Matej 10, 8) . Dakle, dao im vlast i moć da u ime Njegovo čine čuda, čak i ono što se protivi prirodnim zakonima (vraćanje umrlih u život) . Međutim, samo malo kasnije, kad se Hristos preobrazio na Tavoru i sišao u jedno selo, gde su ga čekali Njegovi učenici, jedan čovek mu je prišao i zamoli Ga da mu izleči bolesnog sina. Usput dodade: Dovedoh ga učenicima tvojim i nemogoše ga isceliti“. Isus je isterao zlog duha iz dečaka, a na pitanje učenika, zašto oni to nisu uspeli, reče im: „Za neverovanje vaše“ (Matej 17, 16, 20) . Vidiš šta se događalo apostolima, koji su neprekidno bili sa Hristom, kako su malaksavali verom. Seti se i onog slučaja kad je Hristos došao učenicima, koji su plovili lađom na Genisaretskom jezeru, hodeći po vodi kao po suhom. Tada je apostol Petar, da se uveri da je to Hristos, a ne utvara, zaželeo da i sam pođe Isusu po vodi. Isus ga je pozvao, Petar je načinio nekoliko koraka po vodi, a onda se uplašio i počeo da tone. Isus ga izvlači iz vode i opominje: Maloverni, zašto posumnja (Matej 14, 31) . Da ostavimo po strani moć Tvoje vere onda i sada, u vreme kad Ti je Bog ispunjavao sve molbe i sada kad je, da tako kažemo, „nebo zatvoreno za Tebe“. Možda si onda molio od Boga, za Tvoju dušu i hrišćanski život korisne stvari, a sada si možda prešao na prozaičnije, manje vredne životne probleme. Jer, zna Bog šta je nama potrbno i pre no što Ga mi zamolimo i šta će nam od onoga za šta ga molimo biti od koristi, a šta ne, pa čak i na štetu. Šta mi često molimo od Gospoda? Na prvom mestu molimo Ga za telesno zdravlje, za uspeh u školi, na fakultetu, na radnom mestu, za slogu u porodici, da nam se povećaju mesečni prihodi i slično. I ako Bog ne reaguje odmah na naša traženja, u nama slabi vera, počinjemo da sumnjamo u Božje milosrđe, prestajemo da se molimo. Kad su apostoli Jakov i Jovan prišli Hristu i zatražili od Njega da sednu Njemu sa leve i desne strane u slavi Njegovoj, On im odgovori: Ne znate šta ištete (Marko 10, 38) . I mi često ne znamo šta to ištemo od Boga, ne proveravamo da li to može biti korisno, ne samo za nas, već i za bližnje naše. Pomoli se Gospodu rečima Njegovih apostola: Gospode, dometni nam vere! (Luka 17, 5) . Čućeš, posle toga, ono što je Hristos na to odgovorio apostolima: Kad biste imali vere koliko zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: Iščupaj se i usadi se u more! – i poslušao bi vas (6) . Znači, isključivo od vere naše (i dobrog razmišljanja šta ćemo od Boga moliti) zavisi i Božje reagovanje na naše moljenje. I nemoj tražiti razloge u bilo kome ili bilo čemu drugome, u nekakvom lošem okruženju, nekakvoj svetskoj zaveri. Sve to mogu biti samo prazni izgovori. Uporedi stanje svoje vere onda i sada, Tvoje molitve onda i sada, opšte raspoloženje Tvoje duše onda i sada, pa ćeš sigurno zaključiti da je stvar u Tebi, u Tvom odnosu prema Bogu (a svakako i prema bližnjima) . Nastoj da se vratiš u ono vreme kada su Tvoje molitve uslišavane i sigurno je da Te Gospod neće ignorisati i da ćeš i nadalje u Njemu nalaziti utehu i ukrepljenje u svim Tvojim životnim naporima. Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje, poručuje nam Hristos (Marko 9, 23) . Mir Ti i radost u Gospodu o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *