NAMENSKE MOLITVE

Molitva za svog duhovnog oca

O, Presveta Vladičice moja, Djevo Bogorodice, Carice neba i zemlje, usliši vapaj moje duše i grešnu molitvu moju, koju Ti prinosim za oca moga duhovnoga, mnogostradalnog slugu Tvoga (ime). Budi mu večno Saputnica, u svako vreme budi uz njega, štiti ga sa svetim Anđelima. Ukrepi ga, bdi, čuvaj ga dok […]

Detaljnije…

Molitva za zaštitu od nečiste sile

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, ogradi me svetim Tvojim Angelima i molitvama Sveprečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, silom Časnog i Životvornog Krsta, Svetog Arhistratiga Božjeg Mihaila i ostalih Nebeskih sila besplotnih, Svetog Proroka i Preteče, Krstitelja Gospodnjeg Jovana, Svetog Apostola i Jevanđeliste Jovana Bogoslova, Sveštenomučenika Kiprijana i mučenice […]

Detaljnije…

Molitva za žive – pomenik

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Koji u Svojoj prevelikoj milosti i čovekoljublju slušaš molitve onih koji Tebi pripadaju svim srcem svojim, prikloni uho Svoje i čuj molitvu moju koju Ti smerno uznosim: Sačuvaj, Gospode, Crkvu Tvoju Svetu, Vaseljensku i Apostolsku, utvrdi je i ukrepi, umnoži je i u miru sohrani, […]

Detaljnije…

Molitva posle učenja

Blagodarimo Ti, Tvorče, što si nas udostojio Tvoje blagodati te smo primili učenje. Blagoslovi naše starešine, roditelje i učitelje koji nas vode poznanju dobra, i daj nam silu i moć da produžimo ovo učenje.

Molitva pre učenja

Sveblagi Gospode, pošalji nam blagodat Tvog Svetog Duha da osnaži naše duhovne sile, da bi pazeći na učenje koje nam se predaje porasli Tebi, našem Tvorcu na slavu, roditeljima na radost, a Crkvi i otadžbini našoj na korist.

Majčina molitva

Oče sveti, Besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno Ti se molim za decu koju Si mi podario da rodim. Sačuvaj ih u Tvojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje Ime proslavljalo u njima. Uputi me Tvojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje Tvoga Svetog Imena, […]

Detaljnije…

Molitve za svetu tajnu braka

Molitva prva: Blagosloven si Gospode Bože otaca naših, koji si nam darovao život. Ti si Gospode stvorio čoveka po liku svome i podobiju, od duše razumne i tela blagolikog, tako da telo služi razumnoj duši. Ti si nas Gospode sačuvao od onih koji love duše naše, od mnogih zamki lukavoga […]

Detaljnije…