Ava Justin

Žitija Svetih – Uvod

Arhimandrit JUSTIN Popović     ŽITIJE AVE JUSTINA PREDGOVOR ŽITIJA SVETIH JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR   Dela Oca Justina, uključujući i 12 tomova Žitija Svetih, možete kupiti u Manastiru Ćelije kod Valjeva, tel. +381 14 291-716. Kupovinom ovih knjiga ujedno pomažete manastiru. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za januar

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. JANUAR 2. JANUAR 3. JANUAR 4. JANUAR 5. JANUAR 6. JANUAR 7. JANUAR 8. JANUAR 9. JANUAR 10. JANUAR 11. JANUAR 12. JANUAR 13. JANUAR 14. JANUAR 15. JANUAR 16. JANUAR 17. JANUAR 18. JANUAR 19. JANUAR 20. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za februar

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. FEBRUAR 2. FEBRUAR 3. FEBRUAR 4. FEBRUAR 5. FEBRUAR 6. FEBRUAR 7. FEBRUAR 8. FEBRUAR 9. FEBRUAR 10. FEBRUAR 11. FEBRUAR 12. FEBRUAR 13. FEBRUAR 14. FEBRUAR 15. FEBRUAR 16. FEBRUAR 17. FEBRUAR 18. FEBRUAR 19. FEBRUAR 20. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za mart

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. MART 2. MART 3. MART 4. MART 5. MART 6. MART 7. MART 8. MART 9. MART 10. MART 11. MART 12. MART 13. MART 14. MART 15. MART 16. MART 17. MART 18. MART 19. MART 20. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za april

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. APRIL 2. APRIL 3. APRIL 4. APRIL 5. APRIL 6. APRIL 7. APRIL 8. APRIL 9. APRIL 10. APRIL 11. APRIL 12. APRIL 13. APRIL 14. APRIL 15. APRIL 16. APRIL 17. APRIL 18. APRIL 19. APRIL 20. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za maj

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. MAJ 2. MAJ 3. MAJ 4. MAJ 5. MAJ 6. MAJ 7. MAJ 8. MAJ 9. MAJ 10. MAJ 11. MAJ 12. MAJ 13. MAJ 14. MAJ 15. MAJ 16. MAJ 17. MAJ 18. MAJ 19. MAJ 20. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za jun

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. JUN 2. JUN 3. JUN 4. JUN 5. JUN 6. JUN 7. JUN 8. JUN 9. JUN 10. JUN 11. JUN 12. JUN 13. JUN 14. JUN 15. JUN 16. JUN 17. JUN 18. JUN 19. JUN 20. […]

Detaljnije…

Žitija Svetih za jul

Arhimandrit JUSTIN Popović   MESEC JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC     1. JUL 2. JUL 3. JUL 4. JUL 5. JUL 6. JUL 7. JUL 8. JUL 9. JUL 10. JUL 11. JUL 12. JUL 13. JUL 14. JUL 15. JUL 16. JUL 17. JUL 18. JUL 19. JUL 20. […]

Detaljnije…