Ava Justin

ŽITIJA SVETIH – UVOD

ŽITIJA SVETIH – UVOD

Arhimandrit JUSTIN Popović ŽITIJE AVE JUSTINA PREDGOVOR ŽITIJA SVETIH JANUAR JUL FEBRUAR AVGUST MART SEPTEMBAR APRIL OKTOBAR MAJ NOVEMBAR JUN DECEMBAR     Dela Oca Justina, uključujući i 12 tomova Žitija Svetih, možete kupiti u Manastiru Ćelije kod Valjeva, tel. +381 14 291-716. Kupovinom ovih knjiga ujedno pomažete manastiru. Hvala!