Захвалне молитве

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ

Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeнныz моеS души2, надeжде, покр0ве, прибёжище, ўтэшeніе, рaдованіе моE, бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2 недост0йнаго, причaстника бhти пречcтагw тёла и3 чcтнhz кр0ви сн7а твоегw2. Но р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 моS ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ безсмeртіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщвлeннаго грэх0мъ: ћже млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўмилeніе, и3 сокрушeніе въ сeрдце моeмъ, и3 смирeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ плэнeніихъ помышлeній мои1хъ: и3 спод0би мS до послёднzгw и3здыхaніz неwсуждeннw пріимaти пречcтыхъ т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души2 же и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы покаsніz и3 и3сповёданіz, во є4же пёти и3 слaвити тS во всS дни2 животA моегw2, ћкw бlгословeнна и3 препрослaвлена є3си2 во вёки, ґми1нь.

 

Comments are closed.