Захвалне молитве

Трис™0е

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва o6ц7Y, и3 сн7у, и с™0му д¦у, и нhнэ и пrнw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.