NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Veliki kanon Svetog Andreja Kritskog

Veliki kanon Svetog Andreja Kritskog

koji se čita na Velikom Povečerju u prva četiri dana Svete četrdesetnice
i na Jutrenju četvrtka pete nedelje

PREDGOVOR

Biti pravi hrišćanin, znači biti doživotni pokajnik, znači imati stalno pred očima mnoštvo svojih sagrešenja, i neprekidno osećati pokajničko raspoloženje. Na to je čovek pozvan pre nego što postane hrišćanin. „Pokajte se i verujte u Jevanđelje“ (Mk. 1, 15), rekao je Gospod Hristos u početku svoje propovedi, i time pokazao put kako se postaje sledbenik Hristov. Kroz pokajanje. Pokajanje je buna čoveka protiv samoga sebe, rekao je episkop Nikolaj. To je buna protiv starog čoveka, čoveka ogrezlog u grehu i strasti i udaljenog od Boga. Jer svaki greh udaljuje od Boga, a čovek ispunjen gresima, odlutao je u daljnu zemlju gde se lice Božje ne vidi.
Da bi takav čovek postao „nova tvar“, po svetom apostolu Pavlu, mora prvo doći k sebi, poput bludnog sina iz Jevanđelja. Bogom određeno vreme za buđenje iz letargičnog sna greha, nesumnjivo je sveti Veliki Post – Sveta Četrdesetnica. Tu čoveka sve pokreće na pokajanje, sve ukazuje na njegove grehe. Svaka pesma, svaka stihira, svaka molitva, svaka reč koja se u crkvi čuje. A pre svega i iznad svega bogonadahnuti, nenadmašni Veliki Kanon Svetog oca našeg Andreja Kritskog. To je neisledimo more pokajničkih suza, vapaja, uzdaha. Nema čoveka, nema grešnika koji neće naći sebe u Velikom Kanonu. Zato Kanon u stvari predstavlja ličnu ispovest svakog pravoslavnog hrišćanina.
Veliki Kanon je, kako se kaže u njegovom sinaksaru, dovoljan da i najtvrđu dušu omekša i dobroj budnosti podigne, ako se samo sa skrušenim srcem i velikom pažnjom peva. Kao takav, on je božanska sila spasenja. Udružen još sa postom – on je čudotvoran kao preobražajna sila spasenja, preobraženja, prosvećenja, oboženja.
Kroz bogonadahnuta usta svetog Andreja Kritskog iz svakog tropara njegovog Velikog Kanona odzvanja eho apostolove poruke: „Ustani ti koji spavaš, vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.“ (Ef. 5, 14) Želja da bi taj spasonosni glas dospeo ne samo do uha, nego i do srca našeg čoveka – hrišćanina, i pokrenuo ga na svespasonosno pokajanje, i pobudila me je da Veliki Kanon prevedem na srpski jezik.
Tom poslu sam pristupio još pre desetak i više godina, kao suplent Bogoslovije u manastiru Krka. Tada sam prevod izvršio sa crkvenoslovenskog teksta (iz Posnog Trioda), i uporedio ga sa grčkim tekstom uz pomoć moga duhovnog oca dr Justina Popovića. No taj prevod nigde nije objavljen, jer sam ja uskoro, 1968. godine, otišao u inostranstvo na postdiplomske studije, gde sam proveo oko devet godina.
Vrativši se iz Atine, sada sa znanjem izvornog grčkog jezika, a nošen istom željom kao i pre desetak godina, ponovo sam izvršio prevod Velikog Kanona, sada sa grčkog originala, iz grčkog izdanja Trioda, Atina 1967. godine.
Neka bi Gospod, molitava radi svetog Andreja Kritskog, učinio da ovaj skromni trud bude primljen i prihvaćen sa onom ljubavlju sa kakvom sam na njemu radio.

Prevodilac

Komentarisanje nije više omogućeno.