NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Opšti tipik

Opšti tipik

W#GLAVLE~NІE

 

Či1nъ malыz večerni
Či1nъ veli1kіz večerni, sjestь bdёnіz vsen0щnagw, i3 ќtreni voskrnыz
Či1nъ nj panagji, bыvaemый vo nbi1telehъ po vs‰ dni6
NJ s™ёmъ i3myщemъ bdёnіe, ѓщe priluči1tsz vъ nedёlю
Či1nъ blgoslovenіz k0lmva
NJ s™ёmъ i3myщemъ polmeleй, ѓщe priluči1tsz vъ nedёlю
NJ s™ёmъ poemomъ na ѕ7
NJ bdёnіihъ vsen0щnыhъ, bыvaющihъ črezъ vsE lёto
Vo dni6 nedBlьnыz, i3dёže vsenHщnыz ne bыvaюtъ
NJ lіturgjahъ podobaetъ vёdati, i3 nj s™ёй b9estvennэй slyžbэ
NJ є4že kakw podobaetъ znamenati na vsskъ denь
Lіtjz nj ўs0pšihъ
NJ є4že kakw čtytsz є3đlіa, i3 togw2 tolkov†nіz
NJ kanHnэhъ vseS sedmi1cы, gDa kakw poю1tsz kanHni nktHiha sъ mineeю
NJ slyžbэ subbHtnэй nj večerni, nj ќtreni i3 nj lіturgji є3gdA poemъ BGъ gDь
Podobaetъ vёdati, ѓщe priluči1tsz, i3 i3zv0litъ nastostelь vъ subbHtu pёti ґllilyіa
Podobaetъ vёdati, nj є4že kakw bыvati nj ўs0pšihъ voslёdovanію
NJ s™ёmъ i3myщemъ polmeleй, ѓщe sluči1tsz vъ subbHtu
NJ svэti1lьnahъ na ќtreni
NJ stіhol0gіahъ, kakw d0lžno є4stь glag0lati vo vsE lёto
NJ є4že kogdA stіhosl0vztsz pBsni: Poemъ gDvi: i3 GDvi poemъ:
NJ katavasіi
NJ є4že kogdA poetsz ČCtnёйšuю, i3 kogdA ne poetsz
NJ є4že kogdA glag0lюtsz i3z8wbrazi1tєlьnaz, i3 kogdA ґntіfHnы
Podobaetъ vёdati, kogdA kadi1tъ їereй
NJ zavёsэ s™agw nltarz, kogdA tverzaetsz, i3 kogdA zatvorsetsz
NJ vžiganіi svёщъ, kakw podobaetъ vъ cRkvi vžigati, vъ nedёlю, i3 na prazdniki hrtHvы, i3 bcdы, i3 s™hhъ, i3 pr0čыz dni6
NJ vsednevnomъ vžiganіi svёщъ
Podobaetъ vёdati, vъ k0e vremz bratіi vъ cRkvi ne stosti sъ žezlami
NJ kanwnarsэ
NJ bezči1nnыhъ v0plehъ
NJ tkrovenіi glavъ
NJ є4že ne tvori1ti besёdъ vъ cRkvi
NJ є4že kakw podobaetъ i3mёti budi1lьnika
T pravilъ s™hhъ ґpclъ, i3 s™hhъ ntє1cъ, nj s™ёй veli1cэй četыredesstnicэ, ±že d0lženъ vsskій hrtіaninъ npasnw hrani1ti
NJ razrэšenіi vsegw2 lёta
NJ vzak0nenыhъ postёhъ, ±že sob0rnaz cRkovь predadE pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ
NJ žitіi2 nbщeži1telьnagw prebыvanіz
Razsuždenіe nj ćstіi i3 pitіi2, subbHtы i3 nedёli, i3 pr0čihъ dneй sedmi1čnыhъ, i3 nj trapeznomъ ўstroenіi vsemъ
I# nj vtorёй že trapezэ malw podobaetъ i3zreщi2
NJ molčanіi na trapezэ
NJ s0čivэ že i3 nv0щіi
NJ pёnіi, ćkw ne podobaetъ kromЁ sob0ra ns0bnэ pёti
NJ є4že ne podobaetъ ćsti kromЁ džbщіz trapezы
NJ ndeždahъ i3 nbyщahъ, i3 vseй tэlesnэй potrebэ
E#gdA kto2 h0щetъ tluči1tisz bratstva
NJ služi1telehъ i3 pr0čihъ prebыvanіihъ bratskihъ
NJ slyžbahъ tsžkihъ
NJ domY ns0bnomъ
NJ dёlanіi vo džbщinэ
NJ stzžanіi čuždi1hъ trudHvъ
NJ bolьni1cэ i3 strannoprіi1mstvэ, i3 nj starыhъ i3 bolьnhhъ

 

INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
7. septembra 2018.
Izvor:
www.alexsem.org

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.