NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU

1 2 3 4 5 6

1. Pozdrav. Opomena nekima da ne odstupaju od zapovijesti Jevanđelja. Pavlova zahvalnost Hristu za spasenje.

(Zač. 278).
1. Pavle, apostol Isusa Hrista po zapovijesti Boga, Spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nade naše,
2. Timoteju, pravome sinu po vjeri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega.
3. Kao što te molih idući u Makedoniju, da ostaneš u Efesu i zapovjediš nekima da ne uče drukčije,
4. Niti da se bave bajkama i rodoslovima beskrajnim, koji više navode na prepirke negoli na služenje Bogu u vjeri.
5. A cilj zapovijesti jeste ljubav od čista srca i savjesti dobre i vjere nelicemjerne,
6. Od čega neki odstupiše i skrenuše u praznoslovlje,
7. Želeći da budu učitelji zakona a ne razumiju ni šta govore ni šta tvrde.
(Zač. 279).
8. A znamo da je zakon dobar ako ga ko pravilno upotrebljava.
9. Znajući to da zakon nije propisan za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, bezbožnike i grješnike, nepobožne i pogane, oceubice i materoubice, krvnike,
10. Bludnike, muželožnike, ljudokradice, lažljivce, krivokletnike, i ako je što drugo protivno zdravoj nauci,
11. Prema jevanđelju slave blaženoga Boga, koje je meni povjereno.
(Zač. 280).
12. I zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu koji mi dade moć, što me za vjerna primi, postavivši na služenje
13. Mene, koji sam ranije bio hulnik i gonitelj i prkosnik, ali bih pomilovan, jer to iz neznanja učinih, u nevjerovanju;
14. Ali se još više umnoži blagodat Gospoda našega sa vjerom i ljubavlju u Hristu Isusu.
15. Istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe u svijet da spase grješnike od kojih sam prvi ja.
16. Ali zbog toga bih pomilovan da bi Isus Hristos pokazao na meni prvome sve dugotrpljenje, za primjer onima koji će vjerovati u njega za život vječni.
17. A Caru vijekova, neprolaznome, nevidljivome, jedinome premudrome Bogu, čast i slava u vijekove vijekova. Amin.
(Zač. 281).
18. Ovu ti zapovijest predajem, sine Timoteje, shodno pređašnjim proročanstvima o tebi da po njima ratuješ dobar rat,
19. Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši pretrpješe brodolom vjere;
20. Među kojima su Imenej i Aleksandar, koje predadoh satani, da se nauče da ne hule.

2. Molitva Bogu za sve ljude. Pavle apostol Bogočovjeka. Ponašanje muževa i žena.

(Zač. 282).
1. Molim, dakle, prije svega da se čine moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude,
2. Za careve i za sve koji su u vlasti, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čestitosti.
3. Jer je ovo dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
4. Koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine.
5. Jer jedan je Bog, jedan i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
6. Koji sebe dade u otkup za sve, svjedočanstvo u naznačena vremena,
7. Za koje sam ja postavljen propovjednik i apostol – istinu govorim u Hristu, ne lažem -, učitelj neznabožaca u vjeri i istini.
8. Hoću, dakle, da se muževi mole na svakom mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i dvoumljenja.
9. Isto tako, i žene u pristojnom odijelu, stidom i čestitošću da ukrašavaju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ni biserom, ni haljinama skupocjenim,
10. Nego dobrim djelima, kao što priliči ženama koje se privolješe bogopoštovanju.
11. Žena neka se uči u miru sa svakom pokornošću;
12. Ali ženi ne dopuštam da bude učitelj, niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
13. Jer je Adam sazdan prvi, zatim Eva;
14. I Adam se ne prevari a žena prevarena, postade prestupnica;
15. Ali će se spasti rađanjem djece, ako ostanu u vjeri i ljubavi i u svetinji sa čestitošću.

3. Vrline episkopa i đakona u domu i u Crkvi kao Domu Božijem. Glavna tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu.

(Zač. 283).
1. Istinita je riječ: ako ko episkopstvo želi, dobro djelo želi.
2. Ali episkop treba da je bez mane, jedne žene muž, trezven, mudar, pošten, gostoljubiv, kadar da poučava;
3. Ne pijanica, ne ubojica, ne lihvar, nego krotak, miroljubiv, ne srebroljubiv;
4. Koji svojim domom dobro upravlja, ima poslušnu djecu sa svakom skromnošću;
5. A ako neko ne umije svojim domom upravljati, kako će se moći starati za Crkvu Božiju?
6. Ne novokršten, da se ne bi pogordio i upao u osudu đavolju.
7. A treba da ima i dobro svjedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i zamku đavolju.
8. Tako i đakoni treba da budu čestiti, ne dvolični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi,
9. Koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti.
10. A i ovi da se prvo provjere, pa onda da služe, pošto su bez mane.
11. Tako i žene treba da su skromne, da ne klevetaju, trezvene, vjerne u svemu.
12. Đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju djecom i svojim domovima.
13. Jer koji su dobro služili, stiču sebi dobar stepen i veliku smjelost u vjeri u Hristu Isusu.
14. Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi;
(Zač. 284).
15. Ako li se zadržim, da znaš kako se treba vladati u domu Božijemu, koji je Crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine.
16. I zaista velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se neznabošcima, vjerova se u svijetu, vaznese se u slavi.

4. Čuvati se lažnih i licemjernih učitelja. Vježbati se u pobožnosti. Savjeti Timoteju.

1. A Duh izričito govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vjere slušajući duhove prevare i nauke demonske,
2. U licemjerju lažljivaca, čija je savjest spaljena,
3. Koji zabranjuju ženiti se, i traže uzdržavanje od jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju vjerni i oni koji su poznali istinu.
(Zač. 285).
4. Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije za odbacivanje kad se prima sa zahvalnošću,
5. Jer se osvećuje riječju Božijom i molitvom.
6. Ovo savjetujući braći, bićeš dobar služitelj Isusa Hrista, odgajen riječima vjere i dobrom naukom kojoj si sljedovao.
7. A poganih i babskih priča kloni se i vježbaj se u pobožnosti.
8. Jer tjelesno vježbanje za malo je korisno, a pobožnost je korisna u svemu, pošto ona ima obećanje života sadašnjega i budućega.
(Zač. 285).
9. Ovo je istinita riječ i dostojna svakoga primanja;
10. Jer za to se i trudimo i bivamo sramoćeni, jer se nadamo u Boga živoga, koji je spasitelj sviju ljudi, osobito vjernih.
11. Ovo zapovijedaj i uči.
12. Niko da ne prezire tvoju mladost, ali budi obrazac vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti.
13. Dokle ne dođem pazi na čitanje, utješavanje i učenje.
14. Ne zanemaruj blagodatni dar u tebi koji ti je dat kroz proročanstvo polaganjem ruku starješina na tebe.
15. Ovo proučavaj, u ovome stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.
16. Pazi na sebe i na nauku, istraj u tome; jer čineći ovo, spasićeš i sebe i one koji te slušaju.

5. Savjeti za starije, za udovice i sveštenike. Pouke Timoteju.

(Zač. 285).
1. Starca ne karaj, nego ga savjetuj kao oca; mladiće kao braću;
2. Starice kao matere; mlade kao sestre, u svakoj čistoti.
3. Udovice poštuj, koje su prave udovice.
4. Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se uče najprije svoj dom poštovati, i dug vraćati roditeljima; jer ovo je dobro i ugodno pred Bogom.
5. A prava udovica i usamljenica nada se u Boga i provodi u molitvama i moljenjima noć i dan.
6. A ona koja se odala nasladama, živa je umrla.
7. I ovo zapovijedaj, da budu bez mane.
8. Ako li ko o svojima a osobito o domaćima ne promišlja, odrekao se vjere i gori je od nevjernika.
9. Da se ne upisuje među udovice mlađa od šezdeset godina, koja je bila žena jednoga muža,
10. Osvjedočena u dobrim djelima, ako je djecu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim djelom.
(Zač. 286).
11. A mlađe udovice ne primaj, jer kada ih strast odvoji od Hrista, hoće da se udaju;
12. One podležu osudi što prvo obećanje odbaciše.
13. A uz to se uče i neradu, skitajući po kućama; i ne samo neradu, nego su i jezičave i radoznale, pa govore što ne treba.
14. Hoću, dakle, da se mlađe udovice udaju, djecu da rađaju, kuću da kuće, i nikakva povoda ne daju protivniku za napadanje.
15. Jer neke već skrenuše za satanom.
16. Ako koji vjerni ili vjerna ima udovice, neka se stara o njima, da se ne opterećuje Crkva, da bi se ona mogla starati o pravim udovicama.
17. Prezviteri koji su dobre starješine dostojni su dvostruke časti, osobito oni koji se trude u propovijedanju i učenju.
18. Jer Pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radnik je dostojan svoje plate.
19. Protiv prezvitera ne primaj tužbe, osim na osnovu dva ili tri svjedoka.
20. One koji griješe pokaraj pred svima, da i ostali imaju strah.
21. Preklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim anđelima da ovo držiš bez dvoumljenja, i da ne činiš ništa po pristrasnosti.
(Zač. 287).
22. Ne polaži ruke ni na koga brzo, niti učestvuj u tuđim grijesima. Čuvaj sebe čista.
23. Više ne pij samo vodu, nego pij po malo vina, zbog svoga želudca i čestih bolesti svojih.
24. Grijesi nekih ljudi su javni i prethode sudu, a kod nekih se objelodanjuju kasnije.
25. Tako su i dobra djela vidna; a ako i nisu, ne mogu se sakriti.

6. O robovima i lažnim učiteljima. Protiv bogaćenja i srebroljublja. Podvizi u vjeri i vrlinama. Slavljenje Boga.

1. Oni koji su robovi pod jarmom, neka svoje gospodare smatraju dostojnima svake časti, da se ne bi hulilo na ime Božije i na učenje.
2. A koji imaju vjernike za gospodare, neka ne budu prema njima nemarni zato što su braća, nego neka im još bolje služe, jer su ti koji primaju njihovo dobročinstvo, vjerni i mili.
3. Ovo uči i savjetuj. Ako neko drukčije uči i ne drži se zdravih riječi Gospoda našega Isusa Hrista i učenja o pobožnosti,
4. Pogordio se ništa ne znajući, nego boluje od zapitkivanja i prepiranja, od čega nastaje zavist, svađa, huljenja, lukava podozrenja,
5. Prazna nadmudrivanja ljudi izopačenoga uma i lišenih istine, koji misle da je pobožnost izvor dobitka. Kloni se takvih.
6. A pobožnost jeste veliki dobitak kad smo zadovoljni onim što imamo.
7. Jer ništa ne donijesmo na svijet; jasno je da ništa ne možemo ni odnijeti.
8. A kad imamo hranu i odjeću, budimo ovim zadovoljni.
9. A koji hoće da se bogate, upadaju u iskušenje i zamku, i u mnoge lude i pogubne želje, koje guraju ljude u propast i pogibao.
10. Jer je korijen sviju zala srebroljublje, kojemu neki predavši se zastraniše od vjere i navukoše na sebe muke mnoge.
11. A ti, o čovječe Božiji, bježi od toga, a idi za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, trpljenjem i krotošću.
(Zač. 288).
12. Bori se dobrim podvigom vjere, hvataj se za život vječni u koji si i pozvan, i ispovjedio si dobro ispovijedanje pred mnogim svjedocima.
13. Zapovijedam ti pred Bogom koji svemu život daje i pred Hristom Isusom koji posvjedoči pred Pontijem Pilatom dobro ispovijedanje:
14. Da održiš zapovijest čistu i besprekornu do javljanja Gospoda našega Isusa Hrista,
15. Koje će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini Vladar, Car careva i Gospodar gospodara,
16. On koji jedini ima besmrtnost i živi u svjetlosti nepristupnoj, Koga niko od ljudi ne vidje niti može vidjeti; Njemu čast i sila vječna. Amin.
(Zač. 289).
17. Bogatima ovoga svijeta zapovijedaj da se ne preuznose, niti da se uzdaju u bogatstvo nesigurno, nego u Boga živoga, koji nam daje sve izobilno na upotrebu;
18. Neka dobro čine, neka se bogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi, društveni,
19. Spremajući sebi dobar temelj za budućnost, da dobiju život vječni.
20. O Timoteje, sačuvaj povjeren ti zalog, kloneći se poganih i praznih razgovora i sporova lažno nazvanoga znanja,
21. Kojemu se neki privoleše i otpadoše od vjere. Blagodat s tobom. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.