Јутарње молитве

Тропари2 трbчны

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2, гDи, ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS, с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Внезaпнw судіS пріи1детъ, и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz: но стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи, поми1луй, в7i.

 

Коментарисање није више омогућено.