Јутарње молитве

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Глаг0ли…
Моли1тва мытарS
Моли1тва начинaтельна
Моли1тва с™0му д¦у
Трис™0е
Моли1тва ко прес™ёй трbцэ
Моли1тва гDнz
Тропари2 трbчны
Моли1тва ко прес™ёй трbцэ
Pал0мъ н7, покаsнный
Сmмв0лъ вёры
Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw
Мlтва в7, тогHжде с™aгw
Мlтва G, тогHжде с™aгw
Мlтва д7, тогHжде с™aгw макaріа
Мlтва є7, ст7агw васjліа вели1кагw
Мlтва ѕ7, тогHжде с™aгw
Мlтва з7, ко прес™ёй бцdэ
Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY
Мlтва f7, къ ѓгGлу храни1телю
Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ
Моли1твенное призывaніе с™aгw, и4мz кот0рагw н0сиши
Пёснь прес™ёй бцdэ
Тропaрь кrтY и3 мlтва за nтeчество
Мlтва њ живhхъ
Мlтва њ ўс0пшихъ
Помsнникъ њ живhхъ
Помsнникъ њ ўс0пшихъ
Њкончaніе мlтвъ

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
9. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.