Akatist u čast javljanja ikone Presvete Bogorodice Tihvinske

Kondak 1.

Izabranoj Vojvotkinji, Vladičici našoj Bogorodici, zahvalne pesme o javljanju Njene čudotvorne ikone sastavljamo, jer se oni koji njoj pritiču od neprijatelja vidivih i nevidivih večno izbavljaju. A Ti, pak, Gospođo neba i zemlje, kao Milosrdna Mati primi ovo malo moljenje naše i nikada od nas ne udalji neodstupnu Svoju milost i zaštitu, čuvajući od svih beda i napasti nas, koji Ti kličemo:

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Ikos 1.

Angelski Te činovi likujući služe, Vladičice, i, poštujući Tebe, Koja si na rukama Svojim Tvorca vidive i nevidive tvari nosila, ikonu Tvoju sa mesta na mesto prenose. Mi, pak, na zemlji rođeni, diveći se čudesnom javljanju Angelom nošene ikone Tvoje, ovako Ti kličemo:

Raduj se, Ti, koja si od svih angelskih sila uzvišenija!

Raduj se, Ti, koja sve angelske činove prevazilaziš!

Raduj se, Časnija od Heruvima!

Raduj se, Slavnija neuporedivo od Serafima!

Raduj se, radovanje Angela!

Raduj se, pohvalo nebeskih sila!

Raduj se, od Angela opevana!

Raduj se, od Serafima proslavljena!

Raduj se, Ti, kojoj se Arhangeli klanjaju!

Raduj se, Ti, koju vojske nebeske poštuju!

Raduj se, Ti, koja si na ikoni Svojoj od Angela poštovana!

Raduj se, jer si u vidivom liku Svome od nevidivih sila nošena!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 2.

Videvši nad pučinom nevidivom silom nošenu, i poput sunčeve svetlosti sjajnu, ikonu Tvoju, Bogomati, sa Prevečnim Mladencem Koji je ribare na lovljenje sveta u mreže spasenja prizvao, ribari uskliknuše: Aliluja!

 

Ikos 2.

Neshvatljivi promisao divnoga javljanja ikone Tvoje tražahu da razumeju ljudi koji videše kako se u Carigradu poštovana prečista Tvoja ikona u nasleđe ljudskom rodu darova. Stoga Ti mi, blagodareći za milost Tvoju prema rodu našem, kličemo:

Raduj se, Mati istinskoga života!

Raduj se, Ti, koja si poslušanjem Svojim neposlušnost Evinu iscelila!

Raduj se, Ti, koja si zatvoreni Edem otvorila!

Raduj se, Ti, koja si svetu Uništitelja glave zmijine pokazala!

Raduj se, kovčeže koji Umiritelja sveta nosiš!

Raduj se, Ti, koja si svet od potopa grehovnog spasila!

Raduj se, lestvice kojom siđe Bog!

Raduj se, Ti, koja zemne na nebo uzvodiš!

Raduj se, more, koje si faraona mislenog potopilo!

Raduj se, Kupino Neopalima, u Tebe se oganj Božanstva useli!

Raduj se, sliko Bogom naslikana!

Raduj se, kamene iz kojeg se voda života žednima toči!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega osenjivaše zemlju tihvinsku kada ikona Prečiste Bogomatere, koja svojim čestim javljanjem i kratkim prebivanjem osveštavaše zemlju, pobuđivaše na građenje svetih hramova, da bi se ime Vladičice u slavu Triipostasnog Boga proslavljalo. Njemu, pak, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Videvši Svojim premilosrdnim okom da ljudi zemlje Tihvinske žele da sa Tobom sa njima prebivaš, da bi večno pokrov Tvoj pamtili, Ti ikonu Svoju mnogo puta pokaza i tako na bogoizabrano mesto njenog čuvanja ukaza. Tome se diveći, kličemo Ti:

Raduj se, skinijo, u koju se Božanstvo telesno useli!

Raduj se, zbog toga od svih svetih svetija, jer jedino u Tebe večni Arhijerej uđe!

Raduj se, kivote pozlaćeni Duhom, Koji Zakonodavca nosiš!

Raduj se, svetilniče, ognjem božanstvenim upaljeni!

Raduj se, činijo, koja mannu života, Hrista, nosiš!

Raduj se, trpezo, na koju je Hleb Života postavljen!

Raduj se, kadilnice, koja, ugalj Božanstva imajući, čitav svet miomirisom zamirisa!

Raduj se, žezlo koje cvet, Hrista, procveta!

Raduj se, stube, koji ka večnom nasleđu rukovodiš!

Raduj se, oblače, koji od neprijatelja vidivih i nevidivih zakriljuješ!

Raduj se, zemljo osveštana!

Raduj se, runo, na koje Hristos kao kiša sa nebesa siđe!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 4.

Želeći da buru smutnji i žalosti utišaju, blagoverni ljudi zavapiše Gospodu: „Pokaži nam božanstveni dar koji Si čovekoljubivoj zemlji ruskoj poslao. Ne skrivaj blago, jer se uzdamo da njime duševnu bedu svoju obogatimo. Pretvori tugu našu u radost, suze i ridanja odagnaj.“ I, dobivši ono što su želeli, oni klicaše: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši o radosnom obraćenju svoje pastve i Materi Pastironačalnika koja se u zemlji Tihvinskoj obrete, pastir hram u čast novojavljene ikone Njene sagradi i prezvitere postavi da, neprestano proslavljajući Bogomater, Njoj kliču:

Raduj se, kćeri, koja si uho glasu Oca Nebeskog priklonila!

Raduj se, jer se pramaterinsko jadikovanje Rođenjem Tvojim uništi!

Raduj se, Nevesto, koju zbog dobrote Car Nebeski požele!

Raduj se, Carice, koja sa desne strane Cara predstojiš!

Raduj se, Ti, koja si mantijom zlatnom ukrašena i koja svu slavu u Sebi imaš!

Raduj se, Ti, koja si mnoge u granice Carstva Nebeskog uvela!

Raduj se, jabuko, čiji miris čitav svet zamirisa!

Raduj se, krine čistote, koji blistavo sijaš!

Raduj se, miro miomirisno, koje se čitavom svetu izlivaš!

Raduj se, Ti, koja si Carsku porfiru, telo Tvorca svih, od devstvene krvi Svoje izatkala!

Raduj se, živi ovaploćeni istočniče, koji vodu života ističeš!

Raduj se, duhovni vinograde, u kojem je grozd Božanstveni izrastao!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 5.

Kao bogotečna zvezda javi se ikona Tvoja, Bogomati, svu zemlju Tihvinsku optičući, one u tami neznanja svetlošću bogovođenja ozarujući, tužne radošću obasjavajući, a zabludele na put ispunjavanja zapovesti Sina Tvoga i Boga upravljajući. Njemu, pak, blagodarno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši na kladi drveta ženu koja u rukama zlatni žezal imaše i neiskazanom svetlošću sijaše kako sedi i ispred Nje divnog svetitelja koji joj predstojeći besedovaše, Georgije kroz miomiris blagodati poznade Tebe, Bogorodicu, koja čulno obličje primaš i svetitelja Nikolaja koji pred Tobom stoji, te sa trepetom uzviknu:

Raduj se, dome, koji radi Svog veselja Premudrost Božja sazda!

Raduj se, Djevo, koja si Emanuila rodila!

Raduj se, žezlo Jesejevo, iz kojeg cvet, Hristos Bog, izniknu!

Raduj se, Nevesto Nenevestna, koja si Duhom osenjena Sina začela!

Raduj se, jer si svitak na kojem se Reč prstom Očevim napisa!

Raduj se, zapečaćena knjigo devstvenosti, Josifu na čuvanje predata!

Raduj se, jer si tajanstvena klješta koja su ugalj Božanstva u utrobu primila!

Raduj se, prestole preuzneseni, na kome u telu Hristos seđaše!

Raduj se, oblače laki, na kojem Gospod slave dođe!

Raduj se, jer si kao vrata zatvorena kroz koja jedino Hristos prođe!

Raduj se, goro nesalomiva, od koje se krajeugaoni kamen, Hristos odseče!

Raduj se, ognjenosna peći, koja si neopalimo oganj Božanstva primila!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 6.

Postavši propovednik Tvog prebivanja u zemlji Tihvinskoj i divnog promišljanja o njemu, blagočestivi Georgije Tvoje javljanje i volju ljudima objavi, da bi se oni koji joj se ne povinuju čudesima urazumili da Tebe, Vladičice, slave i Bogu poju: Aliluja!

 

Ikos 6.

Izvolevši da svetu bogopoznanje javljanjem Svoje ikone osijaš, Ti si, Bogomati, blagovolela da na mestu njenog javljanja i svetlost monaškog života upališ, da bi Ti monasi neprestano klicali:

Raduj se, blagoplodno nicanje neplodnoga korena!

Raduj se, od ranog detinjstva Bogu posvećena!

Raduj se, u svetom hramu vaspitana!

Raduj se, za Boga zaručena!

Raduj se, svim vrlinama preukrašena!

Raduj se, svetlonosna palato, Vladarko pripremljena!

Raduj se, blagodaću Božjom predočišćena!

Raduj se, od početka veka za naše spasenje predizabrana!

Raduj se, Nevesto Neimara Nebeskog, koja si zemnom drvodelji na čuvanje predata!

Raduj se, jer si mali Nazaret Svojim prebivanjem uveličala!

Raduj se, pohvalo gornjih sila!

Raduj se, slavo svih na zemlji rođenih!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 7.

Prepodobnim Martiriju i Kirilu koji su hteli da se u osami podvizavaju i monaškim trudovima i podvizima Bogu ugađaju, put željenog podviga si u stubu ognjenom glasom pokazala. Oni, pak, poznavši Tebe kao blagu Putevoditeljku, svoju Saputnicu, zavapiše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novi izvor čudesa u zemlji severnoj pokaza Tihvinska ikona Tvoja, Presveta Vladičice, štedro izlivajući iscelenja svima onima koji sa verom pritiču: slepi progledaju, nemi blagoglagoljivi postaju, gluvi čuju, oslabljeni ustaju, besni se od uza demonskih oslobađaju. Zbog toga Te slaveći, uzvikujemo:

Raduj se, jer na Tebi blagovoljenje Očevo počiva!

Raduj se, Duhom Svetim osenjena!

Raduj se, jer se u Tebi Sin Božji, Spas sveta, ovaplotio!

Raduj se, Tajnice neizrecivog promisla!

Raduj se, Ti, koja si od Angela blagovest primila!

Raduj se, jer si angelskim „Raduj se!“ čitav svet obradovala!

Raduj se, jer je Gospod s Tobom!

Raduj se, jer se Tobom svi na zemlji rođeni Bogu približiše!

Raduj se, Blagoslovena među ženama!

Raduj se, Ti, koja si svim ženama blagoslov darovala!

Raduj se, Mati, koja si do rođenja i posle rođenja Djeva ostala!

Raduj se, početku časti i slave devstva!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 8.

Neobično čudo javljanja ikone Tvoje, Vladičice, zadivljuje one koji ovaj svet nadilaze i strahom ispunjava zemne, a zajedno ih blagodaću od Tebe rođenog Hrista Boga našeg prosvećuje. Čudesna je i odbrana manastira od neprijatelja koji su se hvalili da će posed Tvoj razoriti. Toga radi, Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva si među višnjima, ali ni zemne ne ostavljaš, jer Tvojom časnom ikonom kao zidom i zabranom Svoju časnu obitelj štitiš. Jer, Ti reče: „Neka ljudi, kada nastane najezda neprijatelja, uzmu ikonu Moju, neka njom zakrste zidove i videće milost Božiju. „Zbog takvog Tvog izbavljanja od neprijatelja, mi Ti kličemo:

Raduj se, Mati Tvorca i Gospoda Svoga!

Raduj se, Ti, zbog koje mladenac Jovan u utrobi Jelisavete uzigra!

Raduj se, od svih rodova poštovana!

Raduj se, smirenjem uzvišena!

Raduj se, Ti, koja si nebesnima radovanje, a zemnima mir rođenjem Svojim darovala!

Raduj se, Ti, koja si od Angela slavospeve, od pastira veličanje, a od mudraca poklonjenje, o rođenju Svome primila!

Raduj se, Ti, koja mlekom hraniš i višnje i zemne blagodaću Svojom datom Ti od Hranitelja!

Raduj se, Ti, koja si pelenama kao rizom Onoga Koji je u svetlost Obučen povila!

Raduj se, Ti, koja na Svojoj ruci Onoga Koji čitav svet na dlanu nosi, nosiš!

Raduj se, Ti, koja si u hram osvećenje donela!

Raduj se, od Simeona blagoslovena!

Raduj se, od proročice Ane uzveličana!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 9.

Od svakog angelskog suštastva čistija budući, Ti Si, Vladičice, obitelj, radi Tvoje ikone osnovanu, koja zbog nečistota grehovnih blizu propasti beše, ali se pokajanjem očisti, kao opšta Molitvenica za rod hrišćanski izbavila od neprijatelja koji se trudiše da je slično nečistim životinjama podriju. Stoga Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogu dostojno opevati mnogobrojna čudesa Tvoja, Vladičice, i tajna ustrojstva spasenja ljudi, jer ih Ti čas blagošću, čas kaznom na put spasenja rukovodiš. Pošto si nesavladivu obitelj od vidivih neprijatelja sačuvala, blagoizvolela si da je ognjenim pročišćenjem od povreda neprijatelja nevidivog očistiš, urazumljujući je time da su Tebi čistota, uzdržanje i iskrene molitve ugodniji nego hvale koje iz jednih usta ističu. Stoga Ti kličemo:

Raduj se, Ti, koja si Egipat Svojim dolaskom osveštala!

Raduj se, Ti, koja si zemlju Galilejsku prebivanjem Svojim proslavila!

Raduj se, Ti, koja si po čitavom Jerusalimu Dete Svoje tražila, jer Ga duša Tvoja zavole!

Raduj se, jer si Ga u domu Oca Njegovog našla!

Raduj se, Ti, koja si sve reči o Sinu Tvome u srcu Svome čuvala!

Raduj se, Ti, koja si u Sinu Svome pre svih Boga poznala!

Raduj se, Ti, koja si Sinu Svome u Njegovom zemaljskom životu poslužila!

Raduj se, jer si u stradanjima Njegovim sastradavala!

Raduj se, jer si kod Krsta Sina Svoga usinovljenje apostola Jovana i svih verujućih primila!

Raduj se, Ti, koja si materinski sve one koji su krvlju Njegovom iskupljeni zavolela!

Raduj se, Ti, koja si prva od svih tajnu vaskrsenja Sina Tvoga razumela!

Raduj se, jer si se prevelikom radošću zbog vaznesenja Sina Tvoga na nebesa nasladila!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 10.

Želeći da mnoge ljude od bolesti i nevolja koje su ih obuhvatile spaseš i veru im u silno zastupništvo Svoje utvrdiš, Ti Si, Vladičice, mnogim gradovima i manastirima svih pravoslavnih zemalja izobraženjem časne ikone Svoje silu čudotvornu darovala, da bi svi, videvši Tobom pokazanu milost, sa umilenjem Bogu pojali: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si i štit, Vladičice, bila pravoslavnoj vojsci braneći je od neprijateljskih strela kada se ona pod znamenjem Tvoje ikone protiv dvadeset napadača borila. Tako budi stena i pokrov od svih neprijatelja, vidivih i nevidivih, i nama koji prečistoj ikoni Tvojoj sa verom i ljubavlju pripadamo i Tebi kličemo:

Raduj se, uteho vernima po vaznesenju Sina Tvoga!

Raduj se, Nastavnice i ohrabrenje apostola!

Raduj se, vešću o Tvojem odlasku k Bogu obradovana!

Raduj se, Ti, koja si učenike u vidu oblaka na pogreb Svoj okupila!

Raduj se, jer si sa zemlje na dlanovima Sina Svoga uznesena!

Raduj se, od svih angelskih činonačalnika ispraćena!

Raduj se, zemaljsko nebo, koje si ka gornjem naselju uzvišeno!

Raduj se, prestole Gospodnji, koji si sa zemlje u Carstvo Nebesko uznesen!

Raduj se, Ti, koja si vazduh uspenjem Svojim osveštala!

Raduj se, Ti, koja si sve i preko Tome uverila o Svome u telu na nebo preseljenju!

Raduj se, jer si obećanje dato učenicima da ćeš ih čuvati ispunila!

Raduj se, jer si im predstojanjem Svojim mir od Sina Svoga i Boga darovala!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 11.

Svako pojanje koje je mnoštvu čudesa koja se uvek od svete i čudotvorne ikone Tvoje dešavaju upućeno, biva nedovoljno i nemoćno. Jer, kao brza Pomoćnica ona bolesti isceljivaše, od nevolja izbavljaše i od mučenja demona na svakom mestu oslobađaše one koji sa verom Tebe prizivaju i Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao upaljenu sveću gledamo svetu ikonu Tvoju, Bogomati, koja je, u zemljama Tihvinskim blagodaću Tvojom upaljena, svu zemlju prosvetlila i mnoge svojoj svetlosti na spasenje njihovih duša privukla. Zato Ti kličemo:

Raduj se, Ti, koja si obećala da ćeš sve one koji Te prizivaju sačuvati i spasti!

Raduj se, jer one koji Te proslavljaju proslavljaš!

Raduj se, Ti, koja Sinu Svome i Bogu molitve vernih prinosiš!

Raduj se, jer se i Sama kraj prestola Sina Tvog i Boga za sve moliš!

Raduj se, jer blagodat Svoju ikonama Tvojim časnim daruješ! se, Ti, koja čitavu vaseljenu lučama Svoje blagodati ozaruješ!

Raduj se, Časnija od Heruvima, Slavnija od Serafima!

Raduj se, od sve tvari uzvišenija!

Raduj se, Carice neba i zemlje!

Raduj se, jer mnogo može molitva Tvoja pred Sinom Tvojim!

Raduj se, brza zaštito čitavog roda hrišćanskoga!

Raduj se, tvrdo uzdanje svih vernih!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 12.

Zaželevši da novo znamenje Svoje blagodati daš Ti si, Bogomati, Petrovom gradu novi istočnik čudesa od ikone Svoje otvorila, da se verujući urazume, a oni koji se trude i koji su u žalosti spremno pribežište i zaštitu pronađu, te da, proslavljajući Boga, Koji im je sve to darovao, Njemu poju: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoja čudesa i milosti koje su našem rodu pokazane, mi umilno prečistom liku Tvome, Vladičice, pripadamo i iskreno Te sa strahom i ljubavlju molimo: upravi nas na put spasenja, da Tvoje milostive zaštite večno budemo dostojni i uvek budi Zaštitnica i Zastupnica nas, koji Ti kličemo:

Raduj se, utvrdo i zaštito vernih!

Raduj se, urazumljenje i prosvećenje nevernih!

Raduj se, nado očajnih!

Raduj se, spasenje grešnih!

Raduj se, uteho tužnih!

Raduj se, iscelenje bolesnih!

Raduj se, pokrove udovica i siročadi!

Raduj se, pribežište povređenih!

Raduj se, utvrđenje careva!

Raduj se, oblagodaćenje svetitelja!

Raduj se, pohvalo svih devstvujućih!

Raduj se, radosti svih blagočestivih!

Raduj se, Vladičice, milostiva za nas pred Bogom Zastupnice!

 

Kondak 13.

O, Sveopevana Mati, koja si Reč Svetiju od svih svetih rodila, u celom nam životu budi pokrov i zaštita od neprijatelja vidivih i nevidivih i od nevolja i žalosti. Sačuvaj nas od iskušenja i grehopada, a u budućem životu nam, na Sudu Sina Tvoga i Boga našeg, Zaštitnica i Zastupnica budi, od večne nas osude izbavljajući, da spaseni Tobom sa silama angelskim Bogu kličemo: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI

 

O, Presveta Djevo, Mati Gospoda višnjih sila, Carice nebesa i zemlje, grada i zemlje naše svemoćna Zaštitnice, primi od nas, nedostojnih slugu Svojih, ovo pohvalno i blagodarno pojanje i uznesi molitve naše k Prestolu Sina Tvoga i Boga, da milostiv bude prema nepravdama našim i pribavi blagost Svoju onima koji svečasno ime Tvoje poštuju i sa verom i ljubavlju se čudotvornoj ikoni Tvojoj klanjaju. Iako nismo dostojni da od Njega pomilovani budemo, ipak Ga prema nama umilostivi, jer je Tebi od Njega tražiti sve moguće. Toga radi Tebi, kao nepokolebivoj i brzoj Zaštitnici našoj pribegavamo: usliši nas koji se Tebi molimo, Svojim nas svemoćnim pokrovom oseni i od Sina Tvoga i Boga izmoli pastirima našim revnost i bdenje nad dušama, upravnicima grada mudrost i snagu, sudijama pravdu i nepristrasnost, nastavnicima um i smirenomudrije, supružnicima ljubav i saglasje, deci poslušnost, povređenim strpljenje, onima koji vređaju strah Božji, tužnima dobrodušnost, radosnima uzdržanje: a svima nama duh razumnosti i pobožnosti, duh milosrđa i krotosti, čistote i pravde. Gospođo Presveta, sažali se na nemoćne ljude Svoje: rasejane saberi, zabludele na pravi put upravi, stare podrži, mlade ucelomudri, decu vaspitaj, i na sve nas pogledaj pogledom Svog milostivog zastupništva, uzdigni nas iz dubine grehovne i prosveti usrdne oči naše na gledanje spasenja. Milostiva nam budi ovde i tamo, kako za vreme privremenog zemaljskog prebivanja tako i na Stra šnom Sudu Sina Tvoga. A, zastupajući u veri i pokajanju zbog čitavog života, učini da oci i braća naša u večnom životu sa angelima i svima svetima žive. Jer, Ti si, Gospođo, slava nebesnih i uzdanje zemnih, Ti, po Bogu naša Nado i Zastupnice svih koji Ti sa verom pritiču. Tebi se molimo i Tebi, kao Svemogućoj Pomoćnici sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj predajemo, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Jedan komentar

  1. OSTOVANI OCE, HVALA VAM OD SRCA ZA SVE STO CINITE NA OVOM SAJTU ZA NAS..NEKA BI VAM GOSPOD UZVRATIO SVOJOM DOBROTOM..SRDACNO I SA HRISCANKOM LJUBAVLJU ZELIM VAM SVE NAJBOLJE I POZDRAVLJAM VAS..RUZICA NIKOLIC, VANKUVER..

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.