Akatist svetome i pravednome ocu Jovanu kronštatskom čudotvorcu

Kondak 1.
Izabranoga i vernoga među jerejima Božijim, hvalimo te, bogonosni oče Jovane! Sledujući za Evanđelskom Istinom, ti si se saraspeo Hristu i izlivaš iscelenja svim vernima, ka spasenju ih upućujući. Mi pak, molitvama tvojim u veri, nadi i ljubavi ukrepljeni, blagodarno ti kličemo: Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Ikos 1.
Kao angela molitve i propovednika pokajanja znamo te, blaženi oče; zastupaš nas pred Prestolom Božijim, da bismo u poznanje istine došli i život svoj na put spasenja usmerili, kličući ti:
Raduj se, blagodati Božije, sasude izabrani!
Raduj se, Premudrost Božiju, kao materino mleko, slatko si ispijao!
Raduj se, za Angelom čuvarom svojim, kao Tovija negda, svom dušom sledovao si!
Raduj se, bogoljubivih roditelja celomudreni i besprekorni plode čistote!
Raduj se, u pokoravanju roditeljima svojim blagoslov si Božiji stekao!
Raduj se, od mladosti svoje rukovodstvu Duha Svetoga predao si se!
Raduj se, svim srcem Boga si zavoleo!
Raduj se, u meru rasta Hristova bogomudro si uzrastao!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 2.
Predviđajući da mnoge nesreće i sablazni idu na Crkvu Rusku i da će čeda Božja smetena biti, kao pastir dobri, spreman da dušu položiš za ovce, ljudima si govorio: Bežite od sablazni, stojte u veri Pravoslavnoj, hrabrite se i snažite se, i slavite Gospoda, kličući Mu: Aliluja!

Ikos 2.
Razumom Božanskim prosvećen, bogoslovlja životočne struje si izlio, sveblaženi oče Jovane, u postu i molitvi reči Božije sa suzama u srca vernih sejući, ka svetlosti istinskog bogopoznanja čeda zemlje naše prizivao si. Oni ti, pak, u ljubavi Božijoj ukrepljujući se, pevahu ovako:
Raduj se, Evanđelske Istine ognjeni revnitelju!
Raduj se, reči života večnoga neućutni blagovesniče!
Raduj se, ravnoangelnim životom svojim dostojno ukrašeni!
Raduj se, pred Prestolom Božijim verni zastupniče ljudi!
Raduj se, od mladosti Crkvi Hristovoj svim srcem priljubljeni!
Raduj se, svom dušom si se razgoreo da sebe sarazapneš sa Hristom!
Raduj se, ljubavlju Hristovom srce si svoje, kao njivu dobroplodnu, obradio!
Raduj se, ljudima koji u tuzi i nevolji iznemogavaju, sastradanjem i molitvom olakšanje si darovao!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 3.
Silom Božanstvene blagodati, kao plamenim ugljenom kraj žrtvenika Božijeg užežen, svetilnikom mnogosvetlim u gradu Kronštatu si zasjao, otaca naših pohvalo, oče Jovane. Zato burom vitlane u tami grehova i tamom bogoborstva pokolebane, zorom Božanskog razuma si prosvetlio, naučivši ih da pevaju: Aliluja!

Ikos 3.
Imajući veliku ljubav prema ljudima, Krvlju sina Božijega iskupljenima, pohitao si ka onima koji nemaju pobožnosti, trezvenoumlja i straha Božijeg i vitlanima burom očajanja, pastiru Božiji Jovane. Pokorivši se krotošću i smirenomudrijem Hristu, naučio si ih da ti blagodarno kliču ovo:
Raduj se, onih u tami i senci smrti premudri prosvetitelju!
Raduj se, za spasenje ljudi koje vitla bura na pučini greha, blagosni staraoče!
Raduj se, onih koji ne znaju Boga i okamenjenih srcem na pokajanje budioče!
Raduj se, Božanstvenom premudrošću u spisima nas svojim oblistavaš!
Raduj se, srdaca surovih i zlonaravnih blago umekšanje!
Raduj se, lenjih i dremljivih savešću svesažaljivi razobličitelju!
Raduj se, Reči Božije i pravde Njegove propovedniče neustrašivi!
Raduj se, življenjem dobronaravnim, zamke duhova zlobe podnebesne razorio si!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 4.
Buru pokvarenosti koja besni protiv naše svete Crkve prepoznao si, oče Jovane, kao verni čuvar doma Gospodnjeg, učio si ovce Hristove da hode u istinitoj veri i u zapovestima Njegovim da neporočno prebivaju, da čistim srcem i ustima neprekidno kliču pobedničku pesmu: Aliluja!

Ikos 4.
Slušajući o tebi, da si sasud izabrani i blagodtnih darova prepun, podviga milosrđa i siromaholjublja revnitelj, udovica i siročadi, stradalnika i obremenjenih utešitelj i za nepokajane grešnike suzni molitvenik, ne samo iz Kronštata, nego i sa svih strana zemlje pohitaše ti ljudi Božiji i isceljenja od tebe dobijahu. Sa njima ti mi, kajući se za grehe svoje, kao našem toplom zastupniku pred Bogom, sa umiljenjem kličemo:
Raduj se, sejaču pravde, koji si suzama svojim zemlju našu osveštao!
Raduj se, razobličitelju nepravde, duše si vernih od prelesti grehovne oslobodio!
Raduj se, svetlosti srdaca krotkih i razumnih, put si ka Bogu pokazivao!
Raduj se, učenjem si nas svojim, kao hraniteljka krotka, grejao i hranio!
Raduj se, svih tužnih i opterećenih nelažna uzdanico!
Raduj se, bolesnih i od zlih duhova stradalnika blagodatno izlečenje!
Raduj se, sasude izabrani, darove Duha Svetoga vernima si besplatno istočio!
Raduj se, milosrdni ne samo prema ljudima, no i prema životinjama!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 5.
Kao nebosvetla zvezda sveštenokrasnim životom svojim zasijao si, pastiru Hristov, Jovane! Bogom ti darovano nasleđe od vukova dušegubnih rečju si Božjom štitio, pastirski pozivajući: Uzmite Krst Gospodnji, na kome Hristos, Car Slave, rukopisanije grehova naših uništi, u Kome je večno spasenje svetu. A mi, njime se znamenujući, s tobom Bogu pevamo pobedničku pesmu: Aliluja!

Ikos 5.
Videvši te ruski narod kako divno blistaš na svećnjaku Crkve, Pravdu Božiju tražeći, tebi pribegavahu, i kao prijatelju Hristovome ispovedahu grehe svoje. Mi pak, mnogim gresima obremenjeni, tebi, blaženi Jovane, pritičemo i ovako govorimo:
Raduj se, jer se silom blagodati, koja je u tebi, nemoćni duhom u ljubavi božijoj ukrepljuju!
Raduj se, jer se tvojom molitvom pokajnici od ropstva grehovnog oslobađaju!
Raduj se, jer se trudovima tvojim gladni i žedni pravde Hristove nasićavaju!
Raduj se, blagoveštenjem tvojim neprijatelji se Hristovi posramljuju!
Raduj se, od molitava tvojih sve sile ada drhte i tresu se!
Raduj se, dizanjem ruku tvojih dveri se nebeske vernima otvaraju!
Raduj se, kao umilostivljenje za narod naš molitvu si, poput dobromirisnog kada, heruvimski Bogu prinosio!
Raduj se, pokrenuo si nas da se molimo za one koji ne znaju pravdu i ljubav Božiju!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 6.
Kao propovednici čudesnih dela Božijih, blaženi Jovane, javiše se mnogi: bogati i ubogi, stari i mladi. Svima si ljubav svoju izlivao. Stoga ne samo pravoslavni, nego i inoverni, silom molitava tvojih milost Božiju nalažahu, pevajući Bogu: Aliluja!

Ikos 6.
Zasijao si životom svojim u Crkvi Pravoslavnoj blistavije od polarne svetlosti, svetlošću Evanđelja Hristova Otačastvo naše prosvećujući i od zamki vražijih čeda njegova ograđujući. Stoga i sada molimo Gospoda sila da se sveta ljubav njegova utvrdi u srcima našim, da nas ni nevolja, ni teskoba, ni smrt ne mogu razdvojiti od ljubavi Božije. I da, dostigavši ovo, tebi kličemo:
Raduj se, Božijim smotrenjem prorekao si ono što na nas dolazi!
Raduj se, naučio si nas da tesnim putem hodimo po zapovestima Božijim!
Raduj se, onima koji su u tugama i nevoljama izvor radosti u Boga pokazao si se!
Raduj se, u desnici i levici oružje pravde Božije si držao!
Raduj se, u reči istine i ljubavi nelicemernoj Sinu Groma upodobio si se!
Raduj se, u porfiru pokajanja sve si odenuo!
Raduj se, dijademom blagodati slavno uvenčani!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 7.
Hoteći Sveblagi Gospod da spase ljude zemlje naše i da ih očisti, kao zlato u ognjenoj topionici, stavi u usta tvoja, blaženi, duha premudrosti i dade ti razum providilački, da ih kroz srdačno pokajanje i sakrušenje sa suzama, u veri nepokolebive, pripremiš na žrtveno služenje, da sa svima svetima, u zemlji ruskoj zablistalim, angelski vapiju Bogu: Aliluja!

Ikos 7.
Videvši te kao novog izabranika Božijeg, sveblaženi Jovane, kako se u oltaru suznom molitvom za sve Hristu saraspinješ, bogoljubivi ljudi sa verom tebi priticahu i duševno i telesno se isceljivahu. Stoga i mi, nemoćni, prilježno te molimo: podigni ruke svoje i zastupaj nas pred Gospodom, kao otac decu svoju, da umnoži Gospod milost Svoju prema nama, koji ti ovo prinosimo:
Raduj se, pred Prestolom Božijim prilježni naš suzarniče i zastupniče!
Raduj se, pokajanja sa suzama usrdni zagovorniče!
Raduj se, uzore neprestanog podvizavanja, koji nas upućuješ da Hristu Bogu prilježno služimo!
Raduj se, koji nas utvrđuješ na božanstvenoj straži vere apostolske!
Raduj se, obrazac uzdržanja i celomudrenosti divno si pokazao!
Raduj se, praznoverja, jeresi i hule od stada si svoga odsecao!
Raduj se, slavni prosvetitelju onih u tami neznanja!
Raduj se, mudri otimaču duša ljudskih od svakodnevne taštine!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 8.
Veliko čudo na tebi ostvareno vidimo, predivni pastiru Hristov Jovane! Jer sama Prečista Mater Božija blaženim naziva tebe i sledbenike tvoje i sa radošću svima vama objavi blagovoljenje Božije: O, najmilija deco Oca Nebeskog! Tako radost Crkve Nebeske zbog podviga one zemaljske nagovesti. Stoga i mi, zagrevani nadom na zastupništvo za nas Majke Gospoda Sila, vapijemo Caru svih vekova: Aliluja!

Ikos 8.
Sav Božanskom čežnjom razbuktan, kao nosilac ljubavi Hristove javio si se, pastiru dobri. U njoj se milost i istina sretoše, pravda i mir celivaše, svaka laž bi satrvena, jeretičko zlonaravije, poput truleži, spaljeno, nevolje se ljudske jelejem milosrđa tvoga ublažiše. Mi pak, lenivci, ne stekosmo riznice ove, po pravednom sudu Božijem mnogih nevolja i jada dostojni postadosmo. Ali, znajući te kao pomoćnika neuspavljivoga, sa umiljenjem te prizivamo:
Raduj se, ljubavi Hristove neumorni nosioče!
Raduj se, revnosni sejaču mira i pravde!
Raduj se, nepokolebivi čuvaru vere pravoslavne!
Raduj se, pobožnosti i vere pravoslavne zasaditelju!
Raduj se, za sav svet brižniče i suzni molitveniče!
Raduj se, otaca naših pohvalo, a nama nado i tvrđavo!
Raduj se, Bogom izabrani pastiru, Svete Rusije blagodatni ukrase!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 9.
Svima koji su u nevoljama i brigama životnim na radost podiže Gospod pastira i čudotvorca predivnog Jovana, da hrome, raslabljene, slepe i od zlih duhova mučene isceli, one koji su u pogubnome pijanstvu i bračnom neverstvu da nepostidan život prožive, i opterećene brigama ka Bogu privede i tako u dušama vernih carstvo pravde Božije zasadi, da svi zapevamo spasonosnu pesmu Bogu: Aliluja!

Ikos 9.
Mnogorečiti govornici ne umeju da objasne silu molitve tvoje Jovane predivni, kada si tri mladića, koja su se usudila da se izruguju tebi i molitvi tvojoj, kaznio na spasenje. Videvši ih kako se kaju i sa suzama mole, iscelenje si hulitelju od Boga isprosio. Oni, pak, poznavši čudodejstvenu silu molitve tvoje i ljubavi tvoje najtoplije milosrđe, kao Božijeg prozorljivca, blaženim te nazvaše, pohvalivši te ovako:
Raduj se, dobro ikonomstvo čina svoga bogomudro si sačuvao!
Raduj se, dati ti zalog, Telo Hristovo, ceo i nedirnut do poslednjeg daha si sačuvao!
Raduj se, Bogonapisane tablice oba Zaveta dostojno si propovedao!
Raduj se, Crkvu Hristovu si prosvećivao pobožnošću dobroga pastira!
Raduj se, grešnika koji se kaju, sirotih i ubogih milostivi pokrovitelju!
Raduj se, istinske prosvete i hrišćanske pobožnosti revnosni gradinaru!
Raduj se, mudri putovođo, staze si pravde mladima pokazivao!
Raduj se, sudijo nelicemerni, one koji zlo umuju sa ljubavlju si korio!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 10.
Želeći da spaseš duše bližnjih svojih, izložene olujama jeresi i maloverja, protiv spletki đavoljih uzdržanjem i smirenjem naoružao si se, oče Jovane, apostolsko i svetootačko ispovedanje vere čvrsto si sačuvao. Žrtvenom se ljubavlju saraspinjući Hristu, dušu si svoju za spasenje naroda Božijeg položio i Carstvo Nebesko dosegao gde sa angelima i horovima svetih neprekidno slavosloviš Boga, pa pomeni i nas koji slavni spomen tvoj praznujemo i Bogu pevamo: Aliluja.

Ikos 10.
Čvrsta je ograda bila ljubav tvoja prema Gospodu, u kojoj se utvrdi srce tvoje, bogonosni oče Jovane. Stoga si se svima koji ti sa verom pritiču otkrio kao pribežište i utvrđenje, da sve Hristu privedeš. Stoga i nama, koji ti pripadamo, budi silna ograda i neodoljiva zaštita, da nam se ne podsmevaju oni koji nam zlo žele, da bismo u miru i ljubavi Hristovoj prebivali i ovakve ti pohvale prinosili:
Raduj se, svetilniče neugasivi, ognjem Duha Svetoga užeženi!
Raduj se, krine svagda mirisavi, rosom blagodati Božije napojeni!
Raduj se, roso bogoplodna, koja blagodatnim darovima vere oživljuješ!
Raduj se, soli zemlje koja nas čuvaš od truljenja grehovnog!
Raduj se, tiho pristanište onima koje vitla bura na moru života!
Raduj se, jer pomoć Božiju izmoljavaš duševno i telesno iznemoglima!
Raduj se, srceznalče predivni, verne od lažnih mudrovanja ograđueš!
Raduj se, silom molitve čiste, supružanske vernosti ojačavaš!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 11.
Pesmu dostojne pohvale prinosimo ti, sveblaženi oče Jovane, koji si čitavim životom svojim proslavio Boga. I kao što te videsmo dole na zemlji kraj Prestola Gospodnjeg gde za sve i sva Vladiku sveta umoljavaš, tako i sada gore na Nebesima uznesi molitvu svoju, da Crkva naša nepokolebiva bude, da se iz pokoljenja u pokoljenje u Otačastvu našem blagočestivo slavi Ime Trijedinog Boga među onima koji Mu pevaju: Aliluja!

Ikos 11.
Kao svetlozarnu sveću onima koji su u tami života vidimo te, Bogom izabrani oče Jovane, jer nas ti na Nebesima pred Prestolom Božijim u zboru svetih i Sila Nebeskih svagda zastupaš. Pogledaj na nas, čeda svoja, olakšaj nam nevolje i isceli bolesti naše, da ti kličemo:
Raduj se, jer se u podvigu tvome Ime Presvete Trojice divno proslavi!
Raduj se, jer se pobožnošću vere tvoje Crkva Hristova ukrasi!
Raduj se, jer se sastradanjem tvojim prema bližnjima nevolje i bolesti i svakovrsne boli utapaju!
Raduj se, jer se molitvama tvojim pokajani grešnici za Carstvo Božije pripremaju!
Raduj se, spasonosnih dobara zemaljskih i nebeskih štedri davaoče!
Raduj se, od neprijatelja vidljivih i nevidljivih punonadežni izbavitelju!
Raduj se, jer si u zemnom Edemu, Crkvi Hristovoj, podvigom dobrim zablistao!
Raduj se, jer si krasote rajske, pravednicima spremljene, dobio!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 12.
Kao kladenac prepun blagodatnih darova Duha Svetoga objavi te Gospod, oče naš Jovane, da njihovi pričasnici i mi budemo tobom i tako poznamo milost Božiju prema nama, da ne odstupi od nas niti da nas posrami Gospod, kada Mu, blagodarnim ustima i čistim srcem, nadajući se milosti dobrote Njegove, zapevamo: Aliluja!

Ikos 12.
Opevajući pohvale dostojno življenje tvoje na zemlji, i slavu koju si na nebesima stekao, molimo te, blaženi Jovane uznesi za nas molitve Bogu, da budemo pomilovani u dan Suda i da ti, spaseni molitvama Tvojim, ovako kličemo:
Raduj se, Bogoizabrani i Bogoproslavljeni pastiru zemlje ruske!
Raduj se, jer si zapevao ime Božije kao svirala milozvučna!
Raduj se, slično prorocima i apostolima revnovao si!
Raduj se, za Otačastvo i narod naš topli molitveniče!
Raduj se, vere pravoslavne istinski ispovedniče!
Raduj se, presvetla lučo, koja put ka životu večnom obasjavaš!
Raduj se, ti koji nam blagost Božiju otkrivaš!
Raduj se, trpezo sveobilna, sa koje se monasi i mirjani hrane!
Raduj se, učitelju pravde Božije, kojim se i stari i mladi ukrašavaju!
Raduj se, jer si one koje ti Gospod dade na radost Božiju izgradio!
Raduj se, jer si od žitelja nebesa u Gospodu celiv primio!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 13.
O, sveblaženi oče Jovane, sveruski blistavi svetilniče i predivni čudotvorče! Primi ovu pohvalnu pesmu i umoli Hrista Boga da u miru i pobožnosti utvrdi Crkvu Svoju, a nas da od svih nesreća izbavi i u jednomisliju vere i savezu ljubavi Hristove sačuva, da jednim ustima i jednim srcem zapevamo s tobom Bogu: Aliluja!
(čita se 3 puta)

Ikos 1.
Kao angela molitve i propovednika pokajanja znamo te, blaženi oče; zastupaš nas pred Prestolom Božijim, da bismo u poznanje istine došli i život svoj na put spasenja usmerili, kličući ti:
Raduj se, blagodati Božije, sasude izabrani!
Raduj se, Premudrost Božiju, kao materino mleko, slatko si ispijao!
Raduj se, za Angelom čuvarom svojim, kao Tovija negda, svom dušom sledovao si!
Raduj se, bogoljubivih roditelja celomudreni i besprekorni plode čistote!
Raduj se, u pokoravanju roditeljima svojim blagoslov si Božiji stekao!
Raduj se, od mladosti svoje rukovodstvu Duha Svetoga predao si se!
Raduj se, svim srcem Boga si zavoleo!
Raduj se, u meru rasta Hristova bogomudro si uzrastao!
Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Kondak 1.
Izabranoga i vernoga među jerejima Božijim, hvalimo te, bogonosni oče Jovane! Sledujući za Evanđelskom Istinom, ti si se saraspeo Hristu i izlivaš iscelenja svim vernima, ka spasenju ih upućujući. Mi pak, molitvama tvojim u veri, nadi i ljubavi ukrepljeni, blagodarno ti kličemo: Raduj se, Jovane, zemlje ruske molitveniče predivni!

Molitva prva svetom pravednom ocu Jovanu kronštatskom
O veliki ugodniče Hristov, sveti pravedni oče Jovane Kronštatski, pastiru divni, brzi pomoćniče i milostivi zastupniče! Uznoseći slavoslovlje Trijedinom Bogu, molitveno si vapio:
Ime Ti je – Ljubav: ne odbaci me zabludeloga. Ime ti je – Sila: osnaži me, jer iznemažem i padam. Ime Ti je – Svetlost: prosvetli dušu moju, pomračenu životnim strastima. Ime Ti je – Mir: umiri pometenu dušu moju. Ime Ti je – Milost: ne prestani da me miluješ. Hristoimeniti i pravedni ugodniče Božiji!
Ljubavlju svojom ozari nas, grešne i nemoćne, udostoj nas da prinesemo plodove pokajanja, i da se neosuđeno pričešćujemo Svetim tajnama Hristovim. Silom svojom veru u nama osnaži, u molitvi nas podrži, nemoći i bolesti isceli, od iskušenja i neprijatelja vidljivih i nevidljivih izbavi. Svetlošću lika svoga, služitelje i predstojatelje Oltara Hristovoga na svete podvige pastirskog Apostolskoj Crkvi. Milošću svojom brakove u miru i jednodušnosti sačuvaj, monasima u dobrim delima napredak i blagoslov daruj, malodušne uteši, one koji stradaju od nečistih duhova oslobodi, one koji su potrebiti i u teškim okolnostima pomiluj i sve nas na put spasenja usmeri. U Hristu živi, oče naš Jovane, privedi nas Nevečernjoj Svetlosti Života Večnog, da se udostojimo s tobom večnog blaženstva, delanja pokreni, deci daruj vaspitanje, mladost uputi, starost podrži, svetinje hramova i svete obitelji obasjaj! Umiri, čudotvorče i prozorljivče najizvrsniji, narode zemlje naše, blagodaću i darom Duha Svetoga izbavi od međusobne borbe, rasejane saberi, obmanute obrati i privedi Svetoj Sabornoj i hvaleći i preuznoseći Boga u sve vekove. Amin.

Molitva druga
O, veliki čudotvorče i predivni ugodniče Božiji, bogonosni oče Jovane! pogledaj na nas i dobrosrdno počuj moljenje naše, jer te velikih darova Gospod udostoji, da zastupnik i svagdašnji molitvenik za nas budeš. Jer, gle, strastima grehovnim uzvihoravani i zlom nagriženi, zapovesti Božije prenebregosmo, pokajanje od srca i uzdisanje suzno ne prinesosmo i nevolja se dostojni javismo. Ti, oče pravedni, imajući veliku smelost pred Gospodom i sastradanje prema bližnjem, umoli sveštedrog Vladara sveta da projavi veliku milost Svoju prema nama i da potrpi nepravde naše, da nas ne pogubi zbog bezakonja naših, nego da nam vreme za pokajanje milostivo daruje. O, sveče Božiji, pomozi nam da veru pravoslavnu neporočnu sačuvamo i zapovesti Gospodnje pobožno izvršimo, da nama ne ovlada neko bezakonje, da se ne posrami Pravda Božija u nepravdama našim, nego da se udostojimo dostići hrišćansku končinu, bez bola, nepostidnu, mirnu i da se Tajnama Božijim pričestimo. Još te molimo, oče pravedni, da Crkva naša sveta bude utvrđena do kraja veka. Otačastvu našem mir i opstanak isprosi i od svih zala ga sačuvaj, da tako narodi naši, Bogom štićeni, u jednomisliju vere i svakoj pobožnosti i čistoti, u lepoti duhovnoga bratstva i saglasju svedoče da je sa nama Bog! U Njemu se krećemo, i živimo, i jesmo, i bićemo zauvek. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.