Akatist sv. Nikolaju arhiepiskopu mirlikijskom čudotvorcu

Kondak 1.
Branitelju čudotvorče, i sjajni hristov ugodniče, svetitelju Nikolaje, slavim te s ljubavlju, ti celom svetu izlivaš skupoceno miro milosti i neiscrpno more čudesa, pošto imaš slobodu pred Gospodom, izbavi me od svih opasnosti, da bih ti klicao: Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Ikos 1.
Tvorac svekolike tvari, providevši plodonosnu dobrotu tvoje duše, sveblaženi Nikolaje, pokaza tebe, zemaljsko biće, kao anđela, i nauči sve da ti kliču ovako:
Raduj se, od utrobe materinske očišćeni!
Raduj se, svestrano osvećeni!
Raduj se, ti si rođenjem svojim roditelje zadivio!
Raduj se, ti si duševnu silu odmah po rođenju svom projavio!
Raduj se, vrte zemlje obećane!
Raduj se, cvete božanstvene sadnice!
Raduj se, dobrodeteljna lozo vinograda Hristova!
Raduj se, čudotvorno drvo raja Isusova!
Raduj se, krine rajskog rastinja!
Raduj se, miro Hristovog miomira!
Raduj se, jer se tobom odgoni ridanje!
Raduj se, jer se tobom donosi radovanje!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 2.
Videći izlivanje tvoga mira, bogomudri Nikolaje, duše se i tela naša prosvećuju, i mi raspoznajemo u tebi čudesnog živonosnog mirotočca: jer čudesima koja se blagodaću Božjom izlivaju kao voda, ti napajaš one koji sa verom kliču k Bogu: Aliluja!

Ikos 2.
Neshvatljivo znanje o Svetoj trojici čineći shvatljivim, ti si, svetitelju oče Nikolaje, bio sa svetim Ocima u Nikeji pobornik ispovedanja pravoslavne vere, jer si ispovedao da je Sin ravan, savečan i saprestolan Ocu, a bezumnog si Arija izobličio. Toga radi verni se naučiše da ti kliču:
Raduj se, veliki stube pobožnosti!
Raduj se, utočišni grade vernima!
Raduj se, jaka tvrđavo pravoslavlja!
Raduj se, česna nosiljko i pohvalo Presvete Trojice!
Raduj se, jer si propovedao da je Sin istog dostojanstva sa Ocem!
Raduj se, jer si poludelog Arija sa Sabora svetih oterao!
Raduj se, oče, slavna krasoto Otaca!
Raduj se, premudra lepoto svih bogomudrih!
Raduj se, ognjenih reči govorniče!
Raduj se, jer se tobom vera utvrđuje!
Raduj se, jer se tobom jeres obara!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 3.
Silom danom ti s neba, bogonosni oče Nikolaje, ti si otirao svaku suzu sa lica teških paćenika: gladnima si bio hranitelj, onima na pučini morskoj izvrsni krmanoš, bolesnima isceljenje, i svakovrsni pomoćnik svima onima koji kliču k Bogu: Aliluja!

Ikos 3.
Zaista bi trebalo, sveti oče Nikolaje, da se tebi peva pesma s neba, a ne sa zemlje, jer ko je od ljudi u stanju da iskaže veličinu tvoje svetosti? Ali mi, ljubavlju tvojom pobeđivani, kličemo ti ovako:
Raduj se, uzoru ovaca i pastira!
Raduj se, sveto očistilište naravi!
Raduj se, smestilište velikih vrlina!
Raduj se, čisto i česno obitalište svetosti!
Raduj se, svesvetli i svemili svetilniče!
Raduj se, zlatozarna i besprekorna svetlosti!
Raduj se, dostojni sabesedniče Anđela!
Raduj se, dobri nastavniče ljudi!
Raduj se, pravilo pobožne vere!
Raduj se, obrašče krotosti duhovne!
Raduj se, jer se tobom od telesnih strasti izbavljamo!
Raduj se, jer se tobom duhovnih slasti ispunjujemo!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 4.
Bura nedoumice smućuje mi um: na koji način da dostojno opevam čudesa tvoja, blaženi Nikolaje? jer ih niko ne može nabrojati, makar imao mnoge jezike i govorio njima. Ali mi, Bogu koji se u tebi divno proslavlja, usuđujemo se klicati: Aliluja!

Ikos 4.
I bližnji i daljnji, bogomudri Nikolaje, čuše veličinu čudesa tvojih, kako na lakim krilima blagodati pritičeš onima što su u nevoljama i brzo izbavljaš one koji ti vapiju ovako:
Raduj se, izbavljenje od tuge!
Raduj se, davaoče blagodati!
Raduj se, progonitelju neočekivanih zala!
Raduj se, zasaditelju željenih dobara!
Raduj se, brzi utešitelju onih što su u opasnosti!
Raduj se, strašni kaznitelju onih što nepravdu čine!
Raduj se, pučino čudesa, Bogom razlivena!
Raduj se, tablice zakona Hristova, Bogom napisana!
Raduj se, snažno podizanje onih što padaju!
Raduj se, istinska čvrstino onih što stoje!
Raduj se, jer se tobom svaka obmana obelodanjuje!
Raduj se, jer se tobom svaka istina zbiva!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 5.
Javio si se, sveti čudotvorče Nikolaje, kao Bogom vođena zvezda koja pokazuje put onima koji se nekada za vreme plovidbe nalažahu u opasnosti na moru, i da im ti nisi pritekao u pomoć kada su te prizivali, njih bi brzo snašla smrt. Ti si tada zapretio demonima koji su bestidno leteli i hteli da potope lađu, i odagnao ih, a verne, spasavane tobom, naučio si da kliču Bogu: Aliluja!

Ikos 5.
Devojke, zbog siromaštva svog pripremljene na nedostojnu udadbu, videše tvoje veliko milosrđe k ništima, preblaženi oče Nikolaje, kada ti starom roditelju njihovom noću tajno ubaci tri zavežljaja zlata, izbavljajući na taj način i njega i njegove kćeri od pada u greh. Toga radi čuješ od svih ovo:
Raduj se, riznice prevelike milosti!
Raduj se, sasude promišljanja o ljudima!
Raduj se, hrano i oporavljenje onih koji pribegavaju tebi!
Raduj se, nepojedivi hlebe gladnih!
Raduj se, Bogom dano bogatstvo onih što bedno žive na zemlji !
Raduj se, brzo uzdizanje ubogih!
Raduj se, magnoveno uslišenje ništih!
Raduj se, prijatno staranje o tužnima!
Raduj se, neporočni udomitelju triju devojaka!
Raduj se, usrdni čuvaru čistote!
Raduj se, nado beznadežnih!
Raduj se, naslado celog sveta!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 6.
Preblaženi Nikolaje, sav svet propoveda tebe brzog pomoćnika u bedama: jer često puta začas pritičeš i pomažeš onima što suvim putuju ili morem plove, ujedno spasavajući od zala sve koji kliču k Bogu: Aliluja!

Ikos 6.
Imao si svetlost života, dobri pastiru Nikolaje, noseći izbavljenje nepravedno na smrt osuđenim vojvodama koji su te prizivali, jer si se ubrzo javio caru u snu, uplašio ga, i naredio mu da vojvode pusti nepovređene. Toga radi mi ti zajedno sa njima blagodarno kličemo:
Raduj se, pomoćniče onih koji te usrdno prizivaju!
Raduj se, izbavitelju od nepravednog ubijanja!
Raduj se, ti koji čuvaš od varljivih kleveta!
Raduj se, razrušitelju nepravednih namera!
Raduj se, ti koji kidaš laž kao paučinu!
Raduj se, ti što slavno uzdižeš istinu!
Raduj se, razrešenje nevinih od uza!
Raduj se, oživljenje mrtvaca!
Raduj se, zatočniče pravde!
Raduj se, pomračitelju nepravde!
Raduj se, jer su tobom nevini izbavljeni od mača!
Raduj se, jer se tobom nauživaše svetlosti!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 7.
Želeći da rasteraš bogohulni smrad jeretički, ti si se, Nikolaje, javio kao miro, vaistinu miomirisno i tajanstveno: ljude Mirlikijske napasao si, i sav svet blagodatnim mirom ispunio si, oteraj stoga i od nas bogomrski smrad greha, da bismo blagoprijatno klicali Bogu: Aliluja!

Ikos 7.
Sveti oče Nikolaje, mi te smatramo za novoga Noja krmanoša spasonosnog kovčega, koji svojim krmanjenjem razgoniš buru svih teškoća i donosiš božanstvenu tišinu onima koji ti kliču ovako:
Raduj se, tiho pristanište vitlanih burom!
Raduj se, poznato spasilište davljenika!
Raduj se, dobri krmanošu onih što plove pučinama!
Raduj se, zaustavljaču morskih bura!
Raduj se, izbavitelju onih što su u olujama!
Raduj se, zagrevanje onih što su u mrazevima!
Raduj se, sijanje što mrak tuge razgoniš!
Raduj se, svetilo što sve krajeve zemlje prosvećuje!
Raduj se, izbavitelju ljudi iz bezdana greha !
Raduj se, bacatelju Satane u ponor pakla!
Raduj se, jer tobom smelo prizivamo bezdnu milosrća Božija!
Raduj se, jer tobom izbavljeni od potopa gneva, mi nalazimo mir s Bogom!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 8.
Svešteni hram tvoj, blaženi Nikolaje, pokaza se kao neobično čudo onima koji pribjegavaju k tebi, jer prinoseći u njemu i malu molitvu, dobijamo isceljenje velikih neduga, ako samo nadu po Bogu položimo na tebe, sa verom kličući: Aliluja!

Ikos 8.
Vaistinu si sav pomoćnik svima, bogonosni Nikolaje i sabrao si ujedno sve koji pribegavaju k tebi, kao oslobodilac, hranitelj i brzi lekar svima zemnorodnima, podstičući sve na pohvalu, da kliču k tebi ovako:
Raduj se, izvore svih isceljenja!
Raduj se, pomoćniče onima što gorko stradaju!
Raduj se, lučo što sijaš onima koji lutaju u noći greha!
Raduj se, nebodana roso onima što su u vrelini trudova!
Raduj se, davaoče blagoustrojenja potrebitima!
Raduj se, ugotovitelju izobilja onima koji ištu!
Raduj se, ti koji često puta preduhitruješ molitveno iskanje!
Raduj se, ti što starim sedinama snagu obnavljaš!
Raduj se, izobličitelju mnogih skretanja sa puta istine !
Raduj se, verni služitelju Božjih tajni!
Raduj se, jer tobom zavist potiremo!
Raduj se, jer tobom dobro življenje ostvarujemo!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 9.
Sve bolesti ukroti, veliki naš pomoćniče Nikolaje, dajući nam blagodatne lekove, koji ublažuju duše naše i vesele srca svih koji usrdno pribegavaju k pomoći tvojoj, a Bogu kličemo: Aliluja!

Ikos 9.
Praznoumne krasnorečivce bezbožnika vidimo posramljene tobom, bogomudri oče Nikolaje, jer si pobedio Arija bogohulnika koji razdeljuje Božanstvo, i Savelija koji meša Svetu Trojicu, a nas si utvrdio u Pravoslavlju. Toga radi kličemo ti ovako:
Raduj se, štite koji štitiš blagočešće!
Raduj se, maču koji sečeš zločešće!
Raduj se, učitelju božanskih zapovesti!
Raduj se, pogubitelju bogoprotivnih učenja!
Raduj se, Bogom utvrđena lestvice, kojom uzlazimo na nebo!
Raduj se, bogozdani pokrove kojim se mnogi pokrivaju!
Raduj se, ti koji si rečima svojim umudrio nemudre!
Raduj se, ti koji si svojom naravi pokrenuo lenjivce!
Raduj se, neugasiva svetlosti zapovesti Božjih!
Raduj se, presvetla lučo uredbi Gospodnjih!
Raduj se, jer su tvojim učenjem razbijaju glave jeretika!
Raduj se, jer se tobom verni udostojavaju slave!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 10.
Želeći da dušu spaseš, ti si oče naš Nikolaje telo svoje zaista potčinio duhu, jer si ćutanju, vojevanju s pomislima i delanju dodao bogomislije, a bogomislijem si stekao savršeni razum, pomoću koga si neustrašivo razgovarao sa Bogom i Anđelima, svagda kličući: Aliluja!

Ikos 10.
Preblaženi oče, ti si tvrđava onima koji slave čudesa tvoja i svima koji pribegavaju zaštiti tvojoj. Stoga i nas uboge u vrlinama oslobodi od siromaštva, napasti, neduga i raznih nevolja, nas koji ti s ljubavlju kličemo:
Raduj se, ti koji izbavljaš od večnog uboštva!
Raduj se, ti koji daješ bogatstvo nepropadivo!
Raduj se, nepokvarljivo jelo gladnima pravde!
Raduj se, neiscrpno piće žednima života!
Raduj se, ti koji od meteža i rata čuvaš !
Raduj se, ti koji od uza i ropstva oslobađaš!
Raduj se, preslavni zaštitniče u bedama!
Raduj se, preveliki pokrovitelju u iskušenjima!
Raduj se, izbavitelju mnogih od propasti!
Raduj se, ti koji si bezbroj njih sačuvao nepovređenima!
Raduj se, jer tobom grešnici ljutu smrt izbegavaju!
Raduj se, jer tobom pokajnici život večni dobijaju!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 11.
Preblaženi Nikolaje, ti si umom, rečju i delom slavio Presvetu Trojicu više nego drugi, jer si vrlo brižljivim proučavanjem objasnio pravoslavne dogmate, učeći nas verom, nadom i ljubavlju da u Trojici Jednome Bogu kličemo: Aliluja!

Ikos 11.
U mraku života mi vidimo tebe, Bogom izabrani oče Nikolaje, kao neugasivu svetozarnu buktinju, jer ti sa neveštastvenim svetlostima anđelskim razgovaraš o nesazdanoj Svetlosti Trojičnoj, a duše vernih prosvećuješ i one ti kliču:
Raduj se, blistanje Trosunčane Svetlosti!
Raduj se, zvezdo danice Nezalaznog Sunca!
Raduj se, svećo, božanskim plamenom zapaljena!
Raduj se, jer si ugasio demonski plamen bezbožija!
Raduj se, svetla propovedi pravoverja!
Raduj se, blistavo sijanje evanđelske svetlosti!
Raduj se, munjo koja jeresi sažižeš!
Raduj se, grome koji sablaznitelje plašiš!
Raduj se, istinskog razuma naučitelju!
Raduj se, tajanstvenog uma izjasnitelju!
Raduj se, jer se tobom uništi poklonjenje tvari!
Raduj se, jer se tobom naučismo klanjati Tvorcu u Trojici!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 12.
Svesni blagodati dane ti od Boga, mi radosno praznujemo tvoj spomen, preslavni oče Nikolaje i svom dušom pribegavamo k čudesnoj zaštiti tvojoj, a pošto preslavna dela tvoja nismo u stanju izbrojati, jer ih je mnogo kao peska na moru i zvezda na nebu, mi u nedoumici kličemo: Aliluja!

Ikos 12.
Opevajući tvoja čudesa, mi te slavimo, sveslavni Nikolaje, jer se u tebi divno proslavi Bog, proslavljen u trojici. Ali, iako ti, čudotvorče sveti, od duše prinosimo premnoge pesme i pohvale, ipak je to ništa prema daru čudesa tvojih, kojima diveći se, kličemo k tebi:
Raduj se, služitelju Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima!
Raduj se, sažitelju Nebeskih Služitelja Njegovih!
Raduj se, vernim carevima pomoći!
Raduj se, ponose roda hrišćanskog!
Raduj se, imenjače pobede!
Raduj se, vencenošče znameniti!
Raduj se, ogledalo svih vrlina!
Raduj se, tvrdi grudobrane svih koji pribegavaju k tebi!
Raduj se, sva nado naša po Bogu i Bogorodici!
Raduj se, tela naših zdravlje i duša naših spasenje!
Raduj se, jer se tobom oslobađamo od večne smrti!
Raduj se, jer se tobom udostojavamo večnog života!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 13.
O, presveti i prečudni oče Nikolaje, uteho svih koji su u nevoljama, primi ovaj naš prinos, i umoli Gospoda da nas tvojim blagoprijatnim posredovanjem izbavi od pakla, da bismo s tobom pevali: Aliluja. (Triput)

Ikos 1.
Tvorac svekolike tvari, providevši plodonosnu dobrotu tvoje duše, sveblaženi Nikolaje, pokaza tebe, zemaljsko biće, kao anđela, i nauči sve da ti kliču ovako:
Raduj se, od utrobe materinske očišćeni!
Raduj se, svestrano osvećeni!
Raduj se, ti si rođenjem svojim roditelje zadivio!
Raduj se, ti si duševnu silu odmah po rođenju svom projavio!
Raduj se, vrte zemlje obećane!
Raduj se, cvete božanstvene sadnice!
Raduj se, dobrodeteljna lozo vinograda Hristova!
Raduj se, čudotvorno drvo raja Isusova!
Raduj se, krine rajskog rastinja!
Raduj se, miro Hristovog miomira!
Raduj se, jer se tobom odgoni ridanje!
Raduj se, jer se tobom donosi radovanje!
Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Kondak 1.
Branitelju čudotvorče, i sjajni Hristov ugodniče, svetitelju Nikolaje, slavim te s ljubavlju, ti celom svetu izlivaš skupoceno miro milosti i neiscrpno more čudesa, pošto imaš slobodu pred Gospodom, izbavi me od svih opasnosti, da bih ti klicao: Raduj se, Nikolaje, veliki čudotvorče!

Molitva prva svetom Nikolaju
O, svehvalni i svečesni arhijereju, veliki čudotvorče, svetitelju Hristov oče Nikolaje, Božji čoveče i verni slugo, željeno biće, sasude izabrani, čvrsti stube Crkve, presjajni svetilniče, zvezdo koja obasjavaš i osvetljavaš svu vaseljenu. Ti si pravednik, uzrastao si kao palma posađena u dvorima Gospoda svog, živeo si u gradu Miru, mirom si zamirisao i izlivaš nepresušno miro blagodati Božje. Svojim putovanjem, presveti oče, more si osvetio, kada mnogočudotvorne mošti tvoje putovahu u grad Bari, da od istoka do zapada slave ime gospodnje. O, prekrasni i predivni čudotvorče, brzi pomoćniče, usrdni zaštitniče, predobri pastiru koji duhovno stado spasavaš od raznovrsnih opasnosti, tebe proslavljamo i tebe veličamo kao nadu svih hrišćana, izvor čudesa, pokrovitelja vernih, premudrog učitelja, hranitelja gladnih, radost uplakanih, odeću nagih, lekara bolesnih, krmanoša moreplovcima, osloboditelja sužnjima, staratelja i zaštitnika udovica i sirotih, čuvara celomudrija, krotkog vaspitača dece, okrepljenje staraca, nastavnika postnika, odmor trudbenika, izobilno bogatstvo ništih i ubogih. Usliši nas koji ti se molimo i pod okrilje tvoje pribegavamo, zauzmi se za nas pred Višnjim, i svojim bogoprijatnim molitvama izmoli nam sve što je korisno po spasenje duša i tela naših. Pomoću tvojom sačuvaj od svake nevolje svetu obitelj ovu, svaki grad i selo, i svaku hrišćansku zemlju, i ljude što u njima žive, jer znamo, znamo da molitva pravednoga može mnogo pomoći na dobro, a posle preblagoslovene Djeve Marije mi tebe pravednika imamo kao zastupnika pred svemilostivim Bogom, i tvome usrdnom posredništvu i zastupništvu smireno pribegavamo .
Preblagi oče, ti nas, kao budni i dobri pastir, sačuvaj od svih neprijatelja, pogibije, zemljotresa, grada, gladi, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca. I u svim našim opasnostima i nevoljama pružaj nam ruku pomoći, i otvori nam vrata milosrđa Božjeg, jer smo zbog mnoštva nepravdi naših nedostojni gledati visinu nebesku, okovani smo okovima greha, te nikada ne satvorismo volju Stvoritelja našeg, niti održasmo zapovesti Njegove. Toga radi preklanjamo pred Tvorcem našim kolena skrušenog i smirenog srca našeg, i prosimo tvoje očinsko posredovanje pred Njim, pomozi nam, ugodniče Božji, da ne izginemo sa bezakonjima našim, izbavi nas od svakog zla i od svake napasti, uputi um naš, i ukrepi srce naše u pravoj veri, da bismo tvojim posredovanjem i zauzimanjem ostali nepotamanjeni ni ranama, ni opasnostima, ni pomorom, niti ikakvim gnevom Sazdatelja našeg. I da tako u miru proživimo ovdašnji život, i udostojimo se videti dobra na zemlji živih, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, Jednog u Trojici slavljenog i obožavanog Boga, sada i uvek i kroza sve vekove, Amin.

Molitva druga svetom Nikolaju
O, svesveti Nikolaje, prekrasni ugodniče Gospodnji, naš usrdni zastupniče, i svuda u nevoljama brzi pomoćniče, pomozi meni grešnom i utučenom u ovom sadašnjem životu, umoli Gospoda Boga da mi oprosti sve grehe moje koje od mladosti svoje počinih u celom životu mom, delom, rečju, mišlju i svim čulima svojim, i pri ishodu duše moje pomozi meni kukavnom, umoli Gospoda Boga, Sazdatelja svih tvari, da me izbavi vazdušnih mitarstava i večnih muka, kako bih svagda proslavljao Oca i Sina i Svetoga Duha, i tvoje milostivo posredovanje, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Molitva treća svetom Nikolaju
O, sveblagi oče Nikolaje, pastiru i učitelju svih koji sa verom pribegavaju tvome zastupništvu, i usrdnom te molitvom prizivaju, brzo pohitaj, i izbavi stado Hristovo od vukova koji ga rastržu, i svetim molitvama svojim ogradi i sačuvaj svaku hrišćansku zemlju od pobuna, zemljotresa, najezde tuđinaca i međusobnog rata, od gladi, poplave, požara, pokolja i iznenadne smrti, i kao što si se smilovao na tri čoveka što su bili u tamnici, i izbavio ih od careva gneva i posečenja mačem, tako se smiluj i na mene koji sam u tami grehova umom, rečju i delom, i izbavi me od gneva Božjeg i večne kazne, da bi mi, zbog tvog posredovanja i pomoći, i zbog Svoga milosrđa i pomoći, Hristos Bog podario da tih i bezgrešan život proživim u ovom svetu, i da me izbavi stajanja s leve strane, a udostoji sa svima svetima stajanja s desne strane. Amin.

Jedan komentar

  1. Sveti Oče Nikolaje moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.