Akatist prepodobnom Mojsiju Ugrinu

Kondak 1.

Izabrani čudotvorče, Duhom Svetim ispunjeni, prepodobni oče Mojsije, divni podvižniče i duševnih i telesnih bolesti iscelitelju, imajući smelost prema Gospodu, od svih nas nevolja oslobodi, da ti u radosti srca kličemo:

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Ikos 1.

Tvorac Angela i Gospod sila tebe, divljenja dostojnog, kao angela u telu i zastupnika vernih pokaza. Pribegavajući stoga zaštiti tvojoj, mi ti ove radosne pesme prinosimo:

Raduj se, angelske čistote revnitelju!

Raduj se, monaha predobri nastavniče!

Raduj se, divno svetilo celomudrenosti!

Raduj se, usrdni poborniče posta i uzdržanja!

Raduj se, svetli primeru krotosti i smirenja!

Raduj se, jer vernima utehu pokazuješ!

Raduj se, nebeski pokrovitelju obitelji zemaljskih!

Raduj se, jer si blagi jaram na sebe uzeo!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 2.

Videvši čistotu tvoga srca, Gospod te izabra da slavu nebesku sozercavaš. Kada si se sa dva svoja brata u grad Kijev preselio i kod svetih mukotrpnika Borisa i Gleba usrdno služio, tada si, blaženi, i u molitvi porevnovao, koliko mladiću beše mogućno da Svete podražava. Toga radi sa veseljem si Bogu klicao: Aliluja!

 

Ikos 2.

Imao si razum Bogom nadahnut, o, prepodobni oče Mojsije. Kada na reci Alti tvoga brata Georgija vojnici Svjatopolkovi zajedno sa svetim mukotrpnicima Borisom i Glebom pogubiše, ti se pak divnim domostrojem Božijim jedini od smrti izbavi, u grad Kijev k Predislavi, sestri Jaroslavninoj, dođe i tamo ostade, neprestano se Bogu moleći. Slaveći zato Boga Koji te izbavi, govorimo ti:

Raduj se, ti koji si početak premudrosti, strah Božiji, za pra-vilo življenja

svoga izabrao!

Raduj se, jer svoga Angela čuvara nikada nisi ražalostio!

Raduj se, lučo božanstvene svetlosti!

Raduj se, miomirisni krine devstvenosti i netruležnosti!

Raduj se, jer si pobožnošću svojom Hristu Bogu ugodio!

Raduj se, nesustajući naš pred Bogorodicom molitveniče!

Raduj se, bolesti naših veliki iscelitelju!

Raduj se, izabrani sasude Duha Svetoga!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 3.

Silom Višnjega darovanom ti od Boga i dugotrpljenjem ti beše preukrašen, jer kada su te sa teškim železnim okovima na rukama i nogama vodili i budno čuvali ti si, u svakom trenu goreći ljubavlju prema Bogu, klicao: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući istinsku revnost u pobožnosti, ti beše kušan od neke mlade žene, koja je veliko bogatstvo imala. Njen muž sa Boleslavom beše otišao i nije se vratio. Primivši u um viđenja, ona čistotu oskrnavi telesnom željom prema Prepodobnome, a on sve trpljaše, moleći se. Sa trepetnim poštovanjem tome se diveći, mi ti radosno kličemo:

Raduj se, ti koji si sebe od mladosti na služenje Bogu predao!

Raduj se, jer si Njega Jedinoga više od svega zavoleo!

Raduj se, jer si telo duhu pokorio!

Raduj se, ti koji si želeo da sve po Bogu trpiš!

Raduj se, jer si lukavstva udovice smelo odbacio!

Raduj se, jer si uskim jevanđeljskim putem išao!

Raduj se, sveti ukrase Kijevo-pečerske lavre!

Raduj se, jer se tobom Gospod proslavio!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 4.

Obuzeta burom pomisli, bezbožna udovica zagrme na hram duše tvoje, Prepodobni. Videvši pak da si verni sluga Hristov, smuti se veoma. Stoga i mi, gledajući žitejsko more, uzburkano burom strasti i iskušenja, pritičemo tihom pristaništu molitava tvojih, kličući Hristu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Videvši sveto življenje tvoje i slušajući o njemu, ljudi se divljahu sili blagodati koja iz usta tvojih ishođaše i Boga proslavljahu. Zato te i mi radosno veličamo:

Raduj se, divni izabraniče Hristov!

Raduj se, ti koji si sujetnu slavu ovoga sveta za ništa smatrao!

Raduj se, ti koji si za Preslatkog Isusa život svoj položio!

Raduj se, jer pred Prestolom Božijim sa višnjim silama stojiš!

Raduj se, jer si na visinu bestrašća uzišao!

Raduj se, prepodobni oče, u trpljenju nesalomivi!

Raduj se, Nezalazne Svetlosti pričasniče!

Raduj se, jer si veliku blagodat od Boga stekao!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 5.

Življenjem svojim si se, prepodobni oče Mojsije, kao Bogom poslana zvezda svetu pokazao, jer si iznad svega duševnu i telesnu čistotu zavoleo. Uzdajući se da ćeš zbog prolaznih muka od večnih biti izbavljen, blagodarno si Bogu pojao: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši čisto i sveto življenje tvoje, neprijatelj roda ljudskoga još više raspaljivaše udovicu, koja te u skupocenu odeću obuče i slatkom hranom hranjaše, bestidno te na neprilično delo navodeći; a ti si, oče sveti, još više na post i molitvu prionuo. Toga radi pevamo ti:

Raduj se, dobri vojniče Hristov!

Raduj se, svete Crkve pohvalo i radovanje!

Raduj se, darovima blagodatnim preispunjeni!

Raduj se, ti koji nas ne samo rečju nego mnogo više delom poučavaš!

Raduj se, jer onima koji su različitim nedaćama i iskušenjima pritisnuti brzo

pomažeš!

Raduj se, izabraniče Hristov, čudesima posvedočeni!

Raduj se, jer si zemaljski život u podvizima završio!

Raduj se, jer si se gledanja slave Božije udostojio!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 6.

Pripoveda se po celom svetu hrabrost podviga tvoga, blaženi, jer ni za šta život na ovome svetu smatrao nisi. Zla žena namisli da te, bačenog u tamnicu, glađu umori, a prijatelji te savetovahu, govoreći: „Ko da se ne podsmeva tvome bezumlju; bolje ti je da se pokoriš ženi ovoj!“ Ti im pak, blaženi, reče: „Radi višnjeg Carstva sve ovo prezreh, pojući Bogu: Aliluja!“

 

Ikos 6.

U smrtnom si telu svetlošću nebeskom zasijao, govoreći reči jevanđeljske: ne oženivši se, brinuću o Gospodu, o tome kako ugoditi Gospodu. Zato ti kličemo:

Raduj se, oče, jer si svetlošću svojih vrlina svet obasjao!

Raduj se, ti koji si u sebi oganj ljubavi Hristove nosio!

Raduj se, u nevoljama brzi pomoćniče!

Raduj se, jer angelski život pokazuješ!

Raduj se, jer srce zemaljskom uživanju nisi priklonio!

Raduj se, molitveniče za one koji sveti spomen tvoj poštuju!

Raduj se, jer si u večni pokoj dostigao!

Raduj se, neizrecivih blaga nasledniče!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 7.

Hoteći da neprestano životom i verom Gospodu ugađaš, ti od crnorisca Svete Gore Atonske u sveti angelski monaški lik beše obučen. Stoga, prosvećeni sijanjem podviga tvojih, mi te usrdno veličamo i Hristu Bogu Koji te proslavi kličemo: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo zlo pokaza ona lukava žena kada u bezumlju svome naredi da te uškope. Ti pak od tečenja krvi kao mrtav ležaše, jedva dišući. Toga radi, sa poštovanjem se sećajući dugotrpeljivosti tvoje, ovim te pohvalama veličamo:

Raduj se, jer si oganj ljubavi prema Bogu u srcu svome neprestano čuvao!

Raduj se, predobri učitelju bodrosti i trezvenosti!

Raduj se, jer verne ka spasenju upravljaš!

Raduj se, ti koji si se tvrđim od dijamanta u trpljenju pokazao, jer si krvlju

svojom kao purpurom Crkvu ukrasio!

Raduj se, ti koji si prepodobnom Antoniju došao da za Gospoda porevnuješ!

Raduj se, jer si svojim čudesima Pečersku obitelj proslavio!

Raduj se, jer si volju svoju volji Oca nebeskog pokorio!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 8.

Neobično čudo pokazuje se onima koji tebi, blaženi Mojsije, pritiču, jer ti Gospod darova moć da strasti pobeđuješ. Tako, podražavajući prvoga Mojsija, koji je žezlom čudesa činio, ti si žezlom strast iscelio. Mi pak blagodareći za to Bogu, Koji tebi takvu krepost darova, sa ljubavlju uzvikujemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav blagodatnim darovima ispunjen, ti si desetogodišnjim ravnoangelskim tihovanjem nebeskom svetlošću u pećini zasijao, prepodobni oče Mojsije, i udostojio se da bogovidac postaneš, našavši se dostojan blaženstva čistih srcem. Stoga ti po zasluzi kličemo:

Raduj se, jer tobom Gospod iscelenje od strasti daruje!

Raduj se, blaženi, jer si zapovest da budeš čist srcem verno ispunio!

Raduj se, jer si se udostojio da svetlost božanstvenu ugledaš!

Raduj se, neprestani molitveniče za duše naše!

Raduj se, jer si karakter i običaje drevnih, svetih i bogonosnih Otaca

poprimio!

Raduj se, uzvišena pohvalo prepodobnih!

Raduj se, jer si smirenje veliko dostigao!

Raduj se, jer končinu tvoju sveta Crkva proslavlja!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 9.

Sva priroda angelska divi se visini čistote tvoje i Crkva te proslavlja, jer si veliki poverenik Božije blagodati bio i udostojio se da licem u lice Gospoda gledaš, da i mi s tobom svagda kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti govornici ne mogu iskazati čistotu tvoju, Blaženi. Mi pak, ljubavlju pobeđeni, usuđujemo se da ti ovakve pohvale uznosimo:

Raduj se, ukrepljenje nemoćnih!

Raduj se, uteho žalosnih i nevoljnih!

Raduj se, jer dobre ljude odgajaš!

Raduj se, jer si od Gospoda za devstvenu čistotu ovenčan!

Raduj se, Božije slave revnosni ljubitelju!

Raduj se, jer si umnožio talant koji ti je poveren bio!

Raduj se, jer si Hrista Boga svim srcem uzljubio!

Raduj se, svetilniče što prosvetljuješ srca koja tvoj spomen poštuju!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 10.

Hoteći da spaseš dušu svoju, ti o svome telu nisi brinuo; zemaljsko stranstvovanje svoje si u Pečerskoj lavri Svetog Antonija završio, počinuvši pravednom i svetom končinom kao pobeditelj, ne sa ljudima, nego sa Angelima Bogu pojući: Aliluja!

 

Ikos 10.

Ogradivši se zidom trpljenja, verni služitelj nebeskog Cara Hrista bio si, tesnu stazu života svoga prošavši. Mi pak, poštujući spomen na tvoje prestavljenje i obretenje časnih moštiju tvojih, veličamo te, kličući: Raduj se, preslavni naš zastupniče!

Raduj se, jer primaš molbe onih koji te u iskušenjima prizivaju!

Raduj se, jer si kroz mnoge nevolje u radost Gospoda ušao!

Raduj se, ti koji si izlivenim suzama dušu svoju umio!

Raduj se, jer si reči apostolske: „Ljubav dugo trpi“, ispunio!

Raduj se, jer si blaženstvo rajsko sa Svetima nasledio!

Raduj se, jer bogougodnim življenjem veru utvrđuješ!

Raduj se, jer i onima koji su blizu i onima koji su daleko pomoć svoju

pružaš!

Raduj se, blaženi žitelju višnjega sveta!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 11.

Pojanjem akatista te poštujemo i slavimo, prepodobni Mojsije, revnosno savršavajući sveti spomen tvoj. A ti, milostivo primivši malo moljenje naše, naš pobornik, zastupnik i molitvenik za nas pred Gospodom budi. Mi pak, pominjući bogougodno življenje i naporne podvige tvoje, Tvorcu Koji te proslavi pojemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlonosnom svetilniku slične su časne i isceliteljske mošti tvoje, divljenja dostojni oče Mojsije, jer nezalazna svetlost iz njih kroz čudesa preizobilno isijava. Stoga ti od srca sa toplom radošću kličemo:

Raduj se, ti koji si privremenom smrću u život večni prešao!

Raduj se, ti koji si mnogostradalnog Jovana čudesno izlečio!

Raduj se, krine koji si na zemlji za rajska naselja izrastao!

Raduj se, dobri delatelju vinograda nebeskog!

Raduj se, mnogoplodna maslino vrta Hristovog!

Raduj se, pohvalo prepodobnih Otaca pečerskih!

Raduj se, tiho pristanište onima koji su strastima gonjeni!

Raduj se u celom svetu od Boga proslavljeni!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 12.

Blagodat ti je data od Boga da od nečistih strasti čuvaš svakoga čoveka koji sa verom tvojoj zaštiti pribegava. Mi pak Gospodu, Koji nam je tebe, brzog i milostivog lekara, darovao, zahvalno pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući tvoje ravnoangelsko življenje, mi te, oče Mojsije, veličamo kao našeg molitvenika pred Gospodom, zaštitnika i putovođu ka spasenju, i sa umilenjem ti kličemo:

Raduj se, usrdni za svet molitveniče!

Raduj se, ti koji si ne samo kao monah nego i kao mirjanin put ka nebu

osvetlio!

Raduj se, jer srca svih ljubavlju sebi privlačiš!

Raduj se, jer si mnoštvom čudesa od Boga proslavljen!

Raduj se, stranstvovao si, ali si u otadžbinu nebesku dostigao!

Raduj se, jer si u trpljenju nevolja drevnog Jova podražavao!

Raduj se, u iskušenjima svagdašnji pomoćniče!

Raduj se, celebno miro Božije blagodati!

Raduj se jer se zbog tebe Angeli raduju i ljudi Boga proslavljaju!

Raduj se, prepodobni oče Mojsije, divni čudotvorče i čistote poborniče!

 

Kondak 13.

O, predivni u godniče i sveti čudotvorče, prepodobni oče Mojsije! Milostivo primivši ovo malo pojanje koje sa ljubavlju na pohvalu tebi prinosimo, umoli Tvorca i Gospoda svih da spasenje duše i telesno zdravlje daruje onima koji verno Bogu kliču: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA

 

O, prečudesni i bogonosni oče Mojsije, izabrani ugodniče Hristov i veliki čudotvorče! Tebi smireno pripadamo i molimo se: daj nam da udeoničari tvoje ljubavi prema Bogu i bližnjem budemo, pomozi nam da volju Gospodnju u prostoti srca i smirenju ispunjavamo i da zapovesti Gospodnje nepogrešivo poštujemo. Milosrdno pogledaj na svaku dušu onih koji tebe verno poštuju, ištući milost i pomoć tvoju. O, sveblagi ugodniče Božiji, usliši nas koji ti se molimo i ne prezri nas kojima je tvoja zaštita potrebna i koji ti dostojnu pesmu prinosimo. Tebe, oče Mojsije, veličamo, tebe, svetilniče čistote, slavimo, proslavljajući milostivoga Boga, u Svetoj Bespočetnoj Trojici slavljenoga Oca

i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Slavi se 26. jula (8. avgusta).

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.