NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist prepodobnom i bogonosnom ocu našem Savi osvećenom Jerusalimskom

Akatist prepodobnom i bogonosnom ocu našem Savi osvećenom Jerusalimskom

Kondak 1.

Izabrani čudotvorče i predivni ugodniče Hristov, prepodobni oče Savo,

svetilniče pravoslavnog sveta i topli za nas pred Bogom molitveniče! Slavimo

Boga Koji te je proslavio, hvaleći sa ljubavlju ravnoangelski život tvoj. A

ti, pošto imaš veliku smelost pred Gospodom, oslobodi nas od svih opasnosti,

da ti radosno kličemo: Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Ikos 1.

Tvorac Anđela i Sazdatelj cele tvorevine izabra te od detinj-stva, Prepodobni, da proslavljaš Trisveto Ime Njegovo; jer, ti si kao osmogodišnji dečak prezreosve lepote propadljivog sveta i došao u svetu obitelj u kojoj si se kaozemaljski anđeo bogougodno podvizavao. Zato se u tebe i useli blagodat Presvetoga Duha, Čijim dejstvom svetlo ukrašen, ti življaše anđelskim životom. A mi, videći velika i savršena dela tvoja, ovako ti sa ljubavlju kličemo:

Raduj se, blagosloveni plode pobožnih roditelja!

Raduj se, svetli ukrase Kapadokije!

Raduj se, svetilniče Palestine i Jerusalima!

Raduj se, ti koji si se u Jordanskoj pustinji sa Anđelima nastanio!

Raduj se, jer si sebe kao živu žrtvu Gospodu prineo!

Raduj se, usrdni sledbeniče Jevanđelja Hristovog!

Raduj se, verni čuvaru zapovesti Gospodnjih!

Raduj se, jer si od mladosti breme Hristovo na sebe uzeo!

Raduj se, jer prolaznu lepotu i sladost sveta ni za šta nisi smatrao

Raduj se, Božijim razumom ispunjeni!

Raduj se, blagodaću Duha Svetog osenjeni!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 2.

Videvši dobru želju tvoje duše da Njemu usrdno služiš u sve dana života svoga, Sveznalac Gospod te već u mladosti proslavi božanskom silom Svojom, jer kada si iz bratske ljubavi ušao u usijanu peć, tvoja odeća se sačuva neopaljenom te blagodaću Božijom ti ostade nedotaknut ognjem. Stoga, proslavljajući Cara Slave, Hrista, Koji proslavlja Svete Svoje, kličemo Mu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Imajući razum prosvećen od Boga, ti si, prepodobni oče Savo, đavolska iskušenja uvek prepoznavao: jer, kada te obmanjivač ljudskog roda iskušavaše da uzmeš plod sa drveta pre starčevog blagoslova, ti si se odmah setio praroditelja koji se u raju prevariše. Zato si plod na zemlju bacio i nogama ga izgazio, zapovedivši sebi da ga do smrti ne okusiš, uništivši tako glavu iskonske zmije. Toga radi, primi od nas ove pohvale:

Raduj se, jer si od mladosti isposnički život vodio!

Raduj se, jer si na visinu vrlina uzišao!

Raduj se, monaškog življenja i ustava istinsko pravilo!

Raduj se, revnosni ispunitelju otačkih predanja!

Raduj se, jer si radi ljubavi brata u užarenu peć ušao!

Raduj se, jer si silom blagodati Hristove iz ognja neopaljen izašao!

Raduj se, jer si potpuno poslušanje prema Gospodu Bogu ispu-nio!

Raduj se, jer si glavu iskonskog kušača uništio!

Raduj se, jer si na visinu bestrašća uzašao!

Raduj se, jer si demonska lukavstva do kraja pobedio!

Raduj se, jer si blagi jaram Hristov na ramena svoja primio!

Raduj se, jer si zakon Božiji svom dušom tražio!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega, koja prosvećuje svakog čoveka koji dolazi na svet i koja pokazuje puteve prave, upravi te, prepodobni oče Savo da dođeš do svetog grada Jerusalima, gde si se poklonio živonosnom grobu Hrista Vaskrsloga i, celivajući ga sa suzama, blagodarno Mu zapevao pesmu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veliku revnost za podvig ravnoapostolnog življenja monaškog, ti si, Prepodobni, pohitao da odeš u Jordansku pustinju, gde si kao duhovnog učitelja pronašao velikog Jevtimija. Podražavajući dostojno njegov život, ti si se svojim podvizima upodobio svetom Jovanu Krstitelju. A mi, diveći se bogatstvu tvojih vrlina, usrdno ti kličemo:

Raduj se, jer si život bestelesnih podražavao!

Raduj se, jer si u podvizima Svetih Otaca dostojno revnovao!

Raduj se, blagodatni cvetu Jordanske pustinje!

Raduj se, miomirise svetog življenja!

Raduj se, izabrani sasude blagodati Hristove!

Raduj se, jer si život u pustinji više od svega zavoleo!

Raduj se, jer si korov strasti usrdno počupao!

Raduj se, u mladosti mudrošću Hristovom prosvećeni!

Raduj se, usrdni* revnitelju za duševnu i telesnu čistotu!

Raduj se, neuspavljivi čuvaru trezvenosti uma!

Raduj se, jer si se lestvicom vrlina do nebeskih obitelji uspeo!

Raduj se, jer si kao palma u pustinji procvetao!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 4.

Buru unutrašnjih pomisli i talase strasti bezbedno prešavši, prepodobni oče Savo, pronašao si tiho pristanište, Hrista, Kojem si vredno u velikom dugotrpljenju poslužio. Odatle, uzdižući se božanskom blagodaću Hristovom iz sile u silu, od delanjaka viđenju Boga, dostigao si do nebeskog Siona, gde sa Anđelima Svetoj Trojici pevaš pesmu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši za tvoje divne pouke, koje si ne samo rečima nego i svojim podvizima pokazivao, dolažahu tebi izdaleka ljudi žedni spasenja da podražavaju vrline tvoje. A ti, oče, mudro poučavajući i upravljajući ka nebeskom Carstvu sve one koji su ti sa verom priticali, svetilnik pravoslavlja postao si. Zato ti sa ljubavlju kličemo:

Raduj se, bogomudri nastavniče monaha!

Raduj se, dobri pastiru ovaca Hristovih!

Raduj se, putovođo vernih ka spasenju!

Raduj se, divni učitelju isposnika!

Raduj se, snažno podizanje palih!

Raduj se, utvrđenje onih koji pravo stoje!

Raduj se, usrdni poslušniče Jevanđelja Hristovog!

Raduj se, dobri nastavniče monaškog života!

Raduj se, jer si ognjem molitve strele vražije spalio!

Raduj se, jer si još u telu rajsku sladost okusio!

Raduj se, žitelju pustinje i anđele u telu!

Raduj se, svetilo vaseljene!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 5.

Bogom poslanoj zvezdi bio si sličan, blaženi Savo, jer, uzdignut smirenjem, hitao si u višnje odaje, učeći sve da razmišljaju o nebeskom, a ne ozemaljskom, da se odrešuju od strasti, žive sa Hristom i od srca Njemu kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši te kao premudrog nastavnika koji sija znacima nebeske blagodati, učenici tvoji se divljahu i hitahu da podražavaju život tvoj, svetao kao zrak Sunca Pravde. Toga radi od svih počuj ove pohvalne pesme:

Raduj se, zvezdo sa Istoka, koja kao zlato sijaš!

Raduj se, Anđela sabesedniče!

Raduj se, pohvalo isposnika!

Raduj se, slavo tihovatelja!

Raduj se, učitelju smirenja i celomudrenosti!

Raduj se, pravilo krotosti i poslušanja!

Raduj se, jer si se u dubinu siromaštva duhovnog pogruzio!

Raduj se, jer si se na visinu vrlina uzdigao!

Raduj se, jer si put koji vodi u život večni pronašao!

Raduj se, jer si svojim savršenim delima bestelesne zadivio!

Raduj se, jer si mnoge duše Hristu obručio!

Raduj se, jer zajedno sa njima u radosti Gospoda svog prebivaš!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 6.

Javio si se kao propovednik i ispunitelj jevanđelskih reči da ne sabiramo sebi blago na zemlji, već da jedino Gospoda tražimo u sve dane života svoga, da se svim srcem za Njega vezujemo i neprestano Mu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija božanstvena svetlost dok si se noću molio, Prepodobni, i u ognjenom stubu pokaza nerukotvorenu pećinu, od koje si hram načinio i tamo veliku lavru ustrojio, pokazujući bogougodne podvige i revnost u molitvi. A mi, diveći se veličini blagodati Višnjega, koja je na tebi počivala, sa umilenjem kličemo:

Raduj se, jer si se udostojio viđenja nadnebesne svetlosti!

Raduj se, jer si blagovoljenjem Božijim veliku lavru načinio i u nju mnoštvo monaha sakupio!

Raduj se, jer si duhovne ovce ka gornjem Carstvu dobro uputio!

Raduj se, jer si blagodaću Svetog Duha mnoga čuda učinio!

Raduj se, jer si nemarne podigao revnosnim podvizima hristoljubivog života svoga!

Raduj se, brza uteho žalosnih!

Raduj se, bogomudri učitelju Jevanđelja Hristovog!

Raduj se, blagovestitelju puteva Gospodnjih!

Raduj se, jer si sve za trice smatrao, da bi Hrista dobio!

Raduj se, jer si za Hristom nepovratno išao!

Raduj se, dobri i verni slugo Hristov!

Raduj se, neumorni pregaoče u vinogradu Hristovom!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 7.

Hoteći da do kraja budeš veran Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je na Sebe uzeo grehe sveta, u svom srcu si bogonosni oče Savo, dobro posadio krotost, čistotu, smirenje i radosno si pretrpeo sve nevolje, prekore i uvrede, znajući da kroz mnoge nevolje valja ući u Carstvo nebesko. Toga radi, nošenjem krsta Hristovog i trpljenjem nevolja, ti si još na zemlji od svoje duše načinio obitalište Svete Trojice, pred Kojom sada sa Anđelima stojiš i kličeš anđelsku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Uistinu si se pokazao kao divni pobedonosac nad telesnim strastima, Bogoblaženi, jer si sve užarene strele nečastivoga postom, bdenjem i suznim molitvama ugasio. Stoga ti kličemo:

Raduj se, jer si krst Hristov na pleća svoja primio!

Raduj se, jer si se ovim krstom kao lestvicom na nebo uspeo!

Raduj se, trpljenja i krotosti ljubitelju!

Raduj se, monaha koji se istinski podvizavaju molitveni pred Bogom zastupniče!

Raduj se, vere pravoslavne moćni zaštitniče!

Raduj se, nebeskog Carstva nasledniče!

Raduj se, blagodaću Božijom osenjeni!

Raduj se, jer si sliku Hristovih stradanja u svoje srce urezao!

Raduj se, trosunčanom svetlošću Svete Trojice obasjani!

Raduj se, jer si duševnim očima svagda Gospoda gledao!

Raduj se, jer si blagodaću Božijom sve provideo!

Raduj se, jer si blagodatnim čudima život svoj obasjao!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 8.

Sebe si smatrao za stranca i došljaka u ovome svetu, preblaženi oče Savo. Stoga, tražeći nebeski grad Jerusalim što će doći, sve misli svoje si neprestano na nebesa uznosio i kao uz bubanj, u za strasti umrtvljenom telu sa sladošću si uzvikivao pobedničku pesmu Hristu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si se obukao u sveoružje Božije, Prepodobni: zato si bio kadar da skršiš svu silu đavolsku. Pomozi zato i nama, preblaženi oče, da se tvojim molitvama oslobodimo iz zamki vražijih, da ti zahvalno kličemo:

Raduj se, nepokolebivi stube trpljenja!

Raduj se, revnitelju za udaljavanje od sveta!

Raduj se, jer si čvrstinom duha telesne strasti pokorio!

Raduj se, jer si telo svoje duhu pokorio!

Raduj se, jer si u molitvi i bdenju nepopustljivo prebivao!

Raduj se, jer si umrtvljavanjem tela bestrašće stekao!

Raduj se, jer si svaku zemaljsku nasladu prezreo!

Raduj se, jer si tesnim i mukotrpnim putem išao!

Raduj se, jer si rane Gospoda Isusa Hrista na telu svome nosio!

Raduj se, jer si silom krsta Gospodnjeg demonska lukavstva uništio!

Raduj se, jer si uvek tragao za visinama, gde Hristos sedi sa desne strane Oca!

Raduj se, jer si duhovnim okom neprestano u Nezalaznu Svetlost, Hrista, gledao!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 9.

Sva priroda anđelska te proslavi i Crkva te pohvali, prepodobni oče Savo: jer ti si cara koji je bio u zabludi i predvodnike Sevirijeve jeresi koji su se protivili Pravoslavnoj Crkvi neustrašivo izobličio i, sabravši svu duhovnu vojsku pravoslavlja, jeres si zanavek oborio, a sve nas u pravoj veri utvrdio i naučio da jednoglasno Trojedinom Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici nisu kadri da te dostojno proslave, Prepodobni: jer, ti si se iznad moći ljudske prirode podvizavao u sve dane života svoga. Stoga te Hristos Bog čudima obogati, jer su ti i divlje zveri bile pokorne i poslušne, a u vreme suše, tvojom molitvom nebo dade kišu suvoj zemlji. Toga radi, ljubavlju podstaknuti, kličemo ti:

Raduj se, pohvalo Crkve Pravoslavne!

Raduj se, izobličitelju jeretika i svih protivnika prave vere!

Raduj se, jer si pohitao da ljude uveriš u istinu pravoslavlja!

Raduj se, jer si zbog istine pravoslavlja mnoge muke pretrpeo i podvige podneo!

Raduj se, pravoslavne vere svetilo i tvrđavo!

Raduj se, Prorocima, Apostolima i Svetima pribrojani!

Raduj se, molitveno utvrđenje pravovernih hrišćana!

Raduj se, razrušitelju jeretičkih učenja!

Raduj se, jer si dogmate pravoslavne vere objasnio!

Raduj se, pomoćniče svima koji se za pravoslavlje bore!

Raduj se, pastira Pravoslavne Crkve satrudniče!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 10.

Hoteći da spase mnoge ljude tvojim staranjem, Premilosrdni Gospod te izabra kao dostojnog duhovnog učitelja, preblaženi oče Savo: jer, mnoge si na put spasenja uputio i svojim staranjem mnoge obitelji osnovao, a u njima si sve učio da neućutno Jedinome Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 10.

Kao čvrsta stena i moćna tvrđava pravoslavnih pokazao si se, Prepodobni, jer tvojim zastupništvom bi darovan mir Crkvi Božijoj. Stoga te molimo, preblaženi, da budeš pomoćnik u svim nevoljama i iskušenjima i nama koji pribegavamo tvome zastupništvu, da ti sa umilenjem kličemo:

Raduj se, pustinjače, koji si pustošnost ovoga sveta omrzao i jedino Boga tražio!

Raduj se, pobožni služitelju oltara Gospodnjeg!

Raduj se, jer si savršenom revnošću Bogu ugodio!

Raduj se, jer si plamenu ljubav prema Hristu pokazao!

Raduj se, jer si mnoge obitelji izgradio!

Raduj se, jer si u njima mnoštvo duhovne dece sabrao!

Raduj se, jer si se u oskudici i siromaštvu u Boga uzdao!

Raduj se, jer si verom i nadom izobilje plodova zemaljskih primio!

Raduj se, neuspavljivi stražaru obitelji koja tvoje ime nosi!

Raduj se, neodstupni pomoćniče u žalostima, iskušenjima i nevoljama!

Raduj se, dobri putevoditelju monaha ka spasenju!

Raduj se, mnogomoćni molitveniče za duše naše!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 11.

Pohvalne pesme prinosimo ti, prepodobni oče Savo, i, klanjajući se sa ljubavlju ikoni sa tvojim časnim likom, proslavljamo anđelski život tvoj. A ti, stojeći pred Prestolom Presvete Trojice, ne prestaj da se moliš za nas, koji te slavimo, da se udostojimo da u nebesko naselje dostignemo i radosnim glasom anđelsku pesmu Bogu zapevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Sjajni svetilnik Božije blagodati bio si, Preblaženi: stoga u vreme uspenja posle smrti, Anđeli uznesoše u nebeske obitelji dušu tvoju, koja se blistala poput sunca. Pominjući tvoju blaženu končinu i proslavljenje na nebu, radosno ti kličemo:

Raduj se, ugodniče Božiji, jer si trku svoga života pobožno završio!

Raduj se, jer si veru, nadu i ljubav do kraja sačuvao!

Raduj se, jer si Carstvo i večnu slavu nasledio!

Raduj se, jer si se posle truda u zemaljskom životu u nebeski naseljima nastanio!

Raduj se, jer si netruležnim vencem nebeske slave iz ruke Svedržitelja ovenčan!

Raduj se, jer si nebesko blaženstvo sa svima Svetima primio!

Raduj se, zemaljski anđele i nebeski čoveče!

Raduj se, na nebu i na zemlji od Gospoda proslavljeni!

Raduj se, živonosni izvore, koji blagodat iscelenja izlivaš!

Raduj se, jer obuzete bolešću blagodaću Božijom isceljuješ!

Raduj se, jer sa visine nebeske na nas (i obitelj ovu) gledaš!

Raduj se, jer sve nas od iskušenja čuvaš!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 12.

Znajući da imaš blagodat i veliku smelost pred Bogom, bogonosni oče Savo, usrdno ti vapijemo: ne prestaj da se toplo moliš Gospodu da nepokolebivom sačuva Svoju svetu Crkvu od neverja, jeresi i raskola, da nas izbavi od beda i teških nevolja i da nas uvede u Svoje nebesko Carstvo, da bismo Bogu, divnome u Svetima Svojim, Koji nam preko tebe dobra čini, zahvalno pojali: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Gospoda Koji te je proslavio i slaveći tebe, preblaženi oče, usrdno ti se molimo za udostojenje da se zastupništvom tvojim neosuđeni pokažemo na Strašnom sudu Hristovom, da ti, sećajući se sa radošću i ljubavlju tvoga molitvenog posredovanja za nas pred Bogom, sa velikom hvalom ovako kličemo:

Raduj se, svečasno obitalište Presvete Trojice!

Raduj se, izabrano stanište Duha Svetoga!

Raduj se, sijanje nezalazne svetlosti!

Raduj se, jer si zracima podviga svoji monaški život obasjao!

Raduj se, dostojni sabesedniče Anđela!

Raduj se, sažitelju mučenika i prepodobnih na nebesima!

Raduj se, jer je plata tvoja velika na nebesima!

Raduj se, ukrase Crkve Pravoslavne!

Raduj se, brzi pomoćniče nevoljnima!

Raduj se, topli za nas molitveniče!

Raduj se, svagdašnji pomoćniče i zaštitniče monaha!

Raduj se, prepodobni Savo, presvetla pohvalo monaha!

 

Kondak 13.

O, veliki i divni ugodniče Hristov, prepodobni oče Savo! Primi milostivo ovo malo moljenje koje ti usrdno prinosimo kao pohvalu i svojim molitvenim posredovanjem kod Prestola Cara nebeskoga izmoli nam da se u ovom životu izbavimo od svih žalosti i nevolja, a da po smrti primimo siguran udeo spasenja i nasleđe večnih dobara, da se udostojimo da sa tobom i sa svima Svetima u večnoj radosti u vekove kličemo Hristu Bogu, Spasitelju našem: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA PREPODOBNOM I BOGONOSNOM OCU NAŠEM SAVI OSVEĆENOM KOJA SE GOVORI NA DAN PRAZNOVANJA NJEGOVOG SPOMENA

 

O, predivni i svehvalni ugodniče Božiji, prepodobni oče Savo! Stojeći danas skrušeno u svetom hramu tvom pred svetom ikonom tvojom i radosno praznujući presvetli spomen tvoj, proslavljamo tebe, zaštitnika našega. Poštujući veliku smelost koju imaš pred Gospodom, smireno te molimo, Preblaženi: primi milostivo od nas ove pohvalne pesme, koje ti iz ljubavi i usrđa prinosimo i, pošto imaš veliku smelost pred Gospodom, pohitaj da svojim bogougodnim zastupništvom od Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima izmoliš da prostre svoju veliku i bogatu milost na nas grešne, da nam poda duh prave vere, duh znanja i ljubavi, duh mira i radosti u Duhu Svetome, da nas izbavi od nedaća i iskušenja, da nam nispošlje sve što je korisno za spasenje duša naših. Svima pravoslavnima neka nispošlje mir, tišinu, spokojstvo, usrdnost u ispunjavanju Njegovih zapovesti, izobilje plodova zemaljskih; i neka izbavi celu zemlju našu od gladi, zemljotresa, poplave, ognja, mača, najezde inoplemenika, međusobnih sukoba, smrtonosnih rana i od svakoga zla. O, Ugodniče Božiji, ne prezri moljenja ova, nego usliši nas koji ti se molimo i pod okriljem svoje zaštite sačuvaj nas (i ovu obitelj) od lukavstava vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da se udostojimo da život svoj skončamo u pokajanju i primimo večna dobra u Carstvu Hrista Boga našega, u kome neka sa tobom i svima Svetima proslavljamo poklonjenja dostojno Ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove vekova. Amin. Slavi se 5. (18) decembra.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *