NASLOVNA » Protojerej-stavrofor Srboljub Miletić

Protojerej-stavrofor Srboljub Miletić

o_srboljubRođen 14. novembra 1953 u Kruševcu od oca Miluna Miletića, redovnog profesora bogoslovije u Prizrenu, i majke Olivere rođ. Avramović, hemičara.

Osnovnu školu je započeo u Ribaru kod Kruševca, nastavio u Prizrenu i završio u Tovariševu kod Bačke Palanke.

Septembra 1968. upisao je Bogosloviju Sv. Arsenija u Sremskim Karlovcima, godine 1971. prelazi u bogosloviju u man. Krki, Dalmacija, a potom u Beograd, da bi završio u Prizrenu i maturirao u septembru 1973. godine. Nakon toga upisao je bogoslovski fakultet u Beogradu. U toku studija tri puta je odlazio u man. Hilendar i na Sv. Goru, kao i na pokloničko putovanje u Jerusalim, o Uskrsu 1979. Pevao je u horu studenata Bogoslovskog fakulteta kao i u Prvom Beogradskom pevačkom društvu, pod upravom dirigenta Georgija Maksimovića, sa kojim je nastupao i u Grčkoj o Božiću 1980 god. U toku studija odslužio je i vojni rok u Bitolju, od 17. decembra 1975. do 7. marta 1977. godine. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu 15. septembra 1982. godine.

U Australiju se doseljava 1. januara 1983. godine i uključuje u život i rad Srpske crkve na ovom kontinentu. Bio je najpre član Odbora, a potom i podpredsednik Srpskog pravoslavnog udruženja Sv. Sava u Sidneju, u okviru čijeg rada je predavao srpski jezik i veronauku deci u gotovo svim parohijama SPC u Sidneju. Za potrebe ovih škola Srboljub Miletić je sastavio 4 udžbenika za srpski jezik koja su odobrena od strane državnog odelenja za prosvetu i štampana u izdanju Udruženja Sv. Sava, kao i jedan udžbenik iz veronauke. Bio je dugogodišnji dobrovoljni saradnik državnog SBS radio programa na srpskom jeziku u Sidneju, za priloge iz Pravoslavne vere, srpske istorije i kulture. Takođe, dobrovoljni saradnik a potom i urednik od 1986 – 1988 Srpskog pravoslavnog radio programa Udruženja Sv. Sava, na radiju 2SER FM u Sidneju. Početkom 80-tih je zajedno sa o. Miloradom Lončarom vodio zapažene tribine „Razgovori o veri“ za omladinu a posebno za starije. Desetak godina (od 1984 – 1994.) je organizovao seminare na kojima se svake godine okupljalo po nekoliko stotina mladih Srba iz cele Australije, sa gostima predavačima iz Otadžbine, kao što su Mitr. Amfilohije, Ep. Atanasije, Ep. Danilo, i drugi. Kao rezultat toga, mnogi mladi su se obratili veri i postali aktivni u Crkvi, a predavanja sa njih štampana su u vidu brošure svake godine. U izdanju Eparhije australijsko-novozelandske 1995. godine, on je sva ova predavanja za omladinu izdao kao posebnu knjigu na engleskom jeziku, pod nazivom „Srpska vera i nacija“.

Vodio je, organizovao i učestvovao u mnogim drugim projektima ove Eparhije, kao što je bila proslava 600-godišnjice Kosovske bitke u Australiji 1989. godine, na kojoj su iz otadžbine gostovali: hor Bogoslovskog fakulteta SPC, protođakoni Vlado Mikić i Radomir Perčević, književnik Antonije Đurić i glumac Tihomir Arsić, a takođe je organizovao i slikarsku izložbu od 24 platna sa motivima Kosovske bitke, autora Miodraga Todorovića Rubljova iz Vrnjačke Banje. Sa ove proslave Srboljub je pripremio za štampu u izdanju Eparhije australijsko-novozelandske knjigu „Kosovski zbornik“ na srpskom i engleskom, a takođe, video kasetu proslave i audio kasetu sa snimcima hora studenata Bogoslovskog fakulteta SPC, snimljenu u studiju SBS u Sidneju. Hor je za ovaj snimak autorska prava poklonio Eparhiji australijsko-novozelandskoj.

Srboljub Miletić je prevodio mnoge članke i radove sa engleskog i ruskog jezika, kao i knjigu „Protiv lažnog jedinstva“ Dr. Aleksandra Kalomirosa, koja je do sada doživela tri izdanja na srpskom 1990, 1995 i 1998 godine. Bio je autor mnogih članaka i eseja iz oblasti teologije, istorije, kulture, i crkvenog života, koji su štampani u Australiji (Svetosavlje, Svetosavski vesnik, Sprski glas i Svetski srpski glas, Novosti, Duga, Srpska sloga), u Americi i Kanadi (Istočnik, Svetosavlje), kao i u raznim listovima u Otadžbini (Pravoslavlje, Svetigora, Hrišćanska misao, Teološki pogledi, Bogoslovlje, Geopolitika, Glasnik – službeni list SPC, Intervju, Dabar – Eparhije dabrobosanske), i t.d.

Za potrebe Eparhije Srboljub je bio sekretar i tehnički urednik eparhijskog lista Svetosavlje, od 1984 – 1990, a potom i Urednik od 1991 – 2000. Izdavao je i parohijski bilten Parohija, 1995 – 2004.

Držao je predavanje o jeziku na simpozijumu teologa u Beogradu 1987. godine, i bio gostujući predavač na Studijama srpskog jezika na Mekvori univerzitetu u Sidneju, gde je takođe tokom 80-tih godina učestvovao u radu Fondacije za Srpske studije i bio jedan od njenih višegodišnjih članova.

Za prvog stalnog sekretara Eparhije australijsko-novozelandske, sa sedištem u Melburnu, postavljen je od strane episkopa Longina 1990. godine. Na ovoj dužnosti je radio na unapređenju eparhijske administracije, trudio se na crkvenoj organizaciji i poretku, kao i na jedinstvu SPC koje je upravo u to vreme, nakon Američkog raskola iz 1963. počinjalo da oživljuje velikim trudom i zalaganjem episkopa dve australijske eparhije Longina i Vasilija, kao i njihovih naslednika. U svojstvu sekretara putovao je u Južnu Afriku i na Novi Zeland gde je radio na utvrđivanju vere i crkvenog poretka.

Stupio je u Svetu tajnu braka sa Tatjanom rođ. Baćin, iz Tovariševa. Venčanje su obavili episkopi Vasilije i Luka, uz sasluženje više sveštenika, u hramu Sv. Alipija, u man. Sv. Save u Ilajnu 30. januara 1994. godine. Sa Tatjanom je od Boga dobio decu: Miluna 29. januara 1995. Oliveru 13. jula 1996. i Danila 10. septembra 1997.

Aktom Svetog arh. sinoda SPC u Beogradu, Br. 1468/ Zap. 784 od 20. maja 1994. postavljen je za člana stalnog Misijskog odbora pri Svetom arhijerejskom sinodu.

U čin đakona rukopoložen je od Australijsko-novozelandskog episkopa Luke u man. Sv. Save u Ilajnu na dan sv. apostola Stahija, Amplija i Urvina, 31/13 novembra 1994. a u čin sveštenika na dan sv. ap. Filipa i sv. Grigorija Palame, 14/27 novembra 1994. u hramu Sv. Trojice u Melburnu.

Episkop Luka je oca Srboljuba postavio 1. decembra 1994. godine, za privremenog paroha i starešinu hrama Sv. arhiđakona Stefana u Ruti Hilu, Sidnej. Tu je radio na organizaciji izgradnje velikog parkinga (od oko 100 mesta) i potpunoj obnovi parohijskog hrama. Aktivno učestvuje u Odboru Penzionerskog naselja Sv. Simeon sa 40 soba pri ovoj parohiji.

Osim parohijskih dužnosti i zadataka, Eparhijski upravni odbor je na svojoj sednici od 10. februara 1995. godine, stavio u dužnost o. Srboljubu da ispita potrebu i mogućnost osnivanja privatne škole u Sidneju. Nakon više godina rada i nastojanja, o. Srba je uspeo da polovinom 1999. godine formira Odbor za osnivanje Srpskog pravoslavnog koledža Sv. Sava u Sidneju pri CŠO Sv. arhiđakon Stefan u Ruti Hilu. Predlog Pravila Koledža, kao i spisak članova Odbora, o. Srba je dostavio na odobrenje EUO, 7. avgusta 1999. godine. Sporo ali ipak postepeno, podrška šire zajednice ovom projektu je rasla i ubrzo je odlučeno da Koledž bude Eparhijski projekat, a da u njemu uzmu učešća CŠO iz Sidneja iz obe eparhije. Nakon nekoliko godina rada, kupljeno je u Zapadnom Sidneju imanje od 186 akara (oko 75 ha) za prvu srpsku pravoslavnu privatnu školu – Koledž Sv. Sava.

Kao sveštenik, o. Srboljub je bio dugogodišnji član eparhijskih tela: EUO, Zakonodavnog odbora, Prosvetnog i izdavačkog i t.d. Držao je referate i predavanja na bratskim sastancima i seminarima sveštenstva obe eparhije, bio dugogodišnji duhovnik Bratstva Vl. Nikolaja pri hramu Sv. Stefana u Ruti Hilu, koje decenijama iz Australije šalje stipendije i novčanu pomoć crkveno-prosvetnim ustanovama u Otadžbini.

Pored dužnosti u parohiji Sv. arhiđakona Stefana, episkop Luka je 15. maja 1998. postavio o. Srboljuba za administratora Prve crkvene opštine Sv. Sava u Varivudu i Mona Vejlu, severni Sidnej. Tokom 1997. godine, izbio je sukob između članova Upravnog odbora ove CŠO. Tadašnja uprava je sazvala Godišnju skupštinu (8. marta 1998.) na kojoj su prihvaćena nova pravila kojima se ona stavljala van jurisdikcije ove Eparhije, i uopšte cele SPC. Sledećih 5 godina, o. Srba je zajedno sa vernim članovima Srpske crkve vodio sudski spor koji je Božijom pomoću okončan 30. aprila 2003. godine, u korist Crkve.

Za lični doprinos crkvenoj opštini Sv. Sava u Varivudu i Mona Vejlu, kao i za uspešan i odgovoran rad u Eparhiji australijsko-novozelandskoj, o. Srba je unapređen u čin protojereja na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Sv. Save na Elanori, od strane Episkopa Nikanora 27. jula 2003. godine.

Do danas (2005. god.) prota Srboljub Miletić se nalazi na položaju starešina hrama Sv. Stefana u Ruti Hilu, kao i na drugim dužnostima u Eparhiji australijsko-novozelandskoj.

O. Srboljub je član Uredništva sajta Svetosavlje od 2002. godine.