Живи знају да ће умрети, а мртви не знају ништа

Питање:
Волео бих да вас упитам како Православна Црква тумачи речи из Књиге Проповједника 9, 5 гдје се каже да: “..Живи знају да ће умрети, а мртви не знају ништа…” итд. Хвала вам на пажњи
Јани


Одговор:
Драги Јани, Соломон је написао Књигу проповедника у својим познијим годинама, када су иза њега већ била велика дела и огромно животно искуство. Није лако одмах разумети сваку поруку, а ни српски превод није баш најбољи, па и то представља тешкоћу. Читава девета глава Књиге проповедника (текст Светог Писма је подељен на главе, које се баве појединим темама) говори о томе како човек није сигуран да ли је у милости Божијој или не, било да је он грешник или праведник; и да после смрти човек нема више могућности да дела и да прима награду за то (евентуално посмртно) делање. Мислим да се баш тај смисао тешко разабира у српском преводу.
Соломону више није довољно само знање које он, као такво, велича у претходној књизи (Приче Соломонове) већ, сада тражи сигурност, извесност и – не налази је. Он неустрашиво испитује крајности људског сазнања и искуства, одбацујући “лака” решења која се заснивају на познатој традицији и предању. У једном тренутку изгледа као да он одбацује живот душе након смрти тела (“Ко зна да дух синова људских иде горе, а дух стоке да иде доле у земљу? ” 3, 18 – 21) , а у другом као да га прихвата (“И врати се прах у земљу, како је био, а дух се врати к Богу који га је дао! ” 12, 7.) Мени то личи на дијалог који он води сам са собом, сукобљавајући разне ставове и мишљења, како би показао и доказао оно што је најважније (а то је управо порука на крају књиге) . Цитат који си изабрао је део тог дијалога, његовог суочавања идеја о животу и смрти, овде и после. Извадио си само неколико речи које су, саме за себе, тешко разумљиве, и треба их посматрати у контексту целе књиге. А контекст је тај, да је сада, у овоме свету и животу, једина најизвеснија ствар – чињеница да ћемо умрети. А када једном телесно умремо, није извесно шта нас тамо чека, о томе не знамо готово ништа. Јер, Христос још није дошао и Јеванђеље тада још није било објављено свету.
Поздравља те, о. Срба

Comments are closed.