NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Pravoslavna crkva i rimokatolicizam » SIGILION SA SABORA U CARIGRADU 1583. G. – PRAVOSLAVNI, OSTANITE U ONOME ČEMU STE NAUČENI!

SIGILION SA SABORA U CARIGRADU 1583. G. – PRAVOSLAVNI, OSTANITE U ONOME ČEMU STE NAUČENI!

PRAVOSLAVNI, OSTANITE U ONOME ČEMU STE NAUČENI!
1583. godine rimski papa Grigorije Trinaesti, koji je ukinuo stari julijanski kalendar, u više navrata je vršio pritisak na carigradskog Patrijarha Jeremiju Drugog, zvanog Slavni, da primi novi papski kalendar. Patrijarh je više puga odbijao u svojim pismima, dok najzad, iste godine nije sazvao sabor u Carigradu, na kome su pored njega bili prisutni Aleksandrijski Patrijarh Silvestar, Jerusalimski Sofronije i mnogi drugi episkopi. Ovaj sabor je izdao „Sigilion“ koji je poslan svim pomjesnim Pravoslavnim Crkvama. U njemu se nabrajaju osnovne jeresi papstva i anatemišu se (tj. objavljuju da su van Crkve) svi oni koji ih ispovijedaju. Evo celog teksta „Sigiliona“:
Svoj istinskoj deci, Svete, Saborne i Apostolske Crkve Hristove od Istoka
u Trgovištu i svim mestima: milost, mir i blagodat od Svemogućeg Boga!
Ne mala zabrinutost je bila obuzela drevnu lađu koja je bacana burom nošena talasima. I, da se Gospod Bog nije opomenuo Noja i svojom blagom voljom umirio vodu, ne bi bilo nade na spasenje u njoj. Slično se dogodilo i sa novom lađom, našom Crkvom. Jeretici su podigli bespoštedni rat protiv nas i mi smo smatrali za dobro da stavimo ovaj tomos protiv njih tako da uz pomoć onoga što je napisano u njemu možete sigurnije braniti svoje Pravoslavlje. Da ovaj dokument ne bi bio težak prostijim ljudima, odlučili smo ga iznesemo čitav predmet pred vas u jednostavnom obliku, kao što slijedi:
Iz Rima su došle izvjesne osobe koje su se tamo naučile da misle kao Latini; i loše je to, što iako Vizantinci, rođeni i odrasli u našim krajevima, oni ne samo što su promijenili svoju vijeru, nego se još i bore protiv pravoslavnih i istinskih dogmata Crkve od Istoka koje su sam Hristos, božanski Apostoli i Sveti Sabori predali nama. Izopštivši ove, dakle, kao pokvarene članove, mi naređujemo:

  1. Ko god ne ispovijeda srcem i ustima da je čedo Crkve od Istoka, kršteno po prvoslavnom obredu, i da Sveti Duh ishodi samo od Oca, suštinski i ipostasno, kao što Hristos govori u Evanđelju, iako ishodi od Oca i od Sina u vremenu, neka takav bude izvan naše Crkve i neka je anatemisan.
  2. Ko god ne ispovijeda da u Tajni Pričešća i laici (vernici) treba da imaju zajednicu u oba vida, Časnom Tijelu i Svetoj Krvi, nego govori da je dovoljno da primi samo Telo, jer je Krv takođe tamo, iako je Hristos govorio i davao svako od ovih posebno, a oni se toga ne drže, neka takav bude anatemisan.
  3. Ko god kaže da je naš Gospod Isus Hristos na TAJNOJ večeri upotrebio beskvasni hleb, kao Jevreji a ne kvasni, neka bude daleko od nas, i pod anatemom, kao neko ko misli kao starozavjetni Jevrejin, i kao neko ko uvodi učenje Apolinarija i Jevreja u našu Crkvu, i zbog toga neka je anatemisan i po drugi put.
  4. Ko god govori da kada naš Hristos i Bog dođe da sudi, On neće suditi dušama zajedno sa tijelom, nego dolazi da odluči samo o tijelu, neka mu bude anatema.
  5. Ko god kaže da kada hrišćani umiru, duše onih koji su se pokajale u ovom životu ali nijsu ispaštale, idu u Čistilište – koje je grčki mit -gde ih vatra i muke očišćavaju, i misle da nema vječnih muka, kao što je mislio i Origen, i ovim prouzrokuju slobodu grijeha, neka takav ima anatemu.
  6. Ko god kaže da je Papa glava Crkve, a ne Hristos, i da on ima vlast primati u Raj svojim pismima, i da može oprostiti onoliko grijehova koliko može da učini neko ko za novac, primi od njega indulgenciju (oproštajnicu), neka takav ima anatemu.
  7. Ko god ne prati crkvene običaje proglašene od strane sedam Vaseljenskih sabora, i Svetu Pashu i kalendar koje su oni dobro ustanovili za nas da ih pratimo, nego želi da prati novoizmišljenu Pashaliju i novi kalendar bezbožnih, papinih astronoma: i protiveći se želi da odbaci i uništi učenje i običaje Crkve, koje smo primili od naših Otaca, neka svako takav ima anatemu i neka bude izvan Crkve i van Sabora Vjernih.
  8. Mi pozivamo sve pobožne Pravoslavne hrišćane: ostanite u onome u čemu ste naučeni, u čemu ste rođeni i odrasli, i kada vrijeme i prilike zahtijevaju, prolijte i samu svoju krv da biste sačuvali Vjeru koju su nam naši Oci predali i svoje ispovedanje. Čuvajte se ovakvih ljudi i vodite računa, da bi vam Gospod naš Isus Hristos pomogao. Neka blagoslov naše smjernosti bude sa svima vama. Amin!

Godine 1583. od rođenja Bogočoveka, indikta 12. novembra 20.
JEREMIJA Konstatinopoljski
SILVESTAR Aleksandrijski
SOFRONIJE Jerusalimski
(i ostali Episkopi prisutni na saboru)
Ovaj Sigilion je pronađen u rukopisnom kodeksu br. 772 u manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori, i u rukopisnom kodeksu br. 285 ćelije „Akatistne molitve“ Svetog skita Kapsokalive na Svetoj Gori. Prvi put je štampan 1881. u biltenu br. 12, „Rumunska pravoslavna crkva“ u Bukureštu, od strane ruskog arhimandrita Porfirija Uspenskog koji ga je prepisao iz rukopisnog kodeksa Velike biblioteke manastira na Sinajskoj Gori.
   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *