Река Фисон

Питање:
Помаже Бог! Интересује ме где се налази Евилска земља кроз коју је текла (или и још увек тече) река Фисон (и уопште, реке и места која се помињу у првој глави Мојсијеве књиге) ? Благодарим на одговору!
Бранислав


Одговор:
Драги Браниславе, Река Фисон се помиње у 2. глави, 11. стих, Књиге Постања, као једна од четири реке које истичу из Едема (Раја) . Описана је као она која тече око целе земље Евилске. Ранији тумачи су говорили да је то североисточна Месопотамија, а новији говоре да је то северозападни Јемен. Како су данас познате само две од четири реке које су истицале из Раја (Едема) , а то су Тигар и Еуфрат, које не извиру на истом месту, претпоставља се да се од тада конфигурација овог терена променила. Могуħе је нарочито, након потопа или каквих других природних поремеħаја. У сваком случају, сматра се да овај предео није потпуно исти као што је некада био. Мисли се да назив “земља Евилска” данас одговара Јемену, а да река Фисон одговара сувом речном кориту које се завршава у Песијском Заливу. Поздравља те, о. Срба

One Comment

  1. Pomaze Bog.
    Neki tvrde da je Fison reka Dunav