Православна Црква и екуменизам

Преподобни Јустин Ћелијски

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И ЕКУМЕНИЗАМ

ДЕО ПРВИ
[PDF 592 kB], [DOC 359 kB]ПРАВОСЛАВНО УЧЕЊЕ О ЦРКВИ

 • Православна Црква и Екуменизам
 • Православно учење о Цркви
 • Својства Цркве
  1. Јединство и јединственост Цркве
  2. Светост Цркве
  3. Саборност Цркве
  4. Апостолност Цркве
 • Педесетница
 • Благодат
 • Свете тајне
  1. Света тајна крштења
  2. Света тајна миропомазања
  3. Света тајна Евхаристије
 • Свете врлине
 • Црквена јерархија
 • Црквени празници
 • О Богу – Судији

ДЕО ДРУГИ
[PDF 554 kB], [DOC 355 kB]

ЕКУМЕНИЗАМ

 • Екуменизам
 • Хуманистички и Богочовечански прогрес
 • Хуманистичка и Богочовечанска култура
 • Хуманистичко и Богочовечанско друштво
 • Хуманистичка и Богочовечанска просвета
 • Човек или Богочовек
 • Хуманистички екуменизам
 • Излаз из свих безизлаза

 

 

ИЗДАВАЧ:
МАНАСТИР ХИЛАНДАР
Друго издање
1995.


Припремиo:
Иван Ташић

One Comment

 1. Зоран Радоњић

  Слава Светом Ави Јустину Поповићу.