Полажајник

Питање:
Помаже Бог Молим Вас да ми одговорите ко може да буде полазник на Божић. Жвим у Канади и немам у близини пријатеља. Мора ли та особа да буде православне вјере и шта ако на та тај дан нико не дође у кућу? Можда су моја питања необича али то је на жалост из не знања и система у коме сам одрасла. Унапријед хвала
Дана


Одговор:
Драга, Довољно је отиħи у цркву и прославити Божиħ онако како га Православна црква (то јест ми, хришħани у Цркви) слави. Полажајник спада у народне Хришħанске обичаје. Мишљења сам да није обавезно да се овај обичај мора обавити на Божиħ. Поздравља те, о. Срба

Comments are closed.