NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Novo doba – Nju ejdž

Novo doba – Nju ejdž

Sveštenik SRBOLJUB Miletić

 

Kao u vremena kralja Artura i čarobnjaka Merlina

U osnovi je potpuno religiozni pokret, zamena za Hrišćanstvo – antihrišćanstvo.
Bez obzira što se maskira pseudo naučnim formulama, i objašnjenjima, na očigled svih, njegovi glavni propovednici su ne samo razni astrolozi, moderni psiholozi, klubovi za meditaciju, jogu i t.d. već i vodeće ličnosti politike, nauke, filma, televizije, obrazovanja, novinarstva i t.d. Pristalice Nju Ejdža nisu više neka vrsta hipika koji žive u komunama, već moćni i uticajni ljudi i žene, koji rade na uspostavljanju jedne svetske vlade. Nedavno su (negde u julu 1996.) novine objavile da prva dama Amerike, Hilari Klinton, pomoću medijuma redovno razgovara sa duhom Helene Ruzvelt, koji je savetuje u važnijim poslovima. To isto su novine u svoje vreme objavile da je radila i njena prethodnica Nensi Regan). Ovo je izazvalo samo manju reakciju znatiželje, karakterističnu za naše vreme. Niko se zbog toga nije javno sablaznio, a Gospođa predsednikovica, koja važi za model američke obrazovane i racionalne žene, sutra dan je na jednom skupu izjavila da je, pre nego što je došla tu, „upravo razgovarala sa duhom Helene Ruzvelt“, što je izazvalo aplauz kod prisutnih. Predednik Regan je svoj radni raspored vodio strogo po horoskopu, koji mu je sastavljala jedna od poznatijih astrologa (kao u dobra stara vremena kralja Artura i čarobnjaka Merlina). Slični postupci i izjave se mogu naći i kod sadašnjeg predsednika Bila Klintona, još više kod njegovog sekretara Al Gora, pa i mnogih drugih javnih ličnosti.

STARE LAŽI U NOVOM PAKOVANJU

Kao i mnogi prethodni pokreti, Nju Ejdž se zasniva na dve glavne laži, kojima je đavo prevario još praroditelje u raju:
1. Bićete kao bogovi, i
2. Nećete umreti („A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti, nego zna Bog da će vam se otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi…“ 1. Mojs. 3,4-5)

Uprkos modernoj tehnologiji, prosvećenosti, civilizaciji, kulturi i t.d. gordost je još uvek ista i njena poruka je i dalje: Voli samoga sebe i ne obožavaj nikoga više od sebe, jer si ti bog. Sve grane društva nas neprestano bombarduju porukom: „Ti si najvažniji na svetu i nema važnijeg od tebe“. Psihologija nas uči da treba verovati u sebe; škola da treba sebe ceniti; savetuju nas da mislimo pozitivno, da sebe ubedimo „ja to mogu, ja sam najlepši, najsposobniji…“ crtani filmovi uče decu: „ti si gospodar vasione“; pseudo naučni proroci su pomoću televizije ušli u svaku kuću: kosmička svest, telepatija, reinkarnacija, Nostradamus, kristali, horoskopi, postali su deo svake porodice. Stara religija Vavilona: vradžbine, gatalice i bajanja, više nije samo zastarela magija, već se danas, za ista starinska buncanja na primer, za jedno predavanje Širli Meklejn plaća ulaznica po $400. Javnost je progutala prevaru i duhovna obmana je puštena sa lanca jer je ništa više ne zadržava.

„BIĆETE KAO BOGOVI“

Deca uče već decenijama u školi kako je evolucijom čovek postao od majmuna. Međutim, danas se u naučnom svetu više ne vodi debata o tome kako smo evolucijom dospeli do ovog stadijuma, već kuda će nas ta evolucija dalje odvesti? Moderna teorija Ljuantum Leap kaže da je razlog što u evoluciji ne postoji prelazni primerak (missing link) između majmuna i čoveka, to što je majmun iznenada, nakon jedne velike krize, postao čovek načinivši tzv. evolucioni skok. Oni kažu da je sada čovečanstvo pred sledećim evolucijskim skokom kada treba da doživi opšte prosvećenje. Čovek u sledećoj fazi duhovne evolucije treba da postane mnogo svesnije i sposobnije biće, da razvije svoje božanske moći i postane sličan bogu. Naša sadašnja faza je samo prelaz na pola puta između majmuna i boga. Neki vodeći predstavnici Novog doba su već izračunali da će taj skok nastati kada najmanje 10% čovečanstva postane svesno božanstva u sebi.
Zato, pre svega, za račun mira i slobode, ljudi treba da postanu tolerantniji. To znači da svako može da veruje u šta hoće, ali nikako ne sme da tvrdi da je njegova vera bolja od bilo koje druge. Niko ne sme da veruje da je JEDINO njegova vera istinita i da je njegov bog moćniji od nečijeg drugog, inače je on nazadnjak i čovekomrzac. Čovečanstvo ne može da učini skok napred dok u njemu postoje ovakvi nazadnjaci koji šire netrpeljivost prema drugim ljudima i religijama. Po njima, to je kukolj, koji se mora odvojiti od žita. (Setimo se da su u starom Rimu Hrišćani gonjeni i ubijani ne zato što su verovali da je Hristos Bog, već zato što su verovali da je On JEDINI BOG.) Novo gonjenje Hrišćana je već počelo. Linije razgraničenja su već povučene i ocrtano je polje duhovne bitke stare vavilonske religije naoružane novim licemernim oružjem protivu Hrišćanstva. Sada se u ime prosvećenosti nudi „sloboda u granicama izbora“, t.j. sloboda između lošeg i još goreg izbora.

„NEĆETE UMRETI“

U Novom dobu Ekumenizam više nije pokret samo za jedinstvo Hrišćana, već pokret za jedinstvo svih religija. Moderni čovek u svoj ovoj zbrci oseća veliku duhovnu glad i žeđ, ali budući obmanut svim što mu se servira, on ne odlazi u crkve, već traži i čeprka po budizmu, hinduizmu, panteizmu, po starim paganskim mitovima i vradžbinama, smatrajući da će u njima naći nekakvo prosvećenje. Zato su danas toliko popularni stari budizam, meditacija i učenje o reinkarnaciji. Naročito se ona, reinkarnacija, propagira i provlači kroz sve ove pokrete, kao potvrda druge laži: „nećete umreti!“ Jedan od vodećih istraživača NLO ili UFO, je izjavio da mu je otkriveno kako je ova zemlja i naš život na njoj, samo jedna faza, škola u evoluciji svesti. Za one koji steknu prosvećenje, tvrde „proroci“ Novoga Doba, život se nastavlja dalje, na drugim planetama, na jedan daleko uzvišeniji način.

JEDNA SVETSKA VLADA – „RAJ NA ZEMLJI“

Pored toga, Nju Ejdž tvrdi da čovek, koji je u stvari inkarnacija boga, može i treba da izgradi raj na zemlji – Novi svetski poredak. U njegovu izgradnju su uključene sve globalne strukture, tajne i javne: UN, Trilateralna komisija, Svetska banka, Zeleni i Crveni krst i mnoge druge.
Tri glavna regiona na zemlji: Evropa, Amerika i Azija, (koje kontroliše Trilateralna komisija) treba da se formiraju u deset globalnih ekonomskih jedinica, međusobno zavisnih. Ta zavisnost treba da dovede do političkog jedinstva, iz koga će najpre izići četiri države, a iz njih na kraju jedna svetska vlada. Naravno, ovaj cilj, ka kome tajni Vavilon teži već vekovima, nije još nikada javno objavljen. Za javnost postoje nazivi kao: Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, međunarodne organizacije, svetska zajednica i naravno, Novi svetski poredak – kao vladavina ovakvih globalnih tela i zakona. U tom procesu odlučujuću ulogu imaju razne ekonomske, političke i vojne krize, kojima svetski bankari i političari manipulišu narode i preko svojih svetskih ustanova stvaraju uslove u kojima neće morati vojnom silom da nameću svoju vlast, već se nadaju da će prevareno i zavedeno čovečanstvo, pripremljeno za takvu vrstu „evolucije“, dobrovoljno želeti ujedinjenje sveta i jednu svetsku vladu i kontrolu.

„LEPA BUDUĆNOST“

Kada se radi o „Nju ejdž“ pokretu – religiji, o vodećim bankarskim, monetarnim, državnim i ostalim lešinarskim silama, o tome za šta se oni bore, nema mnogo tajni; oni otvoreno žele ovakav scenario:
Crni oblaci će se nagomilavati u toku sledećih nekoliko godina. U mnogim zemljama će narastati problemi građanskih ratova, izbeglica, gladi, nereda i prevrata, nadgledani i pod „pokroviteljstvom“ SAD, UN, NATO i drugih „predstavnika „svetske zajednice“, isto onako kao što je „štićen“ Vijetnam, „nadgledan“ raspad Jugoslavije i kao što su činjeni „napori za mir“ u Bosni ili na Haitima, od strane belosvetskih „demokrata“. (Prema podatcima Ujedinjenih nacija, već danas u svetu postoji preko 20,000,000 izbeglica bez krova nad glavom, a dve trećine čovečanstva živi u bedi.) U ime demokratije, narodi i države se guraju u rat i njihovi stanovnici stradaju od gladi, kriminala i zaraznih bolesti. Ovde je važno napomenuti da današnju „demokratiju“ oni vide kao „politiku interesa ?post-makjavelijevskog perioda?!“ (Makjaveli je „mudro“ primetio da „politika nema veze sa istinom i pravdom, već samo sa interesom“, a post-makjavelijevski period je dodao i to da ovaj „interes“ takođe nema nikakve veze sa moralom, već je i od njega potpuno odvojen.)
Prateći ovako „lepe“ principe, hijerarhija Novog poretka, Novoga doba i ostalih novih saveza sa đavolom, planira drastično smanjenje stanovništva na zemlji i potpunu kontrolu ne samo svetske ekonomije, država i svih ostalih institucija, već i pojedinaca, putem moćne svetske mreže bankarskih kartica i računara, statistika i informacija, koja je već instalirana. (Tako će vlastodršci u svakom trenutku, ako zažele, pritiskom na dugme moći da saznaju ne samo gde žive njihovi podanici, već i šta kupuju, gde i kada, kao i ostale navike i kretanja svakog pojedinca.) Ukratko, da bi se ovo provelo, mora doći do raspada dosadašnjeg sistema i do uvođenja novog poretka. Sledeća, 1997. godina se može smatrati prekretnicom u tom procesu, jer se te godine po planu ispunjavaju mnogi međunarodni ugovori i dešavaju mnoge promene od globalnog značaja: Amerika i Kanada stupaju u jedno tržište, Singapur prelazi u Kineske ruke, Evropska ekonomska zajednica uvodi ekonomsko, strategijsko, vojno i političko jedinstvo, i t.d.

MOĆNI SU ODREDILI:

RAT ZAVISI OD VAS; MILOM ILI SILOM – ALI, PREŽIVEĆE SAMO POKORNI!

Naravno, rat ili mir – zavisi od toga kako će se ovako nametnuta globalna rešenja prihvatati, t.j. da li će građani vodećih zemalja pristati na diktat svetskih tela i organizacija. Sve to može da prođe i bez „gužve“, pod uslovom da čovečanstvo mirno prihvati predviđene promene i pokori se globalnim kolovođama. U protivnom, čekaju nas opšti neredi, ratovi, gladi, revolucije, epidemije i druge „blagodeti“ modernoga doba.
Prema planu svetskih organizacija, stanovništvo u svetu treba smanjiti za dve, do dve ipo milijarde ljudi (za oko jednu trećinu do jednu polovinu sadašnjeg broja stanovništva ove srećne i vesele planete). Ovo se takođe može izvesti mirno, kontrolom rađanja ili ratovima i bolestima – po želji: danas se već zaboravilo na skandalozne zakone koji su pre desetak godina doneti u najmnogoljudnijim zemljama sveta, Indiji i Kini, po kojima se diskriminiši i čak kažnjavaju roditelji koji imaju više od jednog deteta, kao na i nasilne kastracije u Indiji, kojima su kažnjavani roditelji sa mnogo dece.

10 blokova država

Ukoliko stanovnici ovih zemalja i cele planete sve to mirno prihvate, plan će se ispuniti i bez rata, ukoliko bude bune, moćni su zaista rešeni da svima objasne ko je gazda, jer početkom novog milenijuma, posle 2000-te godine, počinje potpuno nova era; i to tako, što će se težiti da na svetu ostane samo 10 ekonomskih, političkih, kulturnih, religioznih i t.d. blokova država, koje će biti međusobno povezane u jedan sistem, kontrolisan od jednih svetskih tela.
Ljudi će biti novi „nomadi“ koji će se seliti tamo – amo u potrazi za poslom i većom zaradom, bez porodice, bez prijatelja, bez nacije i rodnog kraja, bez ljudskosti. Najveća vrednost će biti državljanstvo, t.j. pasoš, koji će nekome dozvoljavati da živi i radi u određenom, bolje razvijenom regionu. Kao i svim nomadima, sva imovina će im biti pokretna: telefoni, kompjuteri, i t.d.; a svi podatci na jednoj magnetnoj kartici u globalnom sistemu, na kojoj će biti račun u banci, lični broj, vozačka dozvola, krštenica, pasoš, i t.d.
Jednom rečju, čovečanstvo budućnosti će izgledati onako kako ga zamišljaju da je izgledalo u kameno doba, s tom razlikom što ljudi neće nositi okolo kamene sekire, već pokretne telefone i kompjutere. Biće to ljudi sa moralom džungle i tehnologijom budućnosti. Tako će običan čovek biti skitnica od jedne oblasti do druge, u potrazi za novcem i zadovoljstvom, dok će oni, vladari svetskih organizacija, diktirati pravila igre i način ponašanja svojih podanika. Čovečanstvo će biti bez državnih granica i regioni bez slobode i suvereniteta.

NOVE MASKE ZA STARE VARALICE

„Pod kakvim su se sve maskama krile preteče antihristove – zidari „svetske zajednice“, osnivači ekumenističkih pokreta, privrženici univerzalnih religija i verskih učenja i njima sličnih, bogoboračkih poduhvata – pita se Mitropolit Sankt-peterburški Jovan? Sve se slagalo: jeretičke sekte srednjeg veka, pseudo monaški redovi poput Krstaša, predavanja iz književnosti i filosofski pravci „prosvetiteljstva“, naučne asocijacije i masonske lože su sa zaprepašćujućom jednodušnošću obavile pipavi posao rušenja hrišćanskog pogleda na svet i nacionalne državnosti“!
Episkop Teofan, zatvornik jadikuje i danas savremenim jaukom: „Zapadom nas je kažnjavao i kazniće nas Gospod, a nas baš briga! U zapadnoj prljavštini smo do guše i sve je u redu. Imamo oči, ali ne vidimo; imamo uši, ali ne čujemo. Gospode, pomiluj nas!… Udahnuvši taj pakleni dah, dobili smo vrtoglavicu, kao umno poremećeni, sami sebe ne shvatajući…“
Sabor ruskih episkopa u Sremskim Karlovcima 1932. godine konstatuje: „Naše smutno doba veoma oskudeva u prorocima, ali je zato bogato lažnim prorocima…“ – upozoravaju pastvu arhijereji.
Nedavno je jedan poznati pisac u Rusiji primetio: nestali su pastiri koji revnuju za dobro otačastva, koji su sposobni da razobliče potkupljivost i bestidnost savremenih politikanata.
Zar nas prošlost ničemu nije naučila?
Molim vas braćo – obraća se apostol Pavle narodu crkvenome u zoru hrišćanske ere – u pogledu dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista i našeg sabranja u Njemu, ne dajte se lako pokolebati umom, niti uplašiti, ni duhom, ni rečju, ni poslanicom – tobože našom – kao da je već nastao Dan Hristov. Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći dok najpre ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovjek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sjesti u hram Božiji, kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Zar ne pamtite da sam vam ovo kazivao još dok sam bio kod vas? I sad znate šta ga zadržava da se ne javi u svoje vrijeme. Jer tajna bezakonja već dejstvuje, samo da se ukloni onaj koji sad zadržava!“ (2. Sol. 2, 1-7.)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *