Ава Јустин

Житија Светих за август

Архимандрит ЈУСТИН Поповић   МЕСЕЦ ЈАН  ФЕБ  МАР  АПР  МАЈ  ЈУН  ЈУЛ  АВГ  СЕП  ОКТ  НОВ  ДЕЦ     1. АВГУСТ 2. АВГУСТ 3. АВГУСТ 4. АВГУСТ 5. АВГУСТ 6. АВГУСТ 7. АВГУСТ 8. АВГУСТ 9. АВГУСТ 10. АВГУСТ 11. АВГУСТ 12. АВГУСТ 13. АВГУСТ 14. АВГУСТ 15. АВГУСТ 16. АВГУСТ 17. АВГУСТ 18. АВГУСТ 19. АВГУСТ 20. […]

Детаљније…

Житија Светих за септембар

Архимандрит ЈУСТИН Поповић   МЕСЕЦ ЈАН  ФЕБ  МАР  АПР  МАЈ  ЈУН  ЈУЛ  АВГ  СЕП  ОКТ  НОВ  ДЕЦ     1. СЕПТЕМБАР 2. СЕПТЕМБАР 3. СЕПТЕМБАР 4. СЕПТЕМБАР 5. СЕПТЕМБАР 6. СЕПТЕМБАР 7. СЕПТЕМБАР 8. СЕПТЕМБАР 9. СЕПТЕМБАР 10. СЕПТЕМБАР 11. СЕПТЕМБАР 12. СЕПТЕМБАР 13. СЕПТЕМБАР 14. СЕПТЕМБАР 15. СЕПТЕМБАР 16. СЕПТЕМБАР 17. СЕПТЕМБАР 18. СЕПТЕМБАР 19. СЕПТЕМБАР 20. […]

Детаљније…

Житија Светих за октобар

Архимандрит ЈУСТИН Поповић   МЕСЕЦ ЈАН  ФЕБ  МАР  АПР  МАЈ  ЈУН  ЈУЛ  АВГ  СЕП  ОКТ  НОВ  ДЕЦ     1. ОКТОБАР 2. ОКТОБАР 3. ОКТОБАР 4. ОКТОБАР 5. ОКТОБАР 6. ОКТОБАР 7. ОКТОБАР 8. ОКТОБАР 9. ОКТОБАР 10. ОКТОБАР 11. ОКТОБАР 12. ОКТОБАР 13. ОКТОБАР 14. ОКТОБАР 15. ОКТОБАР 16. ОКТОБАР 17. ОКТОБАР 18. ОКТОБАР 19. ОКТОБАР 20. […]

Детаљније…

Житија Светих за новембар

Архимандрит ЈУСТИН Поповић   МЕСЕЦ ЈАН  ФЕБ  МАР  АПР  МАЈ  ЈУН  ЈУЛ  АВГ  СЕП  ОКТ  НОВ  ДЕЦ     1. НОВЕМБАР 2. НОВЕМБАР 3. НОВЕМБАР 4. НОВЕМБАР 5. НОВЕМБАР 6. НОВЕМБАР 7. НОВЕМБАР 8. НОВЕМБАР 9. НОВЕМБАР 10. НОВЕМБАР 11. НОВЕМБАР 12. НОВЕМБАР 13. НОВЕМБАР 14. НОВЕМБАР 15. НОВЕМБАР 16. НОВЕМБАР 17. НОВЕМБАР 18. НОВЕМБАР 19. НОВЕМБАР 20. […]

Детаљније…

Житија Светих за децембар

Архимандрит ЈУСТИН Поповић   МЕСЕЦ ЈАН  ФЕБ  МАР  АПР  МАЈ  ЈУН  ЈУЛ  АВГ  СЕП  ОКТ  НОВ  ДЕЦ     1. ДЕЦЕМБАР 2. ДЕЦЕМБАР 3. ДЕЦЕМБАР 4. ДЕЦЕМБАР 5. ДЕЦЕМБАР 6. ДЕЦЕМБАР 7. ДЕЦЕМБАР 8. ДЕЦЕМБАР 9. ДЕЦЕМБАР 10. ДЕЦЕМБАР 11. ДЕЦЕМБАР 12. ДЕЦЕМБАР 13. ДЕЦЕМБАР 14. ДЕЦЕМБАР 15. ДЕЦЕМБАР 16. ДЕЦЕМБАР 17. ДЕЦЕМБАР 18. ДЕЦЕМБАР 19. ДЕЦЕМБАР 20. […]

Детаљније…