NASLOVNA » Opšte » Molitveno pravilo o Uskrsu

Molitveno pravilo o Uskrsu

(od Uskrsa do Tomine nedelje)

Polunoćnica, jutarnje molitve, časovi, povečerje, molitve pred spavanje i kelejno (molitveno) pravilo vrše se po ovom pravilu:

 

Molitvama Svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi,
i svima u grobovima život darova. (triput)

Videvši Vaskrsenje Hristovo, poklonimo se svetome Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome. Krstu Tvome klanjamo se Hriste i sveto Vaskrsenje Tvoje pevamo i slavimo; jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga ne znamo, ime Tvoje imenujemo. Hodite svi verni, poklonimo se svetom Vaskrsenju Hristovom. Jer, gle, kroz Krst dođe radost celome svetu. Uvek blagosiljajući Gospoda, pevajmo Vaskrsenje Njegovo; jer radi nas pretrpevši Krst, smrću smrt razruši. (triput)

Ipakoj, glas 4:

Pretekavši jutro Mironosice s Marijom, i našavši kamen odvaljen od groba, slušahu od Anđela: Što s mrtvima kao čoveka tražite, Onoga koji je u večnoj svetlosti? Vidite pogrebne povoje, trčite i svetu propovedajte: da je vaskrsao Gospod, umrtvivši smrt, jer je On Sin Boga, koji spasava rod čovečanski.

Kondak, glas 8:

Ako si i u grob sišao, Besmrtni, no adovu si silu razorio, i vaskrsao si kao Pobeditelj, Hriste Bože. Ženama Mironosicama rekavši: Radujte se! i Tvojim Apostolima mir darujući, palima dajući vaskrsenje.

U grobu telesno, u adu s dušom kao Bog, u Raju s razbojnikom, i na Prestolu bio si, Hriste, sa Ocem i Duhom, sve ispunjujući, Neograničeni.

Slava: Grob Tvoj — izvor vaskrsenja našega, Hriste, pokaza se kao živonosan, kao lepši od Raja, vaistinu svetliji od svake carske odaje.

I sada: Višnjega si osvećeno Božansko naselje, raduj se, Bogorodice, jer se Tobom dade radost onima koji kliču: Blagoslovena si Ti među ženama, Svebesprekorna Vladičice.

Gospode pomiluj. (40 puta)

Slava i sada: Časniju od Heruvima…

Hristos vaskrse iz mrtvih… (triput)

Slava i sada: Gospode pomiluj (triput)

Molitvama Svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Komentarisanje nije više omogućeno.