NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7є

Prpdbnagw ntcA našegw makarіa želtov0dskagw, ќnžeskagw čudotv0rca.

Večerъ, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

GDi, daždь mi2 ljzhkъ svэtloglasenъ, ўg0ždšagw tebЁ preblžennagw ntcA pamztь vBrnыmъ lю1demъ tvoi6mъ vozvэsti1ti, ćkože rečE pэsnopi1secъ dv7dъ: čestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. DŽ§e bGomydre, presvёtlый svэti1lьniče makarіe, mnHga ќbw vozda‰nіz t bGa prіslъ є3si2, tvoi1mi čudesы2 njzarsz nasъ, pog†nыz posrami1lъ є3si2, moli1tvami že tvoi1mi bэsHvskaz kov†rstva vsS potrebi1lъ є3si2, moli2 hrtA bGa, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Glasъ prbr0ka tvoegw2, gDi, i3sp0lniti hotS, reče bo bGootecъ dv7dъ, poS i3 molssz ne prestaS denь i3 n0щь: ўdali1hsz bёgaz, i3 vodvori1hsz vъ pusthnю, čazhъ bGa spasaющago mS. Ѓщe bы pusthnz ўhala strusmi slezъ tvoi1hъ, se bы, ćkw gromoglasnaz trubA, ne bы2 poči1la vopi1ti trudopol0žnыhъ pHdvigъ tvoi1hъ: ѓgGlы vozveseli1lъ є3si2, i3 čelovёki ўdivi1lъ є3si2, dž§e makarіe, prpdbne i3 prisnopamztne, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

BGon0se dž§e makarіe, tы2 t mladenstva žest0kimъ i3 prisk0rbnыmъ putemъ šestvovalъ є3si2, dobrodёtelьmi že tvoi1mi, ćkw plodovi1tъ vіnogradъ na vыsotY vozšelъ є3si2, lюb0vію vLcэ tvoemY nelestnw poslёdovavъ. Segw2 radi nbcnый graždani1nъ bhlъ є3si2, i3 tamw namъ ў hrtA bGa pokr0vъ i3sprosi2 t bэs0vskihъ i3skušenій: є3g0že moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7:

Raduйsz, vseblžennaz glavo2, i4že t mladhhъ nogteй krёpostію ўmA bGa vsederži1telz ўtverždaemь, duh0vnuю pi1щu hrtA pače vsёhъ vozlюbi1lъ є3si2, zemnы6z krasotы6 i3 pi6щi i3 pok0й tnю1dъ voznenavi1dэlъ є3si2: togw2 radi nbcnыmъ si1lamъ sobesёdnikъ kvi1lsz є3si2, prpdbne. Sъ ni1miže hrtA bGa moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ, vёrnw čtyщihъ pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že tebє2 radi:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7:

E#gdA vъ čestn0e ўspenіe tvoE, gradъ i3 syщыz vє1si vs‰, ćkw t fmmіama cRk0vnagw nap0lnišasz blagov0nіz, togdA poznaša lю1dіe tvoE prpdbnoe prestavlenіe, i3 stek0šasz vsi2: lučami bo čudesъ vsёhъ njzari1lъ є3si2. Tёmъ i3 nhnэ hrtA bGa moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Dnesь pravovёrnіi lю1dіe stek0šasz vъ čestn0e ўspenіe tvoE, togdA njbrёtše ćkw bezcёnnoe sokr0viщe nekradomoe, lice že tvoE pače s0lnečnagw svёta sіsющee, vsю1du blagov0nіz i3sp0lni. Syщыmъ že hromы6mъ hoždenіe, i3 slэpы6mъ zrёnіe darovalъ є3si2. Moli2 hrtA bGa, podati tpuщenіe sogrэšenієmъ našыmъ, preslavnw soveršaющыmъ pamztь tvoю2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Tёlo i3 ќmъ njči1stivъ, sebE pri1snw s™agw d¦a žili1щe sodёlalъ є3si2 i3 nhnэ ćkw svэti1lo sіseši, i3 t mnogocэlebnagw gr0ba tvoegw2 neprestannw čudesA i3zlivaeši: pravovёrnыhъ že lюdeй neizglag0lannoю radostію vozveseli1lъ є3si2. Moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ є7:

Vostrybimъ duh0vnыmi pёsnьmi, vo palmёhъ i3 pёnіihъ, stecemsz vъ cRkovь b9ію, i3 ўslhšimъ zastypnika gradu našemu galiču: є3g0že moli1tvami svoi1mi soblюdaetъ vsegdA t našestvіz soproti1vnыhъ. Tёmže є3mY vsi2 takw rcemъ: dž§e makarіe prisnopamztne, predvari2 i3 i3zbavi nasъ t i3skušenій vssčeskihъ, lюb0vію molsщihъ tS, ćkw tepla predstatelz ko sp7su vsёhъ bGu, za lю1di tvo‰, da spasetъ dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Hramъ i3 dverь є3si2:

Taže, Nhnэ tpuщaeši:

Troparь, glasъ є7:

Dnesь gradъ tv0й galičь tob0ю hvalitsz, vъ koncёhъ bo є3gw2 presvёtlw ćkw velіe s0lnce vozsіslъ є3si2, i3 čudesы2 tvoi1mi, prpdbne makarіe vs‰ njzari1lъ є3si2. I# nhnэ moli1sz gDevi, i3zbavitisz dušamъ našыmъ t prelesti vražіz, i3 spasti1sz gradu tvoemY t poganskagw nai1tіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ po glasu.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь t0йže. Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Zvanію gDa tvoegw2 poslёdovalъ є3si2, mjrъ njstavivъ, i3 vs‰ ±že vъ mjrэ krasov†nіz, preblaženne makarіe, preterpёlъ є3si2 ўserdnw pusthnnoe njѕloblenіe, polki1 že bэsHvskіz tri1nulъ є3si2 myžeski. Tёmže pamztь tvoю2 pri1snw voshvalsemъ pёsnьmi vёrnw. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

P0stnika gDnz pёsnьmi počti1mъ, ćkw ўmertvi1vša vs‰ pril0gi strasteй vozderžanіemъ tverdыmъ, i3 krёpkimъ terpёnіemъ voi1stinnu, i3 posrami1vša ѕэlw2 soproti1vnagw vsю2 gordhnю, i3 nhnэ molsщasz gDevi pomi1lovatisz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasno čydo začatіz, i3 neskazanenъ džbrazъ ržctvA, vъ tebЁ poznasz, prisnodv7o čctaz: ўžasaetъ m0й ќmъ, i3 ўdivlsetъ pomыšlenіe. Slava tvoS, bcde, vo vsёhъ prostresz ko spasenію dušamъ našыmъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Pogreblъ є3si2 strasteй vsE vostanіe ўmerщvlenіemъ pl0ti, svzщennый dž§e: ži1znь bezkonečnuю po smerti prіslъ є3si2. Tёmže dnesь hrt0va cRkovь prazdnuetъ tvoю2 dostočydnuю pamztь, prpdbnыhъ ўkrašenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nastavi nasъ na pytь pokasnіz, ўkl0nšыzsz pri1snw kъ bezpytієmъ ѕHlъ, i3 preblagago prognёvavšыz gDa, neiskusobračnaz blagoslovennaz marje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe žili1щe.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ. Tёmъ na nebesёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, demwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2, derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesni6cы faraHnovы i3 si1lu є3gw2 vverže vъ m0re krёpkій vo branehъ: vospoemъ pёsnь n0vuю, ćkw proslavisz.

Vesь njsvzщenъ bhvъ blagodatію hrt0voю, makarіe prpdbne, voi1stinnu ćkw i3zbranъ sosydъ bGovi pokazalsz є3si2, i3 žili1щe čestno s™agw d¦a.

T ю4nosti bGa vozlюbi1lъ є3si2, prpdbne makarіe, i3 tomY t vseS duši2 porab0talъ є3si2, preblženne. I# nhnэ pominaй nasъ, presvёtlw soveršaющihъ pamztь tvoю2.

T strasteй dušetlёnnыhъ mjra segw2 i3zbёglъ є3si2, prpdbne, i3 vъ pusthnю vseli1lsz є3si2 glub0kuю. Nhnэ že ќbw raduetsz dyhъ tv0й vъ nebesnыhъ nbi1telehъ.

BGor0dičenъ: NJ tebЁ raduetsz vsskoe sozdanіe b9іe, m™i bGa vhšnzgw, є3g0že poneslA є3si2, nossщago vssčєskaz. I# mы2 čtyщe tS voi1stinnu, ćkw bcdu vъ pёsnehъ veličaemъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždazй gr0mъ, i3 sozidazй dyhъ, ўtverdi2 menE, gDi, da tS poю2 i4stinnw, i3 tvorю2 v0lю tvoю2, ćkw nёstь svstъ, ćkw tы2, b9e našъ.

Ўhaetъ tvoS raka bogatnw, i3 daetъ nezavi1stnw vsBmъ i3scэlenіe: dyšы že t bэs0vskihъ navBtъ i3zbavlseši moli1tvami tvoi1mi, prpdbne.

Tgnalъ є3si2, prpdbne, t lюdeй tvoi1hъ bэsHvskaz njѕloblє1nіz, i3 grzdyщaz i4hъ njpolčє1nіz, ±že na nasъ, m0limъ tS ўkroti1ti, ćkw da pri1snw soveršaemъ pamztь tvoю2.

Ўtverdi2 serdce moE, svёtlw vospэvati pamztь tvoю2, dž§e vseblaženne makarіe: poщenіemъ bo i3 bdёnіemъ ćkw ѓgGlъ pokazalsz є3si2, vъ moli1tvahъ vospэvaz bGa, podaю1щago namъ tob0ю vsBmъ i3scэlenіe.

BGor0dičenъ: Vsepёtaz m™i b9іz, r0ždšaz namъ žiznodavca, i3 sp7sa vsёhъ bGa: togo2 ќbw, gpcžE, moli2 b0drennoю tvoeю moli1tvoю, da spasetъ dyšы našz.

Sэdalenъ, glasъ G:

MolS prilёžnw gDa, i3 togw2 radi svhše velіe derznovenіe prіslъ є3si2, ćkože i3 i3novёrnіi čudesє1mъ tvoi6mъ divlshusz, voi1stinnu prehvalьne makarіe: i4hъ bo ґgarznskoe bezb0žnoe šatanіe posrami1lъ є3si2, i3 moli1tvami tvoi1mi do koncA i5hъ njslэpi1lъ є3si2, gradъ že i3 vs‰ syщыz lю1di vъ nemъ nevreždennы soblю1lъ є3si2. I# nhnэ, prpdbne, hrtA bGa moli2, mi1lostiva bhti namъ dnesь i3 vo vёki.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўstraši1sz vsskoe zemnor0dnoe slhšanіe, t nёdrъ n§eskihъ vъ dv7i1ču ўtr0bu vseli1všasz slhšaщe, є3g0že ќbw prbr0cы provozvэsti1ša i3zъ tebє2 voploщenna bhti sn7a b9іz, m™i dv7o vsepёtaz: є3g0že moli2, spasti2 stado tvoE, bcde.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, b9e, slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz, gDi: ćkw tvoegw2 hvalenіz i3sp0lnь zemlS.

SE ўdali1lsz є3si2 bёgaz mjra, i3 syщihъ vъ nemъ, i3 prilэpi1lsz є3si2 gDevi tvoemY, vLcэ i3 bGu vsёhъ. E#myže pri1snw poS blagougodi1lъ є3si2, mydre makarіe.

Ўdivi1šasz ѓgGlьstіi li1cы tvoemY trudolю1bію, blaženne, i3 mы2 vёrnіi pri1snw tS slavimъ, ćkw da moli1tvami tvoi1mi i3zbavimsz byduщagw njsuždenіz.

Ўkrašaetsz dnesь vёrnыhъ sob0rъ, toržestvyz, prepod0bne, vъ pamztь tvoю2: poganыhъ že sHnmiщa ўžasaюtsz, vi1dzщe tS krёpka zastypnika gradu tvoemY i3 živyщыmъ vъ nemъ.

BGor0dičenъ: I#scэli2, dv7o, bolBzni serdecъ našihъ, tebe bo i4mamы pom0щnicu, i3 hodataicu kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu. E#g0že rodilA є3si2 sp7sa i3 vračA vsёhъ, i3stoči1všago spasenіe dušamъ našыmъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vozsіsй mi2, gDi, svёtъ povelёnій tvoi1hъ, ćkw kъ tebЁ dyhъ m0й ќtrenюetъ i3 poetъ tS: th bo є3si2 bGъ našъ, i3 kъ tebЁ pribэgaю, cRю2 mi1ra.

Vъ pusthni ćsnw vozsіslъ є3si2, bGodohnovenne makarіe, nosS na ўstёhъ tvoi1hъ neprest†nnыz moli6tvы, tёmъ mr†čnыz soblaznы, i3 bэsHvskіz polki2 do koncA potrebi1lъ є3si2.

VozgremЁ i3lіA na kolesni1cэ, th že, svste, vospэvalъ є3si2 bGodohnovennuю pёsnь vъ pusthni, so ѓgGlы vssčeskihъ vLku ўmolsz, є4že ўluči1ti g0rnee prebыvanіe.

Vodvori1lsz є3si2, blženne, vъ nbcnыz nbi1tєli, i3 so ѓgGlы, prpdbne, likyeši vъ g0rnihъ selenіihъ, i3 tamw vsederži1telz vhnu zri1ši bGa, є3g0že neprestannw moli2 nj vsёhъ nasъ.

BGor0dičenъ: Vhšša є3stestvA bGa pl0tію porodilA є3si2, dv7o, ćkože samъ voshotЁ. Tёmъ vёrnіi m0limъ tS i3zbavitisz namъ ržctv0mъ tvoi1mъ vёčnagw mučenіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Byrz mS pomыšlenій posti1gši, vo glubinY nizvlači1tъ mS bezmёrnыhъ grэhHvъ: no tы2, ўpravitelю blgjй, predvari1vъ ўpravi, ćkw prbr0ka, i3 spasi1 mz.

Bezpl0tnыhъ žitіE podražalъ є3si2, prpdbne, ćkw ѓgGlъ nepor0čnw na zemli2 poži1vъ, vozderžanіemъ plotsk‡z str†sti ўmertvi1lъ є3si2, dž§e makarіe, slavu že mjra segw2 voznenavi1dэlъ є3si2, bGomydre.

Bžctvennый glasъ vnslъ є3si2 sebЁ, premydre, tёmъ i3 vъ pusthnю vodvori1lsz є3si2, poslušanіemъ lюbeznw nosS krestъ є3gw2. I# segw2 radi potщalsz є3si2 či1sta sebE sohrani1ti do koncA, prpdbne.

Bžctvennыmъ manovenіemъ tebЁ ѕvёrіe di1vіi vъ pusthni pokori1šasz: str†sti bo tebЁ plotsk‡z vs‰ ўmiri1šasz. Segw2 radi i3 bэsHvskaz lьщє1nіz posrami1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Bžctvennoe selenіe tы2 є3si2, prečctaz bcde: t tvoes bo ўtr0bы proizhde sl0vo dž§ee, i3 bhstь bGъ člvёkъ, ćkw da za neizrečennoe miloserdіe spasetъ čelovёčeskій r0dъ.

Kondakъ, glasъ v7:

Vtorhй mwmseй kvi1lsz є3si2, prpdbne: džnъ bo žezl0mъ m0re razdэli2, th že str†sti ćkw ґmali1ka pobэdi1lъ є3si2, i3 neproh0dnuю pusthnю nemztežnыmъ ўm0mъ prošelъ є3si2, vъ neйže moli1tvami tvoi1mi velіe čydo sotvori1lъ є3si2, gl†dnыz lю1di do i3zobi1lіz prekormi1lъ є3si2. I# nhnэ moli1sz gDevi, podati vsBmъ peč†lьnыmъ ўtэšenіe, makarіe dž§e prisnopamztne, i4že galičestэй stranЁ, i3 vseй rwssjйstэй zemli2 pohvalA i3 ўtverždenіe.

Jkosъ: Ćkw svэtozarnaz lučA vselennэй svёtъ vozvэщaz, dnesь tы2, vsemydre dž§e makarіe, njzari1lъ є3si2 galičeskuю stranY i3 vsю2 zemlю rwssjйskuю čudesы2 tvoi1mi, i4miže tS hrt0sъ bGъ njbogati2. Tёmъ i3 vopіemъ ti2: raduйsz, prebogate dž§e makarіe: raduйsz, є4že vsёhъ p0stničestvuющihъ vsečestn0e sosl0vіe: raduйsz, ćkw li1ku s™hhъ vsemydroe sočetanіe pokazalsz є3si2: raduйsz, prpdbnыhъ vsёhъ ўdobrenіe, i3 ntcє1vъ pohvalo2: raduйsz, kreston0snoe poslёdovanіe, po glasu gDa tvoegw2: raduйsz, i4že ў hrtA vёrnomu v0instvu našemu na soproti6vnыz pobBdы i3sprošaeši: raduйsz, ćkw gradъ našъ t varvarskagw nai1tіz nevredi1mь sohranseši: raduйsz, ćkw pusthnnыmъ selenіemъ svэtoli1čenъ vэnecъ sebЁ splelъ є3si2: raduйsz, ćkw nbcnagw ži1telьstva smirenomydrіz radi tvoegw2 dosti1gnuti spod0bilsz є3si2: raduйsz, ćkw ў prest0la vsederži1telz bGa so ѓgGlы likyeši: raduйsz, ćkw ўserdnw togw2 za vBrnыz rabы6 m0liši: raduйsz, makarіe prisnopamztne, i4že galičestэй stranЁ i3 vseй rwssjйskoй zemli2 veli1kaz pohvalA i3 ўtverždenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Glg0lavый na gorЁ sъ mwmseomъ, i3 džbrazъ dёvstva kvleй vъ kupinЁ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Glasomъ lюbeznыmъ trbcu vospэvaz, i3 ćkw bGodohnovenenъ nrganъ kvi1lsz є3si2, makarіe prpdbne, i4že veleglasnw vsBmъ zovhй: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pustы6nnaz vit†nіz bogatnw poluči1vъ, svste makarіe, ю4že prehoždalъ є3si2 neprestannoю moli1tvoю, i3 tamw poluči1vъ duh0vnuю pi1щu, zovhй: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Glg0lъ gDenь i3spolnsz, zapwvэdi bGa tvoegw2 t ю4nosti sohrani1lъ є3si2, dž§e makarіe, i3 togw2 blgodatію vozm0glъ є3si2 poganыhъ sobHriщa tvoi1mi čudesы2 ўdivi1ti. Segw2 radi zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Glag0lъ dэvi1čь їHsifъ tS narečE, ćkw pravo є4stь: ўtr0bu že ne dv7i1ču, no nbcnый krygъ, i3 zemnyю širotY. Vo tvoeй bo ўtr0bэ dž§ee sl0vo bhstь, blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: ZemlS, i3 vs‰ ±že na neй, m0re i3 vsi2 i3st0čnicы, nebesA nebesъ, svёtъ i3 tmA, mrazъ i3 zn0й, shnove čelovёčestіi, svzщennicы blagoslovi1te gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Zemn†z vs‰ njstavivъ, pi1щu že i3 slavu mjra segw2 ćkw prahъ vmэni1lъ є3si2, i3 є3di1nago bGa vozželёlъ є3si2, dž§e. E#g0že moli2, plamenь strasteй ўgasi1ti na nasъ, poю1щihъ i3 prevoznossщihъ є3go2 vo vёki.

Zemlю t mladenstva slezami tvoi1mi, ćkw tyčami napoi1lъ є3si2, blženne. P0tы že i3 p0dvigi trudHvъ tvoi1hъ kto2 i3spovёstь; i4hže radi vэnča tz hrt0sъ vъ crtvіi svoemъ: є3g0že poemъ, i3 prevozn0simъ vo vёki.

ZemlS ćkw plodovi1ta kvi1lsz є3si2, dž§e makarіe: i3zneslъ bo є3si2 bGosaždennый pl0dъ, vёrnыhъ napitavaющъ serdcA brašnomъ živon0snыmъ є3đlьskagw ўčenіz hrt0vыhъ ўstenъ: є3g0že poemъ i3 prevozn0simъ vo vёki.

BGor0dičenъ: ZemlE s™az i3 nepor0čnaz dv7o, i3zъ tebє1 bo naposlёdokъ prozzbE hrt0sъ bGъ, ćkože klslsz є4stь ґvraamu rabY svoemY, є4že ўmn0žiti sёmz є3gw2, i3 tob0ю spasti2 sэdsщыz vo tmЁ. Spasi2, vLčce, vsёhъ poю1щihъ tS, i3 prevoznossщihъ gDa vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćkw sotvori2 mnЁ veli6čіz si1lьnый, i3 svsto i4mz є3gw2, i3 mi1lostь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ bosщыmsz є3gw2.

Ćkw tepla zastypnika stzžahomъ tS vъ branehъ, dž§e makarіe: plэnє1nnыz bo moli1tvami tvoi1mi svoboždaeši, i3 nevBrnaz sHnmiщa posramlseši.

Ćkw s0lnce svэton0snoe čudesы2 sіseši, makarіe, i3 ravnoagGlьnw na zemli2 poži1lъ є3si2, bGomydre: bžctvennэй že slavэ so ѓgGlы predstosti spod0bilsz є3si2.

Prekrasenъ d0mъ s™agw d¦a kvi1lsz є3si2, i3 cRS vsёhъ hrtA bGa t vseS duši2 vozlюbi1lъ є3si2: є3gHže radi vъ čudesёhъ proslavlsešisz, dostočydne dž§e makarіe prpdbne.

BGor0dičenъ: VsS tvarь vospэvaetъ tS, bcde, i3 nbcnіi či1nove tebE veličaюtъ neprestannw: bGa bo i3 cRS vsёhъ rodilA є3si2, dv7o čctaz. E#g0že moli2, vsS gradы i3 stranы6 vBrnыz soblюsti2 t navёta vražіz.

Svэti1lenъ: VLčnю prest0lu nhnэ sъ prpdbnыmi li6ki predstoS, bGomydre, moli1tisz ne prestaй, darovati pobBdы v0instvu našemu na soproti6vnыz vs‰, i3 meždousHbnыz br†ni ўkroti1ti, i3 mi1rъ mjrovi ўstr0iti, dž§e makarіe, i3 spasti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T nerukotvorennыhъ pelenъ nbcnыhъ džblakъ, vъ smirє1nnыz pelєnы2 tlBnnыz njblečesz sl0vo dž§ee, i3zъ dv7ы neizrečennw bezъ sёmene rodi1vsz: ю4že čctuю m™rь preslavnuю bcdu neprestannw poemъ, i3 slavosl0vimъ vo vёki.

Na hvali1tehъ postavimъ stіhHvъ, d7. Glasъ }:

§e bGomydre makarіe, vъ mёru pohvalы2 prpdbnыhъ dosti1glъ є3si2: smirennomydrіz že radi demwnwvъ vы6i sokruši1lъ є3si2: sleznыmi že potHki i3 p0tnыmi trudы6 varvarwvъ r0gi slomi1lъ є3si2. HrtY prilёžnw moli1sz, prpdbne, soveršennэ i3sprosi1ti ntečestvu pobBdы na soproti6vnыz. Dvaždы.

Prpdbne dž§e makarіe, načalьniče monašestvuющihъ, є3gdA ќbw bhvšu gnёvu b9ію na lю1di, togdA varvarы nbi1telь tvoeS pastvы plэni1ša, i3 č†da tvo‰ meči6, ćkw klasы požaša: moli1tvami že i3 molenіemъ tvoi1mъ, kъ nevečernemu svёtu i5hъ poslalъ є3si2, i3dёže t vLki vsёhъ bGa dostHйnыz vэncы2 prіsša: є3g0že prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Vъ vhšnihъ vBčnaz vzыskalъ є3si2, dHlьnaz že vs‰ ćkw mimošє1dšaz vmэni1lъ є3si2, i3 takw i3zsщenъ moli1tvennikъ pokazalsz є3si2. E#gda že ќbw t šatanіz bezb0žnыhъ v†rvarъ, neproh0dnыmi pusthnzmi šestvovalъ є3si2, togdA moli1tvami tvoi1mi do i3zobi1lіz brašno lю1demъ tvoi6mъ i3sprosi1lъ є3si2. I# nhnэ namъ pače duh0vnuю pi1щu t hrtA i3sprosi2, dž§e makarіe prpdbne, ćkw da lюb0vію vъ pamztь tvoю2 sošedšesz, tebE počitaemъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Pal0mski pёsnьmi dnesь počti1mъ prpdbnago sъ veselіemъ nj gDэ, i3 paki rcemъ: raduйsz, blaženstva tezoimeni1te makarіe, raйskagw radovanіz nap0lnivыйsz, i3 t hrtA bGa netlёnnый vэnecъ prіslъ є3si2, i3 ćkw svэti1lьnikъ presvёtlый, dyšu tvoю2 prosvэti1lъ є3si2. I# nhnэ takw pёsnьmi vsi2 vozopіemъ: raduйsz, prpdbne dž§e našъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji slyžba prpdbničeskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.