NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa v7i

Prazdnovanіe pres™ёй vLcэ našeй bcdэ i3 prisnodv7э mRji radi їkHnы є3S, naricaemыz troeryčica, ćže na s™ёй gorЁ ґfHnstэй.

Na malэй večerni: Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы samoglasnы, glasъ ѕ7:

Raduйsz, ґfHne s™hй, i3myщe vъ sebЁ mnogocэlebenъ darъ prečctыz dv7ы bcdы їkHnы čudesnoe kvlenіe, є4юže vъ trbcэ slavitъ bGa vhšnzgo.

Raduйsz, ґfHne s™hй i3 vs‰ vselennaz, likovstvyй, ćkw tы2 i4maši vo ngradэ svoeй zal0gъ blgodati b9іz prečydnuю їkHnu vLčcы bcdы, є3sže troeryčnoe kvlenіe slavimъ.

Raduйsz i3 veseli1sz, ґfHne s™hй, th bo bezcёnnoe sokr0viщe vъ sebЁ hrani1ši cэlьbon0snuю їkHnu prečctыz dv7ы i3 vLčcы, ćže tretію i3 prečctuю ryku na їkHnэ i3z8obrazi2 vsBmъ na zastuplenіe.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

I#skopaйte, lю1dіe, i3st0čnikъ vъ vыsotЁ ґfHnskіz gorы2, potečetъ bo sladostь vo vesь mjrъ neizrečennaz, napasющi i3scэlenіi duševnыmi i3 tэlesnыmi t s™hz i3 čudotv0rnыz їkHnы vLčcы našez prisnodv7ы bcdы, ta bo vBrnыmъ i3stočaetъ darы cэlє1bnыz i3 sozыvaetъ vi1dэti, kakw dvэmA rukama deržitъ vo njb8stіihъ deržaщago vsю2 tvarь, tretіeю i3zbavlsetъ nasъ t vsёhъ bёdъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ z7:

Voshvalsющe čydo t s™hz tvoeS їkHnы, toli1kw nevёdomoe, vsi2 vopіemъ tebЁ, dv7o prečctaz: mltvami tvoi1mi sp7si2 dyšы našz.

Stjhъ: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь i3 prikloni2 ќho tvoE.

Likyющe, da prazdnuetъ vesь mjrъ prečydnoe bGor0ždšіz dv7ы kvlenіe, spletaющe є4й pёsni d¦Hvnыz, potщi1msz vospёti sщ7ennый džbrazъ є3S, lюb0vію i3 čudesы2 proslavlьšeйsz, i3 pred8 ni1mъ vopію1щe: podaždь mlctь namъ, vLčce, i3 sp7si2 dyšы našz.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Likyйte, vsi2 lю1dіe i3 toržestvyйte, džbrazъ bo pres™hz trbcы, vsečctnhmi rukami svoi1mi prečctaz dv7a na їkHnэ i3z8obražaetъ namъ, prіidi1te prazdnolю1bcы vsi2, ўblži1mъ čydnoe kvlenіe bGomatere, da sp7setъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

VLčce, prіimi2 mltvы r†bъ tvoi1hъ i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь vsemjrnaz radostь vozsіS namъ velіz: darovasz s™ёй gorЁ ґfHnstэй cэlьbon0snaz tvoS, vLčce bcde, їkHna, so i3z8obraženіemъ triči1slennw i3 nerazdёlьnw prečctыhъ rykъ tv0ihъ vъ proslavlenіe s™hz trbcы, sozыvaeši bo vёrnыhъ i3 molsщihsz tebЁ nj semъ poznati, ćkw dvэmA sn7a i3 gDa deržiši, tretію že kvi2 na pribёžiщe i3 pokr0vъ čtyщыmъ tS, t vsskihъ napasteй i3 bёdъ i3zbavlsti, da vsi2, pritekaющіi kъ tebЁ, vёroю prіemlюtъ newskydnw t vsёhъ ѕHlъ svoboždenіe, t vragHvъ zaщiщenіe, segw2 radi i3 mы2 vkypэ so ґfHnomъ vopіemъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Na veli1cэй večerni: Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ №:

Pod0benъ: Q, di1vnoe čydo.

Q di1vnoe čydo! I#st0čnikъ prisnotekyщій, prečctый džbrazъ tv0й, vLčce bcde, darovasz s™oimeni1toй gorЁ, ўdivlsetъ že prem‡rnaz i3 ўžasaetъ zєmnaz čudesы2 svoi1mi, zrsщe bo džbrazъ s™hz trbcы, tremi2 rukami tvoi1mi i3z8obražennый: dvэmA deržiši sn7a svoego2, hrtA bGa našegw, tretіeю že t napasteй i3 bёdъ vёrnw pribэgaющihъ i3zbavlseši, tёmže blgodarnw tebЁ vopіemъ: njbradovannaz, raduйsz, sъ tob0ю gDь, podasй mjrovi tob0ю velію mlctь.

Q velіe čydo i3 neizrečennoe! Kvi2 namъ na їkHnэ s™ёй tri2 ryki svo‰, q dv7o preblgoslovennaz! SіE bhstь čydo čudesemъ i3 vo vsemъ mjrэ radostь velіz, neizrečennoe bogatstvo vozsіS namъ blgodati b9іz, da vsi2, pripadaющe kъ tebЁ, m0limsz: tvrati2, bcde, vs‰kіz napasti t r†bъ tvoi1hъ i3 pokaži2 si1lu i3 blgodatь cэlьbon0snыz s™hz їkHnы tvoeS, da vёrnw tebЁ vopіemъ: njbradovannaz, raduйsz, sъ tob0ю gDь, podasй mjrovi tob0ю velію mlctь.

Q, strannoe čydo i3 preslavnoe! Da vsi2, pritekaющe, ќzrimъ, kakw tretію i3 prečctuю ryku na їkHnэ i3z8zvi2, q dv7o preblgoslovennaz, na p0moщь vBrnыmъ i3 vъ zastuplenіe t bёdъ našihъ i3 napasteй, tebЁ є3di1noй dost0йnw є4stь pokazati st0lь vє1lіz čudesA, prіidi1te, vёrnіi, prispё bo denь svёtlagw є3S toržestvA, pripadaющe, m0limsz i3 ўmi1lьnw vopіemъ: njbradovannaz, raduйsz, sъ tob0ю gDь, podasй mjrovi tob0ю velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7.

Q, preslavnagw čudesE! Vospёti dost0йnw nedoumэvaetъ vsskъ ќmъ, kakw vo ґfHnъ vh0ditъ cRi1ca, cRS hrtA r0ždšaz, i3 prpdbnomu mіhai1lu maleinY kvi1sz čydnыmъ džbrazomъ, tkrы2 blgodatь nj gorЁ, i3 nj semъ ґfHnъ likovstvyetъ, ćkw i3mёющe mnogobogatый darъ vo njgradэ svoeй, cэlьbon0snuю, vLčce, tvoю2 їkHnu, kъ neйže mы2 vozopіemъ: q preblgoslovennaz, kъ tebЁ i3mёюtъ vёrnіi serdcA, lюb0vію raspalє1nnaz, blgodarstvennuю pёsnь poю1щe, ćkw vsenadežnэй zastypnicэ r0da našegw, ćže blgoizv0li darovati namъ na pribёžiщe prečctый zrakъ sv0й, vъ nemъ bo zri1mъ proslavlsemый vъ tebЁ džbrazъ trіedi1nagw bžctvA, proslavi i3 vъ nasъ, čtyщihъ tS, vLčce, i4mz tvoE, i3 spod0bi mlctь ўluči1ti sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, togo2 molsщi, ćkw miloserdъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz bcdэ tri2.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7i.)

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw, i3 i4de vъ harranъ. I# njbrёte mёsto, i3 spA tamw: zaйde bo s0lnce. I# vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ. I# s0nъ vi1dэ: i3 sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nebesъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй. GDь že ўtverždašesz na neй, i3 rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ ntcA tvoegw2 i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz: zemlS, i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY i3 bydetъ sёmz tvoE ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re, i3 ljvu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki: i3 vozblgoslovstsz nj tebЁ vs‰ kolBna zєmnaz, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši, i3 vozvraщy tz vъ zemlю sію2: ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE: nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sі‰ vratA nbcnaz.

Pror0čestva їezekjileva čtenіe. (Glavы6 m7g i3 m7d).

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw i3 pr0čee sotvorstъ їerei ne nltari2 vsesožženіz vašegw i3 ±že sp7senіz vašegw: i3 prіimy vы, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki: i3 sі‰ bshu zatvorє1na. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ: ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zatvorє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ: po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ syщihъ kъ sёveru, prsmw hramu: i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы hramъ gDenь.

Pri1tčeй čtenіe (GlavA f7.)

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvєnnaz, i3 rastvori2 vъ čašэ svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы2, sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: i4že є4stь bezymenъ, da ўkloni1tsz ko mnЁ. I# trebuющыmъ ўmA rečE: prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe i3 ži1vi bydete. I# vzыщi1te razuma, da poživete i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z prіi1metъ sebЁ bezčestіe, njbličazй nečesti1vago njpor0čitъ sebE, njbličenіe bo nečesti1vomu r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebE, njbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydršій bydetъ. Skazyй pravednomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti strahъ gDenь, i3 sovёtъ s™hhъ razumъ. Razumёti bo zak0nъ p0mыsla є4stь blgagw: si1mъ bo džbrazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lBta životA.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ є7:

Tы2 є3si2 mltvennica nel0žnaz ўpovaющihъ hrtіanъ, tы2 є3si2 predstatelьnica vёrnaz vsBmъ pribэgaющыmъ, pokazala bo є3si2 namъ vo sp7senіe troeryčnый džbrazъ tv0й, prіimi2 mwlьbы2 t nasъ, prilёžnw prizыvaющihъ tS, i3 podaždь velію i3 bogatuю mlctь.

Tы2 є3si2 ўpovanіe i3 pokr0vъ vёrnыmъ, q preblgoslovennaz vLčne, daruй namъ mlctь sn7a tvoegw2 i3 gDa, th bo є3si2 hodataica kъ nemY si1lьnaz, є3li1ko vosh0щeši, vs‰ ў negw2 i3sprosi1ti m0žeši, togo2 moli2 podati mi1rъ i3 velію mlctь.

Tы2 є3si2 pribёžiщe naše, tы2 є3si2 i3zbavlenіe t napasteй i3 bёdъ, ўmiloserdisz, q dv7o prečctaz, nizposli2 namъ щedrHtы mlcrdіz t s™hz tvoeS їkHnы, na nю1že radostnw vziraющe, pr0simъ ўmirenіz dušamъ našыmъ i3 velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ: glasъ }:

Q, čydnoe ўkrašenіe hrama tvoegw2, gpcžE cRi1ce bcde, їkHnoю tvoeю, є4йže predstostъ vёrnіi, molsщesz, so slezami vopію1tъ: q dv7o vseblgaz bcde! Tы2 є3si2 nbcnыhъ slava, zemnhhъ ўpovanіe, nbi1dimыhъ zastypnica, pečalьnыhъ ўtэšenіe. Dnesь prazdnuemъ kvlenіe čctnagw džbraza tvoegw2, preisp0lnennagw si1lы i3 čudesъ trіedi1nagw bžctvA, ćkw tri2 ryki na nemъ vi1dimы є4stь: dvэmA deržiši deržaщago vs‰, tretіeю že zaщiщaeši t bёdъ čtyщihъ tS, da vsi2 bolsщіi, pritekaющe, newskydnw prіemlюtъ i3scэlenіe, stražduщіi t bёdъ i3zbavlenіe, th bo є3si2 vsBmъ nel0žnaz namъ predstatelьnica i3 molebnica ko hrtY bGu našemu, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, glasъ d7:

Ćkw presvёtlэe s0lnca dnesь vozsіS namъ svэti1lo vo hramэ semъ, predstosщaz їkHna vLčcы našez bcdы, njsvэщaetъ bo pribэgaющihъ kъ neй vёroю i3 poznanіe podaetъ nj čudesnomъ kvlenіi svoemъ, ćkw triči1slєnnыz ryki є3S proslavlsюtъ s™yю trbcu, i3 bli1z8 prt0la trbčnagw samA sэdi1tъ, molsщi nj nasъ, i3zbavitisz dušamъ našыmъ t vsёhъ bёdъ, ѕHlъ i3 njbstosnій.

Glasъ є7:

Stjhъ: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Ćkw svэtozarnaz zarS, njzari2 vъ serdcahъ našihъ їkHna tvoS, q dv7o, radostь velію, pokazyetъ bo čydo preslavnoe, kakw tы2, vLčce vsepёtaz, dvэmA rukama sn7a i3 gDa njb8emleši, tretіeю že di1vnый pokr0vъ i3 zastuplenіe rabHmъ tvoi6mъ kvlseši, sp7si2, vLčce, dyšы našz nj vsёhъ bёdъ, ѕHlъ i3 njbstosnій.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Ćže nenadežnыhъ ўpovanіe i3zvёstnoe i3 sogrэšaющihъ sp7senіe, mRje vsepёtaz, čctaz bcde, prіimi2 t nasъ molenіe sіE, zrsщihъ na prečctnyю їkHnu tvoю2, ćkw t neS vBrnыmъ i3stočaeši čudesA, skorbsщыmъ skHrbi njblegčaeši, nemoщnhhъ i3scэlseši, njžidaemъ i3 mы2 miloserdіz tvoegw2: podaždь bogatuю tvoю2 mlctь i3 sp7si2 dyšы našz t vsёhъ bёdъ, ѕHlъ i3 njbstosnій.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Nadežda bezmёrnaz i3 vo vsemъ pom0щnica i3 zastypnica got0vaz tы2 є3si2, dv7o prečctaz, prіidi1te, vёrnіi, sošedšesz vъ hramъ, pёsnьmi d¦0vnыmi radostnw є3S počti1mъ, zrsщe čudotv0rnuю їkHnu є3S, i3 so derznovenіemъ molenіe prinesemъ i3 ўmi1lьnw vozopіemъ: raduйsz, vLčce mjra i3 dyšъ našihъ sp7senіe: raduйsz, zaщi1tnice bёdstvuющihъ, podaю1щaz svoю2 newskydnuю mlctь: raduйsz, ўtolenіe pečalьnыhъ: ne prestaй, vLčce, nj nasъ moli1ti hrtA bGa našego, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ d7:

Dnesь vsemjrnaz radostь vozsіS namъ velіz: darovasz s™ёй gorЁ ґfHnstэй cэlьbon0snaz tvoS, vLčce bcde, їkHna, so i3z8obraženіemъ triči1slennw i3 nerazdёlьnw prečctыhъ rykъ tv0ihъ vъ proslavlenіe s™hz trbcы, sozыvaeši bo vёrnыhъ i3 molsщihsz tebЁ nj semъ poznati, ćkw dvэmA sn7a i3 gDa deržiši, tretію že kvi2 na pribёžiщe i3 pokr0vъ čtyщыmъ tS, t vsskihъ napasteй i3 bёdъ i3zbavlsti, da vsi2, pritekaющіi kъ tebЁ, vёroю prіemlюtъ newskydnw t vsёhъ ѕHlъ svoboždenіe, t vragHvъ zaщiщenіe, segw2 radi i3 mы2 vkypэ so ґfHnomъ vopіemъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю. Tri1ždы.

Na ќtreni: Na BGъ gDь: troparь bcdы, tri1ždы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Čydo preslavnoe zri1tsz dnesь, veseli1tesz, lю1dіe, počitaющe kvlenіe їkHnы vsenepor0čnыz dv7ы bcdы, se bo vozsіS namъ bžctvennaz zarS, blgočestnw t vsёhъ rodHvъ poю1щыmъ, i3 nhnэ mы2 є4й, vzыvaющe, prin0simъ blgodarstvennuю pёsnь, ćkw pokazyetъ namъ poznavati є3di1nago vъ trbcэ bGa našego.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Čydo čudesє1mъ kvi1sz namъ їkHna tvoS, vLčce bcde, na neйže prečctыmi tvoi1mi rukami s™yю trbcu nerazdёlьnw vъ trіehъ v3postasэhъ proslavlseši, segw2 radi vziraющe na їkHnu, sъ vёroю m0limsz: prіimi2, q m™i i3 dv7o, nasъ vъ sv0й pokr0vъ i3 i3zbavi vsёhъ bёdъ, preblgoslovennaz.

Veličanіe so sladkopёnіemъ:

Li1kъ №: Veličaemъ tS, prenepor0čnaz dv7o, i3 čti1mъ čudesA džbraza s™agw tvoegw2, trehъ prečctыhъ rykъ tvoi1hъ kvlenіe vъ slavu bžctvA, vъ trbcэ bGa našego.

Li1kъ v7: Veličaemъ tS, pres™az dv7o, i3 čti1mъ triči1slennoe i3z8obraženіe prečctыhъ rykъ tvoi1hъ, th bo dvэmA sn7a i3 gDa derži1ši, tretіeю t napasteй i3 bёdъ nasъ i3zbavlseši.

Pal0mъ i3zbrannый:

Pomzni2, gDi, dv7da:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Velіe čydo i3 preslavnoe, ґfHnъ veleglasnw vopіetъ, i3myщe džbrazъ vъ sebЁ prečctыz dv7ы bcdы, ćkw straža nadežnago proti1vu vragHvъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 mы2 vsi2 ўmi1lьnw vopіemъ: predvari2, vLčce, mltvami tvoi1mi ko hrtY bGu našemu, da sp7setъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Taže stepenna, №-й ґntіfHnъ d7-gw2 glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t lyki, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Dnesь raduйtesz, lю1dіe, prinesše dostod0lžnuю pёsnь vLčcэ našeй prisnodv7э bcdэ, i3 počerpi1te blgodatь newskydnuю t neistoщi1magw i3st0čnika їkHnы є3S, svэtloblistaєmыz čudesы2, ćkw triči1slennw i3z8obrazi2 prečctыz ryki svo‰ vo džbrazъ trbčnagw bžctvA, i3 prpdbnomu mіhai1lu maleinY vozvэщaющi blgodatь, g0ru ґfHnskuю i3zbrA sebЁ ćkw mёsto ўg0dnoe, sp7sati vъ neй tverdw njbitaющihъ i3 pribэgaющihъ kъ є3S pokr0vu i3 zastuplenію i3 razsёznnый ќmъ sobrati vo є3di1no stado, є4že proslavlsti hrtA bGa našego, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ, glasъ №, є3g0že kraegranesіe:

Presvztaz dёva vъ rukahъ svoi1hъ slavitъ svztyю trbcu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertnэ, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Di1vnы tvo‰ čudesA, vLčce bcde, ±že i3scэli2 ўsёčennuю ryku desnyю prpdbnomu їwannu damaski1nu, є4юže po i3scэlenіi pэsnotvorenіe napisA vъ proslavlenіe i4mene tvoegw2, i3 vsi2, takov0mu čudesi2 divsщesz, vopію1tъ: raduйsz, preblgoslovennaz, vъ bolёznehъ našihъ i3scэlenіe.

VLčce bcde, i3zvleki1 mz i3z8 glubinы2 napasteй i3 bёdъ, pribэgaю i3 ѓzъ pod8 kr0vъ tv0й i3 zastuplenіe, da ne i3zhdu posramlenъ i3 lišenъ mlcti tvoeS, slezsщій pred8 čudotv0rnoю їkHnoю tvoeю, na neйže tri2 ruki2 i3z8obraženы vъ slavu bGa vhšnzgw.

Q bGoblažennaz i3 mnogoimeni1taz dv7o m™i, i3st0čnikъ miloserdіz i3 щedr0tъ, ѓzъ i3mёю kъ tebЁ vёru velію, nadeždu i3zvёstnuю i3 lюb0vь serdečnuю, tvrati2 vs‰kіz nap†sti t r†bъ tvoi1hъ, slavimъ bo triči1slennoe i3 nerazdёlьnoe na їkHnэ prečctыhъ rykъ tvoi1hъ kvlenіe, i4miže tы2 s™yю trbcu vo є3di1nstvэ proslavlseši.

VLčce dv7o, kto2 ne ўdivi1tsz vsečctnhz tvoeS їkHnы troeryčnomu kvlenію, sladostnw bo zrёti, kakw tы2 premydro trіmpostasnoe bžctvo2 proslavlseši, sk0rw ўslhši, prečctaz, molenіe naše i3 zaщiti2 ruk0ю tvoeю, ю4že tretію kvi2 namъ na zastuplenіe.

Katavasіa, glasъ }: Sokruši1všemu br†ni:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne, vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь i3 mlctivnw vъ nE voobražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ, s™hй, njduševlennый hrame neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Sъ vыsotы2 ґfHnskіz gorы2 povsю1du blistaetъ bogatstvo miloserdіz tvoegw2, vLčce bcde, t s™hz їkHnы, ю4že troeryčnw kvi2 na pribёžiщe vBrnыmъ, mh že kъ tebЁ vozzovemъ: q m™i i3 dv7o! I#zbavi nasъ t ngnS, i3 mečA, i3 vsёhъ bёdъ, preblgoslovennaz.

Bezmёrnuю tvoю2 mlctь na mnЁ slavosl0vlю i3 veličaю vъ pёsnehъ blgodarnыhъ čctыmъ serdcemъ i3 ўstы2, ćkw i3zbavila є3si2 menE vsёhъ napasteй i3 bёdъ i3 ne dopusti1la є3si2 pogi1bnuti do koncA. I# ѓzъ tebE, vLčcu bcdu, i3 čudesA džbraza tvoegw2 veličati i3 proslavlsti ne prestanu vo vёki.

VыsotA veli1ka ґfHnskіz gorы2, no kvlenіe i3 čudesA їkHnы tvoeS neizrečennw prevhše gorы2, i3 blgodatь b9іz vъ neй, ćkw m0re neisčerpaemoe, prihodsщыmъ vёroю: prіemlюtъ bo ўtэšenіe i3 vъ napastehъ i3zbavlenіe: podaždь, q preblgoslovennaz dv7o, i3 mnЁ, bёdstvuющemu, zaщiщenіe sk0roe.

Tы2 є3si2 vsёhъ skorbsщihъ pribёžiщe, i3 nbi1dimыhъ zastypnica, i3 neruši1mый pokr0vъ vъ bэdahъ stražduщihъ. Tёmže, pripadaz, vopіemъ tebЁ, dv7o prečctaz: prіimi2 molenіe naše, t vseS duši2 čctnyю i3 preisp0lnennuю čudesъ їkHnu tvoю2 počitaющihъ.

Sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Ćkw vozlюbi1la є3si2 pastvu tvoю2, bGor0ždšaz m™i, blgovoli2 darovati є4й s™yю prečctnyю svoю2 їkHnu, na neйže premydrostь trimpostasnuю vъ prečctыhъ rukahъ svoi1hъ proslavlseši, i3 podaeši poznavati vъ trbcэ є3di1nago bGa, i3 mnHgaz čudesA t їkHnы tvoeS vёroю i3 lюb0vію tS prizыvaющыmъ kvlseši, i3 pastvu svoю2 njgraždaeši, i3 podaeši vsemY mjru, sp7senіe i3 ўtverždenіe.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS, blgodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

NJbnovi1mъ serdcA vёroю, zrsщe vo ґfHnstэй gorЁ n0voe vLčcы bcdы troeryčnoe kvlenіe. Vsskъ, nedoumэvaющe nj semъ, t0kmw molsщesz, tebЁ vopіetъ: q m™i i3 dv7o, prіimi2 molenіe naše i3 podaždь mlctь i3 zaщiщenіe, i3 i3sp0lni ljzhkъ i3 serdcA vёrnыhъ dost0йnagw ti2 hvalenіz.

Radostnoю trub0ю ґfHnъ vo vs‰ koncы2 zemli2 glasi1tъ: prіidi1te i3 vi1dite dэlA b9іz, kakw prečctaz dv7a na їkHnэ vъ rukahъ svoi1hъ kvlsetъ trbčnый vi1dъ bžctvA, i4miže derži1tъ lюb0vь i3 mlcrdіe, vospisyemъ sugybo vъ serdcahъ našihъ radostnuю pёsnь dost0йnagw є3S hvalenіz.

Ćkw spod0bisz prpdbnый mіhai1lъ malei1nъ blgodatь ćvnw t tebE, vLčce bcde, ўluči1ti, spod0bi i3 menE, vseprečctaz, zrёti i3 razumёti, kakw tы2 s™yю trbcu na їkHnэ vъ rukahъ svoi1hъ proslavlseši, da vospisyю vъ serdcэ moemъ tv0й džbrazъ i3 molю1 tz: tverzi ljzhkъ m0й i3 i3sp0lni є3go2 dost0йnagw tebE hvalenіz.

Grzdi1te, lю1dіe, ko ґfHnu dnesь, є4že prinesti2 molenіe prisnodv7э čctэй bcdэ pred8 čydnoю є3S їkHnoю, triči1slennw i3 nerazdёlьnw prečctыmi rukami i3z8obražaющuю є3di1nuю si1lu bžctvA, na sію1 že vragi2 našz zrёti ne m0gutъ, mh že, vёrnіi, vziraющe na džnuю, vopіemъ: tverzi namъ ўstA pёti pёsnь dost0йnagw tebE hvalenіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krest0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz pravoslavnw poю1щihъ tS.

ҐfHnskaz gorA preisp0lnisz s™hnь, na neйže kvi1sz i3 proslavisz s™az tvo‰, vLčce bcde, їkHna, kraszщazsz i3zlіsnіemъ t neS blgodati vo i3scэlenіe skorbsщihъ, i3 vsi2 takov0mu čudesi2 divstsz, ćkw tri2 prečctыz tvo‰ ryki namъ kvi2.

Sіsetъ dobr0ta, blistaюtъ, ćkw sHlnečnыz luči2, t tvoeS s™hz їkHnы razli6čnaz čudesA, nizposli2 mnЁ, q preblgoslovennaz, pokr0vъ i3 zastuplenіe tvoE t vragHvъ, gybzщihъ mS, tji bo t ruki2 tvoeS pogi1bnutъ, ćkw tretію na їkHnэ i3z8zvi2 namъ na zastuplenіe.

Preslavnoe čydo zri1tsz, vsenepor0čnaz dv7o, na їkHnэ tvoeй: vo džbrazъ s™hz trbcы ryki svo‰ kvi2 i3 poznanіe podaeši rabHmъ tvoi6mъ, ćkw dvэmA derži1ši deržaщago vs‰, tretіeю že zaщiщaeši vo vsёhъ napastehъ vёrnw pribэgaющihъ kъ tebЁ, mh že, vёrnіi, vopіemъ: raduйsz, zastypnice naša vsenadežnaz.

Q, neizmэri1maz glubinA ržctvA tvoegw2! Q, neizrečennoe bogatstvo miloserdіz tvoegw2! Ćkw bezmBrnыz pєčali i3 napasti vъ radostь namъ tvori1ši, prizыvaющыmъ tS vъ nyždэ i3 njbstosnіi, podaždь že mlctь tvoю2 vъ strašnый denь sudA i3 i3spыtanіz dёlъ člvёčeskihъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz, ćkw džvcы zakolenіz, sp7si2 lю1di tvo‰, b9e našъ, th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Vo ґfHnъ radostnw vsi2 pritecemъ zrёti kvlenіe їkHnы vLčcы bcdы, ćkw slavitъ nbcnago tvorcA vъ trbcэ tris0lnečnoe є3stestvo2 i3 nasъ tr0йčeskomu poklanstisz ќčitъ bžctvY, є4йže pripadaz, so slezami vopіemъ: q dv7o prečctaz, tverzi naša ўstA i3 i3sp0lni serdce vopi1ti tebЁ pёsnь dost0йnagw hvalenіz.

Ўtэšenіe velіe njbrэt0hъ duši2 moeй vъ bэdahъ i3 napastehъ pribэgati kъ tebЁ, bGorodi1telьnicэ, i3 ѓzъ kъ cэlьbon0snэй tvoeй їkHnэ so slezami vopію2: ne prezri, bcde, slezъ i3 vozdыhanіz moegw2 i3 vozvedi2 t pečaleй vъ radostь, ćkw i3 ґfHnъ radostnw likovstvyetъ, i3myщe čctnhй džbrazъ tv0й troeryčnagw kvlenіz.

VLčce, mjra sp7senіe, vёrnыhъ nadežda, pokr0vъ i3 zastuplenіe, vseuserdnw pripadaz kъ tebЁ, vopіemъ: pokaži2 na nasъ, pogibaющihъ, si1lu i3 blgodatь cэlьbon0snыz s™hz їkHnы tvoeS, i3zbavi nasъ vsёhъ napasteй, da ne prestanemъ veličati tebE, zastypnicu vъ pečalehъ vёrnuю.

Q vsenepor0čnaz dv7o! Bžctvennoe prorečenіe ќstъ tvoi1hъ i3sp0lnisz, є4že nj roždenіi prpdbnagw mіhai1la maleinA prežde predreklA є3si2, raduetsz vsS zemlS nj bžctvennэй si1lэ tvoeй, veseli1tsz glasъ prazdnuющihъ neprestannw, zrsщe tvoegw2 licA dobr0tu neizrečennuю, veselw vospэvaющe: raduйsz, dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй voev0dэ:

Dnesь veseloe nastA nhnэ tvoE toržestvo2 bGomati prečctaz, vsi2 vёrnіi i3sp0lnišasz radosti i3 veselіz, ćkw spod0blьšesz i3zrsdnw vospёti predi1vnoe kvlenіe čctnagw džbraza tvoegw2 i3 r0ždšagosz i3z8 tebE mLnca, i4stinna že bGa, є3g0že dvэmA rukama njb8emleši, i3 tretіeю t napasteй i3 bёdъ nasъ i3zыmaeši i3 i3zbavlseši t vsёhъ ѕHlъ i3 njbstosnій.

Jkosъ: ЃgGlwvъ tvorcA, i4stinnagw svёta hrtA, neizrečennw i3z8 tebE, bGomati, vozsіsvšagw, na їkHnэ čudesnэ kvi2 i3 triči1slennыmъ svoi1mъ i3z8obraženіemъ prečctыhъ rykъ tvoi1hъ vs‰ koncы2 zemli2 ўdivi2, tёmže blgodarstvennw derzaemъ vopi1ti tebЁ si1ce: raduйsz, po člvёčestvu dvэmA rukama sn7a i3 bGa njb8emlющaz: raduйsz, po bžctvY tretіeю ruk0ю t napasteй i3 bёdъ nasъ i3zbavlsющaz: raduйsz, stražduщыmъ vъ pečalehъ pomogaющaz: raduйsz, bwlёzni vsk0rэ i3scэlsющaz: raduйsz, ćkw tob0ю zaщiщaemsz t vragHvъ si1lьnыhъ, pomыšlsющihъ na nы2 ѕl†z: raduйsz, sohransющaz t vsёhъ ѕHlъ i3 njbstosnій.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE, ќmnuю, bcde, peщь, razsmotrsemъ, vёrnіi, ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2, vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Q m™i bGa vhšnzgw, pri1zri na molenіe vёroю kъ tebЁ pribэgaющihъ: vrazi2 na mS njpolči1šasz, i3z8wstri1ša mečь sv0й, ўzzvi1ti mS hotsщe. Th že, ćkw zaщi1tnica naša, tыmi2 ponošenіz člvёčєskіz i3 napr†snыz klevєtы2, na tebE nadёюsz, th bo moS krёpostь i3 zaщiщenіe.

Nenavi1dzщіi mS, tvorsщe njbi1dы, nizpuskaюtъ strёlы lukavstvіz, hotsщe mS ѕэlw2 ўzzvi1ti, ѓzъ že, prečctaz vLčce, vziraz na їkHnu tvoegw2 troeryčnagw kvlenіz, ю4že darovA namъ ćkw straža na vragi2, prinošY tebЁ molenіe: zaщiti2, vsepёtaz, ruk0ю tvoeю menE, pogibaющago.

VLčce bcde, sokruši2 ѕlы6z vragHvъ na mS pHmыslы i3 klevєtы2 ўstavi, i3zbavlsющi nepovi6nnыz t sk0rbi, i4mamы bo, prečctaz dv7o, tvoю2 їkHnu, blgodati preisp0lnennuю, vragHvъ ўstrašaющuю i3 vёrnw pribэgaющihъ kъ tebЁ ўveselsющuю.

Q dv7o prečctaz! Smiri2 serdcA ѕlhhъ člvBkъ, njbi1dzщihъ i3 nenavi1dzщihъ mS, i3 vraždebnw klznyщihъ zagradi2 ўstA, da posramstsz vrazi2 i3 ќzrztъ tvoю2 soproti1vъ borю1щuю si1lu, sE mlctivnw tы2 nasъ posэщaeši i3 zal0gъ blgodati їkHnu tvoю2 ćkw straža na vragi2 darueši.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blagočestіz či1stэe zlata bleщahusz, glg0lющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўslhši molenіe moE, vLčce vsepёtaz, njblegči bremz bёdъ moi1hъ i3 napasteй, ćkw da vozmogY vozdati tebЁ nbёtы, ±že vъ pečali glg0laša ўstA mo‰, slavlю bo toli1kw čudesnoe kvlenіe їkHnы tvoeS, vozvedi1 mz ruk0ю tvoeю i3z8 glubinы2 bёdъ vъ radostь, vospэvaющa i3 prevoznossщa tS vo vёki.

Q preblgoslovennaz dv7o! E#gdA prispЁ denь svёtlagw toržestvA kvlenіz prečydnagw džbraza tvoegw2, togdA ґfHnskaz gorA krasitsz, ćkw prіemletъ mnogobogatnый darъ vo njgradu svoю2 zari2 bžctvennыz. Q dv7o, njzari2 serdcA n†ša svёtomъ bžctvA, є3g0že vъ rukahъ tvoi1hъ na їkHnэ proslavlseši, poю1щihъ i3 prevoznossщihъ tS vo vёki.

Ќžasomъ njb8sti bhša i3 nedoumэvaša nj semъ, kakw tri2 ruki2 na їkHnэ namъ kvi2, no t0kmw radostnw vopіemъ: q vLčce dv7o, є3di1noй tebЁ sіE dost0йno є4stь dvэmA rukama sn7a i3 gDa deržati, ґ tretіeю vBrnыz t bёdъ i3zbavlsti, poю1щihъ i3 prevoznossщihъ tS vo vs‰ vёki.

Poю1tъ tS vsi2 zemnor0dnіi i3 slavosl0vztъ si6lы nbcnыz, ćkw m™rь hrtA bGa našegw, th bo, sэdsщi na čctnёmъ prt0lэ bli1z8 pres™hz trbcы, vo džbrazъ є3S i3 tri2 ruki2 na їkHnэ kvi2, moli2 ю5 nj nasъ, prečctaz, i3zbavitisz namъ mykъ, da vozraduюtsz vsi2, poю1щіi i3 prevoznossщіi tS vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: DŽbrazъ čctagw ržctvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpali1maz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti, m0limsz, peщь, da tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Bezmёrnw nasladi1hsz щedr0tъ i3 blgodэsnій tvoi1hъ ѓzъ, dv7o prečctaz, i3 vospэvaю tS blgodarstvennыmi pёsnьmi pred8 їkHnoю tvoeю, na neйže zri1tsz čydo čudesє1mъ: tretіz prečctaz rukA tvoS, na p0moщь i3 zaщiщenіe tS prizыvaющыmъ.

Vъ pёsnehъ blgodarnыhъ ne prestanu veličati tS, vseprečctaz dv7o bcde, ćkw neisčє1tnыz щedrHtы nizposlala є3si2, propovёdueši vsBmъ čudesA cэlьbonHsnыz tvoeS їkHnы, ćkw podaeši vъ bolёznehъ i3scэlenіe, vъ napastehъ i3zbavlenіe, th bo є3si2 pokr0vъ vsBmъ pribэgaющыmъ.

Ўdivi1la є3si2 vsёhъ voi1stinnu, prenepor0čnaz dv7o, zastuplenіemъ i3 pokr0vomъ tvoi1mъ, vrazi2 moi2 tstupi1ša t menE, vmёsto pečali radostь mi2 darovA, i3 ѓzъ radostnw vopію2, ćkw cэlьbon0snaz tvoS їkHna di6vnaz čudesA pokazA, da vsi2 vёduщe, ćkw tы2 є3si2 zastypnica vsBmъ pribэgaющыmъ.

Vi1ždь, vLčce bcde, nemoženіe moE, nedoumэvaю bo vospёti mlcrdіe tvoE na mnЁ, podaždь njbnovlenіe serdcu moemY dost0йnw vospёti tebЁ pёsnь, toli1kw čydnomu na їkHnэ prečctыhъ trehъ rykъ tvoi1hъ i3z8obraženію, th bo є3si2 nel0žnaz zastypnica hrtіanъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

GorA ґfHnskaz vopіetъ: grzdi1te, lю1dіe, kъ neistoщi1momu i3st0čniku cэlьbon0snэй їkHnэ vLčcы našez bcdы prіsti щedr0tъ mn0žestvo, vsi1 bo pribэgaющіi polučaюtъ neisčetnw darы cэlє1bnыz i3 vopію1tъ: voi1stinnu tы2 є3si2, dv7o blgoslovennaz, vsBmъ krёpostь, deržava i3 zastuplenіe.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na hvali1tehъ stіhi6rы samoglasnы, glasъ є7:

TebЁ vospoi1mъ svёtlw dv7dovskuю pёsnь, ćkw cRi1cэ i3 bcdэ, licY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi, i3 ґfHnskaz gorA radostію i3spolnsetsz, ćkw vъ pastvэ tvoeй sohransetsz, prpdbnomu mіhai1lu maleinY blgodatь tkrhla є3si2, segw2 radi i3 mы2, lюb0vію sozыvaemi vi1dэti s™yю i3 prečydnuю tvoю2, bcde, їkHnu, vъ neйže bGonačalіe vъ trbcэ kvlseši i3z8obraženіemъ prečctыhъ rykъ tvoi1hъ, tёmže kъ tebЁ vopіemъ: vLčce, moli2 hrtA bGa našego sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

TebЁ pripadaemъ, gpcžE, i3 m0limsz, zrsщe prčctnyю їkHnu tvoю2, sію1 bo i3 ґfHnъ likovstvyetъ, i3mёz vo njgradэ svoeй zal0gъ blgodati b9іz, da vsi2 pritekaющіi prіemlюtъ newskydnw blgopotrebnagw prošenіz svoegw2 i3spolnenіe, prіimi2, vLčce vsepёtaz, vёrnыhъ tvoi1hъ r†bъ mwlьbы2, čestvyющihъ prazdnikъ kvlenіz tvoegw2, th bo namъ na їkHnэ svoeй tri2 ruki2 kvi1la є3si2, vъ slavu bGa našegw, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

TebЁ pripadaz, m0limsz, q dv7o čctaz bcde, m™i bGa našegw, vi1dzщe їkHnu s™yю tvoю2, sіsющuю pače s0lnečnыhъ l{čъ, podaeši bo mlcti prossщыmъ, skorbsщыmъ skHrbi njblegčaeši, nemwщnhmъ zdravіe darueši, ćkw poluči2 i3scэlenіe desnhz svoeS ruki2 s™hй їwannъ damaski1nъ, є4йže i3 mы2 nhnэ so ўmilenіemъ predstosщe, m0limsz, i3 lюbeznw njblobыzavъ, glag0lemъ: sp7si2 nasъ, gpcžE, t glada, ngnS, mečA i3 vsёhъ bёdъ, počitaющihъ vёrnw tvoE kvlenіe, i3 podaždь p0moщь sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Dnesь, sob0ri vёrnыhъ, sošedšesz, vospleщi1te rukami veselіz, d¦0vnэ toržestvyющe denь preslavnagw kvlenіz cэlьbon0snыz їkHnы prisnodv7ы čctыz bcdы, є4йže mы2 predstoi1mъ i3 є3dinoglasnw vozopіi1mъ: raduйsz, preblgoslovennaz, ćkw i3z8obraženіemъ na їkHnэ prečctыhъ rykъ tvoi1hъ vъ trbcэ bGa slaviši: raduйsz, ćkw є3di1nu si1lu i3 blgodatь vъ ni1hъ i3mёeši: raduйsz, ćkw dvэmA rukama sn7a i3 gDa deržiši, tretіeю že t vsёhъ napasteй i3 bёdъ nasъ i3zbavlseši: raduйsz, zastypnice naša vsenadežnaz ko hrtY bGu našemu, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slavosl0vіe i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nnы t kanHna, pBsni G-z i3 ѕ7-z, na }.

Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы:

Veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz dyhъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ.

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo tnhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di.

Ґp0stolъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

E#đlіe t luki2, začalo n7d.

Pričastenъ: Čašu sp7senіz prіimY:

Moli1tva.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde, velіe čydo s™0mu їwannu damaski1nu kvi1všaz, ćkw vёru i4stinnuю, nadeždu nesumnёnnuю pokazavšemu! Ўslhši nasъ, grёšnыhъ, pred8 čudotv0rnoю tvoeю їkHnoю ўserdnw molsщihsz i3 prossщihъ tvoeS p0moщi: ne tri1ni molenіz segw2 mn0gihъ radi pregrэšenій našihъ, no ćkw m™i mlcrdіz i3 щedr0tъ, i3zbavi nasъ t bolёzneй, skorbeй i3 pečaleй, prosti2 sodBznnыz nami grэhi2, i3sp0lni radosti i3 veselіz vsёhъ, čtyщihъ s™yю їkHnu tvoю2, da radostnw vospoemъ i3 lюb0vію proslavimъ i4mz tvoE, ćkw tы2 є3si2 t vsёhъ rodHvъ i3zbrannaz i3 blgoslovennaz vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

I$na moli1tva.

Q pres™az i3 preblgoslovennaz dv7o bcde mRje! Pripadaemъ i3 poklansemsz ti2 pred8 s™0ю troeryčnoю їkHnoю tvoeю, vospominaz preslavnoe čydo tvoE, i3scэlenіemъ ўsэčennыz desni1cы pravednagw їwanna damaski1na t їkHnы seS kvlennoe, є3g0že znamenіe donhnэ vi1dimo є4stь na neй, vo džbrazэ tretіz ruki2, kъ i3z8obraženію tvoemY priložennыz. M0limsz ti2 i3 pr0simъ tS, vseblgyю i3 vseщedruю r0da našegw zastypnicu: ўslhši nasъ, molsщihъ ti sz, i3 ćkože blžennago їwanna, vъ sk0rbi i3 bolёzni kъ tebЁ vozopi1všago, ўslhšala є3si2, takw i3 nasъ ne prezri, skorbsщihъ i3 bolёznuющihъ ranami strasteй mnogorazli1čnыhъ i3 kъ tebЁ t duši2 sokrušennыz i3 smirennыz ўserdnw pribэgaющihъ. Tы2 zri1ši, gpcžE vsemlctivaz, nemwщi našz, njѕloblenіe naše, nyždu, potrebu našu vъ tvoeй p0moщi i3 zastuplenіi, ćkw tvsю1du vragami njkruženi є3smы2, i3 nёstь pomogaющagw, nižE zastupaющagw, ѓщe ne tы2 ўmiloserdišisz nj nasъ, vLčce. E$й, m0limъ ti sz, vonmi2 glasu bolёznennomu našemu i3 pomozi2 namъ s™ootečeskuю pravoslavnuю vёru do koncA dneй našihъ nepor0čnw sohrani1ti, vo vsёhъ zapovэdehъ gDnihъ neukl0nnw hodi1ti, pokasnіe i4stinnoe nj grэsёhъ našihъ vsegdA bGu prinosi1ti i3 spod0bitisz mi1rnыz hrtіanskіz konči1nы i3 d0bragw tvёta na strašnemъ sudЁ sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, є3g0že ўmoli2 za nasъ materneю mltvoю tvoeю, da ne njsyditъ nasъ po bezzak0nієmъ našыmъ, no da pomi1luetъ nasъ po veli1cэй i3 neizrečennэй mlcti svoeй. Q vseblgaz! Ўslhši nasъ i3 ne liši2 nasъ p0moщi tvoeS deržavnыz, da tob0ю sp7senіe poluči1vše, vospoemъ i3 proslavimъ tS na zemli2 živhhъ i3 r0ždšagosz t tebє2 i3skupi1telz našego gDa ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ slava i3 deržava, čestь i3 poklonenіe, kypnw so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vsegdA, nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

KanHnъ molebnый ko pres™ёй vLčcэ bcdэ, radi їkHnы є3S i3menyemыz troeryčica.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь svёtlw krasyetsz carstvuющій gradъ moskvA, i3mёющi vъ sebЁ, q vsemlctivэйšaz, vseS tvari čctnёйšaz, zastypnice naša dv7o bcde, čctnhй džbrazъ tv0й, i4mže podsHlnečnыz koncы2 zemli2 ўdivlseši i3 mi1rъ mjrovi darueši, vo džbrazъ bo s™hz trbcы kvlseši trіE rucЁ: dvэmA ќbw sn7a svoego2, hrtA bGa našego, n0siši, tretіeю t napasteй i3 bёdъ vёrnw kъ tebЁ pribэgaющihъ i3zbavlseši, t potoplenіz i3zыmaeši, i3 vsBmъ polє1znaz darueši, i3 prpdbnomu mіhai1lu male0nskuю g0ru pokazA, i3 vsёhъ vsegdA mi1lueši, čctn0ю ri1zoю svoeю pokrыvaeši ži1telьstvo sіE i3 vs‰ gradы i3 stranы2 n†ša, da zovemъ ti2: raduйsz, njbradovannaz.

KanHnъ, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Pripёvъ ns0bый: Pres™az gpcžE bcde, ўslhši mltvu r†bъ svoi1hъ, molsщihsz tebЁ.

Ўmiloserdisz nj mnЁ, grёšnэmъ, pogibaющemъ, pres™az bcde, i3 vъ mёsto pečali daruй mi2 radostь, raduйsz, vospэvati, vses™az vLčce.

Ўtiši2 duši2 moeS svirёpstvo, poneže mnHgіz skHrbi i3 pєčali napad0ša, i3 t si1hъ, vLčce, sp7si1 mz, grёšnago, da ne pogi1bnu, ѕlЁ stražduщi.

Tы2 moS krёpostь, i3 ўtverždenіe, i3 t vragHvъ zaщiщenіe. Segw2 radi ne boю1sz vražіz preщenіz, no pri1snw poю1 tz i3 slavlю, vseslavnaz.

Nap†sti, i3 bёdы, i3 skHrbi mnHgіz prіid0ša namъ i3 njtzgoti1ša, i3zbavi, bGorodi1telьnice, i3 t si1hъ njbderžaщihъ mS ѕHlъ i3 veselіz i3sp0lni.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebE sovokyplьšыz, d¦0vnw ўtverdi2: vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Tы2 є3si2 teplaz predstatelьnica i3 miloserdaz zastypnica, i3zbavi mS, vsepёtaz, t našedšihъ na mS napasteй, th bo є3si2, vLčce, padšihъ i3zbavlenіe.

I#zbavi mS, prečctaz, t si1hъ napasteй, i3 bёdъ, i3 preщenіz dіavolьskagw, i3 ўnhnіz, i3 vs‰ str†sti tženi2 t menє2, prečctaz, da pri1snw slavlю tS.

SE kъ tebЁ, prečctaz, pritekaю, ne prezri moeS bolёzni i3 vozdыhanіz, no pri1zri na mS vъ sk0rbi syщago, i3 sію2 moю2 pečalь na radostь preloži2, bGonevёstnaz.

Vi1ždь, vLčce, bэdY moю2 i3 sk0rbь, ćkw lukavый vragъ pogloti1ti mS h0щetъ, prečctaz bcde, proženi2 togw2 ѕlohi1troe kovarstvo, da i3zbavlюsz i3 slavlю tS.

Katavasіa: Sp7si2 t bёdъ rabы6 tvo‰, bcde, ćkw vsi2 po bz7э kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu.

Sэdalenъ, glasъ v7:

Molenіe teploe i3 stэnA newbori1maz, mlcti i3st0čniče, mjrovi pribёžiщe, prilёžnw vopіemъ ti2: bcde vLčce, predvari2 i3 t bёdъ i3zbavi nasъ, є3di1na vsk0rэ predstatelьstvuющaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ, na prt0lэ b9estvA, džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ preb9estvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava hrtE, si1lэ tvoeй.

Tы2 є3si2, prečctaz vLčce, nadežda i3 ўtverždenіe moE, i3 t lю1tыhъ mi2 bёdъ svoboždenіe, i3 vъ pečali ўtэšenіe, duši2 moeй prosvэщenіe i3 vo ўpovanіi moemъ nepobэdi1maz pom0щnica.

Tы2 vo vsёhъ pečalehъ bydi mi2 sladkoe ўtэšenіe, i3 vъ bэdahъ sk0raz pom0щnica, i3 vъ mltvahъ predstatelьnica, th bo є3si2 m™i b9іz, stzžavšaz t vsskihъ bёdъ i3zbavlenіe.

Prekloni1sz kъ molьbamъ rabA svoegw2, vLčce, i3 ne zakosni2 i3zbaviti mS t si1hъ vsёhъ skorbeй, ю4že njderžatъ mS, vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ tženi2 t menE, da ne ѕlЁ pogi1bnu, njkasnnый.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Nryžіz supostata i3 t naprasnagw njskorblenіz i3zbavi mS, njsuždennago, ćkw tы2 є3si2 vsenepor0čnaz m™i, i4že bydetъ sudi1ti komyždo po dэlHmъ.

Tы2 vъ napastehъ i3 sk0rbehъ mi1lostivnw zaщiщaeši, i4že pod8 kr0vъ tv0й pribэgaemъ, prіimi2 vses™az, sіE molenіe t ўnhnіz serdca moegw2, da ѕlЁ vo tčaznіi ne pogi1bnu.

Mlctivnыmъ i3 kr0tkimъ džkomъ, bGorodi1telьnice, vozzri2 na mS, nedost0йnago, miloserdіemъ svoi1mъ pri1zri na mS, i3 njbstosnіz, i3 bэdы2, i3 napasti svobodi2 prizыvaющa tS, vses™az.

Pervozdannый ґdamъ i3 є4va tob0ю, prečctaz, i3zbavlьšesz t ѕlhhъ, sъ ni1miže i3 ѓzъ pripadaю ti2 i3 molю2: mlctію svoeю trэši2 mo‰ bolBznennыz slezы i3 daždь mi2 poleznoe ўtэšenіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Vnuši2 pečalьnый v0plь rabA tvoegw2, trebuющagw p0moщi tvoeS, bGomati, tы2 є3si2 ўpovanіe moE, potщi1sz pečalь moю2 na radostь preloži1ti.

I#zbavi mS t lьsti2 vražіz, t ljzhka lьsti1va i3 t člvёka nepravednagw i3zbavi mS bez8 pakosti, vs‰ bo m0žeši, ćkw m™i ziždi1telz syщi.

Vёmъ tS, bGoblagodatnaz, mnogotrydnыhъ cэlebnicu, i3 ѓzъ nemoщnhmъ dyhomъ i3 ўstы2 zovY: t napasti seS i3 pečali svobodi2 i3 sp7si1 mz, vLčce, pribэgaющago.

I#zbavi mS t lesti seS i3 bэdы2, bGonevёsto, tS ўstr0i bGъ hodataicu na sp7senіe i3 zastuplenіe naše, segw2 radi i3 mnЁ, nedost0йnomu, i3shodataйstvuй t vseS pečali svoboždenіe.

Kondakъ, glasъ }:

Vzbrannoй voev0dэ pobэdi1tєlьnaz, ćkw i3zbavlьšesz t ѕlhhъ, blgodarstvєnnaz vospisyemъ ti2, rabi2 tvoi2, bcde: no ćkw i3myщaz deržavu nepobэdi1muю, t vsskihъ nasъ bёdъ svobodi2, da zovemъ ti2: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Jkosъ: ЃgGlъ predstatelь sъ nb7sE p0slanъ bhstь reщi2 bcdэ: raduйsz, i3 so bezpl0tnыmъ glasomъ voploщaema tS zrS, gDi, ўžasašesz i3 stosщe, zovhй kъ neй takwvaz: raduйsz, є4юže radostь vozsіsetъ: raduйsz, є4юže klstva i3sčeznetъ. Raduйsz, padšagw ґdama vozzvanіe: raduйsz, slezъ є4vinыhъ i3zbavlenіe. Raduйsz, vыsoto2 neudobovoshodi1maz člvёčeskimi pHmыslы: raduйsz, glubino2 neudobozri1maz i3 ѓgGlьskima nči1ma. Raduйsz, ćkw є3si2 cRevo sэdaliщe: raduйsz, ćkw n0siši nossщago vs‰. Raduйsz, ѕvэzdo2, kvlsющaz s0lnce: raduйsz, ўtr0bo bžctvennagw voploщenіz. Raduйsz, є4юže njbnovlsetsz tvarь: raduйsz, є4юže poklonsemsz tvorcY. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Tы2 є3si2, prečctaz dv7o, pokrovi1telьnica moS i3 neprestannoe ўpovanіe duši2 moeй, q vLčce, prіimi1 mz, njderži1ma lю1toю bэd0ю, i3 ўtёši moю2 pečalь.

Tы2 є3si2 krёpostь moS, prečctaz vLčce, i3 našedšihъ na mS si1hъ skorbeй ўtэšenіe. Segw2 radi i3 ѓzъ, nedost0йnый rabъ tv0й, vsenadežnw vopію1 ti: pomi1luй mS, padšago.

I#scэli2 duši2 moeS ćzvы, vLčce, i3 zastupi1 mz, rabA tvoego2, i3 i3zbavi mS t vsskagw njbavanіz nepravednagw i3 t soproti1vnagw navёta i3 razvraщenіz i3zmi1 mz, vseblgoslovennaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti1vыz vъ peщi2 roždestvo2 bGor0dičo sp7slo2 є4stь: togdA ќbw nbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю. Vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Sokruši2 sovёtы nepravєdnыz, ±že na mS i3zoщrє1nы sytь, ѓzъ bo i3nhz p0moщi ne i4mamъ, razvэ tebE, čctaz, kъ tebЁ pribэgaю, ne popusti1 mi: vs‰ bo tebЁ vozmHžna sytь.

Dyšu moю2 sohrani2 kr0vomъ krilY tvoeю, preblgoslovennaz bcde, t razli1čnыhъ naležaщihъ bёdъ i3 skorbeй i3zbavi mS, da ne poraduetsz vragъ m0й nj moeй nemoщi, no da slavitsz b9іz m™rь vo vёki.

Ѓzъ u5bo p0moщi člvёčeskіz i3skati ne pribэg0hъ, no kъ tebЁ, prenepor0čnaz: tы2 є3si2 vsenadežnaz hrani1telьnica hrtіanwmъ.

Tы2 є3si2, bcde, prosvэщenіe i3 i3zbavlenіe, tы2 є3si2 pob0rnica moS preradovannaz. Tы2 є3si2 nadežda neruši1maz, stэnA i3 slava hvali1maz, prenepor0čnaz dv7o. TebЁ vseuserdnw poklonsюsz i3 vopію2: sp7si1 mz t pečali seS i3 napasti.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ, raduйsz vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

I$zsše, ćkw skudelь, krёpostь moS, i3 ko ѓdu priloži1hsz dušepagubnыhъ ѕHlъ. Predvari1 mz, m™i b9іz, zastuplenіemъ svoi1mъ, i3shi1ti mS t njderžaщihъ skorbeй ruk0ю mlcti tvoeS.

Sёti lukavыhъ i3 ѕločesti1vыhъ sokruši2, čctaz bGorodi1telьnice, i3shi1ti mS nevreždena, tv0й bo є4smь rabъ: q, raduйsz njbradovannaz.

Vsenepor0čnaz ntrokovi1ce, vsBmъ vBrnыmъ hrtіanwmъ p0moщь, bydi i3 mnЁ newskydnaz pom0щnica kъ sn7u svoemY i3 bGu, slavimomu vъ trbcэ, i3 svobodi1 mz t seS našedšіz sk0rbi.

Tы2 є3si2 krёpostь moS, prečctaz, i3 pribёžiщe, i3 stэnA newbori1maz, tы2 є3si2 kъ bGu mltvennica, vsskihъ mS napasteй i3 bёdъ svobodi2, є3di1na blgoslovennaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.