NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Cvetni triod

Cvetni triod

Tdanіe prazdnika pashi

Vo vt0rnikъ večera tdanіe prazdnika pashi.

Po f7-mъ časЁ tvori1tъ sщ7ennikъ načalo sъ kadi1lomъ i3 so svэщeю, crkimъ dveremъ tverzєnnыmъ, i3 poetъ:

Hrt0sъ voskRse: so stіhi2.

I# po stіsёhъ pal0mъ:

Blgcvi2 dušE moS gDa:

I# є3ktenіA. Taže kafjsma nbhčnaz.

Na GDi vozzvahъ: poemъ stіhi6rы samoglasnы, slэpagw, na ѕ7. Glasъ v7:

Slэphй rodi1vыйsz, vъ svoemъ p0mыslэ glag0laše: є3dA ѓzъ grBhъ radi rodi1telьnыhъ rodi1hsz bez8 džčію; є3dA ѓzъ za nevёrіe kzhkwvъ rodi1hsz vo njbličenіe; ne domыšlsюsz voprošati: kogdA n0щь, kogdA denь; ne terpi1ta mi2 n0zэ kamennagw pretыkanіz, ne vi1dэhъ slnca sіsющa, nižE vo džbrazэ menE sozdavšagw. No molю1 ti sz hrtE b9e, pri1zri na mS, i3 pomi1luй mS.

MimohodS ї}sъ t s™i1liщa, njbrёte čelovёka slёpa t roždenіz, i3 ўmiloserdivsz položi2 brenіe na džčію є3gw2, i3 rečE kъ nemY: i3di2 ўmhйsz vъ sіlwamэ: i3 ўmhvsz prozrЁ, slavu vozsыlaz bGu. Sosёdi že є3gw2 glag0lahu є3mY: kto2 tvoi2 zBnicы tverze, i4hže nikt0že zrsщihъ i3scэli1ti vozm0že; džnъ že vozopi1vъ, rečE: čelovёkъ ї}sъ glag0lemый, džnъ mi2 rečE: ўmhйsz vъ sіlwamэ, i3 prozrёhъ. T0й є4stь voi1stinnu, є3g0že rečE mwmseй vъ zak0nэ, hrtA messjю: t0й є4stь sp7sъ dušamъ našыmъ.

Glasъ d7:

VsE žitіE slэphй n0щь pomыšlsz, vozopi2 tebЁ: gDi, tverzi mi2 zBnicы, sn7e dv7dovъ sp7se našъ, da so vsёmi i3 ѓzъ vospoю2 tvoю2 si1lu.

Glasъ є7:

GDi, mimohodS putemъ, njbrёlъ є3si2 čelovёka slёpa t roždenіz, i3 ўdivleni bhvše ўčenicы2, voprošahu tS glag0lющe: ўči1telю, kto2 sogrэši2, seй li, i3li2 rodi1teli є3gw2, da slёpъ rodi1sz; th že sp7se m0й, vozopi1lъ є3si2 kъ ni1mъ: ni seй sogrэši2, ni rodi1teli є3gw2, no da kvstsz dэlA b9іz na nemъ. MnЁ podobaetъ dёlati dэlA poslavšagw mS, ±že nikt0že m0žetъ dёlati. I# sі‰ rekъ, plю1nuvъ d0lu, brenіe sotv0rь, pomazalъ є3si2 džči є3gw2, rekъ kъ nemY: i3di2 ўmhйsz vъ sіlwamstэй kupёli. DŽnъ že ўmhvsz zdravъ bhstь, i3 vopіsše kъ tebЁ: vёruю gDi, i3 pokloni1sz tebЁ. Tёmže vopіemъ i3 mы2: pomi1luй nasъ.

Glasъ }:

Pravdы s0lnce mhslennoe hrtE b9e, i3z8 ўtr0bы svёta lišennago, tvoi1mъ preči1stыmъ prikosnovenіemъ prosvэti1všee nboю1du, i3 naši džči dušє1vnыz njzari1všee, shnы dnE pokaži2, da vёroю vopіemъ ti2: mn0goe tvoE i3 neizrečennoe, є4že na nasъ blagoutr0bіe, čelovэkolю1bče slava tebЁ.

Za miloserdіe mi1losti voploti1vыйsz hrtE b9e, svёta lišennago t ўtr0bы, miloserdіemъ neizrečennыhъ щedr0tъ sіsnіz b9estvennagw spod0bilъ є3si2 segw2 zёnicamъ perstію sozdatelьnыmi perstы tvoi1mi prikosnyvыйsz: samъ i3 nhnэ svэtodatelю, i3 našz njzari2 dušє1vnaz č{vstva, ćkw є3di1nъ nezavistnodatelь.

Slava i3 nhnэ, glasъ }:

Kto2 vozglag0letъ si6lы tvoS hrtE; i3li2 kto2 i3zočtetъ čudesъ tvoi1hъ mn0žєstva; sugybъ bo ćkw vi1dэnъ bhlъ є3si2 na zemli2 za blgostь, sugybы i3 cэlьbы6 nedyguющыmъ podavalъ є3si2. Ne t0čію bo tэlє1snыz džči tverzlъ є3si2, i4že t ўtr0bы slэp0mu, no i3 dušє1vnыz. Tёmže bGa tS i3spovёdaše tasщagosz, i3 vsBmъ podaю1щa velію mi1lostь.

Prokjmenъ dnE.

Na stіh0vnэ stіhi1ra, glasъ є7:

TebE voploщennago sp7sa hrtA, i3 nb7sъ ne razluči1všasz, vo glasэhъ pёnій veličaemъ: ćkw krtъ i3 smertь prіslъ є3si2 za r0dъ našъ, ćkw člvэkolю1becъ gDь, i3sprovergій ѓdova vratA, tridnevnw voskreslъ є3si2, sp7saz dyšы našz.

Taže: Da voskresnetъ bGъ, i3 rastočatsz vrazi2 є3gw2.

I# poemъ stіhi6rы pashi sъ pripёvы i4hъ.

Pasha sщ7ennaz namъ dnesь pokazasz: i3 prHčaz.

Slava, i3 nhnэ:

Voskrnіz denь, i3 prosvэti1msz toržestv0mъ, i3 drygъ dryga njb8i1memъ. Rcemъ bratіe, i3 nenavi1dzщыmъ nasъ, prosti1mъ vs‰ voskrnіemъ, i3 takw vozopіi1mъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ, smertію smertь popravъ, i3 syщыmъ vo grobёhъ živ0tъ darovavъ.

I# pot0mъ: Hrt0sъ voskrese: sъ pёnіemъ, є3di1noždы.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Troparь voskrnъ, glasъ є7:

Sobeznačalьnoe sl0vo nc7Y i3 d¦ovi, t dv7ы r0ždšeesz na spasenіe naše, vospoi1mъ vёrnіi i3 pokloni1msz, ćkw blgovoli2 pl0tію vzhti na krtъ, i3 smertь preterpёti, i3 voskresi1ti ўmeršыz slavnыmъ voskresenіemъ svoi1mъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2.

I# є3ktenіA: Pomi1luй nasъ b9e:

I# nbhčnый tpystъ glag0letъ їereй bez8 krtA:

Voskreshй i3z8 mertvыhъ:

I# s™ago dnE pominaetъ. I# mnogolёtnы.

(Zri2) Na povečerіi po Dost0йno: i3 po tris™0mъ, kondakъ slэpagw: Slava, i3 nhnэ: pashi:

Ѓщe i3 vo gr0bъ:

(Zri2) Polynoщnicu že poemъ po nbhčaю sъ kafjsmoю. Po №-mъ tris™0mъ, vmёstw: SE ženi1hъ grzdetъ: glag0lemъ troparь voskresenъ:

Sobeznačalьnoe sl0vo nc7Y i3 d¦ovi, t dv7ы r0ždšeesz na spasenіe naše, vospoi1mъ vёrnіi i3 pokloni1msz, ćkw blgovoli2 pl0tію vzhti na krtъ, i3 smertь preterpёti, i3 voskresi1ti ўmeršыz slavnыmъ voskresenіemъ svoi1mъ.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ є3gw2.

Po v7-mъ tris™0mъ, vmёstw: Pomzni2 gDi ćkw blgъ: glag0lemъ kondakъ pashi:

Ѓщe i3 vo gr0bъ:

Posemъ, GDi pomi1luй, v7i.

I# tpystъ. Moli1tvы že: Pomzni2 gDi, vъ nadeždi: ne glag0lemъ.

Vъ sredu ѕ7-z sedmi1cы po pascэ, na ќtreni, načalo tvori1tъ sщ7ennikъ:

Slava s™ёй, i3 є3dinosyщnэй:

Po nbhčaю, sъ kadi1lomъ, i3 so stіhi2, ćkw i3z8wbrazi1sz večera. I# po stіsёhъ glag0letъ nastostelь, i3li2 čtecъ:

Slava vъ vhšnihъ bGu:

I# šestopalmіe po nbhčaю: Na BGъ gDь: troparь voskrnъ, glasъ є7:

Sobeznačalьnoe sl0vo nc7Y i3 d¦ovi, t dv7ы r0ždšeesz na spasenіe naše, vospoi1mъ vёrnіi i3 pokloni1msz, ćkw blgovoli2 pl0tію vzhti na krtъ, i3 smertь preterpёti, i3 voskresi1ti ўmeršыz slavnыmъ voskresenіemъ svoi1mъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2.

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ voskresenъ, glasъ є7:

GDi, posredё tz njsuždennыhъ prigvozdi1ša bezzak0nnіi, i3 kopіemъ rebro2 tvoE probod0ša, q mi1lostive! Pogrebenіe bo prіslъ є3si2, razruši1vый ѓdova vratA, i3 voskrlъ є3si2 tridnevnw: pritek0ša žєnы2 vi1dэti tS, vozvэsti1ša ґpclwmъ vostanіe. Prevoznosi1mый sp7se є3g0že poю1tъ ѓgGli, blgoslovennый gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ:

Strannoe tvoE sp7se m0й, tainstvo, mjrovi spasenіe bhstь: voskresъ bo t gr0ba bGolёpnw, i3stlёvšihъ sovozdvi1glъ є3si2 ćkw bGъ, vsёhъ životE, gDi slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Neiskusobračnaz m™i, bGorodi1telьnice či1staz, є4vinu pečalь njbradovavšaz, vospэvaemъ vёrnіi, i3 poklansemsz tebЁ, ćkw vozvelA є3si2 nasъ t drevnіz klstvы: i3 nhnэ moli2 neprestannw, vsepёtaz pres™az, vo є4že spasti1sz namъ.

I# čtenіe їwanna.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7:

Nc7Y i3 d¦ovi sobeznačalьnый, i4že svёtomъ ćkw ri1zoю njdэvazйsz, čelovэkolю1bnw vъ naše є3stestvo2 njblečesz, i3 nedygi čelovёčєskіz tgonsz ćkw bGъ, prosvэti2 i3 zBnicы t ložesnъ m™rnihъ lišennagw svёta. Dvaždы.

Voskrnіe hrt0vo:

Pal0mъ pztьdesstый.

KanHnы tri2: pascэ so їrmosы2 na ѕ7: i3 slэpagw na d7: i3 predprazdnstvu voznesenіz, na d7.

KanHnъ predprazdnstvu voznesenіz, є3gHže kraestr0čіe, po ґlfavi1tu. Glasъ є7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: KonS i3 vsadnika:

GorЁ ko nc7Y hrt0sъ vosh0ditъ, i3 prin0sitъ pl0tь, ю4že t nasъ vosprіstъ: togo2 vospoi1mъ vъ pohvalenіi dnesь, pobёdnuю pёsnь poю1щe.

Kni6gi pisanій b9estvennыhъ, i3 pr0pwvэdi premydrыhъ bGoglagHlьnikъ, konecъ ćvэ prіsša: po vostanіi bo vLka, vosh0ditъ so slavoю vъ nbcnaz.

ZemlS taйnw likyetъ, i3 nbcnaz veselіz i3spolnsюtsz nj voznesenіi hrtA, drevle razsto‰щazsz soedini1všagw blgodatію, i3 є4vino pregraždenіe razori1všagw.

Katavasіa: Sp7si1telю bGu:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Vodruzi1vый na ničes0mže zemlю:

Svzzavъ svoeю smertію sl0ve smertь, i3z8 mertvыhъ voskreslъ є3si2 ćvэ tridnevenъ, i3 kъ nbcnыmъ sp7se vozšelъ є3si2 so slavoю, pэsnosl0vzщыmъ bezplHtnыmъ tvoE smotrenіe neizrečennoe.

Prišelъ є3si2 kъ zemnы6mъ hrtE kromЁ tёla, i3 njbleksz vъ pl0tь, krtъ preterpёlъ є3si2, i3 voskresъ i3z8 mertvыhъ, vozšelъ є3si2 so slavoю kъ načalosvёtnomu nc7Y tvoemY, ўmirotvori1vый vssčєskaz.

Poiskavъ hrtE na zemli2 zablyždšee nvčA, nezablydnыmъ sl0ve, sіE sčini1lъ є3si2: i3 voznessz kъ nb7sє1mъ, sёlъ є3si2 vo slavэ njdesnyю tvoegw2 rodi1telz. Slava mn0gomu blgoutr0bію tvoemY.

Katavasіa: Si1loю krtA tvoegw2 hrtE:

Kondakъ slэpagw, glasъ d7:

Duševnыma nči1ma njslэplenъ, kъ tebЁ hrtE prihoždY, ćkože slэphй t roždenіz, pokasnіemъ zovy ti: tы2 syщihъ vo tmЁ svёtъ presvёtlый.

Jkosъ: Struю1 mi daruй hrtE, premydrosti neizrečennыz, i3 razuma g0rnzgw, svёte syщihъ vo tmЁ, i3 prelьщaemыhъ nastavniče, da vozmogY čudesA tvo‰ povёdati nkasnnый, ±že b9estvennaz kni1ga nauči2 є3đlіa mi1ra, sjestь, slэpagw čudotvorenіe: ćkw t roždenіz slёpъ shй, džči čyvstvєnnыz prіemletъ i3 dušє1vnыz, vёroю vzыvaz: tы2 syщihъ vo tmЁ svёtъ presvёtlый.

Taže sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

Vooči1lъ є3si2 hrtE t ўtr0bы roždennago bez8 nčesъ, pokazavый їudeєmъ sp7se m0й, slavu tvoю2 neizrečennuю, i3 ćkw svёtъ vsёhъ є3si2: no zavistію tS njslэplennіi ўm0mъ navёtuющe, životA podatelz ўmertvi1ti potщahusz.

Slava, i3 nhnэ: Pod0benъ:

Rodi1lsz є3si2, ćkw tы2 sp7se m0й voshotёvый, kvi1lsz že paki є3si2, ćkw tы2 voshotёlъ є3si2, i3 postradalъ є3si2 ćkw čelovёkъ, ćkw bGъ že voskreslъ є3si2. Na nb7sA so slavoю vozšelъ є3si2, i3 vozvelъ є3si2 člvёčeskoe suщestvo2, i3 slavoю ўdobri1lъ є3si2.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: B9estvennoe tvoE razumёvъ:

Prežde grэh0mъ njsuždennoe є3stestvo2 naše vsecRю2 tvoi1mъ prіstіemъ pomi1lovasz, pэsnosl0vzщee tvoE so strahomъ vostanіe, i3 b9estvennoe voznesenіe.

Divstsz bezpl0tnыhъ či1ni, smotrsющe tS hrtE nossщa tёlo zemn0e, i3 vozšedša na džblakъ, i3 kъ nebє1snыmъ voshodsщa.

Vi1dэvše njčervlenы ri6zы tvo‰ hrtE vsecRю2, tvoi1mъ vosh0domъ ўžas0šasz ѓgGlьskіz si6lы i3 strahomъ i3 radostію pokloni1šasz.

Vospleщimъ rukama, gDь vostavъ i3z8 mertvыhъ, na nb7sA vzhde, povinyvšыmsz є3mY ѓgGlwmъ, ćkw tvorcY i3 bGu našemu.

Katavasіa: Ўslhšahъ slyhъ si1lы krtA:

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: NJdэsйsz svёtomъ:

Razrэši1vъ njsuždenіe čelovёčestva, hrt0sъ voskrese i3 kъ nbcnыmъ, dž§imъ sosэdёnіemъ početъ, i5hže vozlюbi2. Dvaždы.

Po voskresenіi radostnotvori1vый hrtE ўčeniki2 tvo‰, vozšelъ є3si2 gorЁ, kъ tvoemY rodi1telю, є3gHže ne razluči1lsz є3si2, ѓщe i3 čelovёkwmъ besёdovalъ є3si2.

Zak0nu predsBnіz, i3 propovBdanіz bGoglag0livыhъ i3sp0lnivъ, hrtE vozšelъ є3si2, džblaku tS pod8emšu sp7se, kъ nbcnыmъ.

Katavasіa: Ќtrenюющe vopіemъ ti2:

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Nei1stovstvuющeesz byreю:

Strannoe vidёnіe kvi1lsz є3si2 ѓgGlwmъ.člvёčь zrakъ nosS, vosh0domъ tvoi1mъ strašnыmъ čelovэkolю1bče: tёmže so strahomъ vospэvaemъ tS. Dvaždы.

Vsёhъ gDь so slavoю vosh0ditъ svёtlw kъ svoemY beznačalьnomu rodi1telю: vsS tvarь nhnэ prazdnuetъ likyющi.

Vsskъ ljzhkъ dnesь da vopіetъ: vъ voskliknovenіi, hrt0sъ vzhde, i3 vъ trubы2 b9estvennomъ glasэ kъ nb7sє1mъ: i5hže ne njstavi.

Katavasіa: NJbhde mS bezdna:

Kondakъ pascэ:

Ѓщe i3 vo gr0bъ:

I# jkosъ. Smnaxarь minei.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Prevoznosi1mый nc7є1vъ:

Rasterzavъ sredostёnіe vraždы2 gDi, krt0mъ i3 strastію tvoeю, džblakomъ nosi1mь vozšelъ є3si2 so slavoю kъ beznačalьnomu nc7Y.

Trepetni vzыvahu si6lы: vozmi1te vratA, prіi1de hrt0sъ tёlo zemn0e nosS, i3 b9estvennoю strastію velіara ўmertvi1vъ.

Čto2 tvo‰ ri6zы červlє1nы čelovэkolю1bče; si1lamъ b9є1stvennыmъ voprošaющыmъ: toči1lo nhnэ i3zgnet0hъ, hrt0sъ voshodS vopіsše.

Pёsnьmi tvoE raspstіe hrtE, i3 vostanіe soglasnw slavimъ, svёtlw prazdnuющe nj voznesenіi čestnёmъ tvoemъ vo vёki.

Katavasіa: Vъ peщi2 džgnennэй:

Pёsnь }.

Їrm0sъ: TebЁ vsedёtelю:

Svёtъ tS t svёta syщій, džblakъ svёtelъ pod8stъ t gorы2 masličnыz, vsBmъ zrsщыmъ b9є1stvennыmъ ўčenikHmъ tvoi1mъ, i3 tebE vospэvaющыmъ vo vsS vёki.

Rukami pal0mski vospleщimъ, voskrese hrt0sъ bGъ našъ, i3 vzhde, tonyduže sni1de kъ namъ čelovэkolю1bnw, ўmirotvori1vый drevle razsto‰щazsz.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, gDa.

PoS dv7dъ vopіetъ: hrt0sъ vzhde na heruvjmэhъ svoi1hъ, i3 vozletЁ ćvэ na krilY ќmnыhъ činHvъ: є3g0že prevozn0simъ vo vsS vёki.

Kvi1lsz є3si2 ўčenikHmъ voskresъ t gr0ba, i3 si1hъ vozvelъ є3si2 na g0ru masličnuю, tonyduže džblakъ svёtelъ pod8emъ, vzstъ kъ gHrnimъ hrtE tebE so slavoю.

Katavasіa: I#z8 nc7A prežde vёkъ:

Čestnёйšuю: ne poemъ: no poemъ pripёvы pashi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: I#saіe likyй:

Sщ7ennoe toržestvo2 vsS tvarь prin0sitъ ćvэ voznesenію tvoemY sl0ve b9ій, i4mže prineslъ є3si2 nc7Y tvoemY, є4že t nasъ є3stestvo2 vosprіslъ є3si2 pače sl0va neizmёnne.

Ćkw bGъ sterlъ є3si2 vratA ѓdova sp7se i3 verєi2, i3 voskresъ i3z8 mertvыhъ, kъ nbcnыmъ vosteklъ є3si2 činHmъ ѓgGlьskimъ, vratA vozmi1te, vopію1щыmъ so ўdivlenіemъ.

TvoemY b9estvennomu vosh0du divsщыmsz b9є1stvennыmъ ўčenikHmъ, predstaša ćvstvennw ѓgGli, tBmъ vopію1щe: є3g0že vi1dite voshodsщa na nb7sA, seй prіi1detъ so slavoю sudi1ti vsBmъ.

E$že hrtE darovalъ є3si2 mi1rъ ў§nkHmъ, kъ gHrnimъ drevle voshodS. T0й i3 namъ bogatnw nizposli2, vъ lюbvi2 vsёhъ soderžaz: ćkw da soglasnw tebE sp7sa veličaemъ.

Svэton0snaz kolesni1ca slnca mhslennagw, tы2 bыlA є3si2 voi1stinnu, neskvernaz či1staz, i4mže sэdsщіi vo tmЁ vi1dэša svёtъ poznanіz, po d0lgu tS slavzщe.

Katavasіa: TS pače ўmA:

E#xapostіlarій: Pl0tію ўsnyvъ, ćkw mertvъ cRю2 i3 gDi, tridnevenъ voskreslъ є3si2, ґdama vozdvi1gъ t tli2, i3 ўprazdni1vъ smertь: pasha netlёnіz, mjra spasenіe. Tri1ždы.

Dvaždы.

I# slэpagw: Ќmnыz moi2 džči:

Na hvali1tehъ stavimъ stіhHvъ }, i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы, slэpagw d7, glasъ v7:

Slэphй rodi1vыйsz, vъ svoemъ p0mыslэ glag0laše: є3dA ѓzъ grBhъ radi rodi1telьnыhъ rodi1hsz bez8 džčію; є3dA ѓzъ za nevёrіe kzhkwvъ rodi1hsz vo njbličenіe; ne domыšlsюsz voprošati, kogdA n0щь, kogdA denь; ne terpi1ta mi2 n0zэ kamennagw pretыkanіz, ne vi1dэhъ bo slnca sіsющa, nižE vo džbrazэ menE sozdavšago. No molю1 ti sz hrtE b9e, pri1zri na mS i3 pomi1luй mS. Dvaždы.

MimohodS ї}sъ t svzti1liщa, njbrёte čelovёka slёpa t roždenіz, i3 ўmiloserdivsz položi2 brenіe na džčію є3gw2, i3 rečE kъ nemY: i3di2 ўmhйsz vъ sіlwamэ, i3 ўmhvsz prozrЁ, slavu vozsыlaz bGu. Sosёdi že є3gw2 glag0lahu є3mY: kto2 tvoi2 zёnicы tverze, i5hže nikt0že t zrsщihъ i3scэli1ti vozm0že; džnъ že vozopi1vъ, rečE: čelovёkъ ї}sъ glag0lemый, džnъ mi2 rečE, ўmhйsz vъ sіlwamэ, i3 prozrёhъ. T0й є4stь voi1stinnu, є3g0že rečE mwmseй zak0nэ, hrtA messjю: t0й є4stь sp7sъ dyšъ našihъ.

Taže, glasъ d7:

VsE žitіE slэphй n0щь pomыšlsz, vozopi2 kъ tebЁ: gDi, tverzi mi2 zBnicы, sn7e dv7dovъ sp7se našъ, da so vsёmi i3 ѓzъ vospoю2 tvoю2 si1lu.

Glasъ є7:

GDi mimohodsщu ti2:

Taže stіhi6rы pashi sъ pripёvы i4hъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Voskrnіz denь, i3 prosvэti1msz toržestv0mъ, i3 drygъ dryga njb8i1memъ. Rcemъ bratіe, i3 nenavi1dzщыmъ nasъ, prosti1mъ vs‰ voskrnіemъ, i3 takw vozopіi1mъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ, smertію smertь popravъ, i3 syщыmъ vo grobёhъ živ0tъ darovavъ.

Taže: Hrt0sъ voskrese: ćkože ўkazasz večerъ.

I# slavosl0vіe veli1koe. Troparь, glasъ є7:

Sobeznačalьnoe sl0vo nc7Y i3 d¦ovi, t dv7ы r0ždšeesz na spasenіe naše, vospoi1mъ vёrnіi i3 pokloni1msz, ćkw blgovoli2 pl0tію vzhti na krtъ, i3 smertь preterpёti, i3 voskresi1ti ўmeršыz slavnыmъ voskresenіemъ svoi1mъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2.

E#ktenіA i3 tpystъ bez8 krtA. I# s™ago na tpystэ pominaetъ, є3gHže bydetъ denь.

I# časъ №, vъ pritv0rэ. Na №-mъ časЁ glag0lemъ palmы2 nbhčnыz.

Slava, troparь:

Sobeznačalьnoe sl0vo nc7Y i3 d¦ovi, t dv7ы r0ždšeesz na spasenіe naše, vospoi1mъ vёrnіi i3 pokloni1msz, ćkw blgovoli2 pl0tію vzhti na krtъ, i3 smertь preterpёti, i3 voskresi1ti ўmeršыz slavnыmъ voskresenіemъ svoi1mъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Čt0 tz narečemъ:

Po tris™0mъ kondakъ:

Duševnыma nči1ma njslэplenъ, kъ tebЁ hrtE prihoždY, ćkože slэphй t roždenіz, pokasnіemъ zovy ti: tы2 syщihъ vo tmЁ svёtъ presvёtlый.

I# konečnый tpystъ po nbhčaю, i3 pr0čыz časы2 pred8 lіturgjeю glag0lemъ tripalmnіi.

Načalo lіturgji, ćkože na samuю pashu. Na lіturgji i3z8wbrazi1tєlьnaz, i3 t kanHna pёsnь G, i3 ѕ7. Po vh0dэ troparь:

Sobeznačalьnoe sl0vo nc7Y i3 d¦ovi, t dv7ы r0ždšeesz na spasenіe naše, vospoi1mъ vёrnіi i3 pokloni1msz, ćkw blgovoli2 pl0tію vzhti na krtъ, i3 smertь preterpёti, i3 voskresi1ti ўmeršыz slavnыmъ voskresenіemъ svoi1mъ.

Slava, kondakъ slэpagw. I# nhnэ, pashi:

Ѓщe i3 vo gr0bъ:

I# prHčaz.

Prokjmenъ pashi: [Seй denь, є3g0že sotvori2 gDь:

Ґllilyіa pashi.

Ґp0stolъ i3 є3đlіe dnE.

I# pr0čaz slyžba voskresna vsS.

Pričastenъ: Tёlo hrt0vo:

Glag0lemъ že i3 pal0mъ lg:

Blgoslovlю2 gDa:

Taže їereй tvori1tъ tpystъ pashi so krt0mъ, i3 pr0čee vsE poemъ konecъ lіturgji, ćkože ўkazasz na samuю pashu.

I# takw tdaetsz prazdnikъ s™agw i3 živon0snagw hrt0va voskresenіz.

Na trapezэ bыvaetъ bratіi ўtэšenіe veli1koe, si1rэčь є3leemъ, rhboю i3 vіn0mъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.