ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA

 

ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA
 
II BLAGODATNI DAROVI
 
8. Sporazumevanje sa drugojezičnima
 
Poznato je da starac osim grčkog nije znao drugi jezik. Međutim, u više navrata se desilo (kada je bilo razloga) da razgovara na jeziku Pedesetnice i odlično se sporazumeva sa strancima.
* * *
Otac E. K. priča, „Jednom sam bio prisutan u starčevoj keliji zajedno sa još trojicom posetilaca i jednim Francuzom, koji nije znao ni reči grčkog. Došao je red i na njega da porazgovara sa starcem. Otišli su nešto dalje i petnaest minuta razgovarali sedeći na panjevima. Mi smo videli kako sa zanimanjem razgovaraju. Kako su opštili, kada zajednički jezik opštenja nije postojao? Stranac je otišao radostan. Zadovoljstvo se očigledno videlo na njegovom licu“.
* * *
Jedan Francuz istraživač se dogovorio sa nekim monahom da zajedno odu da vide starca. Uveče je bilo bdenje u manastiru u kome je boravio. Monah posle bdenja ode u svoju keliju da se odmori. Iz želje da vidi starca, stranac, pak, sam siđe do kelije. Razgovarali su prelepo i stranac je iz razgovora stekao utisak da je starac izvrsno znao francuski.
* * *
Otac Vasilije Grigorijatski svedoči: „Došao sam kod starčeve kelije oko podne. Vrata su bila zatvorena. Neki mladić je ležao na zemlji i čekao. Bio je Grkoamerikanac i znao je samo engleski. „Kako ćeš da se sporazumeš sa starcem“, upitah ga.
„Bog će poslati nekoga“, odgovori. „Eto, tebe“, dodade. Na kraju se nađoh i ja sa njima da bih navodno bio prevodilac sa svojim slabim, neznatnim engleskim, iako sam već zaboravio i ono malo što sam znao. Primetih, međutim, na svoje veliko iznenađenje, da je otac Pajsije bolje od mene razumeo sve što mu je dečko pričao. On mu je odgovarao na grčkom, naravno, sa mnogo jednostavnih i mudrih primera, koje sam ja prevodio. Nezaboravno će mi ostati rešenje koje je dao na jednu teškoću koju mu je mladić izložio. U njemu se projavljivala velika vera i poverenje u promisao Božiji. Mladić se požali: „Moja majka mi stalno traži novac. I ma koliko da joj dam od svoje male zarade, ona sve bezrazložno raspe. Ne znam šta da radim“. Otac Pajsije mu odgovori: „Slušaj, dete moje. Novac koji si davao svojoj majci treba da daješ kao milostinju nekom siromahu i da se istovremeno pomoliš, govoreći: ,Bože moj, milostinju dajem za moju majku, a ti se pobrini o njoj’. I Bog će sam da preuzme brigu o njoj. Sam će naći načina““.
* * *
Svedočanstvo oca P. L.: „Nađoh se jednom u Panagudi. I neki stranac je čekao da razgovara sa starcem. Ponudio sam se da budem prevodilac. U početku je starac čekao da čuje prevod pitanja. U nastavku je odgovarao na pitanja i pre nego što ih ja prevedem“.
* * *
Starčevo duhovno čedo pripoveda: „Jednoga dana vrlo rano pođoh u Panagudu. Tek što beše svanulo. Udario sam u gvožđe i starac mi otvori, osmehujući se. On me upita:
„Šta kažeš ti, oče…, kada je sveti Jefrem Sirin posetio Vasilija Velikog, da li im je bio neophodan prevodilac“.
„Mislim da nije, starče“, rekoh mu.
Ja prođoh u gostoprimnicu i nađoh stranca posetioca. Dok je starac pripremio posluženje, sa malo engleskog koji sam znao, počesmo razgovor. On mi reče da je stigao juče kasno. Odocnio je budući da je izgubio put. Vreme beše kasno i starac ga je primio na prenoćište. Razgovarali su bez ikakvih poteškoća. Stranac je mislio da starac zna engleski“.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *