Žitija Svetih za decembar

9. DECEMBAR
 
ZAČEĆE SVETE
ANE,
kada zače Presvetu Bogorodicu
 
PRAVEDNI Joakim i Ana behu bezdetni punih pedeset godina svoga bračnog života. Pod starost javi im se arhangel Gavril, svakom od njih na po se, i reče im, da su molitve njihove uslišene od Boga i da će roditi ćerku Mariju. Tada Sveta Ana zače od muža svoga, i posle devet meseci rodi Ćerku, blagoslovenu od Boga i od svih naraštaja ljudskih, Presvetu Djevu Mariju Bogorodicu.[1] Uspomenu Svete Ane Crkva Pravoslavna slavi još i 6. maja i 10. septembra.
 
SPOMEN SVETE PROROČICE
ANE,
matere Proroka Samuila
 
BLAŽENA Ana beše iz grada Armatema; muž joj se zvaše Elkana, iz plemena Levijina. Sveta Ana ne rađaše dece, jer beše neplodna, zbog čega gorko tugovaše i plakaše. No Bog milostivi smilova se na nju i razreši neplodstvo njeno zbog neprestanih joj uzdaha i molitava. I rodi Ana sina, Samuila, i posveti ga Bogu od samog detinjstva.[2] To beše Samuil, veliki vođ naroda Izrailjskog i prorok, koji pomaza dva cara, Saula i Davida. A sveta Ana ispeva pesmu blagodarnosti Bogu, pesmu čudesnu po mudrosti i krasoti, koja se i dan danas upotrebljava na bogosluženjima u Crkvi.[3]
 
SPOMEN PREPODOBNOG OCA NAŠEG
STEFANA NOVOSIJATELJA
 
OVAJ ugodnik Božji rodi se i vaspita u Carigradu u domu roditelja svojih, Zaharije i Teofanije. Roditelji mu behu veoma pobožni, ukrašeni svakom vrlinom i mudrošću; a življahu nedaleko od crkve svetog prvomučenika arhiđakona Stefana. Teofanija, majka prepodobnoga, dok beše trudna njime, držaše strogi post: jeđaše samo hleb i vodu. I kad se rodi dete, na njegovim prsima sijaše predivan krst od svetlosti,[4] koji beše očigledan znak onog „raspeća tela sa strastima i željama“,[5] koje prepodobni projavi u kasnijem životu svom. A sa uzdržanjem on poče još u povoju, na sisi: kada bi mu majka više jela i dosita, on nije hteo da sisa. I to se dešavalo često, i trajalo po dva i po tri dana, tako da su se srodnici svetog odojčeta čudili i žalostili. Međutim, to ni najmanje nije škodilo detetovom zdravlju. Detence bi kršteno, rastijaše, i bi odbijeno od sise. A kad poodraste, dadoše ga da se uči knjizi. Veoma revnostan u učenju, on beše i roditeljima veoma poslušan.
Kad pak na patrijaršijski presto u Carigradu dođe sveti Metodije,[6] tada, po promislu Božjem, otac Stefanov blagočestivi Zaharija bi udostojen prezviterskog čina i pričislen kliru Velike crkve u Carigradu. U to vreme i bogomudri Stefan bi proizveden za čteca i stupi u red klirika pri istoj crkvi. Između ostaloga on predskaza svome roditelju skoru končinu. A kad Stefanu bi osamnaest godina, njemu umre otac. On tada uze na sebe podvig zatvoreništva: usamivši se u crkvi svetog apostola Petra, on prebivaše tamo u neprestanoj molitvi, i hranjaše se samo zeljem. I dok on takav život vođaše, njemu se jedne noći javi sveti apostol Petar i reče mu: „Mir tebi, čedo! Neka ti bude na dobro ovaj početak vrlinskog života tvog, i neka te Gospod ukrepi!“
Pošto blaženi Stefan provede tri godine u takim podvizima, njemu se javi sveti sveštenomučenik Antip[7] i reče mu: „Mir tebi, čedo! pazi na sebe; i ja te neću ostaviti“.
Ovo javljenje svetog Antipe podstače prepodobnog, te on pojača svoj podvig molitve i podvig posta; od toga vremena on je samo jedanput ili dvaput nedeljno uzimao svoju uobičajenu hranu: zelje, i to bez soli. Vodeći takav život, blaženi Stefan dostiže visoki stepen duševne čistote, i bi udostojen prezviterskog čina, i činjaše mnoga čudesa.
U dvanaestoj godini carovanja blagočestivog cara Vasilija Makedonca,[8] a u četrdesetoj godini Stefanova života, dogodi se veliki zemljotres u Carigradu, od koga se potpuno sruši crkva svetoga Antipe, pri kojoj u to vreme obitavaše prepodobni Stefan. Tada se prepodobni povuče odatle i nastani u jednoj pećini sličnoj grobu, i provede u njoj dvanaest godina. Od silne vlage u pećini prepodobnome opade sva kosa, opade i brada, a poispadaše mu i zubi, i svo mu se telo skoro potpuno raslabi. To ga prinudi, te on napusti pećinu krajnje umrtvljena tela. Zatim, primivši božansku i angelsku shimu monašku, on se odade još većim i nadčovečanskim podvizima: samo o Gospodnjim praznicima, kada je služio svetu liturgiju, uzimao je po svršetku službe po jednu suvu smokvu i usta ispirao sa malo vode. To mu beše sva hrana.
Podvizavajući se takvim mučnim i teškim podvizima punih pedeset pet godina, ovaj blaženi građanin neba u sedamdeset trećoj godini svoga života, ili bolje reći, umrtvljavanja svoga tela, predade dušu svoju u ruke Bogu.[9]
 
SPOMEN SVETOG OCA NAŠEG
SOFRONIJA,
arhiepiskopa Kiparskog
 
OVAJ ugodnik Božji bejaše sin pobožnih hrišćanskih roditelja koji življahu na ostrvu Kipru. Darovit, on dobi i izvrsno obrazovanje: dan i noć izučavao je Sveto Pismo i dela svetih otaca, poučavajući se i živeći po zakonu Gospodnjem. Pobožan, on toliko uspe u vrlinama, da se udostoji od Boga dara čudotvorstva, i činjaše mnoga čudesa. Zbog velike duhovne učenosti i mnogih vrlina, naročito milosrđa, on bi, posle smrti episkopa Kiparskog Damjana, izabran od sveštenoga sabora i svega naroda, hirotonisan i postavljen za arhiepiskopa Kiparske crkve. Kao episkop on beše istinski otac svoje pastve: hranio je gladne, zbrinjavao siročad, štitio udovice, branio potlačene, pomagao nevoljne. Živeći u takim vrlinama, on ugodi Bogu, i mirno skonča u šestom stoleću.
 
SPOMEN SVETOG MUČENIKA EASIJA
 
OVAJ sveti mučenik živeo za vreme opakog cara rimskog Dioklecijana.[10] Optužen kao hrišćanin upravniku Kalvisijanu, ispovedio je odlučno Hrista. Zato najpre bude obešen na drvo i strugan gvozdenim noktima, a zatim mu prebiju goleni i bace u tamnicu. Docnije izvađen iz tamnice i ponovo ljuto mučen, pa mu glava najzad odsečena mačem.
 
SPOMEN SVETE VASE
 
OVA svetiteljka beše patricija poreklom, a zatim igumanija ženskog manastira u Jerusalimu. Tamo je podigla i manastir svetoga Mine čiji je iguman postao Stefan episkop jamniski.
 
SPOMEN SVETOG MUČENIKA SOSITEJA
 
POSTRADAO za Gospoda Hrista mačem posečen.
 
SPOMEN SVETOG MUČENIKA NARSISA
 
PERSIJANAC rodom. Postradao za veru u Hrista mačem posečen.
 
SPOMEN SVETOG MUČENIKA ISAKA
 
ZA ispovedanje Hrista mačem pogubljen.
 


 
NAPOMENE:
[1]Opširnije o tome vidi pod osmim septembrom, kada se slavi praznik Rođenja Presvete Bogorodice.
[2]1. Samuil. = 1. Car. 1, 1-28.
[3]1. Samuil. = 1. Car. 2, 1-10.
[4]Zbog toga, a i zbog svog čistog i bogougodnog života, prozvan je Novosijatelj.
[5]Sr. Gal. 5, 24.
[6]Sveti Metodije -patrijarh Carigradski od 842-846. godine.
[7]Sveštenomučenik Antipa, episkop Pergama Asijskog, postradao 95. godine; praznuje se 11. aprila; osobito poštovan i voljen u Carigradu, kuda je za carovanja Teodosija Velikog (379-395. godine) bio prenesen onaj bakarni bik, u kome je sažežen sveti Antipa.
[8]To jest 879. godine.
[9]Godine 912.
[10]Dioklecijan vladao od 284-305. godine.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.