NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » ŽETVE GOSPODNJE

ŽETVE GOSPODNJE

 

ŽETVE GOSPODNJE
 

 
Razgovor VII
 
– Hajd, još malo da razgovaramo, sveta braćo moja, dokle još ima vremena, da može brat sa bratom i bogoljubac sa bogoljupcem razgovarati, dokle nije došlo vreme, da samo zlotvori viču, a braća šapuću.
– Sve sile koje se bore za vlast nad svetom, govore ružičasto o Jednom Svetu kao svom idealu, u kome se jedino može ostvariti ljudsko blagostanje i mir. Tako govore. Pa da bi zadobili hrišćane za taj svoj ideal o jednom Svetu, oni se pozivaju na predviđeno u Otkrovenju hiljadugodišnje carovanje Hristovo. (Otkr. 20).
– Aj, braćo moja sveta, ne dajte se prevariti. Hiljadugodišnje Carstvo Hristovo nije nikakva uteha za sav svet, nego samo za „duše isečenih za svjedočanstvo Isusovo i reč Božiju.“ Oni će prvo vaskrsnuti i carovati sa Hristom hiljadu godina. Ali nije rečeno gde će carovati. Nije rečeno da će to carovanje biti na zemlji; a ni pomena o učešću svih ljudi u tom carovanju, nego samo velikih Mučenika isečenih za Hrista. „Koji se ne pokloniše zvijeri, ni ikoni njezinoj i ne primiše žiga na čelima svojim i na ruci svojoj.“
Ni u kom slučaju ovo se ne može uzeti za planetarno carstvo Hristovo, za sav svet, niti pak u ovome svetu. No takva je osobina ljudi, da se zadržavaju više na tajanstvenom i dvosmislenom, nego na jasnom. Međutim, u Jevanđeljima, Gospod je jasno opisao stanje sveta pred svršetak vremena. (Matej, gl. 24)
Nije isključeno, da će Bog dopustiti ljudima, da po spoljašnjosti ujedine narode u Jedan Svet. Često je Bog popuštao da ljudi idu svojim putevima, mada to nisu bili Njegovi putevi. „Misli Moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi Moji putevi, veli Gospod. Nego koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi Moji viši od vaših puteva, i misli Moje od vaših misli.“ (Isaija 55: 8-9).
Bog menja situacije. Ljudi su nestrpljivi, te žele promenu, čak i u najboljoj situaciji na zemlji. Uvek žele novo, a čim dođe novo, plaču za starim, „za starim dobrim vremenom“. Poštujući slobodu čoveka, Bog često menja situaciju prema želji ljudi, ne puštajući točak sveta iz Svojih ruku u ruke satani.
Poznaje Bog ljude. Zna On, da će ljudi na svojim putevima izlomiti se, osiromašiti i izgladneti, pa će tek onda zavapiti Njemu za pomoć. Zna Bog, da svi samovoljni putevi sinova čovečijih vode u Zemlju Nedođiju, ali ih pušta da idu do obronka propasti, gde se sve iluzije razbijaju i gde se satana zlurado cereka.
Velika je razlika između mira što ga Hristos daje i mira svetskog, što ga ljudi žele. Prvi mir čuva čoveka od korupcije, a drugi proizvodi korupciju, i kroz korupciju vodi ponovnim pobunama i ratovima. Nevaljao mir je otac rata. Uzevši idealno, mir je bolji od rata. Ali koruptivan mir nije bolji od rata, jer je samo jedan predah od rata. Kao što se kaže u Bibliji: „I zemlja počinu od rata“ (Navin 14: 15). Dokle? Dokle ljudi ne uprljaše mir gresima svojim.
Sodom nije uništen u ratu, nego usred mira i materijalnog blagostanja. U vreme mira, spoljašnjeg blagostanja i sigurnosti rimskog carstva, društvena korupcija dovodila je cara Marka Avrelija, stojičkog filosofa, do očajanja. I on je predviđao propast takvoj državi. Jedva da je što manja korupcija bila u hrišćanskim carstvima Karla Velikog i Luja XIV.
I tako je moralo biti svuda, gde god su ljudi tražili Raj na zemlji, a ne na Nebu. Svaki svoj dostignuti Raj na zemlji, ljudi su brzo pretvarali u pakao. I Bog je menjao situaciju radi Svoje Žetve.
– Neće tak biti kada se organizuje Jedan Svet, sa jednim Predstavništvom, jednim jezikom, esperantom, jednom vojskom ili policijom; jednim kalendarom, sa ujednačenim vaspitanjem, ujednačenom etikom, ujednačenim uređenjem. Rat će biti osuđen kao ludost i varvarstvo i onemogućen. Nastaće večni mir, sigurnost i blagostanje.
– Tako nam govore novi proroci Zemlje Nedođije. Tako govore gosti i došljaci, sluge i najamnici, bez razbiranja šta Domaćin misli, a ti ideju dobronamerno, ali po neznanju podržavaju i neki hrišćanski pastori. Oni misle, svet je postao malen; bolje je da Gospod ima jednu veliku njivu – sav svet – nego mnoge malene njive i njivice. Kao da će oni, koji su se pokazali neverni u malom, pokazati se verni u velikom (Luka 16: 10)?
Može Gospod popustiti da se ova želja ljudska ostvari. U tom slučaju, On ipak neće biti bez Svoje Žetve. Samo će Njegove žetve biti u buri i vihoru. Jer će u toj univerzalnoj državi zavladati kvarež, kakva se ne pamti u istoriji, kvarež mentalna i moralna, koju je Apostol Pavle opisao iz daljine vremena, jasno video i opisao. Apostol, istina, govori o poslednjem vremenu, ali gle, i ovi novi arhitekti Jednoga Sveta smatraju ovaj svoj ideal, kao poslednju fazu ljudske istorije.
Građani te eventualne Svetske univerzalne države, biće gori od građana rimske imperije; mnogo gori. Mesto oglašenog mira i spokojstva i blagostanja, ljudi će se osećati nespokojniji i nesrećniji nego ikad. Kad nisu mogli urediti svoje male države na svoju sreću, kako će urediti, ti isti strasni ljudi, sav Svet?
Nastaće neredi, pobune i revolti na sve strane kugle zemaljske. Parlamenti će biti nemoćni da to spreče svojim beskrajnim prepirkama, uzajamnim optužbama i tobožnjim zakonima. Zato će s vremena na vreme prenositi svoju vlast, voljno ili primorano, na diktatore, koji će ognjem i mačem povraćati red u svetu.
Tražiće ljudi spasenja samo u političkim i društvenim promenama. Probaće ponovo sve bivše političke eksperimente u istoriji sveta. I tako će dugo trajati, ta smena parlamentarizma i diktature, autokratije, demokratije, oligarhije, timokratije, itd.
Najzad će, u sumraku istorije, doći diktator sveta, „sin pogibelji – kojega će Gospod Isus ubiti dahom usta Svojih“ (1. Sol 2: 8).
A za sve to vreme mira, sreće i blagostanja, „biće nevolja velika kakova nije bila od postanja svijeta, niti će biti.“ (Matej 24: 21). Zbog tih nevolja, mnogi će se pokajati i povratiti Bogu Spasiocu. I u njima će Gospod imati Svoje poslednje Žetve. Ona Svetska država vodiće najogorčeniju borbu protiv Hrista i Njegove Crkve.
Jer, ujednačiteljima ljudi, naroda i vera, najviše će smetati Hristos, Neujednačitelj i Neujednačivi. Kako bi se mogla ujednačiti istina sa lažju? Laž se ne protivi ovom ujednačenju, ona ga traži, ali joj se istina protivi. Gle, istina i laž niti mogu orati na istoj njivi, niti spavati u istoj postelji.
Crkva će se Hristova staviti van zakona, a za javno spominjanje Hristovog Imena, biće propisane oštre kazne. Ali će se spasavati samo oni, koji budu prizivali Ime Gospodnje. I Sin Čovečiji kada dođe iznenada i ubije „sina pogibelji“, poslednjeg tiranina ljudi, da li će naći veru na zemlji?
Naći će je, ali ne kao javnu. Naći će je, ali ne po velelepnim hramovima, kao što su naši sadašnji, nego u pešterama i pustinjama. Naći će je, ali ne kao odobrenu i štićenu, nego kao ruženu i gonjenu. Naći će je, ali ne u raskošnim Liturgijama i psalmodijama, nego u hramovima ljudskih srca i u šaptanju ljudskog jezika. Jer Crkva Njegova počela je mučeništvom i završiće mučeništvom, sveta braćo moja.
Među Mučenicima za Hrista u to poslednje vreme biće mnogi Jevreji, po viziji Svetoga Pavla. Jer je sa Jevrejima Crkva i počela. Biće veoma smanjen broj hrišćana u zemaljskoj Crkvi.
I biće vreme kada će prvi put važiti gnevna reč Gospodnja: „Ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu i ko je pogan, neka se još pogani.“ (Otkr. 22: 11). Jer će i poziv na pokajanje bezbožnika prestati.
Ali zato će Crkva na nebesima u to vreme biti puna do prepunjenosti. Bezbrojni narodi i jezici i kolena, likovaće u Njoj, kao u tihom pristaništu. Knjiga Živih biće ispunjena od korice do korice. Na poslednjim stranama te večite Knjige, biće svetlošću upisana imena onih poslednjih hrišćana, koje zateče na zemlji Gospod Isus Hristos, kada se javi u sili i slavi Svojoj, sa svima Svetim Anđelima. I satana će biti bačen u jezero ognjeno sa svima svojim slugama, u neljudskom i u ljudskom obliku. I zemlja će se spaliti ognjem, kao čaura koja je dala ono što je Domaćin od nje očekivao. I Domaćin će biti zadovoljan.
A Nebesna Crkva, koju niko ne može izbrojati, živa i slovesna Žetva Gospodnja, naći će se sva obučena u bele haljine čistote i radosti. I zapevaće i večito pevaće, Veliko Slavoslovije Svetoj Trojici, Bogu Jedinome. I Gospodu Isusu Hristu, Spasitelju, glavnom Junaku, sveopšte i veličanstvene drame stvorenoga sveta od početka do kraja.
Blaženi, koji se u one poslednje dane ne ustraše od neprijatelja Isusovih, u kojima nema života. Takovi će biti večni učasnici slave i radosti Gospoda svojega.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *