NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Sveto Pismo » Zar nije subota sedmi dan, a ne nedelja?

Zar nije subota sedmi dan, a ne nedelja?

Pitanje:
Poštovani, citiram vaše reči i molim objašnjenje: „Odgovor: Dragi Dragane, Lepo si počeo, ali nisi završio. Tamo se ne kaže „odmaraj“ nego: „Šest dana radi, a sedmi posveti Gospodu Bogu svome“! ….Zato je svaka nedelja praznik vaskrsenja, koju svi hrišćani – ne treba da odmaraju – nego da posvete Gospodu Bogu svome… „Pitanje: Zar nije subota sedmi dan, a ne nedelja? Aleksandar Beograd
Aleksandar


Odgovor:
Dragi Aleksandre, U Starom Zavetu subota jeste bila sedmi dan, a nedelja-prvi dan nedelje. Međutim, ako si hteo da pitaš zašto mi sada ne posvećujemo Gospodu subotu nego nedelju – zato što, valjda i sam znaš, nismo više u Starom, nego u Novom Zavetu. Iz istog razloga iz koga se i ne obrezujemom, nemamo jedan centralni hram u Jerusalimu, ne prinosimo žrtve Bogu, ne koljemo na oltaru teladi, jagnjadi, golubove, vrapce, ne dajemo desetak…Bilo bi suviše dugačko nabrajati ovde šta sve mi ne radimo kao što se radilo u Starom Zavetu, jer Hristov dolazak je promenio mnoge i mnoge običaje iz Starog Zaveta, među kojima je i praznovanje subote. Praznovanje subote spada u starozavetne zakone koje je dolaskom Hrista ispunjen. Evo ti još nekih citata iz Sv.Pisma: Ne mislite da sam došao da ukinem Zakon ili Proroke; nisam došao da ukinem
nego da ispunim. (Mt 5, 17.) Jer su svi Proroci i Zakon proricali do Jovana. (Mt 11, 13.) Ili niste čitali u Zakonu kako subotom sveštenici u hramu
subotu obesvećuju, pa nisu krivi? (Mt 12, 5.) Jer je Sin Čovječiji gospodar
i subote. (Mt 12, 8.) Jer se Zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina
postade kroz Isusa Hrista. (Jn. 1, 17) upita jedan od njih, zakonik, kušajući ga i govoreći: Učitelju, koja je
zapovijest najveća u Zakonu? A Isus mu reče: Ljubi Gospoda Boga svojega svim
srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća
zapovijest. A druga je kao i ova: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O
ovim dvjema zapovijestima visi sav Zakon i Proroci. (Mt. 22, 40.) I zato još više tražahu Judejci da ga ubiju, ne samo što narušavaše subotu, nego što i Boga nazivaše svojim Ocem gradeći se jednak Bogu. (Jn. 5, 18) (Jer je govorio) Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što dajete
desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste što je pretežnije u
Zakonu: pravdu i milost i vjeru. (Mt 23, 23.) Tvrdovrati i neobrezani srcem
i ušima, vi se svagda protivite Duhu Svetome; kako oci vaši, tako i vi. (Djel. 7, 57) Nije li Mojsej dao vama Zakon? I niko od vas ne izvršava
Zakon. (Jn. 7, 19) Ako u subotu čovjek prima obrezanje, pa se time ne
narušava Zakon Mojsejev, zašto se na mene gnjevite što cijeloga čovjeka
izliječih u subotu? (Jn. 7, 23) I od svega, od čega se ne mogoste opravdati u Zakonu Mojsejevu, u Njemu se
opravdava svaki koji vjeruje. (Djel. 13, 39) Onda ustadoše neki od jeresi farisejske koji su povjerovali, govoreći da ih
valja obrezati i zapovjediti da drže Zakon Mojsejev. A poslije mnogog
razmatranja ustade Petar i reče im: Ljudi braćo, vi znate da Bog od prvih dana
izabra među nama da iz mojih usta čuju neznabošci riječ jevanđelja i da
vjeruju. I Bog, koji poznaje srca, posvjedoči im davši im Duha Svetoga kao i
nama, I ne postavi nikakve razlike između nas i njih, vjerom očistivši srca
njihova. Sada, dakle, zašto kušate Boga, i hoćete da nametnete učenicima
jaram na vrat, koji ni oci naši ni mi ne mogosmo nositi? Odvojiste se od Hrista, vi koji sebe zakonom opravdavate, i od blagodati
otpadoste; (Gal. 5, 4.) Jer se sav Zakon ispunjava u jednoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. (Gal. 5, 14.) Pa znajući da se čovjek
ne opravdava djelima zakona nego vjerom Isusa Hrista, i mi povjerovasmo u
Hrista Isusa, da se opravdamo vjerom Hristovom, a ne djelima zakona, jer se
djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati. (Gal. 2, 16.) Jer je Hristos
završetak Zakona za opravdanje svakom koji vjeruje. (Rim. 10, 4.) Hristos se rodi! o.Srba

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *