NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » VIZIJA SVETOG JOVANA KRONŠTATSKOG

VIZIJA SVETOG JOVANA KRONŠTATSKOG

VIZIJA SVETOG OCA JOVANA
ČUDOTVORCA KRONŠTADSKOG

 
Sveti i Pravedni otac Jovan Čudotvorac Kronštdaski prisećao se vizije koju je imao u Januaru 1901:
 
Posle večernjih molitvi legao sam da se malo odmorim u svojoj sobi slabo osvetljenoj sobi jer osećah blagu vrtoglavicu, pred Ikonom Presvete Bogorodice gorelo je kandilo.
Posle ne više od pola sata čuh čudan šum i neko me dotaknu za rame i blagim glasom reče “Ustani slugo Božiji Jovane i sledi volju Božiju“.
Ja ustade i videh pred sobom Starca koji izgledaše veličanstveno, kosa mu beše belo-siva a on imaše na sebi crnu mantiju i u ruci nosaše štap, posmatrao me je blagim pogledom. Dok sam se ja sa velikim naporom uzdržavao da se ne srušim, moje ruke i noge se tresoše, htedoh nešto reći ali mi se jezik ne micaše. Tada me Starac prekrsti i smirenije sa radošću me ispuni, onda se i ja sam prekrstih. Starac pokaza štapom na zapadni zid moje sobe i na zidu štapom napisa brojke: 1913, 1914, 1917, 1922, 1924 i 1934, odjednom zida nestade i ja hodajući sa Starcem kretoh ka nekoj zelenoj livadi a tamo videh mnoštvo krstova napravljenih od gline, drveta ili zlata koji označavaše grobove i ja upitah Starca zbog čega su ovi krstovi ovde a on blago odgovori: “Ti krstovi su za one koji su mučeni i ubijeni za veru u Hrista i zbog Reči Božije te postadoše Mučenici“, te mi nastavismo put. Odjednom videh celu reku krvi, i pitah Starca šta znači ova krv i koliko je krvi proliveno? Starac pogleda naokolo i odgovori: “Ovo je krv pravih Hrišćana“, tada pokaza u visinu na nekoliko Oblaka i ja videh mnoštvo belih lampi (kandila) kako gore a onda počeše da padaju na zemlju jadna za drugom desetine i stotine i dok padahu gasiše se i pretvarahu se u pepeo. Starac tada pokaza i reče: “Pogledaj,“ i videh na oblaku sedam gorućih lampi, i ja upitah šta znače ove lampe što padoše na zemlju a on odgovori “To su Crkve Božije koje padoše u jeres, a tih sedam lampi na oblaku su sedam Apostolskih Sabornih Crkava koje će ostati do kraja vremena.“
Starac tada pokaza visoko na nebu i ja videh i čuh Angele kako poju “SVJAT SVJAT SVJAT GOSPOD BOG SAVAOT“, tada velika grupa ljudi sa svećama u rukama hitaše pored nas sa radosnim i svetlim licima, u toj grupi je bilo Arhiepiskopa, monaha, monahinja zatim grupa mirjana među kojima je bilo i mladih, dece čak i odojčadi. Ja upitah Čudotvornog Starca šta je značenje ovih ljudi, a on odgovori: “To su ljudi koji stradaše za Svetu Sabornu Apostolsku Crkvu za Svete Ikone od ruku zlih uništitelja.“ Ja upitah Starca dali mogu da im se pridružim a on odgovori: “Još je prerano za tebe da bi stradao i tvoje pridruživanje nebi bilo blagosloveno od Gospoda.“
Onda videh veliku grupu odojčadi koja za Hrista stradaše od Iroda i primiše krune od CARA NEBESKOG. Hodajuci malo dalje mi uđosmo u veliku Crkvu, ja htedoh da se prekrstim ali mi Starac reče: “Ne moraš da se krstiš ovde jer je ovo mesto ‘GNUSOBA PUSTOSNA’ (Danilo 12;11).“ U Crkvi beše neprijatno, na oltaru se nalazilo Evanđelje sa Zvezdom, sveće izgledaše kao od katrana i goreše kao drva za potpalu, iz Čaše se širio jak smrad, tamo se još nalaziše Prosfora sa Zvezdom, Sveštenik stojaše ispred oltara sa licem crnim kao ugalj a ispod oltara se nalazila žena obučena u crveno sa zvezdom na usnama i vrištaše kroz Crkvu smejući se i vičući “JA SAM SLOBODNA.“ Ja pomislih: Gospode kako je ovo odvratno, ljudi kao poludeli počeše da trče oko oltara, zvižde i tapšu rukama pa zapevaše hulne pesme. Odjednom munja sevnu, jak grom udari zemlja se zatrese i crkva se sruši šaljući ženu, sveštenika, ljude i sve ostalo u provaliju. Ja pomislih: o Gospode kakva strahota spasi nas, i upitah Starca kakvo je značenje ove strašne crkve, on odgovori: “To su ljudi na zemlji, jeretici koji odbaciše Svetu Sabornu I Apostolsku Crkvu i prihvatiše novu modernizovanu Crkvu koju Gospod nije blagoslovio, u toj Crkvi oni ne poste, ne prisustvuju sveštenosluženjima, ne primaju Sveto Pričešće. Ja uplašeno rekoh: “Gospodnja je milost na nama a ove je prokleo smrću…“ Starac me prekinu i reče: “Ne tuguj samo samo se moli.“ Tada videh masu ljudi od kojih svaki imaše znak zvezde na usnama, strašno se mučaše žeđu i hodaše napred-nazad. A kad nas videše počeše vikati: “Sveti Oci Molite se za nas jer mi ne možemo a strašno nam je teško, naše majke i očevi nas nisu učili Zakonu Božijem, mi čak nemamo ni ime Hristovo i ne nalazimo mira, mi odbacismo Sveti Duh I znak Krsta… Tada zaplakaše.
Ja krenuh dalje prateći Starca, i tada on pokaza rukom na planinu od ljudskih telesa zalivenih krvlju, a ja jako uplašen upitah Starca za značenje ovih mrtvih telesa. On odgovori: “To su ljudi koji živeše monaški život, odbaciše Antihrista i ne primiše njegov znak, oni postradaše zbog Vere u Hrista i Sabornu Apostolsku Crkvu i primiše Mučenicke krune umirući za Hrista. Moli se za ove Sluge Božije.“
Bez reči Starac se okrenu ka severu i pokaza rukom, i ja videh Carsku palatu oko koje trčaše psi, divlje zveri i škorpije kezeći svoje zube i čeljusti. Tada videh i Cara gde sedi na prestolu. On u licu bled i ozbiljan recitovaše ISUSOVU MOLITVU. Najednom Car se sruši kao mrtav, njegova kruna pade a psi zveri i škorpije satrše POMAZANIKA VLADARA. Ja užasnut zaplakah gorko a Starac me uze pod ruku… Tada videh osobu u belom, to beše CAR NIKOLAJ II, na njegovoj glavi venac od zelenog lišća a njegovo lice bledo i pomalo krvavo, oko vrata imaše zlatni krst i tiho šaputaše molitvu, i tada mi reče sa suzama: “MOLI SE ZA MENE OČE JOVANE I RECI SVIM PRAVOSLAVNIM HRIŠĆANIMA DA SAM JA CAR MUČENIK UMRO DOSTOJANSTVENO I MUŠKI ZA MOJU VERU U HRISTA I PRAVOSLAVNU CRKVU, RECI SVETIM OCIMA DA SLUŽE PARASTOS MENI GREŠNOME ALI ZA MENE GROBA NEĆE BITI.“
Ubrzo sve postade skriveno maglom, a ja plačući molih se za CARA MUČENIKA, noge i ruke mi drhtaše od straha. Tada Starac reče: “Pogledaj i ja videh grupe ljudi gde leže svuda naokolo pomrli od gladi, a neki još živi jedoše travu i bilje dok psi trgaše telesa mrtvih, nepodnošljiv smrad se širiše naokolo, ja pomislih: o BOŽE ti ljudi neimaše Vere, sa njihovim usnama oni bogohuliše i za to primiše GNEV GOSPODNJI… Još videh celu planinu knjiga među kojima gamižahu crvi i osetih strašan smrad te zapitah Starca kakavo je značenje ovih knjiga, a on odgovori: “Ovo su knjige pune bezbožništva i hule na BOGA koje će zatrovati sve Hrišćane sa jeretičkim učenjima“, tada Starac dotaknu svojim štapom neke od knjiga i njih zahvati plamen i vetar razveja pepeo.
Malo dalje videh Crkvu oko koje ležaše gomile listića sa imenima upokojenih za pominjanje, ja se sagoh da uzmem neke od listića da pročitam imena ali Starac reče: “OVI listići sa imenima za upokojene leže ovde već mnogo godina i sveštenici zaboraviše za njih, a ja upitah: “Ko će se moliti za njih,“ a on odgovori: “ANGELI ĆE SE MOLITI ZA NJIH.“’
Pođosmo dalje i Starac ubrza da ga sa mukom pratih. Onda mi pokaza i reče: “Vidi!“ i ja videh mnogi narod mučen demonima (đavolima), koji ih mučiše štapovima, vilama i kukama. Ja upitah Starca šta znači stanje ovog naroda, a on odgovori: “To su oni koji se odrekoše svoje Vere i koji napustiše Svetu Sabornu I Apostolsku Crkvu i prihvatiše novu modrnizovanu Crkvu.
Ova grupa predsatvlja i sveštenike, monahe, monahinje i mirjane koji prekinuše svoje zavete i brak te se upustiše u pijanstvo i svaku vrstu bezakonja i hule“. Svi oni imaše užas na licima a iz usta im se širiše nepodnosljiv smrad, dok ih demoni (đavoli) mučiše i vukoše u duboku provaliju iz koje se uzdizala paklena vatra. Ja se strašno uplaših i prekrstih moleći se “Izbavi nas Gospode od ovakvog puta.“
Tada videh grupu ljudi starih i mladih strašno ružno odevenih koji podizaše veliku “PETOKRAKU ZVEZDU“ na svakom kraju zvezde beše po dvanaest demona (đavola) a u sredini zvezde sam Satana sa užasnim rogovima i izduženom i izopačenom glavom, on širiše oko sebe penu na ljude dok govoraše “Ustajte vi prokleti sa znakom…“ Odjednom se pojaviše mnoštvo demona (đavola) sa željeznim pečatima i na sve ljude staviše znak, na usne, iznad lakta i na desnu ruku. Ja upitah Starca za značenje ovoga a on odgovori: “OVO JE ZNAK ANTIHRISTA.“ JA se prekrstih i krenuh za Starcem.
Malo zatim on naglo stade i pokaza rukom na istok gde videh veliku grupu ljudi sa radosnim licima gde nose Krstove i upaljene sveće u rukama, a među njima se nalaziše veliki Oltar beo kao sneg i na Oltaru se nalazio “Vosduch“ (veo kojim se pokrivaju Sveti Darovi) sa zlatnom carskom krunom na kojoj je bilo ispisano “na kratko vreme.“ Patrijarsi, Episkopi, sveštenici, monasi, monahinje i mirjani stojeći oko oltara pojaše “SLAVA BOGU NA VISINI I NA ZEMLJI MIR.“ Ja se iz velike radosti prekrstih i zablagodarih Gospodu, tada Starac podiže svoj Krst uvis tri puta i ja videh planinu telesa zalivenu krvlju a iznad njih Angeli leteše uzimajući duše ubijenih za Reč Božiju i nosiše ih ka Nebesima pojući ALILUJA. Dok posmatrah ja glasno zaplakah a Starac me uhvati pod ruku I zabrani da plačem govoreći: “Šta je ugodno BOGU, da je naš GOSPOD ISUS HRISTOS mučen prolio Svoju Presvetu Krv za nas, a ovi će biti Mučenici koji ne prihvatiše znak Antihrista i svi koji proliju krv svoju primiće nebeske vence“. Tada se Starac pomoli za te Sluge Božije i pokaza na istok a reči Proroka Danila se obistiniše “GNUSOBA PUSTOŠNA“ (Danilo 12;11). TAMO videh kupolu Jerusalimsku nad kojom se nalaziše zvezda, a u Crkvi veliko mnoštvo miliona ljudi a još mnogi pokušavahu da uđu unutra. Ja htedoh da se prekrstim ali me Starac uhvati za ruku i reče: “OVDE JE GNUSOBA PUSTOŠNA.“ Tada videh oltar gde goraše sveće od smole a na oltaru se nalazio kralj u vatreno crvenoj porfiri, na glavi imaše zlatnu krunu sa zvezdom, i ja upitah Starca: “Ko je ovo?“ a Starac reče: “Antihrist“.
On beše veoma visok, sa vatrenim očima, crnim obrvama, četvrtasto uobličenom bradom, lukavo, zlo i strašno lice. On se sam nalazio na oltaru. Tada podiže ruke ka narodu, ruke mu ličiše na kandže tigra i povika: “JA sam kralj, ja sam Bog, ja sam vođa i onaj koji nema moj znak biće ubijen.“
Svi ljudi padoše ničice i obožavaše ga a on stavljaše znak na njihove usne i ruke da bi mogli primiti malo hleba i da nebi poumirali od gladi i žeđi. Tada pred Antihrista njegove sluge dovedoše nekoliko ljudi sa zavezanim rukama koji mu se ne htedoše pokloniti. Oni glasno rekoše: “MI SMO HRIŠĆANI! MI VERUJEMO U NAŠEG GOSPODA ISUSA HRISTA!“ a Antihrist im u trenu pootkida glave i hrišćanska krv se proli. Tada u oltar pred Antihrsita dovedoše dete da mu se pokloni, ali se dete ne htede pokloniti već jasno ispovedi: “JA SAM HRIŠĆANIN I VERUJEM U NAŠEG GOSPODA ISUSA HRISTA, A TI SI SLUGA SATANIN!“ Antihrist tada uzviknu: “Smrt tom detetu!“ dok ostali koji prihvatiše znak Antihrista padoše pred njim ničice i obožavaše ga.
Odjednom grom odjeknu, mnoštvo munja poče da seva i vatrene strele počeše da padaju na sluge Antihrista. Tada velika vatrena strela sevnu i pogodi Antihrista u glavu. On mahnu rukom a kruna mu pade sa glave na zemlju i izlomi se. Tada milioni ptica poleteše na sluge antihristove. Ja osetih da me Starac uze za ruku i povede.
Hodasmo dalje i ja videh još jako mnogo prolivene hrišćanske krvi i tu se setih reči Svetog Jovana Bogoslova, u knjizi Otkrovenja, da će krvi biti konjima do uzdi. Ja pomislih: Bože spasi nas. Tada videh Angele koji leteše i pojahu “SVJAT SVJAT SVJAT GOSPOD BOG SAVAOT.“
Starac pogleda unazad i reče: “NE TUGUJ JER BRZO, VRLO BRZO ĆE DOĆI KRAJ SVETA. Moli se Gospodu: BOŽE BUDI MILOSTIV NA SLUGE SVOJE.“
Vreme se primicaše kraju. Starac pokaza ka istoku, pade na kolena i poče molitvu i ja mu se pridružih. Tada Starac bi podignut u visinu ka nebesima i dok odmicaše u visinu ja se prisetih da neznam Starčevo ime te glasno povikah za njim: “OČE KAKO TI JE IME?“ A on blago odgovori: “SERAFIM SAROVSKI.“
 
TO JE ONO ŠTO JA VIDEH I ZAPISAH ZA PRAVOSLAVNE HRIŠĆANE. Veliko zvono zazvoni nad mojom glavom i ja čuvši zvuk ustade sa kreveta i pomolih se:
“GOSPODE BLAGOSLOVI I POMOZI MI MOLITVAMA VELIKOG STARCA, TI PROSVETLI MENE GREŠNOG SLUGU SVEŠTENIKA JOVANA KRONŠTADSKOG.“
 
Sveti Jovan Čudotvorac Kronštadski se slavi 19. oktobra i 20. decembra.
   

Jedan komentar

  1. Slava Tebi, Gospode.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *