NASLOVNA » Društvo, TRAGOVI U VREMENU » Viktor Orbanov Manifest odbrane hrišćanske Evrope

Viktor Orbanov Manifest odbrane hrišćanske Evrope

“Formulisao sam pet teza za jačanje srednje Evrope. Prva je da svaka srednjeevropska zemlja ima pravo da brani hrišćansku kulturu i ima pravo da odbije ideologiju multikulurizma. Druga teza je da svaka zemlja ima pravo da brani tradicionalni porodični model, ima pravo da naglasi da svako dete ima pravo na jednu mamu i jednog tatu.

Treća teza glasi ovako, da svaka srednjoevropska zemlja ima pravo da brani, sa gledišta narodne strategije, važne ekonomske sektore i tržište. Četvrta teza glasi ovako, da svaka zemlja ima pravo da brani svoje državne granice i da odbije da prima imigrante. Peta teza sledstveno tvrdi da svaka evropska zemlja ima pravo da u najosnovnijim pitanjima istraje na principu „narod odlučuje“ i u Evropskoj uniji to pravo ne sme biti oduzeto.

Mi srednjoevropljani ustrajavamo u tome da život postoji i izvan globalizma koji nije jedini mogući put, srednjoevropski put je alijansa slobodnih naroda. To je zadatak koji prevazilazi Karpatsku kotlinu, to je misija koju imamo pred sobom.

Dragi prijatelji, kada bi nastala situacija u kojoj bi svaka zemlja imala 10% i više muslimanske populacije, a znamo da ona nikada ne bi glasala za stranke hrišćanske desnice i kada tome pridodate i evropske porodice koje su se odrekle svoje hrišćanske tradicije, pobediti u Evropi na izborima na hrišćanskim osnovama bilo bi nemoguće. Takođe, kolektivi i zajednice koje su posvećene hrišćanskoj tradiciji bili bi udaljeni od vlasti. Odlučivanje o budućnosti Evrope bi se odigravalo bez njih. Toliko malo smo od toga bi taj cilj videli i u stvarnosti.

Liberalna demokratija ima alternativu. Zove se hrišćanska demokratija. Liberalna elita može biti odbačena u korist hrišćansko demokratske elite. Što se tiče odnosa hrišćanstva i politike, postoji niz zabluda u srednjoj Evropi. Ukratko, hrišćanska demoktatija nije promovisanje verskih elemenata vrline. Nijedna država ili vlada nije nadležna da rešava pitanja prokletstva ili spasa. Hrišćanska politika znači da načini života koji proizilaze ih hrišćanske kulture moraju biti branjeni.

Naš zadatak nije da branimo elemente vrline, već načine života koji su iz nje proizašli: dostojanstvo, porodica i narod. Hrišćanstvo ne pokušava da postane univerzalno likvidacijom naroda, već odbranom naroda i verskih zajednica koji moraju biti ojačani i njima se posvetiti. To je zadatak hrišćanske demokratije.

Dame i gospodo, antikomunistička, hrišćanska i nacionalistička generacija stupa na evropsku politčku scenu. Pre trideset godina smo govorili da je Evropa naša budućnost. Sada kažemo, mi smo budućnost Evrope. Hvala lepo.“

Video sa Orbanovim govorom

Prevod sa češkog jezika
Toni Baranek

Izvor: Vidovdan

8 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *