Verujem u jednoga Gospoda Isusa Hrista… Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu

Protojerej-stavrofor DUŠAN Kolundžić

Vrlopoštovani i dragi urednici, moderatori, saradnici i korisnici sajta SVETOSAVLJE.ORG – HRISTOS VASKRSE!

Mi verujemo da je Gospod Isus Hristos vaskrsao u treći dan po smrti. Kad čovek umre onda duša napušta telo, koje ostaje beživotno i sahranjuje se. Isto se to desilo i sa Isusom Hristom, koji je umro na krstu. Ali, trećeg dana ujutro grob je bio prazan. Prijatelji Hristovi, došavši na grob, našli su ga otvorena. Platno, u koje je bilo uvijeno telo, bilo je tu. Šta više, apostoli su i videli Vaskrslog Hrista. Uveče, istog dana kad je Hristos vaskrsao, apostoli su se okupili u jednoj kući u Jerusalimu, vrata su zaključali, jer su se plašili Jevreja. Odjednom se među njima pojavio Gospod. Pri tome im je pokazao ruke i noge probodene na krstu.
Svedočanstvo apostola je neosporivo, zato što ih je sam Vaskrsli Hristos uverio u svoje vaskrsenje, da bi oni mogli celom svetu objaviti taj slavni događaj: Mi smo svedoci koje je Gospod izabrao – objavio je Sveti apostol Petar – mi smo jeli i pili sa Njim posle Njegovog vaskrsenja iz mrtvih. Istina je, Hristos je stvarno vaskrsao, kao što je bila stvarna i njegova smrt. Na veri u vaskrsenje Hristovo zasniva se celokupno hrišćansko učenje. Ako Hristos nije vaskrsao – a On je u toku svog zemaljskog života predskazao da će posle tri dana od smrti vaskrsnuti – sve se ruši, hrišćansko veroučenje nije više ni na čemu zasnovano; ono je – zabluda, koja nema sebi slične i koja je obmanjivala ljude u toku dvadeset vekova. Međutim, vera kojoj je predodređeno da preobrazi ceo svet, ne može da se zasniva na izmišljotini: laž uvek, u bilo kom trenutku, izdaje sebe.
Čudo vaskrsenja potvrdilo je ne samo božanstvo Isusa Hrista, već i uopšte svetost celokupnog njegovog učenja. On je hteo da pretrpi smrt. On nije odgovorio na poziv da siđe sa krsta, ali On je učinio više – On je vaskrsao, davši svome telu novi život, o kome mi ne možemo dati tačno objašnjenje, jer ono ne podleže merilima vremena i prostora. Ono je ostvarilo maštanja ljudi: živeti još, dušom i telom, posle ovog života. I On je to učinio zbog toga da bismo mi sledovali za Njim u to večno postojanje.
U svetlosti svega toga moguće je shvatiti nadu svakog pravog hrišćanina, u momentu smrti – ona ga ne plaši, jer je Hristos obećao besmrtnost – i hrišćanin je očekuje, da bi živeo sa Hristom večnim životom.
Rođenje Hristovo je veliki praznik, jer se tada pominje najveći događaj u svetu – dolazak na zemlju Sina Božjeg, radi nas i radi našeg spasenja. Međutim, za nas je još veći praznik Vaskrs, kad slavimo pobedu Gospoda Isusa Hrista nad smrću i njegovo vaskrsenje iz mrtvih. To je zaista praznik nad praznicima i svetkovina nad svetkovinama. Već su ga prvi hrišćani nazivali carem svih praznika, Veliki dan Gospodnji i pri susretu toga dana, u znak radosti, pozdravljali jedan drugoga pobednim pozdravom: „Hristos vaskrse! – Zaista vaskrse!“
Pozdravljajući vas, dragi moji prijatelji, radosnim i pobednim pozdravom

HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE!
molim se, zajedno sa vama, da Vaskrsli Gospod usadi u duše naše nepokolebivu veru u Njegovo i naše vaskrsenje. U radosti vaskrsenja i u ljubavi Hristovoj prebiva sa vama

prota Dušan, sa protinicom Katicom

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *