VERA OBRAZOVANIH LJUDI 

VERA OBRAZOVANIH LJUDI
Tumačenje Simvola vere
 

 

1. VERUJEM U JEDNOGA BOGA…
2. …OCA, SVEDRŽITELJA, TVORCA NEBA I ZEMLJE
I SVEGA VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
3. …I U JEDNOGA GOSPODA ISUSA HRISTA,
SINA BOŽIJEGA, JEDINORODNOGA,
OD OCA ROĐENOGA PRE SVIJU VEKOVA
4. …SVETLOST OD SVETLOSTI;
BOGA ISTINITOG OD BOGA ISTINITOG;
ROĐENOG, NESTVORENOG, JEDNOSUŠNOG OCU;
KROZ KOGA JE SVE POSTALO
5. …KOJI JE RADI NAS LJUDI I NAŠEGA RADI SPASENJA
SIŠAO S NEBA I VAPLOTIO SE OD DUHA SVETOGA
I MARIJE DEVE, I ČOVEK POSTAO
6. …I RASPETOGA ZA NAS PRI PONTIJSKOM PILATU,
POSTRADALOG I POGREBENOG.
7. … VASKRSLOGA U TREĆI DAN
PO SVETOME PISMU
8. …I KOJI SE VAZNESAO NA NEBESA
I KOJI SEDI S DESNE STRANE OCA
9. …I KOJI ĆE OPET DOĆI SA SLAVOM
DA SUDI ŽIVIMA I MRTVIMA
KOJEGA CARSTVU NEĆE BITI KRAJA
10. …I U DUHA SVETOGA, GOSPODA ŽIVOTVORNOGA,
KOJI OD OCA ISHODI,
KOME ZAJEDNO SA OCEM I SINOM PRIPADA POKLONJENJE I SLAVA,
KOJI JE GOVORIO KROZ PROROKE
11. …U JEDNU, SVETU, SABORNU, I APOSTOLSKU CRKVU
12. … ISPOVEDAM JEDNO KRŠTENJE ZA OPROŠTAJ GREHOVA.
13. … ČEKAM VASKRSENJE MRTVIH
14. … I ŽIVOT BUDUĆEGA VEKA

 


SVETI NIKOLAJ ŽIČKI
VERA OBRAZOVANIH LJUDI
Tumačenje Simvola vere

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: SVETI VLADIKA NIKOLAJ
Sabrana dela, knjiga 17, str. 41-113
 Biblioteka: GLAS CRKVE
 Izdato: 1997.
 Mesto: Valjevo
 Urednik: Ljubomir Ranković
 Priredili: Ljubomir Ranković
Radovan Bigović
Mitar Milovanović
 Tehnički urednik: Aleksandar Ranković
 Štampa: HOLDING KOMPANIJA „BIGZ“ d.o.o.

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
6. avgust 2009.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.