NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » UMNO DELANJE, O MOLITVI ISUSOVOJ

UMNO DELANJE, O MOLITVI ISUSOVOJ

 

UMNO DELANJE. O MOLITVI ISUSOVOJ.
 

 
ŠTA JE MOLITVA? I KAKO SE PREMA OVOME ODNOSI ISUSOVA MOLITVA?
 
11. Molitva je umno stajanje pred Bogom u srcu sa slavoslovljem, blagodarenjem, molbom i skrušenim pokajanjem. Sve je tu duhovno. Koren svega je svešteni strah Božji, iz kojeg potiču poverenje i vera u Boga, predavanje sebe Bogu, uzdanje, prilepljivanje za Boga u osećanju ljubavi sa zaboravljanjem svega tvarnog… Kada je molitva jaka sva ova osećanja i duhovni pokreti su prisutni u srcu u odgovarajućoj meri.
Kako se prema ovome odnosi Isusova molitva?
Kao i ona toplina koja se razvija u srcu i unaokolo od dejstva ove molitve… Navikavanje na molitvu se ne stvara odjednom, već zahteva dugotrajan trud i prisiljavanje sebe.
Upravo u ovom trudu stvaranja molitvene navike najbolje pomaže Isusova molitva i toplina koja je prati.
Obrati pažnju na to, oče, da su to samo sredstva, a ne samo delo.
Moguće je da postoji i Isusova molitva i toplina, a da nema prave molitve. Ma kako čudno da zvuči i tako biva!..
Kada se molimo umom treba da stanemo pred Boga i da samo o Njemu razmišljamo. Međutim, u glavi se neprestano roje razne misli i odvlače um od Boga. Kako bi se um naučio da se drži jednoga sveti oci su koristili kratke molitve i navikavali se da ih neprestano izgovaraju… Ovo neprekidno ponavljanje kratke molitve je držalo i um u razmišljanju o Bogu i rasterivalo je sve misli sa strane. Ove kratke molitve su bile različite… Kod nas je prihvaćena i uobičajila se molitva Isusova: „Gospodi Iisuse Hriste, Sine Božij, pomiluj mja grješnago!“
Dakle, šta je Isusova molitva? Ona je jedna od onih kratkih slovesnih molitava, kao i sve druge kratke molitve. Njena namena je da um drži samo na misli o Bogu.
Kada se čovek navikne na ovu molitvu i kada njome deluje onako kako treba zaista se neprekidno seća Boga.
Pošto je sećanje na Boga u srcu koje iskreno veruje, prirodno, praćeno religioznim osećanjima sveštenog straha, uzdanja, blagodarenja, predanosti volji Božijoj i drugim duhovnim osećanjima Isusovu molitvu koja proizvodi i podržava sećanje na Boga nazivamo duhovnom molitvom. I to je tačno kada je okružena ovim duhovnim osećanjima. Međutim, kada nije praćena ovakvim dejstvima ona ostaje slovesna kao i svaka druga slična molitva.
Tako treba razmišljati o Isusovoj molitvi. Sada, šta znači toplina koja prati upotrebu ove molitve?
Da bi se um držao samo na kratkoj molitvi treba ga sa pažnjom uvesti u srce, jer ostajući u glavi gde se misli roje, on neće moći da se usredsredi na jedno… Kada pažnja siđe u srce ona tamo u jednu tačku privlači sve sile duše i tela. Ovo usredsređivanje čitavog čovekovog života na jedno mesto odmah se pokazuje naročitim osećanjem; ovo osećanje i jeste početak buduće topline… Ovo osećanje, prvo lako, postaje sve jače, snažnije, produbljuje se i od hladnog, kakvo je na početku, prelazi u toplo osećanje i drži pažnju na sebi. I na taj način se dešava da se pažnja prvo drži u srcu napetošću volje, a svojom silom pažnja rađa toplinu u srcu. Ova toplina zatim drži pažnju bez neke njene naročite napetosti. One zatim jedna drugu podržavaju i moraju stalno biti zajedno, jer rasejavanje pažnje hladi toplinu, a umanjivanje topline slabi pažnju.
Odavde proističe zakon duhovnog života: drži srce u osećanju prema Bogu i uvek ćeš se sećati Boga. Njega je negde formulisao sveti Jovan Lestvičnik.
Sada se postavlja pitanje – da li je ova toplina duhovna? Ne, nije duhovna! Već je obična, krvna. Međutim, pošto drži pažnju uma u srcu i na taj način pomaže da se tamo razviju duhovni, ranije navedeni pokreti, ona se naziva duhovnom, ali, samo u slučaju da je ne prati pohotna slast, makar i laka, već da drži dušu i telo u trezvenom raspoloženju. Otuda sledi: čim toplina koja prati Isusovu molitvu nije praćena duhovnim osećanjima ne treba je nazivati duhovnom, već prosto krvnom toplinom, i pošto je takva ona nije loša ako nije u vezi sa pohotnom slašću, makar i lakom; a ako je u vezi sa njom onda je loša i treba je isterati.
Do ove greške dolazi kada toplina ide ispod srca. Druga greška je kada neko zavoli ovu toplinu i njome se ograničava, ne brinući se za duhovna osećanja, kao ni za sećanje na Boga, već samo za to da u njemu postoji ova toplina; ova greška je moguća, iako se ne javlja kod svih i uvek, ali povremeno do nje dolazi. Ovo treba uočiti i ispraviti, jer će u tom slučaju to ostati samo krvna toplina, životinjska… Ovu toplinu ne treba smatrati duhovnom ili blagodatnom… Duhovnom se može nazvati ova toplina samo onda kada je praćena duhovnim, molitvenim pokretima… Ko je bez njih naziva duhovnom pada u grešku. Ko je naziva blagodatnom još je manje u pravu…
Blagodatna toplina je naročita i ona je zapravo duhovna… Ona je odrešena od tela i ne proizvodi primetne promene u telu, a posvedočava je tanano slatko osećanje.
Po ovim osećanjima svako lako može da odredi i da razlikuje toplinu… To svako treba da učini; niko sa strane tu nema šta da traži.
12. Postoji molitva koju čovek tvori sam, i postoji molitva koju Bog daje onome ko se moli (1 Car. 2, 9). Ko ne zna za prvu? I druga svima treba da bude poznata, makar u začetku. Prva stvar kada neko pristupa Gospodu jeste molitva. On počinje da ide u crkvu i da se moli kod kuće po molitvenicima i bez njih. Međutim, misli se stalno rasejavaju. Čovek s njima nikako ne može da izađe na kraj. Ali, što se čovek više trudi na molitvi tim se misli sve više i više umiruju, i molitva postaje čistija. Ipak, atmosfera duše se ne očišćuje dok se u duši na upali duhovni plamičak. Ovaj plamičak je stvar blagodati Božije, ali ne naročite, već svima zajedničke. On se pojavljuje kao posledica izvesne mere čistote u svom moralnom ustrojstvu čoveka koji traži. Kada se zapali ovaj plamičak ili kada se stvori stalna toplina u srcu prestaje kovitlanje pomisli. Sa dušom se dešava isto što i sa krvotočivom ženom: „sta tok krove jeja“ (Lk. 8, 44). U ovom stanju molitva više ili manje liči na neprestanu. Kao posrednica za ovo služi Isusova molitva. I to je granica do koje može da dopre molitva koju tvori sam čovek. Mislim da vam je ovo veoma jasno.
Dalje se u ovom stanju daje molitva koja sama dolazi, koju ne tvori sam čovek. Osenjuje ga molitveni duh i uvlači u srce – isto kao da neko nekoga uzme za ruku i na silu ga odvuče iz jedne sobe u drugu. Duša je ovde vezana silom sa strane i rado ostaje unutra dok nad njom stoji Duh koji ju je osenio. Znam za dva stepena ovog osenjivanja. U prvom – duša sve vidi, svesna je sebe i svog spoljašnjeg položaja, i može da rasuđuje, i da upravlja sobom, može čak i da razori ovo svoje stanje ako poželi. I ovo treba da vam je jasno.
Kod svetih otaca, i posebno kod svetog Isaka Sirina ukazuje se i na drugi stepen molitve koja se daje ili koja osenjuje. Tako on navodi molitvu koju je nazvao ekstazom ili nadahnućem. I ovde takođe dolazi molitveni duh, ali duša koju on odvlači ide u takva sozercanja da zaboravlja na svoj spoljašnji položaj, ne rasuđuje, već samo sozercava, i nije u stanju da upravlja sobom ili da razori svoje stanje. Sećate se da u otačnicima piše da je neko stao na molitvu pre svoje večernje trpeze, a osvestio se tek ujutru. Upravo to je molitva u nadahnuću ili sozercateljna. Kod nekih je ona bila praćena ozarivanjem lica, svetlošću koja se izlivala oko njih, a kod drugih podizanjem sa zemlje. Sveti apostol Pavle je u ovom stanju bio uznet i odveden u raj. I sveti proroci su bili u njemu kada ih je Duh obuzimao.
Zamislite samo kako je velika milost Božija prema nama grešnima. Neko se malo potrudi i čega bude udostojen? Onima koji se trude smelo se može reći: trudite se, imate se rašta truditi!
13. Najlakše sredstvo za ushođenje u neprekidnu molitvu jeste navikavanje na Isusovu molitvu i njeno ukorenjivanje u sebi. najiskusniji ljudi u duhovnom životu, koje je Bog urazumio, pronašli su da je ovo jednostavno i ujedno svedejstveno sredstvo za utvrđivanje duha u svim duhovnim delanjima, isto kao i u čitavom duhovnom podvižničkom životu i u svojim poukama su ostavili podrobna pravila o njoj.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *