NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Pravoslavna psihologija » UDALJAVANJE ČOVEKA OD „OBRAZA I PODOBIJA“ BOŽIJEG – BOLESTI DUŠE

UDALJAVANJE ČOVEKA OD „OBRAZA I PODOBIJA“ BOŽIJEG – BOLESTI DUŠE

 

UDALJAVANJE ČOVEKA OD „OBRAZA I PODOBIJA“ BOŽIJEG
Bolesti duše
 

 
Kako savladati strasne sklonosti?
 
Tu je veoma važno na vreme ih otkriti u sebi, ili, govoreći medicinskim jezikom, postaviti pravilnu dijagnozu svoje duhovne bolesti. Obično to nije lako i Hrišćanin je često sklon da smatra dobrim ono što ide od lukavoga, što ometa njegov duhovni rast i pritiska dušu.
Eto zašto je veoma važno živeti pod rukovodstvom staraca i imati iskusne duhovne oce koji bi mogli na vreme da ukažu na duševnu bolest.
Ukoliko takvih nema, treba pažljivo osluškivati mišljenje duhovno bliskih ljudi. Gospod je tako milostiv da sa svih strana možemo dobiti Njegova uputstva i pomoć, samo ako budemo smireni i izoštrimo naš duhovni sluh.
Metod lečenja od strasnih sklonosti je isti kao i kod svih bolesti duše: plamena molba za pomoć „Lekaru duša i tela naših“, neodstupna molitva za izbavljenje od strasnih sklonosti.
Ovde treba reći da Gospod neretko Sam šalje Svojim izabranicima blagotvorne lekove radi izbavljenja od strasne sklonosti.
Predmet strasne sklonosti često zauzima najpočasnije – prvo mesto u čovekovom srcu, koje treba da pripada samo Bogu. Zato „Bog-revnitelj“ ne trpi strasnu sklonost budući da ona skvrnavi srce i udaljava ga od Boga.
Čak i kod pravednih ljudi postoji nekakva snažna sklonost kao nekakva “ Ahilova peta“ u njihovom duševnom telu vrlina. Upravo tuda Bog i šalje svoj lek. Mnoštvo primera za to može se naći u Bibliji.
Tako je patrijarh Jakov voleo Rahilju, a dobio je najpre za ženu Liju. Od svih je najviše voleo dvojicu Rahiljinih sinova – Josifa i Venijamina; ali od svih dvanaest sinova Gospod mu oduzima upravo Josifa, a kasnije i Venijamin ostaje kao talac u Egiptu, itd.
Šaljući ovakva iskušenja, Gospod pokazuje Svojim izabranicima da njihovo srce nije takvo da bi se sve u njemu upodobljavalo „mržnji“ (Lk. 14:26) prema vezanosti za svet, u poređenju sa ljubavlju prema Bogu.
Tako se često samo putem doživljavanja teških iskušenja ljudsko srce može isceliti od strasnih sklonosti.
Značaj zemaljskih strasnih sklonosti upadljivo se razotkriva prilikom prelaska duše u zagrobni svet. Teško je umirati duši koja ima mnogo zemaljskih sklonosti i veza. Blago onda onima koji su se njih na vreme oslobodili.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *