TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 97
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam predstavlja Prvi dolazak Hristov i veru svih naroda u Njega, koja im je darovana po obećanjima kakva su bila blagoveštena ocima. Zbog toga ovaj psalam podstiče sve narode da uskliknu pobedničku pesmu, koja je sastavljena u njihovo ime.
(1) Pevajte Gospodu pesmu novu, jer čudesa učini Gospod. Uistinu je divno što je smrt postala nedelotvorna i što je opet oživljen vasceli ljudski rod. Spase Ga desnica Tvoja, jer je Hristos Očeva desnica i, budući da Mu nije potrebna ljudska pomoć, vascelo podnebesje privodi Svom Ocu.
(2) Objavi Gospod spasenje Svoje. Rečju spasenje označava se dolazak Gospodnji u telu, prema onome što je rekao Simeon: I videše oči moje spasenje Tvoje (Lk. 2; 30). Pred narodima otkri pravdu Svoju, proteravši kneza ovoga veka i opravdavši nas, koji smo se odavno nalazili pod njegovom tiranijom.
(3) Opomenu se milosti Svoje Jakovu, jer mu je obećao da će u njegovom semenu biti blagosloveni svi narodi (1. Mojs. 28; 14). Videše cvu krajevi zemlje spasenje Boga našega, Ne postoji nijedan kraj zemlje koji ne bi imao udela u carstvu Hristovom.
(5) Psalmopojte Gospodu našem na guslama, Guslama se naziva usaglašenost (harmonija) duše i tela.
(6) Trubama kovanim, i glasom trube od roga kličite Bogu našem. Trubama kovanim naziva sverasplamsavajuću i neoslabljenu silu evanđelske propovedi, a trubom od roga carsko dostojanstvo, jer su carevi bili pomazivani iz roga. Osim toga, njihovo pomazanje za carsku vlast oglašavalo se trubom od roga.
(7) Neka se potrese more i punoća njegova. Morem se naziva sadašnji život, usled gorkih briga koje u njemu postoje. Ono će se stoga pomeriti sa mesta na kojem je prethodno stajalo, odnosno, sa idolosluženja.
(8) Reke neka zapljeskaju rukama zajedno. Rekama naziva svete tajnovodce (mistagoge), a njihovu revnost na delu propovedi označava time, što kaže da rukama pljeskaju zajedno. Gore neka se obraduju (9) jer dolazi (Gospod) da sudi zemlji, tj. obradovaće se angelske sile, jer kod njih biva velika radost zbog jednog grešnika koji se kaje (Lk. 15; 10).
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Prema Jevsevijevim rečima, i ovaj psalam prorokuje o Prvom i o Drugom dolasku Hristovom, po čemu je sličan kako sa psalmom koji mu prethodi, tako i sa psalmom koji za njim sledi.
Pevajte Gospodu pesmu novu, jer čudesa učini Gospod. Gospod je satvorio čudesna dela. Šta može biti čudesnije od toga, što je Bog postao čovek, što je učinio i druga čudesna dela i, između ostalog, postradao, a što je opisano u evanđeljima? Zbog toga se kaže da ova nova i čudesna dela zahtevaju i novu pesmu.
(2) Objavi Gospod spasenje Cvoje, tj. Svoje očovečenje ili Svoju spasonosnu volju, jer Otac nije poslao Sina u svet da bi svet kroz Njega bio osuđen, nego da bi se svet kroz Njega spasao (v. Jn. 3; 17).
Pred narodima otkri pravdu Svoju, tj. po celoj zemlji razlegao se glas apostola, koji su svim narodima propovedali spasenje od Gospoda. Ovo bi se moglo razumeti i drugačije: Gospod je Svoje spasenje (tj. spasavanje ljudskog roda) objavio prorocima i Svoju pravdu otkrio narodima.
(5) Psalmopojte Gospodu na guslama, na guslama i glasom psalma. U višem značenju, pod guslama se podrazumeva delatna vrlina, a pod glasom psalma sozercanje. Prema tumačenju božanstvenog Kirila, ovim stihom David kao da kaže: proslavljajte, hrišćani, Hrista, i delanjem i sozercanjem.
(6) Trubama kovanim, i glasom trube od roga, kličite (zatrubite) pred carem Gospodom. Zatrubite, kaže, hrišćani, trubama,tj. glasovima svetih Evanđelja, koja se nazivaju trubama u množini, budući da ih ima četiri. Međutim, ona se nazivaju i trubom u jednini, jer, iako se nazivaju Evanđeljima, iako su ih napisala četvorica Evanđelista, ona po svojoj usaglašenosti i sili predstavljaju jedno Evanđelje (Isihije). Evanđelja su nazvana trubama kovanim zato što su iskovana (sačinjena) Duhom Svetim. Može se protumačiti i ovako: pod trubama kovanim podrazumevaj zapovesti Hristove koje se nalaze u Evanđeljima, a te iste zapovesti podrazumevaj i pod trubom od roga, jer one daruju večni život. Prema Teodoritovim rečima, U Svetom Pismu, trubom se naziva oglašavanje uopšte, na primer: Kada dajete milostinju, ne trubite pred sobom, tj. ne oglašavajte o tome. Prema tome, ove trube označavaju apostole, proroke i učitelje. Jevsevije: Reči apostola našeg Spasitelja naziva trubama kovanim, usled iskušanosti i ispitanosti njihove vere, a trubama od roga usled njihove delatnosti. Naime, ove trube načinjene su od rogova bika, koji je radna, tj. delatna životinja.
(8) Reke neka zapljeskaju rukama zajedno. Reke će kaže, zajedno pljeskati, kao da je reč o slovesnim ljudima koji se raduju jedan zbog drugog. I neoduhotvorene reke radovaće se dolasku vaseljenske radosti – Hrista. Međutim, prema Kirilovim i Teodoritovim rečima, reke označavaju učitelje, koji svoje učenike napajaju pitkom vodom. Ili, možda, reke izobražavaju sabore hrišćana koji, prema Didimovim rečima, svakodnevno pritiču ka Crkvi.
Gore neka se obraduju. Prema Isihijevom tumačenju, gorama su nazvani proroci, usled uzvišenosti njihovih viđenja. I proroci će se radovati, kada vide da se njihova proroštva ispunjavaju u Hristu.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *