NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 97
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam predstavlja Prvi dolazak Hristov i veru svih naroda u Njega, koja im je darovana po obećanjima kakva su bila blagoveštena ocima. Zbog toga ovaj psalam podstiče sve narode da uskliknu pobedničku pesmu, koja je sastavljena u njihovo ime.
(1) Pevajte Gospodu pesmu novu, jer čudesa učini Gospod. Uistinu je divno što je smrt postala nedelotvorna i što je opet oživljen vasceli ljudski rod. Spase Ga desnica Tvoja, jer je Hristos Očeva desnica i, budući da Mu nije potrebna ljudska pomoć, vascelo podnebesje privodi Svom Ocu.
(2) Objavi Gospod spasenje Svoje. Rečju spasenje označava se dolazak Gospodnji u telu, prema onome što je rekao Simeon: I videše oči moje spasenje Tvoje (Lk. 2; 30). Pred narodima otkri pravdu Svoju, proteravši kneza ovoga veka i opravdavši nas, koji smo se odavno nalazili pod njegovom tiranijom.
(3) Opomenu se milosti Svoje Jakovu, jer mu je obećao da će u njegovom semenu biti blagosloveni svi narodi (1. Mojs. 28; 14). Videše cvu krajevi zemlje spasenje Boga našega, Ne postoji nijedan kraj zemlje koji ne bi imao udela u carstvu Hristovom.
(5) Psalmopojte Gospodu našem na guslama, Guslama se naziva usaglašenost (harmonija) duše i tela.
(6) Trubama kovanim, i glasom trube od roga kličite Bogu našem. Trubama kovanim naziva sverasplamsavajuću i neoslabljenu silu evanđelske propovedi, a trubom od roga carsko dostojanstvo, jer su carevi bili pomazivani iz roga. Osim toga, njihovo pomazanje za carsku vlast oglašavalo se trubom od roga.
(7) Neka se potrese more i punoća njegova. Morem se naziva sadašnji život, usled gorkih briga koje u njemu postoje. Ono će se stoga pomeriti sa mesta na kojem je prethodno stajalo, odnosno, sa idolosluženja.
(8) Reke neka zapljeskaju rukama zajedno. Rekama naziva svete tajnovodce (mistagoge), a njihovu revnost na delu propovedi označava time, što kaže da rukama pljeskaju zajedno. Gore neka se obraduju (9) jer dolazi (Gospod) da sudi zemlji, tj. obradovaće se angelske sile, jer kod njih biva velika radost zbog jednog grešnika koji se kaje (Lk. 15; 10).
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Prema Jevsevijevim rečima, i ovaj psalam prorokuje o Prvom i o Drugom dolasku Hristovom, po čemu je sličan kako sa psalmom koji mu prethodi, tako i sa psalmom koji za njim sledi.
Pevajte Gospodu pesmu novu, jer čudesa učini Gospod. Gospod je satvorio čudesna dela. Šta može biti čudesnije od toga, što je Bog postao čovek, što je učinio i druga čudesna dela i, između ostalog, postradao, a što je opisano u evanđeljima? Zbog toga se kaže da ova nova i čudesna dela zahtevaju i novu pesmu.
(2) Objavi Gospod spasenje Cvoje, tj. Svoje očovečenje ili Svoju spasonosnu volju, jer Otac nije poslao Sina u svet da bi svet kroz Njega bio osuđen, nego da bi se svet kroz Njega spasao (v. Jn. 3; 17).
Pred narodima otkri pravdu Svoju, tj. po celoj zemlji razlegao se glas apostola, koji su svim narodima propovedali spasenje od Gospoda. Ovo bi se moglo razumeti i drugačije: Gospod je Svoje spasenje (tj. spasavanje ljudskog roda) objavio prorocima i Svoju pravdu otkrio narodima.
(5) Psalmopojte Gospodu na guslama, na guslama i glasom psalma. U višem značenju, pod guslama se podrazumeva delatna vrlina, a pod glasom psalma sozercanje. Prema tumačenju božanstvenog Kirila, ovim stihom David kao da kaže: proslavljajte, hrišćani, Hrista, i delanjem i sozercanjem.
(6) Trubama kovanim, i glasom trube od roga, kličite (zatrubite) pred carem Gospodom. Zatrubite, kaže, hrišćani, trubama,tj. glasovima svetih Evanđelja, koja se nazivaju trubama u množini, budući da ih ima četiri. Međutim, ona se nazivaju i trubom u jednini, jer, iako se nazivaju Evanđeljima, iako su ih napisala četvorica Evanđelista, ona po svojoj usaglašenosti i sili predstavljaju jedno Evanđelje (Isihije). Evanđelja su nazvana trubama kovanim zato što su iskovana (sačinjena) Duhom Svetim. Može se protumačiti i ovako: pod trubama kovanim podrazumevaj zapovesti Hristove koje se nalaze u Evanđeljima, a te iste zapovesti podrazumevaj i pod trubom od roga, jer one daruju večni život. Prema Teodoritovim rečima, U Svetom Pismu, trubom se naziva oglašavanje uopšte, na primer: Kada dajete milostinju, ne trubite pred sobom, tj. ne oglašavajte o tome. Prema tome, ove trube označavaju apostole, proroke i učitelje. Jevsevije: Reči apostola našeg Spasitelja naziva trubama kovanim, usled iskušanosti i ispitanosti njihove vere, a trubama od roga usled njihove delatnosti. Naime, ove trube načinjene su od rogova bika, koji je radna, tj. delatna životinja.
(8) Reke neka zapljeskaju rukama zajedno. Reke će kaže, zajedno pljeskati, kao da je reč o slovesnim ljudima koji se raduju jedan zbog drugog. I neoduhotvorene reke radovaće se dolasku vaseljenske radosti – Hrista. Međutim, prema Kirilovim i Teodoritovim rečima, reke označavaju učitelje, koji svoje učenike napajaju pitkom vodom. Ili, možda, reke izobražavaju sabore hrišćana koji, prema Didimovim rečima, svakodnevno pritiču ka Crkvi.
Gore neka se obraduju. Prema Isihijevom tumačenju, gorama su nazvani proroci, usled uzvišenosti njihovih viđenja. I proroci će se radovati, kada vide da se njihova proroštva ispunjavaju u Hristu.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *