NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 96
Psalam Davidov, kad se (njegova) zemlja uspostavljaše
 
Sadržaj
 
I u ovom psalmu predstavlja spasenje sveta i veru svih naroda u Hrista.
(1) Gospod se zacari, neka se raduje zemlja, neka se vesele ostrva mnoga, Ostrvima naziva crkve, koje su izložene svakom vetru i okružene gorkim talasima nesreća.
(2) Oblaci i primrak su oko Njega. Time označava prikriveni silazak Gospodnji među ljude, kada se javio u obličju sluge. Pravda i sud su utvrđenje prestola Njegovog. To, što je presudio u našem sporu koji smo, očigledno, vodili sa lukavim i protivničkim silama, bilo je uzrok otpuštanja grehova.
(3) Oganj će pred Njim prethoditi, jer je On Svojom božanstvenom silom spalio svako lukavo i protivničko dejstvovanje.
(4) Osvetliše munje Njegove vaseljenu. Kaže da su Njegovi sveti apostoli i evanđelisti munje i da su, slično svetlosti, ozarili podnebesje.
(5) Gore kao vosak istopiše se od lica Gospodnjeg. Gorama naziva protivničke sile, koje su se od pomenutog ognja rastopile kao vosak. Ono, što se skameni zbog duvanja severnog vetra, omekša kada dune južni (vetar). Zbog toga prekrasno govori nevesta u Pesmi nad pesmama: Ustani severe i hodi juže, i duni po vrtu mom, da kaplju mirisi njegovi (Pesma 4; 16).
(6) Neka se postide koji se klanjaju kipovima, videvši da se oni, koje su nekad smatrali bogovima, pred licem Gospodnjim tope kao vosak. Neka se poklone Njemu svi angeli Njegovi. Blagodarite Mu za to, što je savršio za podnebesje.
(7) Ču i uzveseli se Sion. Sion je Crkva. Šta je drugo čuo, ako ne evanđelsku propoved? Ona je Crkvi podarila veselje. I obradovaše se kćeri Judeje. Kćerima Judeje nazivaju se prepodobne duše koje su se ispovedanjem sjedinile sa Bogom i obradovale se radi sudova Božijih, kada su videle da su mučitelji proterani i da su oni, koji su bili u ropstvu, izvedeni na slobodu.
(10) Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. Onima, koji su iskupljeni da bi bili slobodni, savetuje da se odvrate od svakog vida zla (lukavstva). Čuva Gospod duše prepodobnih Svojih. Vi, koji ste se odvratili od lukavoga, postali ste prepodobni i Gospod će vas, i posle svega, čuvati od lukavoga, jer je grešnik lukavi u pravom smislu te reči.
(11) Svetlost zasija pravedniku, tj. evanđelska svetlost. Zasija pravedniku, tj. ljudima koji su kroz veru postali pravedni. I pravima srcem veselje. Posle reči pravima trebalo bi staviti znak interpunkcije, da bi se dobio sledeći smisao: onima koji su postali pravi u srcu zasijaće veselje, tako da reč zasija treba primeniti na celu rečenicu.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
U jevrejskom Psaltiru, ni ovaj psalam nema natpis; sadašnji natpis načinila su Sedamdesetorica tumača, na osnovu sadržaja samog psalma. Kaže se: Davidov, jer je, prema mišljenju božanstvenog Kirila, posvećen od Davida rođenom Hristu; s druge strane, ako ime David znači „silan rukom“, onda se i Hristos, kao svemogući, može nazvati „silan rukom“. Reči: kad se ustrojavala njegova zemlja znače „kad je zemlja dovedena u mirno i spokojno stanje“, nakon što je, prema Kirilovim rečima, oslobođena od vladavine demona, jer je Gospodnja zemlja i sve što je u njoj (Ps. 23; 1).
(1) Neka se vesele ostrva mnoga. Neka se raduju, kaže, sve pojedinačne crkve, koje su izašle iz gorkog mora neverja i koje su ranije sa snih strana bile napadane talasima iskušenja, da bi zatim dobile, kako kaže Kirilo, „čvrsto stajanje u Hristu“.
(2) Oblaci i primrak (grč. γνοφος) su oko Njega. Prema Didimoiim rečima, oblakom i primrakom se naziva telo koje je primio Bog Logos budući da u sebi, dodaje Kirilo, skrivaju božanstvo. Teodorit, međutim, kaže da oblak i primrak ukazuju na nepristupačnost (nedokučivost) božanske prirode. Kao što je nemoguće videti onoga koji je sakriven oblakom, tako je nemoguće videti i nevidljivu prirodu. On Sam napominje da se na Sinajskoj gori javio u oblaku i primraku i, mada je nemoguće videti Njegovo lice, kroz dejstva (energije) se može videti Njegova sila. Didim dodaje još i to, da oblak označava Hristovu čovečiju prirodu, budući da je On bez greha.
(3) Oganj će pred Njim prethoditi. David to govori o vremenu sveopšteg suda. Prorok Danilo je gotovo to isto video sopstvenim očima, zbog čega je i napisao: Reka ognjena tecijaše ispred Njega (Dan. 7; 10). Neprijatelji Hristovi su svi oni, koji su potčinjeni đavolu; oko (Njega) – znači: „sa svih strana“.
(6) Objaviše nebesa pravdu Njegovu: nebesa su apostoli i proroci, jer su vodili nebeski život. Pravdom se naziva to, što bogopoznanje nije ograničeno samo na Jevreje, nego su na poznanje istine prizvani svi narodi. Ili se, možda, pravdom naziva to što je Hristos osudio surovog gospodara, đavola, i oslobodio ljude koji su se nalazili pod njegovom vlašću.
(8) Ču i uzveseli se Sion, i obradovaše se kćeri Judeje. Čuo je, kaže, nebesa, tj. apostole i proroke koji su propovedali o veličanstvu Hristovom; uzveselio se vidljivi Sion ili, možda, novi Sion, tj. saborna hrišćanska Crkva. Obradovale su se i kćeri Judeje; to su u starini bili jevrejski gradovi i sinagoge, dok se sada tim imenom označavaju pomesne hrišćanske crkve, rođene od jedne i sveopšte Crkve. Kao što Sion znači „mesto za stražu“, a Judeja „ispovedanje“, tako i Crkva Hristova u sebi sadrži oba svojstva, tj. ona i stražari i sozercava istinu, ispoveda i blagodari Gospodu. Dakle, obradova se kako jedna, sveopšta Crkva Hristova, tako i sve njene kćeri, tj. pomesne crkve.
(10) Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. Čuva Gospod duše prepodobnih Svojih, iz ruke grešnika izbaviće ih. Gospod, kaže, nenavidi zle a ljubi dobre. Zbog toga onaj, koji hoće da ljubi Boga, i sam mora podražavati Boga u nenavisti ka zlu i u ljubavi prema dobru, kako bi se slično sjedinilo sa sličnim. Dalje, Gospod čuva duše prepodobnih Svojih, i u vreme nesreće izbaviće ih od grešnika odnosno od đavola, koji je vinovnik svakog zla.
(11) Svetlost zasija pravedniku, i pravima srcem veselje. Pravedniku je zablistala svetlost istinske svetlosti, tj. Boga; to je duhovna svetlost koja ga rukovodi u svakoj istini. Može se protumačiti i ovako: svetlost delatne vrline vodi ka svetlosti vrline sozercateljne, dok pravima srcem blista uteha i veselje.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *