NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 94
Pohvalna pesma Davidova; nenatpisano kod Jevreja
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu, zbor svetitelja obraća se nepokornim (neverujućim) Izrailjcima, savetujući ih da pristupe spasenju koje je Hristos darovao, pokazujući da će, ako Mu priteknu, biti uslišani, budući da je On Tvorac i da voli Svoja stvorenja. Nakon savetovanja svetih, pojavljuje se i sam Sveti Duh, koji nepokornima savetuje da ne podražavaju neverje svojih otaca.
(1) Hodite, obradujmo se Gospodu. Sveti zapovedaju nepokornima, prizivajući ih na radost ili kao na neki praznik, da bi ih time ubedili. Uskliknimo Bogu, Spasitelju našem. Dobro je rečeno: uskliknimo, odnosno, kada pristupimo, otpevajmo pobedničke pesme, jer je klicanje pojanje zbog pobede nad neprijateljima. Psalmopojac nam ovim obznanjuje da je Hristos porazio neprijatelje, kada je radi nas stupio u bitku sa protivničkim silama.
(2) Preteknimo lice Njegovo u ispovedanju. Kao da kaže sledeće: pre nego što sedne na sud, preteknimo ispovedanjem lice Njegovo, tj. lice Sina, i zadobijmo Njegovo blagovoljenje (dobru volju, blagonaklonost, grč. eouiveia). U tom slučaju, i vama će se to preobratiti u dobro, jer ispovedanje uvek ima dobar svršetak. Upravo to i znače reči: U psalmima uskliknimo Njemu.
(3) I Car veliki nad svim bogovima, tj. nad onima koji su poverovali i time dobili pravo da se nazovu bogovima, prema onome što je rečeno: Postavio sam te da si bog faraonu (2. Mojs. 7; 1). Ako prinesemo ispovedanje, nećemo se prevariti u onom čemu se nadamo, jer će nas Bog pomilovati kao Svoj sopstveni narod.
(5) Jer je Njegovo more. Pokazuje da Bog, kao Stvoritelj vascele tvari, neće prezreti Svoju tvorevinu kad Mu pripadne (tj. kad padne pre Njim, pokloni Mu se) u ispovedanju.
(6) Hodite poklonimo se i pripadnimo Njemu. Svetitelji za sebe kažu da se poklanjaju i da plaču, kako bi u slušaocima pobudili revnost ka ispovedanju.
(8) Danas, ako Glas Njegov čujete. Ovde Sam Gospod počinje da ih savetuje da budu pokorni, a ne onakvi kakvima su se njihovi očevi pokazali u pustinji.
U dan kušanja u puspšnji, (9) kada Me kušahu oci vaši, jer su ponekad iskušavali Boga tako što su išli drugim, a ne pravim putem.
(11) Tako se zakleh u Gnevu Mome: neće ući u pokoj Moj. Pismo nam ukazuje na tri pokoja, tj. počinka; prvi je telesni, subotnji pokoj, drugi – ulazak u obećanu zemlju, kakvim ih je upokojio Isus Navin, a treći pokoj (počinak) nebeski, na koji se ovde i misli. Nije bilo potrebno ni da se pominju drugi (pokoji), jer je to istinski pokoj. Zbog toga objašnjava da je istinski pokoj ishođenje iz ovog sveta i naseljavanje u višnje obitelji.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *