TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 86
(1) Sinova Korejevih. Psalam pesme
 
Sadržaj
 
Sinovi Korejevi su i ovaj psalam ispevali o Crkvi, propovedajući u njemu prizivanje neznabožaca, a takođe i to da će u Crkvi, prema domostroju ovaploćenja, zablistati Jedinorodni.
(2) Temelji su njegovi na Gorama svetim. Njegovi, tj. naroda prizvanog kroz veru. Podrazumeva da je narod iz neznabožaca poučen na temeljima apostola i proroka.
Ljubi Gospod vrata Siona većma od svih naselja Jakovljevih. Vratima Siona naziva prethodno i prvobitno učenje Crkve, a naseljima Jakovljevim služenje pod Zakonom. Zbog toga i kaže da je evanđelski život Bogu ugodniji od služenja pod Zakonom.
(3) Preslavne (stvari) govorahu se o tebi, Grade Božiji. Grad je Crkva. Šta je preslavno (tj. slavnije) izgovoreno o njoj, osim da će se u njoj nastaniti Jedinorodni, prema onome što je rečeno: Ovde ću se nastaniti, jer njega izabrah (Ps. 131; 14).
(4) Spominjaću Pava (Egipat) i Vavilon. Sačuvaću dobru misao (uspomenu) na one, koji Mi se obraćaju, iako su se ranije neumereno predavali slastoljublju i služili idolima. Psalmopojac na to misli kada pominje Rava i Vavilon. I evo, inoplemenici (Filistejci) i Tir, i narod Etiopljana. Ove reči nas jasno uče da je Crkva sastavljena od svih naroda.
(5) Mati Sion, reći će čovek, i Čovek postade u njemu, tj. na Sionu, koji se naziva majkom. Očigledno je da ćemo se mi, koji smo poverovali, pribrojati Sionu, tj. Crkvi, u kojoj se nalazi Čovek ili Onaj, Koji ju je utemeljio. To je Onaj, Koji je nas radi postao čovek i obećao da će Svoju Crkvu sagraditi na steni.
(6) Gospod će kazivati u knjizi (popisa) naroda i kneževa, tj. Gospod će kazivati o knjizi onih ljudi i kneževa, koji će pripadati samoj Crkvi. O kakvoj knjizi? Zar to nije ona koja je napisana na nebesima, i za koju je Sam rekao: Radujte se što su imena vaša zapisana na nebesima (Lk. 10; 20).
(7) Jer je svih radujućih se obitalište u Tebi. Kada, kaže, u Tebi bude obitalište svih onih što pripadaju Crkvi, oni će se ispuniti veseljem.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Temelji su Njegovi na gorama svetim. Čiji to, Njegovi? Jevsevije kaže: Hristovi, i to je očigledno iz stihova koji slede: Mati Sion, reći će čovek, i Čovek postade u njemu, i Sam Višnji osnova Ga. Temelji Hristovi su istinita učenja o Njemu, jer su ona temelj i koren vere u Hrista. Ti temelji su, prema Teodoritovim i Kirilovim rečima, položeni na apostole, koji su ovde nazvani svetim gorama – Gorama, jer su bili čvrsti u veri i uzdizali se nad svakim zemnim i niskim mudrovanjem. Osenili su se i sklonošću ka mnogobrojnim vrlinama, kao što se čvrste i visoke gore osenjuju gustim drvećem; svetim – zato što su apostoli bili sveto predani svetome Bogu i preispunjeni Duhom Svetim. Možemo i drugačije da kažemo: temeljima Hristovim nazvao je apostole, i to – temeljima zato, što su apostoli činili početke i prva zdanja Crkve Hristove, a Hristovim zato, što je Hristos apostole položio u temelje Crkve, budući da su se oni nalazili na svetim gorama – Sionu, Tavoru i ostalim uzvišenjima, osveštanim prevashodno time što je na njima prebivao i živeo najsvetiji meću svetima – Hristos. Neki kažu da su temelji Hristovi proročka predskazivanja o Njemu, budući da su ona bila začeci vere u Hrista. Naime, Gore svete su i proroci, usled uzvišenosti njihovih proroštava i njihovog osveštavanja Duhom Svetim.
(2) Ljubi Gospod vrata Siona većma od svih naselja Jakovljevih. Veliki Pavle nam u Poslanici Jevrejima govori o postojanju nebeskog Siona i nebeskog Jerusalima, nazvavši tako življenje na nebesima (v. Jevr. 12; 22). Prema Teodoritovim rečima, pod ovim vratima Siona treba da podrazumevaš pomesne crkve… budući da posredstvom njih, kao posredstvom vrata, hrišćani ulaze u višnji Sion. Ta vrata, odnosno ove pomesne crkve, Gospod više ljubi i pretpostavlja svim jevrejskim gradovima (jer naselja označavaju gradove). Ili se možda naseljima nazivaju Silom i zemaljski (veštastveni) Jerusalim, u kojima se nekada nalazio kovčeg zaveta.
(4) Spominjaću Pava (ili Ravu) i Vavilon onima koji me poznaju. Prema tumačenju božanstvenog Kirila, ove reči su izgovorene u ime Samog Hrista Spasitelja i sadrže proroštvo o tome, da će Njegova Crkva biti sastavljena od mnogih naroda, i to najbezbožnijih. Tako je likom bludnice Rave izobrazio Hanaanejce, pošto je i Rava bila Hanaanejka i živela je u zemlji hanaanejskoj. Naime, Hanaanejci i Vavilonjani bili su bezbožniji od svih ostalih. Zatim nabraja i druge narode, slične po bezbožništvu, pri čemu verujuće naziva onima koji Ga poznaju. Neki, međutim, pod Ravom podrazumevaju Egipat.
(5) I Čovek postade na njemu (Sionu). U ovom rečima sadrži se proroštvo o rođenju Hristovom, jer se u granicama veštastvenog Siona Hristos uistinu i rodio kao čovek. Da bi pokazao da Rođeni nije bio običan čovek nego Bogočovek, dodaje:
I Sam Višnji osnova Ga, On, Koji je na Sionu rođen u ljudskom liku, osnovao ga je (Sion) na početku, kao Tvorac neba i zemlje Koji je iznad svih, odnosno kao Bog.
(6) Gospod će kazivati u knjizi naroda i kneževa ovih koji postadoše u njemu. Hristos će, kaže, učiti o Sebi iz Pisma, pri čemu se misli na proročka Pisma (knjige), o čemu pripoveda apostol Luka: I dadoše Mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano: Duh Gospodnji je na Meni, zato Me pomaza da blagovestim siromasima… (Lk. 4; 1718). Ove proročke reči David je nazvao knjigom naroda i njihovih starešina (kneževa), budući da je Pismo dato judejskim (jevrejskim) plemenima i njihovom starešinama. I kao što je u početku Pismo bilo svojina svih plemena koja su se telesno rodila na čuvstvenom (veštastvenom, vidljivom) Sionu, tako je sada (Pismo) tekovina svih onih, koji su duhovno rođeni u duhovnom Sionu – crkvi Hristovoj ili hrišćanskoj.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *