NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 85
Molitva Davidova, psalam
 
Sadržaj
 
Budući prosvetljen Duhom u vezi s budućim dolaskom Jedinorodnog i otpuštanjem grehova svakom čoveku koji Mu pritekne, blaženi David osnovano uznosi molitvu i traži da i on bude jedan od onih, koji će se spasti blagodaću.
(1) Prikloni, Gospode, uho Tvoje i usliši me, jer će onome koji se moli smirenoumlje u velikoj meri pomoći da bude uslišan. Jer sam ja siromah i ubog. To je početak molitve smirenoumlja. Stekavši bogatstvo pravednosti, ni David ni Jezekija nisu se obazirali na njega, nego su na umu imali siromaštvo svoje prirode i preklinjali Boga da bude milostiv prema njihovoj ubogosti. Rečeno je: Prikloni, Gospode, uho Tvoje, što je u prenesenom smislu preuzeto od bolesnika, koji usled slabosti ne može glasno da govori i moli lekara da prikloni uho ka njegovim ustima.
(2) Sačuvaj dušu moju, jer sam prepodoban. Moli da ga usliši : zbog napredovanja u dobrim delima. Spasi slugu Tvoga, Bože moj, koš se uzda u Tebe. Pošto je sebe nazvao prepodobnim, opet se vraća ka smirenoj (skrušenoj) reči, pridružujući se slugama Božijim i svedočeći da se jedino u Bogu nada spasenju.
(3) Pomiluj me, Gospode, jer Tebi vapim sav dan. Ove reči nas uče da onaj, koji želi da od Boga dobije neko dobro, neprestano mora prebivati u molitvi.
(5) Jer si Ti, Gospode, dobar i snishodljiv (krotak). One, koji pritiču Bogu, uči da ne očajavaju ako Gospod neko vreme bude oklevao da ispuni njihovu prozbu, jer će ih kao dobar i prebogat milošću neminovno uslišati.
(8) Nema sličnog Tebi među bogovima, Gospode. Bogovima naziva svete proroke, u kojima je obitavala reč Božija. Kaže da nijedan od proroka nije mogao da izbavi ljude od greha i da je to mogao da učini jedino Gospod, prema onom što je rečeno na drugom mestu: Zastupnik, ali ne angeo nego Sam Gospod spase nas (Isa. 63; 9 – prema Septuaginti).
(11) Da se obraduje srce moje da se boji Imena Tvoga. Ko je zadobio strahopoštovanje pred Bogom, taj ljubi život koji je saglasan sa Zakonom. Takav život je majka radosti. Zbog toga je prorok pravilno pretpostavio da će strah razveseliti njegovo srce. On tako govori i na drugom mestu: Neka se raduje cpce onih koji traže Gospoda (Ps. 104; 3) i Setih se Boga i obradovah se (Ps. 76; 4).
(12) Ispovedaću Te i hvaliti, Gospode Bože moj, svim srcem svojim. Molitvu odjednom preobraća u ispovedanje toga da je izbavljen (13) od pakla, objašnjavajući razlog zbog kojeg je grešio, odnosno da su to zamke mnogih, i pri tom (14) silnika, koji ne postaviše Boga pred sebe. Međutim, Ti si mi, Gospode, učinio milost kakvu oni nisu očekivali i Svojim čovekoljubljem izbavio si moju dušu iz najdubljeg pakla. To kaže Hristos, kad se carevi zemaljski i kneževi okupiše zajedno na Njega (v. Ps. 2; 2).
(13) Jer je milost, Tvoja velika na meni. Kao da je molitva već došla do kraja, govori da će u vekove hvaliti veliku milost Božiju, jer je njihove duše izbavila iz adskih ruku.
(14) Bože, bezakonici ustaše na mene. Pokazuje da je zbog njih pao u taj greh. Zbog čega bi inače pao, ako na njega ne bi ustalo mnoštvo lukavih demona i spotaklo ga na putu vrline?
(15) A Ti, Gospode Bože moj, milosrdan si i milostiv. Iako su me lukavi demoni, koji su ustali protiv mene, bacili u greh, a kroz greh i u najdublji pakao, Ti, Gospode, i na mene rasprostireš Svoje milosrđe i Sam si izbavio moju dušu. Stoga Te opet molim da me pomiluješ. Za mene će biti milost, ako pogledaš na mene.
(17) Učini sa mnom znamenje na dobro. Kao što je nekada Bog u Egiptu dao znamenja sinovima Izrailjevim kako ne bi pretrpeli nikakvo zlo od pogubitelja, tako moli da i njemu da znamenje, kako bi se time sačuvao i postideo neprijatelje.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *