NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 83
(1) Za kraj, za točila, psalam sinova Korejevih
 
Sadržaj
 
I u ovom psalmu se ponovo govori o crkvama. Otuda se i vidi zašto on ima natpis: za točila.
(2) Kako su mila naselja Tvoja, Gospode nad vojskama! Naseljima naziva ona mesta gde su osnovane svete Božije crkve, kojima stremi svaka bogoljubiva duša.
(3) Srce moje i telo moje obradovaše se Bogu živome. Psalmopojac kao da kaže sledeće: I telom i dušom posvetio sam se na služenje Bogu istinitom. Rečeno je: Bogu živom, za razliku od idola, koji su mrtvi i načinjeni od neoživotvorenog veštastva.
(4) Jer i ptica nađe dom sebi, i grlica gnezdo sebi, gde će položiti ptiće svoje; žrtvenici Tvoji, Gospode. Pod pticom podrazumeva ljudsku dušu koju lovi duhovni lovac, prema onome što je rečeno: Duša naša kao ptica izbavi se od zamke lovačke (Ps. 123; 7), dok pod grlicom podrazumeva dušu koja živi u čistoti i celomudrenosti. Zbog toga kaže da će svaka duša naći sebi utočište, tj. pristup ka oltarima.
(5) Blaženi koji obitavaju u domu Tvome, tj. u domu nebeskom.
(6) Blažen je čovek kome je zaštita u Tebe, Gospode; ushođenja je zaveštao (položio) u srcu svome. Izabravši Boga za svog zaštitnika, on svakodnevno u sebi naziđuje dobre pomisli koje je u ovom psalmu nazvao i ushođenjima, budući da duša, idući po njima, sa zemlje ushodi na nebo.
(7) U dolini plača. Dolinom plača naziva smrtni život. Zbog toga i kaže: svakodnevno ih poučavajući tokom smrtnog života, ispunjavaš ih dobrim pomislima i oni mogu da osete Tvoju zaštitu.
Jer će blagoslove dati Zakonodavac, (8) hodiće iz sile u silu. Nagradu za dobre pomisli daće im Zakonodavac, tj. Onaj, Koji im je dao zakon Novog Zaveta. Kakvi su to blagoslovi? Zar to nisu oni, koji će hoditi iz sile u silu? Pod tim podrazumeva ushođenje iz ovdašnjeg života po Bogu u višnji Jerusalim, a kada odu u njega, videće Boga kao što jeste (1. Jn. 3; 2).
(10) Pogledaj na lice Pomazanika Tvoga. Pomazanikom ovde naziva narod, koji je prizvan na carsko sveštenstvo (1. Petr. 2; 9).
(11) Jer je bolji dan jedan u dvorovima Tvojim nego hiljade drugih. Pod jednim danom u dvorovima Božijim, tj. u crkvama, podrazumeva dan Spasiteljevog vaskrsenja. Hiljadama (ili hiljadom, kako piše u jevrejskom tekstu) naziva služenje pod Zakonom, kakvo je bilo na snazi tokom hiljadu godina, počev od vremena Solomona koji je podigao božanstveni hram pa do dolaska Spasiteljevog. Zbog toga ukazuje na veliko prevashodstvo evanđelskog služenja u odnosu na služenje pod Zakonom. Izabrao sam (rađe) da se premećem u domu Boga mojega. Ovim kao da kaže sledeće: više želim da budem mali i beznačajan među onima koji pripadaju Crkvi, nego da budem veliki u grešnom narodu. To se može primeniti na Jevreje, koji su odvedeni u vavilonsko ropstvo, ali se može primeniti i na nas. Kao što je njih blagodat Duha naučila da ne zanemaruju to, što su lišeni doma Božijeg, tako se i mi time urazumljujemo da svagda ljubimo hramove posvećene Bogu i da želimo da obitavamo u njima.
(12) Gospod neće lišiti dobara one koji hode u bezazlenosti, jer će se oni, koji su tome (tj. bezazlenosti) naklonjeni, svagda naslađivati svim tim dobrima. Iz Božijih hramova izvire milost i tamo se u izobilju prenosi (predaje) istina. Tamo dobijamo učenje o dobrim dogmama, tamo na istočnicima Svesvetog Duha crpemo božanstvenu blagodat. Tamo postajemo slavni i znameniti po prevashodstvu. Sažetije rečeno, tamo primamo obilje svih darova, oslobađamo se od zla i lukavstva i prihvatamo da živimo u prostoti i istini.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *