NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 79
(1) Za kraj, za one koji će se izmeniti, svedočanstvo Asafovo, psalam za Asirijca
 
Sadržaj
 
U neposrednom i doslovnom smislu, Psalmopojac se moli Bogu da bude milosrdan prema porobljenom Asirijcu. U višem smislu, međutim, on se moli za one koji su nakon raspeća Gospodnjeg ostali zarobljenici duhovnih Asirijaca i njihovog kneza, pod kojim podrazumevam satanu. Uznoseći ovu molitvu, preklinje našeg Spasitelja da ne okleva sa Svojim dolaskom i oslobađanjem vascelog izrailjskog roda.
(2) Ti koji napasaš Izrailja, pazi. Tebe, Vladiko, Koji slično pastiru promišljaš o Svom narodu, molim da obratiš pažnju na moju molitvu. Koji sediš na heruvimima, pojavi se (3) pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom. U vreme prolaska Skinije, najpre su išla tri plemena – Judino, Isaharovo i Zavulonovo. S južne strane sledila su još tri plemena – Jefremovo, Venijaminovo i Manasijino, dok je iznad zlatnih heruvima na kovčegu počivala slava Božija, koja je prethodila ovoj povorci. Zbog toga Ti, Koji sediš na heruvimima i prethodiš kivotu (kovčegu zaveta), i Koji si zbog toga ispred Jefrema, Venijamina i Manasije, Svojom svemoćnom silom podari nam spasenje.
(9) Vinograd iz Egipta preneo si. Pod tim podrazumeva Izrailja. Izagnao cu neznabošce i zasadio ga jer si, idući ispred Izrailjaca, proterao neznabošce.
(11) Pokri gore senka njihova. Senka vinograda je služenje pod Zakonom, jer Zakon predstavlja samo senku budućih dobara (Jevr. 10; 1). Pod gorama podrazumeva Silomsku i Sionsku goru, jer se na ta dva mesta čuvao kivot. Psalmopojac time ne označava ništa drugo osim toga da se na ove dve gore služilo po Zakonu i da je to bila senka budućih dobara. I grane njegove su kedrovi Božiji.[1] Kedrovi su nebeske sile, a grane vinograda proroci, koji su bili uznošeni na visinu i počivali meću višnjim i slovesnim silama.
(12) Pružio je loze cvoje do mora. Lozama i izdancima vinograda naziva vascelo mnoštvo naroda koji je zauzimao zemlju od reke Eufrat do Indijskog okeana.
(13) Zašto si oborio ogradu njegovu! Njegova ograda bila je angelska zaštita, koju im je Bog oduzeo. Te ga beru cvu prolaznici pored puta, budući da je dat kao hrana nečistim demonima, koji proždiru njihove duše i lišavaju ih duhovnih plodova.
(15) Bože nad vojskama, obrati se. Zbog toga molim Tebe, svemogućeg Vladiku, da sa nebesa pogledaš na uništenje vinograda i da isceliš njegovo stradanje, jer mu je Tvoj promisao darovao i pređašnje blagostanje.
(16) I utvrdi Ga, njega koga zasadi desnica Tvoja. Budući da si ga Ti zasadio i da je zatim (17) spaljen ognjem, raskopan i uništen jer si ga Ti izložio kazni, utvrdi ga i učini spremnim za spasenje. Pripremi ga za to kroz Sina čovečijeg, jer je rečeno: na Sina čovečijeg, što znači: kroz Sina čovečijeg. A ko je Sin čovečiji, ako ne Sam naš Gospod, Koji tako Sebe naziva u Evanđeljima?
(18) Neka bude ruka Tvoja na čoveku desnice Tvoje. Neka ovo delo, tj. spasenje naroda koje se označava rečju ruka, bude na čoveku desnice Tvoje (19), tj. neka se izvrši kroz onog Čoveka koji je Tvoja desnica. Ko je to, ako ne Sin čovečiji, Koji je Očeva desnica, iako je postao čovek? Kad se ovo izvrši, i kad nas spase Tvoja desnica, koja se naziva Čovekom i Sinom čovečijim, nećemo odstupiti od Tebe kao oni, koji su postali pričasnici Tvog života i koji su nazvani Tvojim imenom, tj. hrišćanima.
(20) Gospode Bože nad vojskama, obrati nas. Neprestano ponavlja prozbu za brzi dolazak Jedinorodnog, Koji će ih spasti.
 


 
NAPOMENE:

  1. U srpskom prevodu: I grane njegove pokriše kedrove Božije, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *